Преглед на матрицата за възлагане на отговорности

Матрицата RACI показва нивата на отговорност за аспектите на разгръщането на Специализиран инстанция, както следва:

  • R = Отговорен – Отговорен за изпълнението на задачата (т.е. действителното лице, което върши работата, за да завърши задачата).

  • A = Отговорен – В крайна сметка отговорен за изпълнението на задачата. Отговорното лице трябва да подпише работата, която отговорното лице произвежда.

  • C = Консултирани – Членове на екипа, чийто принос се използва за изпълнение на задачата. Комуникацията с тези членове е двупосочна.

  • I = Информиран – Членовете на екипа са информирани за състоянието на задачата. Комуникацията с тези членове е еднопосочна.

Включване на партньори

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

Въпросник за партньорска свързаност (PQ)

Р

О:

Партньорът е отговорен за попълването на въпросника за партньори (PQ), за да се даде възможност за свързване

Изграждане на облачна инфраструктура

аз

A+R

Cisco изгражда цялата необходима облачна инфраструктура, за да даде възможност на партньора да се свърже със специален екземпляр

Партньорска свързаност

A+R

C

Партньорът осигурява цялата свързаност, необходима за работа със специален екземпляр

Инфраструктура на партньорските помещения

A+R

C

Партньорът носи отговорност за всяко оборудване в помещенията на партньора, необходимо за Специализиран инстанция

IP адресиране в облак

аз

A+R

Cisco отговаря за всяко IP адресиране, вътрешно за облачното решение

IP адресиране на партньор

A+R

C

Партньорът отговаря за всички адреси на партньори

Интернет

аз

аз

A+R

Cisco е отговорен за осигуряването на интернет за основните приложения в Специализиран екземпляр (случаи на употреба - MRA, RedSky Integration, APNS и др.)

Приобщаване на клиенти

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

Поставяне на поръчка CCW

C

A+R

аз

Партньорът е отговорен за пускането на поръчката за Webex Calling и избора на Специален екземпляр

Освобождаване на задържане на поръчка

аз

аз

A+R

Cisco ще носи отговорност за освобождаването на поръчката след преглед

Свързване с клиенти – свързан с партньор

C

A+R

C

Партньорът е отговорен за свързването на клиента със специален екземпляр

Свързване с клиенти – Директна връзка*

A+R

A+R

Р

Клиентът или Партньорът отговаря за свързването на клиентската мрежа към Специализирания екземпляр

Облачна инфраструктура

аз

аз

A+R

Cisco е отговорен за всяка облачна инфраструктура (компютър, мрежа, SBC), необходима, за да даде възможност на клиента

Изграждане на основно приложение

аз

аз

A+R

Cisco отговаря за изграждането на основното приложение в облака

Основна конфигурация за мониторинг

A+R

Cisco настройва наблюдение за основните приложения

Тестване на оперативна готовност

аз

аз

A+R

Cisco тества основната функционалност на основните приложения, преди да предаде на клиента или партньора

Достъп до PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът е отговорен за PSTN свързаността със специален екземпляр

Инструменти за осигуряване*

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът е отговорен за всички инструменти за предоставяне (трета страна)

Конфигурация на ниво приложение* (план за набиране, групи от маршрути и т.н.)

A+R

A+R

аз

Клиентът или Партньорът е отговорен за завършването на конфигурацията на приложението, за да даде възможност на изискванията на клиента

Отстраняване на проблеми с конфигурацията на приложението*

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът е отговорен за отстраняването на неизправности при всяка конфигурация на ниво приложение с помощта на Cisco TAC

Инфраструктура и конфигурация на клиента*

A+R

A+R

аз

Клиентът или Партньорът е отговорен за всяка инфраструктура или конфигурация на клиентски помещения, необходими, за да се даде възможност на клиента да използва Специализирания екземпляр

Инфраструктура и конфигурация на партньорските помещения (SBC, PSTN...)

