לפני שתתחיל

אם אינך רואה את האפשרויות האלה, פנה לשותף שלך.

באפשרותך לציין כתובת URL של אתר תמיכה עבור כל הלקוחות בתשלום וגרסת הניסיון שלך.

1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל הגדרות, וגלול אל תמיכה > הגדרת תמיכה.

2

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל הגדרות, וגלול אל תמיכה > הגדרת תמיכה.

3

לחץ על שלח דוחות בעיה לכתובת URL מותאמת אישית, הזן את כתובת ה-URL שלך ואת פרטי התמיכה נוספים.

4

(אופציונלי) לחץ על השתמש באתר עזרה מותאם אישית והזן את כתובת ה-URL של אתר העזרה.

5

לחץ על שמור.

כל כתובות URL מותאמות אישית שאתה מזין פתוחות כאשר אנשים שולחים משוב.

למטרות ייחוס, כתובות ה-URL שהזנת יופיעו תחת פתרון בעיות > מצב > משאבי תמיכה.