Översikt över matris för ansvarsuppdrag

RACI-matrisen anger ansvarsnivåerna för aspekter av distributionen av dedikerad instans enligt följande:

  • R = Ansvarig – Ansvarig för att utföra uppgiften (dvs. den faktiska person som utför arbetet för att slutföra uppgiften).

  • A = Ansvarig – Ytterst ansvarig för slutförandet av uppgiften. Den ansvariga ska kvittera det arbete som den ansvariga personen producerar.

  • C = Konsulterad – Teammedlemmar vars indata används för att slutföra uppgiften. Kommunikationen med dessa medlemmar är tvåvägs.

  • I = Informerat – Teammedlemmar hålls informerade om statusen för aktiviteten. Kommunikationen med dessa medlemmar är enkelriktad.

Partnerregistrering

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Questionnaire om partneranslutning (PQ)

-

R

Svar

Du ansvarar för att fylla i partnerfrågeformuläret (PQ) för att aktivera anslutning.

Utveckling av molninfrastruktur

-

I

A+R

Vi bygger all nödvändig molninfrastruktur för att du ska kunna ansluta till Dedicated Instance.

Partneranslutning

-

A+R

C

Du tillhandahåller all den anslutning som krävs för att arbeta med dedikerad instans.

Infrastruktur för partnerlokaler

-

A+R

C

Du ansvarar för alla samarbetslokaler som behövs för Dedicated Instance.

Moln IP-adressering

-

I

A+R

Vi ansvarar för all IP-adressering internt i molnlösningen.

Partners IP-adressering

-

A+R

C

Du ansvarar för alla partneradresser

Internet

I

I

A+R

Vi ansvarar för att tillhandahålla internet för kärnprogrammen i Dedicated Instance (användningsfall – MRA, RedSky Integration, APNS, etc.).

Kundregistrering

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

CCW orderplacering

C

A+R

I

Du ansvarar för att placera beställningen för Webex Calling och välja dedikerad instans.

Släpp beställningsväntan

I

I

A+R

Vi ansvarar för att släppa beställningen efter granskning.

Kundanslutning – Partneransluten

C

A+R

C

Du ansvarar för att ansluta din kund till Dedikerad instans.

Kundanslutning – Direktanslutning*

A+R

A+R

R

Du ansvarar för att ansluta ditt kundnätverk till Dedikerad instans.

Molninfrastruktur

I

I

A+R

Vi ansvarar för all molninfrastruktur (dator, nätverk, SBC) som krävs för att aktivera kunden.

Byggnad av kärnprogram

I

I

A+R

Vi ansvarar för att kärnprogrammet byggs upp i molnet.

Konfiguration av kärnövervakning

-

-

A+R

Vi har inrättat övervakning för kärnprogrammen.

Test av driftberedskap

I

I

A+R

Vi testar basfunktionerna i kärnprogrammen innan vi överlämnar dem till dig.

PSTN-åtkomst – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Du ansvarar för PSTN-anslutning till dedikerad instans.

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

C

Du ansvarar för alla etableringsverktyg (tredje part).

Konfiguration på programnivå* (uppringningsplan, dirigeringsgrupper etc.)

A+R

A+R

I

Du ansvarar för att slutföra programkonfigurationen för att aktivera dina kundkrav.

Felsökning av programkonfiguration*

A+R

A+R

C

Du ansvarar för felsökning av konfiguration på programnivå med hjälp av vår TAC.

Infrastruktur och konfiguration på kundplats*

A+R

A+R

I

Du är ansvarig för all kundlokal infrastruktur eller konfiguration som krävs för att aktivera kundanvändning av den dedikerade instansen.

Infrastruktur och konfiguration för partnerlokaler (SBC, PSTN...)

-

A+R

I

Du är ansvarig för alla partnerplatsinfrastrukturer eller konfigurationer för att aktivera kundanvändning av den dedikerade instansen.

Test av användaracceptans*

A+R

A+R

I

Du är ansvarig för att utföra alla integrationer och tester innan du går-live på Dedicated Instance.

Introduktion och migrering av kunder*

A+R

A+R

I

Du ansvarar för en lyckad övergång till den dedikerade instansen.

Felsökning av onboarding-problem*

A+R

A+R

C

Du ansvarar för att hantera eventuella problem med registrering/Dag 1.

*Beroende på supportarrangemanget mellan kunder och partner kan en kund eller partner uppfylla dessa specifika skyldigheter.

