Pregled matrice dodjele odgovornosti

Raci matrica označava razine odgovornosti za aspekte uvođenja namjenske instance, kako slijedi:

  • R = Odgovoran – Odgovoran za izvršavanje zadatka (tj. stvarna osoba koja obavlja posao kako bi dovršila zadatak).

  • A = Odgovoran - U konačnici odgovoran za dovršetak zadatka. Odgovorna osoba mora potpisati djelo koje odgovorna osoba proizvodi.

  • C = Konzultirano – članovi tima čiji se unos koristi za dovršavanje zadatka. Komunikacija s tim članovima je dvosmjerne prirode.

  • I = Informirani – članovi tima bili su informirani o statusu zadatka. Komunikacija s tim članovima je jednosmjerne prirode.

Partner na brodu

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Primjedbe

Upitnik o povezivosti partnera (PQ)

R

Odgovor

Partner je odgovoran za ispunjavanje partnerskog upitnika (PQ) kako bi se omogućila povezivost

Izgradnja infrastrukture u oblaku

Ja

A + R

Cisco gradi svu potrebnu infrastrukturu u oblaku kako bi partneru omogućio povezivanje s namjenskom instancom

Povezivanje s partnerom

A + R

C

Partner pruža svu povezivost potrebnu za rad s namjenskom instancom

Infrastruktura partnerskih prostora

A + R

C

Partner je odgovoran za bilo koju opremu partnerskih prostorija potrebnu za namjensku instancu

IP adresiranje u oblaku

Ja

A + R

Cisco je odgovoran za bilo koju IP adresu internu na cloud rješenju

IP adresa partnera

A + R

C

Partner je odgovoran za sve partnerske adrese

Internet

Ja

Ja

A + R

Cisco je odgovoran za pružanje interneta za osnovne aplikacije u namjenskoj instanci (slučajevi upotrebe - MRA, RedSky Integration, APNS itd.)

Ukrcavanje kupaca

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Primjedbe

Položaj CCW naloga

C

A + R

Ja

Partner je odgovoran za naručivanje webex pozivanja i odabir namjenske instance

Lansiranje čekanja naloga

Ja

Ja

A + R

Cisco će biti odgovoran za objavljivanje naloga nakon pregleda

Povezivanje s klijentima – povezano s partnerom

C

A + R

C

Partner je odgovoran za povezivanje klijenta s namjenskom instancom

Povezivanje s klijentima – izravno povezivanje*

A + R

A + R

R

Klijent ili partner odgovoran je za povezivanje korisničke mreže s namjenskom instancom

Infrastruktura u oblaku

Ja

Ja

A + R

Cisco je odgovoran za bilo koju infrastrukturu u oblaku (računanje, mrežu, SBC) potrebnu za omogućavanje kupca

Osnovna verzija aplikacije

Ja

Ja

A + R

Cisco je odgovoran za izgradnju osnovne aplikacije u oblaku

Konfiguracija praćenja jezgre

A + R

Cisco uspostavlja nadzor za osnovne primjene

Testiranje operativne spremnosti

Ja

Ja

A + R

Cisco testira osnovnu funkcionalnost temeljnih aplikacija prije predaje kupcu ili partneru

PSTN Access – BYO PSTN*

A + R

A + R

C

Klijent ili partner odgovoran je za povezivanje PSTN-a s namjenskom instancom

Alati za dodjelu resursa*

A + R

A + R

C

Kupac ili partner odgovoran je za sve alate za dodjelu resursa (treća strana)

Konfiguracija na razini aplikacije* (plan pozivanja, grupe ruta itd.)

A + R

A + R

Ja

Kupac ili partner odgovoran je za popunjavanje konfiguracije aplikacije kako bi se omogućili zahtjevi kupaca

Otklanjanje poteškoća s konfiguracijom aplikacije*

A + R

A + R

C

Kupac ili partner odgovoran je za otklanjanje poteškoća s bilo kojom konfiguracijom na razini aplikacije uz pomoć Cisco TAC-a

Infrastruktura i konfiguracija prostora klijenta*

A + R

A + R

Ja

Kupac ili partner odgovoran je za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju prostora klijenta potrebnu za omogućavanje korištenja namjenske instance

Infrastruktura i konfiguracija partnerskih prostorija (SBC, PSTN...)