A+R

аз

Партньорът е отговорен за всяка инфраструктура или конфигурация на Partner Premise, за да позволи използването на Специализирания екземпляр от клиента

Тестване за приемане на потребителя*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът е отговорен за извършването на всички интеграции и тестове преди пускането на живо на Специализиран инстанция

Включване на клиенти и миграция*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът носи отговорност за успешното преминаване към Специализираната инстанция

Отстраняване на проблеми с включване*

A+R

A+R

C

Клиентът или Партньорът отговарят за разрешаването на всички проблеми с въвеждането/Ден-1

*В зависимост от споразумението за поддръжка между клиенти и партньори, клиент или партньор може да изпълни тези специфични отговорности

Операции

Дейност

Клиент

Партньор

Cisco

Забележки

Широко разпространени проблеми в специален екземпляр (100% от клъстер или в множество клъстери)

аз

аз

A+R

Cisco отстранява и разрешава всички проблеми с конфигурацията на приложения, които не са UC в Специализиран инстанция

Нешироко разпространени проблеми в специален екземпляр* (<100% от клъстер)

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът отстранява и разрешава всички проблеми с конфигурацията в Специализиран екземпляр

Webex Meetings/Проблеми с приложението

аз

C

A+R

Cisco Cloud TAC отстранява и разрешава всички проблеми в облака Webex

Управление на PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът отстранява и разрешава всички проблеми около SBC/PSTN

Специализиран инстанционен интернет за услуги за сътрудничество (свързан с партньор)

аз

аз

A+R

Cisco управлява интернет свързаността за услугите за сътрудничество

Специализиран инстанционен интернет за услуги за сътрудничество (директна връзка)

аз

аз

A+R

Cisco управлява интернет свързаността за услугите за сътрудничество

Специален екземпляр вътрешен DNS на приложението UC

A+R

Cisco управлява вътрешния DNS на специален екземпляр

Специален екземпляр Public DNS

A+R

Cisco управлява публичен DNS за специален инстанция

Специализиран екземпляр клиент помещение DNS*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът управлява изискванията за DNS за клиентското помещение

Специални интеграции на екземпляр*

A+R

A+R

C

Клиентът или партньорът управлява всички интеграции в Специализирания екземпляр

Инфраструктура за специализирани инстанции

аз

аз

A+R

Cisco управлява инфраструктурата за специализирани инстанции

Специализирана партньорска инфраструктура за инстанция за свързване в облак

A+R

C

Партньорът управлява инфраструктурата, необходима за връзка със Специализиран инстанция

Инфраструктурен капацитет за Специализирана инстанция

аз

A+R

Cisco управлява капацитета за Инфраструктурата за специализирани инстанции

Капацитет за свързване в облак с партньор на специален инстанция

A+R

аз

Партньорът управлява капацитета за връзката за облачна свързаност в специален инстанция

Капацитет на специално приложение за инстанция*

A+C

A+C

Р

Cisco отговаря за инфраструктурата; Клиентът или партньорът носи отговорност за капацитета за използване на приложението

Управление на сертификати за приложение за специален екземпляр

аз

аз

A+R

Cisco отговаря за управлението на сертификатите за Специализирани инстанционни приложения

Специален фърмуер за телефонен модел*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът управлява фърмуера на телефона за своя специален екземпляр

Фон за специален телефонен модел*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът управлява фоновете на телефона за Специализиран екземпляр

Конфигурация на Jabber за специален екземпляр*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът управлява конфигурацията на Jabber за специален екземпляр

Специализиран екземпляр не-базова конфигурация*

A+R

A+R

аз

Клиентът или партньорът управлява небазова конфигурация за специален екземпляр (напр. план за набиране, интеграции, PSTN)

Надстройки на специално приложение за инстанция

C

C

A+R

Cisco управлява надстройките на приложения за Специализиран инстанция след консултация с клиента или партньора

CPE

A+R

аз

аз

Клиентът управлява цялото клиентско оборудване за Специализирана инстанция

Осигуряване на потребители и MACD*

A+R

A+R

Клиентът или Партньорът предоставя крайни потребители и изпълнява всички MACD на специален екземпляр

LDAP управление на клиенти

A+R

C

аз

Клиентът управлява LDAP за всички крайни потребители, за да се интегрират към Специализиран инстанция

Инструмент за осигуряване*

A+R

A+R

аз

Клиентът или Партньорът управлява инструментите за осигуряване за Специализиран екземпляр

Архивиране и възстановяване на Специализиран център за данни и приложения

A+R

Cisco управлява архивирането и възстановяването на център за данни и приложенията в облака

*В зависимост от споразумението за поддръжка между клиенти и партньори, клиент или партньор може да изпълни тези специфични отговорности