Åtgärder

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Utbredda problem i dedikerad instans (100 % av ett kluster eller över flera kluster)

I

I

A+R

Vi felsöker och löser alla konfigurationsproblem för andra program än UC i Dedicated Instance.

Icke-vanliga problem i dedikerad instans* (<100 % av ett kluster)

A+R

A+R

C

Du felsöker och löser alla konfigurationsproblem i Dedikerad instans.

Webex Meetings/appar

I

C

A+R

Vår Cloud TAC felsöker och löser alla problem i Webex-molnet

PSTN/SBC-hantering – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Du felsöker och löser alla problem runt SBC/PSTN.

Dedikerad instans-internet för samarbetstjänster (Partner Connected)

I

I

A+R

Vi hanterar internetanslutningen för samarbetstjänster.

Dedikerad instans av Internet för samarbetstjänster (direktanslutning)

I

I

A+R

Vi hanterar internetanslutningen för samarbetstjänster.

Dedikerad DNS för intern UC-app

-

-

A+R

Vi hanterar intern DNS för dedikerad instans.

Dedikerad offentlig DNS-instans

-

-

A+R

Vi hanterar offentligt DNS för dedikerad instans.

Dedikerad instans-kund-DNS*

A+R

A+R

I

Du hanterar DNS-kraven för kundlokaler.

Dedikerade instansintegreringar*

A+R

A+R

C

Du hanterar alla integreringar i den dedikerade instansen.

Dedikerad instansinfrastruktur

I

I

A+R

Vi hanterar infrastrukturen för dedikerad instans.

Dedikerad infrastruktur för instanspartner för molnanslutning

-

A+R

C

Du hanterar den infrastruktur som krävs för anslutning med dedikerad instans.

Kapacitet för dedikerad instansinfrastruktur

-

I

A+R

Vi hanterar kapaciteten för den dedikerade instansinfrastrukturen.

Dedikerad molnanslutningskapacitet för instanspartner

-

A+R

I

Du hanterar kapaciteten för molnanslutningslänken till dedikerad instans.

Kapacitet för dedikerad instansprogram*

A+C

A+C

R

Vi ansvarar för infrastrukturen. Du ansvarar för applikationskapaciteten.

Dedikerad certifikathantering för instansapplikationer

I

I

A+R

Vi ansvarar för att hantera certifikaten för UC-program för dedikerad instans.


 

Vi uppdaterar UC-programcertifikaten 3 dagar före utgångsdatumet. Ett underhållsmeddelande tillsammans med information om tjänstens påverkan skickas ut till dig 10 dagar i förväg. Du ansvarar för att planera underhållsschemat i enlighet med detta under underhållsfasen. Mer information om underhållsrelaterade aviseringar i Control Hub finns i tjänstegenererade aviseringar för dedikerad instans.

Fast programvara för dedikerad instanstelefon*

A+R

A+R

I

Du hanterar telefonens fasta programvara för dedikerad instans.

Bakgrund för dedikerad instanstelefon*

A+R

A+R

I

Du hanterar telefonbakgrunder för dedikerad instans.

Dedikerad Jabber-konfiguration*

A+R

A+R

I

Du hanterar Jabber-konfigurationen för dedikerad instans.

Icke-baskonfiguration för dedikerad instans*

A+R

A+R

I

Du hanterar. icke-baskonfiguration för dedikerad instans (till exempel nummerplan, integreringar, PSTN)

Uppgraderingar av särskilda instanser

C

C

A+R

Vi hanterar programuppgraderingar för dedikerad instans i samråd med dig och du kan få aviseringar baserat på aviseringskonfigurationen.


 

Vi tillåter att du stannar på n-1 av den aktuella versionen av UC-program som distribueras i dedikerad instans (v14), såvida det inte finns ett säkerhets- eller sårbarhetsproblem i versionen av din distribuerade UC-program som kräver en uppgradering.

CPE

A+R

I

I

Du hanterar all kundlokal utrustning för dedikerad instans.

Användaretablering och MACD:er*

A+R

A+R

Du tillhandahåller slutanvändare och utför alla MACD:er i Dedicated Instance.

Hantering av kund-LDAP

A+R

C

I

Du hanterar LDAP för alla slutanvändare att integreras i Dedicated Instance.

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

I

Du hanterar etableringsverktygen för dedikerad instans.

Säkerhetskopiera och återställa datacenter för dedikerad instans och program

-

-

A+R

Vi hanterar säkerhetskopieringen och återställningen för datacentret och programmen i molnet.

*Beroende på supportarrangemanget mellan kunder och partner kan en kund eller partner uppfylla dessa specifika skyldigheter.