Översikt över matris för ansvarsuppdrag

RACI-matrisen anger ansvarsnivåerna för aspekter av distributionen av dedikerad instans enligt följande:

  • R = Ansvarig – Ansvarig för att utföra uppgiften (dvs. den faktiska person som utför arbetet för att slutföra uppgiften).

  • A = Ansvarig – Ytterst ansvarig för slutförandet av uppgiften. Den ansvariga ska kvittera det arbete som den ansvariga personen producerar.

  • C = Konsulterad – Teammedlemmar vars indata används för att slutföra uppgiften. Kommunikationen med dessa medlemmar är tvåvägs.

  • I = Informerat – Teammedlemmar hålls informerade om statusen för aktiviteten. Kommunikationen med dessa medlemmar är enkelriktad.

Partnerintroduktion

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Questionnaire om partneranslutning (PQ)

R

Svar

Partner ansvarar för att fylla i Partner Questionnaire (PQ) för att möjliggöra anslutning

Utveckling av molninfrastruktur

I

A+R

Cisco bygger all nödvändig molninfrastruktur för att partnern ska kunna ansluta till dedikerad instans

Partneranslutning

A+R

C

Partner tillhandahåller alla anslutningar som krävs för att arbeta med dedikerad instans

Infrastruktur för partnerlokaler

A+R

C

Partner ansvarar för eventuell partnerutrustning som behövs för dedikerad instans

Moln IP-adressering

I

A+R

Cisco ansvarar för all IP-adressering internt i molnlösningen

Partners IP-adressering

A+R

C

Partner ansvarar för alla partneradresser

Internet

I

I

A+R

Cisco ansvarar för att tillhandahålla internet för kärnapparna i dedikerad instans (användningsfall – MRA, RedSky Integration, APNS, etc.)

Kundintroduktion

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

CCW orderplacering

C

A+R

I

Partner ansvarar för att beställa Webex Calling och välja dedikerad instans

Släpp beställningsväntan

I

I

A+R

Cisco ansvarar för att frisläppa beställningen efter granskning

Kundanslutning – Partneransluten

C

A+R

C

Partner ansvarar för att ansluta kunden till dedikerad instans

Kundanslutning – Direktanslutning*

A+R

A+R

R

Kund eller partner ansvarar för att ansluta kundnätverket till den dedikerade instansen

Molninfrastruktur

I

I

A+R

Cisco ansvarar för all molninfrastruktur (dator, nätverk, SBC) som krävs för att aktivera kunden

Byggnad av kärnprogram

I

I

A+R

Cisco ansvarar för kärnapplikationsbygget i molnet

Konfiguration av kärnövervakning

A+R

Cisco konfigurerar övervakning för kärnprogrammen

Test av driftberedskap

I

I

A+R

Cisco testar basfunktionaliteten i kärnprogrammen innan de lämnas över till kunden eller partnern

PSTN-åtkomst – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för PSTN-anslutningen till dedikerad instans

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för alla etableringsverktyg (tredje part)

Konfiguration på programnivå* (uppringningsplan, dirigeringsgrupper etc.)

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern ansvarar för att slutföra programkonfigurationen för att möjliggöra kundkrav

Felsökning av programkonfiguration*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för felsökning av alla konfigurationer på programnivå med hjälp av Cisco TAC

Infrastruktur och konfiguration på kundplats*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern ansvarar för eventuell infrastruktur eller konfiguration på kundens plats som krävs för att kunden ska kunna använda den dedikerade instansen

Infrastruktur och konfiguration för partnerlokaler (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partner ansvarar för eventuell infrastruktur eller konfiguration för Partner Premise för att möjliggöra för kunder att använda den dedikerade instansen

Test av användaracceptans*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern ansvarar för att utföra alla integrationer och tester innan dedikerad instans tas i drift.

