Než začnete

Pokud tyto možnosti nevidíte, kontaktujte svého partnera.

Můžete zadat adresu URL webu podpory pro všechny placené a zkušební zákazníky.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com přejděte do Nastavení a přejděte na Podpora > Nastavení podpory.

2

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do Nastavení a posuňte se na Podpora > Nastavení podpory.

3

Klikněte na možnost Odeslat zprávy o problémech na vlastní adresu URL, zadejte adresu URL a další informace o podpoře.

4

(Volitelně) Klikněte na Použít vlastní stránku nápovědy a zadejte adresu URL stránky nápovědy.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Jakékoli vlastní hodnoty <UNK>, které zadáte, když lidé odešlou zpětnou vazbu.

Pro referenci se zadané zkratky <UNK> zobrazují v části Řešení problémů > Stav > Zdroje podpory.