A + R

Ja

Partner je odgovoran za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju partnerskih prostora kako bi omogućio korištenje namjenske instance za korisnike

Testiranje prihvaćanja korisnika*

A + R

A + R

Ja

Kupac ili partner odgovoran je za obavljanje svih integracija i testiranja prije go-live na namjenskoj instanci

Uključivanje i migracija kupaca*

A + R

A + R

Ja

Kupac ili partner odgovoran je za uspješno smanjenje namjenske instance

Otklanjanje poteškoća s uvođenjem*

A + R

A + R

C

Kupac ili partner odgovoran je za rješavanje bilo kakvih problema s uvođenjem / dan-1

*Ovisno o dogovoru o podršci između kupaca i partnera, kupac ili partner mogu ispuniti ove specifične odgovornosti

Operacije

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Primjedbe

Rašireni problemi u namjenskoj instanci (100% klastera ili u više klastera)

Ja

Ja

A + R

Cisco otklanja poteškoće i rješava sve probleme s konfiguracijom aplikacije koje nisu UC u namjenskoj instanci

Neraširena pitanja u namjenskoj instanci* (<100% of a cluster)

A + R

A + R

C

Klijent ili partner otklanja sve probleme s konfiguracijom u namjenskoj instanci

Problemi sa sastancima/aplikacijom web-servisa Webex

Ja

C

A + R

Cisco Cloud TAC otklanja poteškoće i rješava sve probleme u webex oblaku

Upravljanje PSTN/SBC-om – BYO PSTN*

A + R

A + R

C

Klijent ili partner otklanja poteškoće i rješava sve probleme oko SBC/PSTN-a

Namjenska instanca Internet za usluge suradnje (partnerski povezan)

Ja

Ja

A + R

Cisco upravlja internetskom vezom za usluge suradnje

Namjenska instanca Interneta za usluge suradnje (Direct Connect)

Ja

Ja

A + R

Cisco upravlja internetskom vezom za usluge suradnje

DNS interne UC aplikacije s namjenskom instancom

A + R

Cisco upravlja internim DNS-om namjenske instance

Namjenska instanca javni DNS

A + R

Cisco upravlja javnim DNS-om namjenske instance

DNS prostora za korisnike namjenske instance*

A + R

A + R

Ja

Klijent ili partner upravlja DNS preduvjetima za korisničku premisu

Namjenske integracije instanci*

A + R

A + R

C

Klijent ili partner upravlja svim integracijama u namjensku instancu

Namjenska instancijska infrastruktura

Ja

Ja

A + R

Cisco upravlja infrastrukturom namjenske instance

Namjenska instanci partnerska infrastruktura za povezivanje u oblaku

A + R

C

Partner upravlja infrastrukturom potrebnom za povezivanje s namjenskom instancom

Namjenski instančni infrastrukturni kapacitet

Ja

A + R

Cisco upravlja kapacitetom za namjensku instancijsku infrastrukturu

Namjenski kapacitet povezivanja partnera u oblaku instance

A + R

Ja

Partner upravlja kapacitetom za vezu povezivanja u oblaku u namjensku instancu

Namjenski kapacitet aplikacije instance*

A + C

A + C

R

Cisco je odgovoran za infrastrukturu; Kupac ili partner odgovoran je za kapacitet korištenja aplikacije

Namjensko upravljanje certifikatima aplikacije instance

Ja

Ja

A + R

Cisco je odgovoran za upravljanje certifikatima za namjenske instance aplikacije

Namjenska instanca firmver telefona*

A + R

A + R

Ja

Kupac ili partner upravlja firmverom telefona za svoju namjensku instancu

Namjenska pozadina telefona instance*

A + R

A + R

Ja

Klijent ili partner upravlja pozadinama telefona za namjensku instancu

Namjenska instanca Jabber config*

A + R

A + R

Ja

Klijent ili partner upravlja Jabber configom za namjensku instancu

Namjenska instanca koja nije osnovna konfiguracija*

A + R

A + R

Ja

Klijent ili partner upravlja neosnovnom konfiguracijom za namjensku instancu (npr. plan biranja, integracije, PSTN)

Nadogradnje namjenske instance aplikacije

C

C

A + R

Cisco upravlja nadogradnjama aplikacija za namjensku instancu u dogovoru s kupcem ili partnerom

CPE

A + R

Ja

Ja

Klijent upravlja svom opremom za korisničku premisu za namjensku instancu

Dodjela resursa korisnicima i MACD-ovi*

A + R

A + R

Odredbe kupaca ili partnera za krajnje korisnike i izvode sve MACD-ove na namjenskoj instanci

LDAP upravljanje kupcem

A + R

C

Ja

Klijent upravlja LDAP-om kako bi se svi krajnji korisnici integrirali u namjensku instancu

Alat za dodjelu resursa*

A + R

A + R

Ja

Klijent ili partner upravlja alatima za dodjelu resursa za namjensku instancu

Namjenski podatkovni centar instance i sigurnosno kopiranje i vraćanje aplikacije

A + R

Cisco upravlja sigurnosnom kopijom i vraćanjem za podatkovni centar i aplikacije u oblaku

*Ovisno o dogovoru o podršci između kupaca i partnera, kupac ili partner mogu ispuniti ove specifične odgovornosti