Pregled matrice dodjele odgovornosti

RACI matrica pokazuje razine odgovornosti za aspekte implementacije namjenske instance, kako slijedi:

  • R = Odgovorno – Odgovorno za obavljanje zadatka (tj. stvarna osoba koja radi na dovršenju zadatka).

  • A = Odgovoran – U konačnici odgovoran za izvršenje zadatka. Odgovorna osoba mora potpisati posao koji odgovorna osoba proizvodi.

  • C = konzultirani – članovi tima čiji se unos koristi za dovršetak zadatka. Komunikacija s tim članovima je dvosmjerna.

  • I = Informiran – Članovi tima bili su informirani o statusu zadatka. Komunikacija s tim članovima je jednosmjerna.

Uključivanje partnera

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Napomene

Upitnik o povezivanju partnera (PQ)

R

Odgovor

Partner je odgovoran za ispunjavanje Partnerskog upitnika (PQ) kako bi se omogućilo povezivanje

Izgradnja infrastrukture u oblaku

ja

A+R

Cisco gradi svu potrebnu infrastrukturu u oblaku kako bi omogućio partneru povezivanje s namjenskom instancom

Povezivanje partnera

A+R

C

Partner pruža svu povezanost potrebnu za rad s namjenskom instancom

Infrastruktura partnerskih prostorija

A+R

C

Partner je odgovoran za svu opremu partnerskih prostorija potrebnu za Namjensku instancu

IP adresiranje u oblaku

ja

A+R

Cisco je odgovoran za svako IP adresiranje unutar rješenja u oblaku

IP adresiranje partnera

A+R

C

Partner je odgovoran za sve adrese partnera

Internet

ja

ja

A+R

Cisco je odgovoran za pružanje interneta za osnovne aplikacije u Namjenskoj instanci (Slučajevi upotrebe - MRA, RedSky integracija, APNS, itd.)

Uključivanje korisnika

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Napomene

CCW narudžbe

C

A+R

ja

Partner je odgovoran za narudžbu za Webex Calling i odabir namjenske instance

Otpuštanje na čekanju narudžbe

ja

ja

A+R

Cisco će biti odgovoran za izdavanje narudžbe nakon pregleda

Povezivanje s kupcima – Povezano s partnerima

C

A+R

C

Partner je odgovoran za povezivanje korisnika s namjenskom instancom

Povezivost s kupcima – izravno povezivanje*

A+R

A+R

R

Kupac ili Partner odgovoran je za povezivanje korisničke mreže s namjenskom instancom

Cloud infrastruktura

ja

ja

A+R

Cisco je odgovoran za bilo kakvu infrastrukturu u oblaku (računala, mreža, SBC) potrebnu da omogući korisniku

Izrada osnovne aplikacije

ja

ja

A+R

Cisco je odgovoran za izradu osnovne aplikacije u oblaku

Konfiguracija za praćenje jezgre

A+R

Cisco postavlja nadzor za osnovne aplikacije

Ispitivanje operativne spremnosti

ja

ja

A+R

Cisco testira osnovnu funkcionalnost osnovnih aplikacija prije predaje korisniku ili partneru

PSTN pristup – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kupac ili Partner odgovoran je za PSTN povezivanje s namjenskom instancom

Alati za pripremu*

A+R

A+R

C

Kupac ili Partner je odgovoran za sve alate za pribavljanje (treće strane)

Konfiguracija na razini aplikacije* (Plan biranja, grupe ruta, itd.)

A+R

A+R

ja

Kupac ili Partner je odgovoran za dovršavanje konfiguracije aplikacije kako bi se omogućili zahtjevi korisnika

Rješavanje problema s konfiguracijom aplikacije*

A+R

A+R

C

Korisnik ili partner je odgovoran za rješavanje problema bilo koje konfiguracije na razini aplikacije uz pomoć Cisco TAC -a

Infrastruktura i konfiguracija korisničkog prostora*

A+R

A+R

ja

Kupac ili Partner je odgovoran za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju korisnika potrebnu da korisniku omogući korištenje Namjenske instance

Infrastruktura i konfiguracija prostorija partnera (SBC, PSTN...)

