Översikt över tilldelningsmatris för ansvar

RACI-matrisen anger ansvarsnivåer för aspekter av distribution av dedikerad instans enligt följande:

  • R = Ansvarig – ansvarig för att utföra uppgiften (d.v.s. den faktiska personen som gör jobbet för att slutföra uppgiften).

  • A = Ansvarig – Till slut ansvarig för slutförandet av uppgiften. Den personen som är ansvarig måste signera det arbete som den ansvarige personen skapar.

  • C = Konsulteras – teammedlemmar vars inmatning används för att slutföra uppgiften. Kommunikation med dessa medlemmar är tvåvägs i sin natur.

  • I = Informerade – teammedlemmarna informerades om uppgiftens status. Kommunikation med de här medlemmarna är envägs av sig.

Partner Onboarding

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Partneranslutningsformulär (PQ)

R

Svar

Partner ansvarar för att slutföra partnerformuläret (PQ) för att aktivera anslutningen

Version av Cloud Infrastructure

I

A+R

Cisco skapar all nödvändig molninfrastruktur för att göra det möjligt för partnern att ansluta till dedikerad instans

Partneranslutning

A+R

C

Partnern ger all anslutning som behövs för att arbeta med dedikerad instans

Lokal infrastruktur för partner

A+R

C

Partner ansvarar för alla partners lokaler som behövs för dedikerad instans

Moln-IP-adressering

I

A+R

Cisco ansvarar för alla IP-adressering internt i molnlösningen

Partner-IP-adressering

A+R

C

Partner är ansvarig för alla partneradresser

Internet

I

I

A+R

Cisco ansvarar för att tillhandahålla internet för kärnapparna i dedikerade instans (användningsfall – MRA, Red Får integration, APNS osv.)

Kund registrering

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

CCW-beställningsplacering

C

A+R

I

Partnern är ansvarig för att göra beställningen för Webex Calling och välja Dedikerad instans

Version av order hold

I

I

A+R

Cisco kommer att vara ansvarig för att släppa beställningen efter granskning

Kundanslutning – partner ansluten

C

A+R

C

Partnern ansvarar för att ansluta kunden till dedikerad instans

Kundanslutning – Direktanslutning*

A+R

A+R

R

Kunden eller partnern ansvarar för att ansluta kundnätverket till den dedikerade instansen

Molninfrastruktur

I

I

A+R

Cisco ansvarar för eventuell molninfrastruktur (beräkning, nätverk, SBC) som krävs för att aktivera kunden

Grundprogram version

I

I

A+R

Cisco ansvarar för kärnapplikations bygget i molnet

Grundläggande övervakningskonfiguration

A+R

Cisco uppsättningar övervakning för kärnprogrammen

Testning av driftsäkerhet

I

I

A+R

Cisco testar grundfunktionerna i kärnprogrammen innan det överlämnas till kunden eller partnern

PSTN Access – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för att ansluta PSTN dedikerad instans

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern är ansvarig för alla etableringsverktyg (tredje part)

Konfiguration på programnivå* (uppringningsplan, routegrupper o.s.v.)

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern ansvarar för att slutföra programkonfigurationen för att aktivera kundkrav

Felsökning av programkonfiguration*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för att felsöka eventuella programnivåkonfigurationer med hjälp av Cisco TAC

Lokal infrastruktur och konfiguration för kunder*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern är ansvarig för all lokal kundinfrastruktur eller konfiguration som behövs för att aktivera kundanvändning av dedikerade instansen

Lokal infrastruktur och konfiguration för partner (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partnern är ansvarig för alla lokala partnerinfrastrukturer eller -konfigurationer för att aktivera kundanvändning av dedikerade instansen

Testning av användaraccept accepterande*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern är ansvarig för utförande av all integrering och testning innan den dedikerade instansen börjar visas

Kundin onboarding och migrering*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern är ansvarig för en lyckad cut-over till den dedikerade instansen

Felsökning av registreringsproblem*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern är ansvarig för att hantera alla problem med onboarding/Dag-1

*Beroende på supportavtalen mellan kunder och partner kan en kund eller en partner uppfylla dessa specifika ansvar

Åtgärder

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Omfattande problem i dedikerade instans (100 % av ett kluster eller över flera kluster)

I

I

A+R

Cisco felsöker och löser alla konfigurationsproblem som inte är UC-program i dedikerad instans

Icke-omfattande problem i dedikerad instans* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern felsöker och löser alla konfigurationsproblem i dedikerad instans

Webex Meetings-/appproblem

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC felsöker och löser alla problem i Webex-molnet

PSTN/SBC-hantering – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern felsöker och löser alla problem kring SBC/PSTN

Dedikerade instans internet för samarbetstjänster (partner ansluten)

I

I

A+R

Cisco hanterar Internetanslutningen för samarbetstjänster

Särskilt avsedd internet för samarbetstjänster (direktanslutning)

I

I

A+R

Cisco hanterar Internetanslutningen för samarbetstjänster

Dedikerade instans intern UC-app DNS

A+R

Cisco hanterar dedikerade interna DNS-instanser

Dedikerad offentlig DNS-instans

A+R

Cisco hanterar dedikerad offentlig DNS-instans

Dedikerad lokal DNS för instans av kunder*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar DNS-kraven för lokala kunder

Dedikerade instansintegreringar*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern hanterar alla integreringar i den dedikerade instansen

Dedikerad instansinfrastruktur

I

I

A+R

Cisco hanterar den dedikerade instansinfrastrukturen

Dedikerad partnerinfrastruktur för molnanslutningar

A+R

C

Partner hanterar nödvändig infrastruktur för anslutning med dedikerad instans

Dedikerad instansinfrastrukturkapacitet

I

A+R

Cisco hanterar kapaciteten för den dedikerade instansinfrastrukturen

Dedikerad partnermolnanslutningskapacitet för instans

A+R

I

Partner hanterar kapaciteten för molnanslutningslänken i dedikerad instans

Dedikerad instansprogramkapacitet*

A+C

A+C

R

Cisco ansvarar för infrastrukturen; Kunden eller partnern ansvarar för programmets användningskapacitet

Dedikerad hantering av certifikat för instansprogram

I

I

A+R

Cisco ansvarar för att hantera certifikaten för dedikerade instansprogram

Dedikerad inbyggd telefon inbyggd programvara*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar den inbyggda telefonens programvara för sina dedikerade instanser

Dedikerad instans för telefonbakgrund*

A+R

A+R

I

Kund eller partner hanterar telefonbakgrunder för dedikerad instans

Dedikerade Jabber-instanskonfiguration*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar Jabber-konfiguration för dedikerad instans

Dedikerad instans utan baskonfiguration*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar icke-baskonfiguration för dedikerad instans (t.ex. nummerplan, integrationer eller PSTN)

Dedikerade instansprogramuppgraderingar

C

C

A+R

Cisco hanterar programuppgraderingar för dedikerad instans i konsultation med kunden eller partnern

CPE

A+R

I

I

Kunden hanterar all lokal kundutrustning för dedikerad instans

Användareablering och MACD*.

A+R

A+R

Slutanvändarna av villkoren för kunden eller partnern utför alla MACD på dedikerade instanser

Kund LDAP-hantering

A+R

C

I

Kunden hanterar LDAP så att alla slutanvändare kan integrera med dedikerad instans

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar etableringsverktygen för dedikerad instans

Dedikerade säkerhetskopiering och återställning av datacenter och program för instans

A+R

Cisco hanterar säkerhetskopiering och återställning av datacentret och -program i molnet

*Beroende på supportavtalen mellan kunder och partner kan en kund eller en partner uppfylla dessa specifika ansvar