Преглед на матрицата за възлагане на отговорност

Матрицата RACI показва нива на отговорност за аспекти на разгръщането на специализиран екземпляр, както следва:

  • R = Отговорен – Отговорен за изпълнението на задачата (т.е., действителното лице, което върши работата, за да изпълни задачата).

  • A = Отговорен – В крайна сметка се отчита за завършването на задачата. Отговорното лице трябва да подпише работата, която Отговорното лице произвежда.

  • C = Консултирани – Членове на екипа, чийто вход се използва за изпълнение на задачата. Комуникацията с тези членове има двупосочен характер.

  • I = Информирани – Членовете на екипа държаха информирани за състоянието на задачата. Комуникацията с тези членове има еднопосочен характер.

Партньор Онбординг

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

Въпросник за свързване на партньори (PQ)

R

О:

Партньорът отговаря за попълването на Въпросника за партньори (PQ), за да се даде възможност за свързване

Изграждане на облачна инфраструктура

Аз

A+R

Cisco изгражда цялата необходима облачна инфраструктура, за да даде възможност на Партньора да се свърже с Специализиран екземпляр

Свързаност на партньори

A+R

C

Партньор осигурява цялата свързаност, необходима за работа с Специализиран екземпляр

Инфраструктура за помещения за партньори

A+R

C

Партньорът отговаря за всяка партньорска предавка в помещенията, необходима за Специализирана инстанция

Облачно IP адресиране

Аз

A+R

Cisco е отговорен за всеки IP адресиране вътрешен към решението облак

Ip адресиране на партньор

A+R

C

Партньорът отговаря за всички партньорски адреси

Интернет

Аз

Аз

A+R

Cisco отговаря за предоставянето на интернет за основните приложения в Специализиран екземпляр (Използвайте случаи - MRA, RedSky Интеграция, APNS и др.)

Кач.

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

CCW Подреждане на поръчки

C

A+R

Аз

ПартньорЪт отговаря за поставянето на поръчката за Webex Calling и избирането на Специализиран екземпляр

Освобождаване на задържане на поръчка

Аз

Аз

A+R

Cisco ще отговаря за освобождаването на заповедта след преглед

Свързване на клиенти – Свързан партньор

C

A+R

C

Партньорът отговаря за свързването на клиента с Специализиран екземпляр

Свързване на клиенти –Директно свързване*

A+R

A+R

R

Клиентът или Партньорът носи отговорност за свързването на клиентската мрежа към специализиран екземпляр

Облачна инфраструктура

Аз

Аз

A+R

Cisco е отговорен за всяка облачна инфраструктура (компютър, мрежа, SBC), необходима, за да се даде възможност на клиента

Изграждане на основни приложения

Аз

Аз

A+R

Cisco е отговорен за основната компилация заявление в облака

Конфигурация за наблюдение на ядрото

A+R

Cisco настройва мониторинг за основните приложения

Тестване на оперативната готовност

Аз

Аз

A+R

Cisco тества базовата функционалност на основните приложения, преди да предаде на клиента или партньора

PSTN достъп – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът е отговорен за PSTN свързаността в Специализиран екземпляр

Инструменти за осигуряване*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът носи отговорност за всякакви инструменти за осигуряване (трета страна)

Конфигурация на ниво приложение* (План за набиране, Групи маршрути и т.н.)

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът носи отговорност за завършването на конфигурацията на приложението, за да разреши изискванията на клиента

Отстраняване на неизправности с конфигурацията на приложението*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът е отговорен за отстраняването на всяка конфигурация на ниво приложение със съдействие от Cisco TAC

Клиент предпоставка инфраструктура и конфигурация*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът са отговорни за всяка потребителска предпоставка инфраструктура или конфигурация, необходими за разрешаване на използването на клиента на специализиран екземпляр

Партньор предпоставка инфраструктура и конфигурация (SBC, PSTN...)

