לפני שתתחיל

אם אינך רואה אפשרויות אלה, צור קשר עם השותף שלך.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל הגדרותוגלול אל הגדרת תמיכה > תמיכה.

2

לחץ על שלח דוחות בעיות לכתובת URLמותאמת אישית, הזן את כתובת ה- URL שלך ואת כל פרטי התמיכה הנוספים.

3

(אופציונלי) לחץ על השתמש באתר עזרה מותאם אישית והזן את כתובת ה- URL של אתר העזרה שלך.

4

לחץ על שמור.

כל כתובות ה-URL המותאמות אישית שאתה מזין פתוחות כאשר אנשים שולחים משוב.

לעיון, כתובות ה-URL שהזנת מופיעות תחת פתרון בעיות > > משאביתמיכה במצב.