A+R

ja

Partner je odgovoran za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju Partnerskih prostorija kako bi korisniku omogućio korištenje Namjenske instance

Test prihvaćanja korisnika*

A+R

A+R

ja

Kupac ili partner odgovoran je za izvođenje svih integracija i testiranja prije puštanja u rad na namjenskom primjerku

Uključivanje korisnika i migracija*

A+R

A+R

ja

Kupac ili Partner je odgovoran za uspješan prelazak na namjensku instancu

Rješavanje problema s onboardingom*

A+R

A+R

C

Kupac ili Partner je odgovoran za rješavanje svih problema s onboardingom/Danom 1

* Ovisno o dogovoru o podršci između kupaca i partnera, kupac ili partner mogao bi ispuniti ove specifične odgovornosti

Operacije

Aktivnost

Korisnik

Partner

Cisco

Napomene

Široko rasprostranjeni problemi u namjenskom primjerku (100% klastera ili u više klastera)

ja

ja

A+R

Cisco rješava sve probleme s konfiguracijom ne-UC aplikacije u namjenskom primjerku

Nerasprostranjeni problemi u namjenskom primjerku* (<100% klastera)

A+R

A+R

C

Klijent ili partner rješava sve probleme s konfiguracijom u Namjenskoj instanci

Webex Meetings/problemi s aplikacijom

ja

C

A+R

Cisco oblak TAC rješava i rješava sve probleme u oblaku Webex

PSTN/SBC upravljanje – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner rješava i rješava sve probleme oko SBC/PSTN-a

Namjenski Internet za instance za usluge suradnje (povezan s partnerom)

ja

ja

A+R

Cisco upravlja internetskom vezom za usluge suradnje

Namjenski Internet za instance za usluge suradnje (izravno povezivanje)

ja

ja

A+R

Cisco upravlja internetskom vezom za usluge suradnje

Namjenska instanca interni DNS aplikacije UC

A+R

Cisco upravlja internim DNS -om namjenske instance

Namjenski javni DNS

A+R

Cisco upravlja javnim DNS -om za namjensku instancu

Namjenski DNS korisničkih prostorija *

A+R

A+R

ja

Kupac ili Partner upravlja DNS zahtjevima za prostore korisnika

Integracije namjenskih instanci*

A+R

A+R

C

Klijent ili Partner upravlja svim integracijama u Namjensku instancu

Infrastruktura namjenske instance

ja

ja

A+R

Cisco upravlja infrastrukturom namjenske instance

Infrastruktura partnera za namjensku instancu za povezivanje u oblak

A+R

C

Partner upravlja infrastrukturom potrebnom za povezivanje s namjenskom instancom

Infrastrukturni kapacitet namjenske instance

ja

A+R

Cisco upravlja kapacitetom za infrastrukturu namjenskih instanci

Kapacitet povezivanja u oblaku posvećenog partnera Instance

A+R

ja

Partner upravlja kapacitetom za vezu povezivanja u oblaku u namjensku instancu

Kapacitet aplikacije za namjensku instancu*

A+C

A+C

R

Cisco je odgovoran za infrastrukturu; Kupac ili Partner odgovoran je za kapacitet korištenja aplikacije

Upravljanje certifikatom aplikacije namjenske instance

ja

ja

A+R

Cisco je odgovoran za upravljanje certifikatima za aplikacije namjenskih instanci

Firmware namjenskog primjerka telefona*

A+R

A+R

ja

Klijent ili Partner upravlja firmverom telefona za svoju namjensku instancu

Pozadina namjenskog telefona*

A+R

A+R

ja

Klijent ili partner upravlja pozadinama telefona za namjenski primjerak

Konfiguracija namjenske instance Jabbera*

A+R

A+R

ja

Klijent ili partner upravlja Jabber konfiguracijom za namjenski primjerak

Konfiguracija namjenske instance koja nije osnovna*

A+R

A+R

ja

Korisnik ili partner upravlja konfiguracijom koja nije osnovna za namjensku instancu (npr. plan biranja, integracije, PSTN)

Nadogradnje aplikacije za namjensku instancu

C

C

A+R

Cisco upravlja nadogradnjom aplikacija za namjensku instancu u dogovoru s korisnikom ili partnerom

CPE

A+R

ja

ja

Kupac upravlja svom opremom Customer Premise za namjensku instancu

Omogućavanje korisnika i MACD-ovi*

A+R

A+R

Kupac ili Partner osigurava krajnje korisnike i izvodi sve MACD-ove na namjenskoj instanci

Upravljanje LDAP -om korisnika

A+R

C

ja

Kupac upravlja LDAP -om za sve krajnje korisnike za integraciju u Namjensku instancu

Alat za pripremu*

A+R

A+R

ja

Korisnik ili Partner upravlja alatima za dostavljanje namjenske instance

Namjenski podatkovni centar i sigurnosno kopiranje i vraćanje aplikacija

A+R

Cisco upravlja sigurnosnom kopijom i vraćanjem za podatkovni centar i aplikacije u oblaku

* Ovisno o dogovoru o podršci između kupaca i partnera, kupac ili partner mogao bi ispuniti ove specifične odgovornosti