A+R

Аз

Партньорът се отчита за всяка инфраструктура или конфигурация на Partner Premise, за да се даде възможност за използване на клиента на специализиран екземпляр

Тестване за приемане от потребителя*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът се отчита за извършване на всички интеграти и тестване преди go-live on Dedicated Instance

Клиентски борд и миграция*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът се отчита за успешно прерязване на специализиран екземпляр

Отстраняване на проблеми при качване*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът са отговорни, за да се справят с всякакви проблеми, свързани с качването на борда/Day-1

*В зависимост от договореността за поддръжка между клиенти и партньори клиент или партньор би могъл да изпълни тези специфични отговорности

Операции

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

Широко разпространени проблеми в специализиран екземпляр (100% от клъстер или в няколко клъстера)

Аз

Аз

A+R

Cisco отстраняване на неизправности и решава всички проблеми, които не са UC Application config в специализиран екземпляр

Неразпространени въпроси в специализиран екземпляр* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Клиент или партньор отстраняване на неизправности и решава всички проблеми с config в специализиран екземпляр

Проблеми с Webex срещи/приложения

Аз

C

A+R

Cisco облак TAC отстраняване на неизправности и решава всички проблеми в облака webex

PSTN/SBC управление – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Клиент или партньор отстраняване на неизправности и решава всички проблеми около SBC/PSTN

Специализиран екземпляр интернет за услуги за сътрудничество (свързан партньор)

Аз

Аз

A+R

Cisco управлява интернет свързаността за услуги за сътрудничество

Специализиран екземпляр интернет за услуги за сътрудничество (директно свързване)

Аз

Аз

A+R

Cisco управлява интернет свързаността за услуги за сътрудничество

Специализиран екземпляр вътрешен UC App DNS

A+R

Cisco управлява посветен екземпляр вътрешен DNS

Специализиран екземпляр публичен DNS

A+R

Cisco управлява специализиран екземпляр публичен DNS

Специализиран екземпляр Клиент предпоставка DNS*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът управлява DNS изискванията за клиент предпоставка

Специално предназначени инстанция интеграти*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът управлява всички интеграти в специализиран екземпляр

Специализирана инстанция инфраструктура

Аз

Аз

A+R

Cisco управлява инфраструктурата "Специализиран екземпляр"

Специализирана инфраструктура за партньори на Instance за свързване в облак

A+R

C

Партньор управлява инфраструктура, необходима за връзка с Специализиран екземпляр

Специализиран инфраструктурен капацитет

Аз

A+R

Cisco управлява капацитета за специализирана инстанция инфраструктура

Специализиран капацитет за свързване на облака на instance партньор

A+R

Аз

Партньорът управлява капацитета за връзката за свързване в облака в Специализиран екземпляр

Специализиран капацитет за прилагане на екземпляр*

A+C

A+C

R

Cisco отговаря за инфраструктурата; Клиентът или Партньорът носи отговорност за капацитета за използване на приложението

Специално управление на сертификат за приложение за екземпляр

Аз

Аз

A+R

Cisco е отговорен за управлението на сертификатите за приложения за специализиран екземпляр

Фърмуер на специализиран екземпляр телефон*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът управлява фърмуера на телефона за своя Специализиран екземпляр

Фон на телефона за специализиран екземпляр*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът управлява фоновете на телефона за специализиран екземпляр

Специализиран екземпляр Jabber config*

A+R

A+R

Аз

Клиент или партньор управлява Jabber config за специализиран екземпляр

Специално екземпляр не база config*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът управлява неоснова config за специализиран екземпляр (напр., план за набиране, интеграти, PSTN)

Специално екземпляр приложение надстройки

C

C

A+R

Cisco управлява надстройки на приложения за Специализиран екземпляр в консултация с клиента или партньора

CPE

A+R

Аз

Аз

Клиентът управлява цялото оборудване на Customer Premise за специализиран екземпляр

Осигуряване на потребители и MACDs*

A+R

A+R

Клиент или партньор провизии крайни потребители и извършва всички MACDs на специализиран екземпляр

Управление на LDAP на клиента

A+R

C

Аз

Клиентът управлява LDAP за всички крайни потребители, за да се интегрират в специализиран екземпляр

Инструмент за осигуряване*

A+R

A+R

Аз

Клиентът или Партньорът управлява инструментите за осигуряване на специализиран екземпляр

Специализиран център за данни instance и архивиране и възстановяване на приложения

A+R

Cisco управлява архивирането и възстановяването за центъра за данни и приложенията в облака

*В зависимост от договореността за поддръжка между клиенти и партньори клиент или партньор би могъл да изпълни тези специфични отговорности