Než začnete

Pokud tyto možnosti nevidíte, obraťte se na svého partnera.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte do Nastavení a přejděte na Podpora > Nastavenípodpory .

2

Klikněte na Odeslat zprávy o problémech na vlastní adresu URL, zadejte adresu URL a další informace o podpoře.

3

(Volitelné) Klikněte na Použít vlastní web nápovědy a zadejte adresu URL webu nápovědy.

4

Klikněte na položku Uložit.

Všechny vlastní adresy URL, které zadáte otevřené, když lidé odešlou zpětnou vazbu.

Zadané adresy URL se zobrazují v části Řešení potíží > Stav > zdroje podpory .