Introduktion och migrering av kunder*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern ansvarar för en lyckad övergång till den dedikerade instansen

Felsökning av onboarding-problem*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern ansvarar för att lösa eventuella onboarding-/dag 1-problem

*Beroende på supportupplägget mellan kunder och partner kan en kund eller en partner uppfylla dessa specifika skyldigheter

Åtgärder

Aktivitet

Kund

Partner

Cisco

Anmärkningar

Utbredda problem i dedikerad instans (100 % av ett kluster eller över flera kluster)

I

I

A+R

Cisco felsöker och löser alla problem med konfiguration av program som inte kommer från UC i dedikerad instans

Icke-vanliga problem i dedikerad instans* (<100 % av ett kluster)

A+R

A+R

C

Kund eller partner felsöker och löser alla konfigurationsproblem i dedikerad instans

Webex Meetings/appar

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC felsöker och löser alla problem i Webex-molnet

PSTN/SBC-hantering – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kund eller partner felsöker och löser alla problem kring SBC/PSTN

Dedikerad Internetinstans för Collaboration Services (partneransluten)

I

I

A+R

Cisco hanterar internetanslutningen för samarbetstjänster

Dedikerad instans av Internet för samarbetstjänster (direktanslutning)

I

I

A+R

Cisco hanterar internetanslutningen för samarbetstjänster

Dedikerad DNS för intern UC-app

A+R

Cisco hanterar intern DNS för dedikerad instans

Dedikerad offentlig DNS-instans

A+R

Cisco hanterar offentlig DNS för dedikerad instans

Dedikerad instans-kund-DNS*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar DNS-kraven för kundens lokaler

Dedikerade instansintegreringar*

A+R

A+R

C

Kunden eller partnern hanterar alla integrationer i den dedikerade instansen

Dedikerad instansinfrastruktur

I

I

A+R

Cisco hanterar infrastrukturen för dedikerad instans

Dedikerad infrastruktur för instanspartner för molnanslutning

A+R

C

Partner hanterar den infrastruktur som krävs för anslutning till dedikerad instans

Kapacitet för dedikerad instansinfrastruktur

I

A+R

Cisco hanterar kapaciteten för den dedikerade instansinfrastrukturen

Dedikerad molnanslutningskapacitet för instanspartner

A+R

I

Partner hanterar kapaciteten för molnanslutningslänken till dedikerad instans

Kapacitet för dedikerad instansprogram*

A+C

A+C

R

Cisco ansvarar för infrastrukturen; Kunden eller partnern ansvarar för applikationens användningskapacitet

Dedikerad certifikathantering för instansapplikationer

I

I

A+R

Cisco ansvarar för att hantera certifikaten för dedikerade instansprogram

Fast programvara för dedikerad instanstelefon*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar telefonens fasta programvara för sin dedikerade instans

Bakgrund för dedikerad instanstelefon*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar telefonbakgrunder för dedikerad instans

Dedikerad Jabber-konfiguration*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar Jabber-konfigurationen för dedikerad instans

Dedikerad icke-baskonfiguration för instans*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar icke-baskonfiguration för dedikerad instans (t.ex. nummerplan, integrationer, PSTN)

Uppgraderingar av särskilda instanser

C

C

A+R

Cisco hanterar programuppgraderingar för dedikerad instans i samråd med kunden eller partnern och du kan få aviseringar baserat på varningskonfiguration .


 

Vi tillåter att du stannar på n-1 av den aktuella versionen av UC-program som distribueras i dedikerad instans (v14), såvida det inte finns ett säkerhets- eller sårbarhetsproblem i versionen av din distribuerade UC-program som kräver en uppgradering.

CPE

A+R

I

I

Kunden hanterar all utrustning på Customer Premise för dedikerad instans

Användaretablering och MACD:er*

A+R

A+R

Kund eller partner tillhandahåller slutanvändare och utför alla MACD:er på dedikerad instans

Hantering av kund-LDAP

A+R

C

I

Kunden hanterar LDAP för alla slutanvändare för att integrera till dedikerad instans

Etableringsverktyg*

A+R

A+R

I

Kunden eller partnern hanterar etableringsverktygen för dedikerad instans

Säkerhetskopiering och återställning av dedikerad instans av datacenter och program

A+R

Cisco hanterar säkerhetskopieringen och återställningen av datacenter och programmen i molnet

*Beroende på supportupplägget mellan kunder och partner kan en kund eller en partner uppfylla dessa specifika skyldigheter