Preden začneš

Če teh možnosti ne vidite, se obrnite na svojega partnerja.

Določite lahko URL podpornega mesta za vse vaše plačljive in poskusne stranke.

1

Iz partnerskega pogleda v https://admin.webex.com, Pojdi do nastavitvein se pomaknite do Podpora > Nastavitev podpore.

2

Iz pogleda stranke v https://admin.webex.com, Pojdi do nastavitvein se pomaknite do Podpora > Nastavitev podpore.

3

Kliknite Pošiljanje poročil o težavah na URL po meri, vnesite svoj URL in vse dodatne informacije o podpori.

4

(Izbirno) Kliknite Uporabite spletno mesto za pomoč po meri in vnesite URL spletnega mesta za pomoč.

5

Kliknite Shrani.

Vsi URL-ji po meri, ki jih vnesete, se odprejo, ko ljudje pošljejo povratne informacije.

Za referenco so URL-ji, ki ste jih vnesli, prikazani pod Odpravljanje težav > Stanje > Podporni viri.