Pregled matrice dodele odgovornosti

RACI matrica označava nivoe odgovornosti za aspekte primene namenske instance, na sledeći korak:

  • R = Odgovorno – Odgovorno za obavljanje zadatka (npr. stvarna osoba koja radi svoj zadatak).

  • A = Saglasan – krajnje odgovorno za dovršetak zadatka. Odgovorno lice mora da odjavi rad koji odgovorno lice proizvede.

  • C = Konsultovano – Članovi tima čiji se unos koristi za obavljanje zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je dvosmerna u prirodi.

  • Ja = Obavešten – članovi tima su čuvali informacije o statusu zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je jednosmerna u prirodi.

Priključivanje partnera

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Upitnik za povezivanje partnera (PQ)

R

Odgovor

Partner je odgovoran za dovršenje upitnika partnera (PQ) za omogućavanje povezivanja

Građenje infrastrukture oblaka

Sam

A+R

Cisco gradi sve neophodne infrastrukture oblaka kako bi se partneru omogućilo povezivanje sa namenskim instancama

Povezivanje partnera

A+R

C

Partner pruža sve mogućnosti povezivanja potrebne za rad sa namenskim instancama

Infrastruktura prostorija partnera

A+R

C

Partner je odgovoran za sve prostorije partnera potrebne za namensku instancu

IP adrese oblaka

Sam

A+R

Cisco je odgovoran za bilo koje interno IP adrese u rešenjima u oblaku

IP adresa partnera

A+R

C

Partner je odgovoran za sve adrese partnera

Internet

Sam

Sam

A+R

Cisco je odgovoran za obezbeđivanje interneta za osnovne aplikacije u namenskim slučajevima (koristite slučajeve - MRA, RedSky integracija, APNS itd.)

Priključivanje kupca

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Postavite CCW narudžbinu

C

A+R

Sam

Partner je odgovoran za postavljanje narudžbine za Webex Calling i izbor namenske instance

Izdanje narudžbine na čekanju

Sam

Sam

A+R

Cisco će biti odgovoran za ponovno pozivanje nakon pregleda

Povezivanje sa klijentom – povezan partner

C

A+R

C

Partner je odgovoran za povezivanje kupca sa namenskim instancama

Povezivanje sa klijentom – direktno povezivanje*

A+R

A+R

R

Kupac ili partner su odgovorni za povezivanje mreže kupca sa namenskim instancama

Infrastruktura oblaka

Sam

Sam

A+R

Cisco je odgovoran za bilo koju infrastrukturu oblaka (računar, mreža, SBC) koja je potrebna da bi se omogućio kupcu

Građenje jezgra aplikacije

Sam

Sam

A+R

Cisco je odgovoran za građenje jezgra aplikacije u oblaku

Konfiguracija jezgra nadgledanja

A+R

Cisco podešavanja nadgledanja za sužene aplikacije

Operativno testiranje priplodnosti

Sam

Sam

A+R

Cisco testiranje osnovne funkcionalnosti osnovnih aplikacija pre predaje kupcu ili partneru

PSTN pristup – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner su odgovorni za PSTN povezivanje u namensku instancu

Alatke za dodelu privilegija*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner su odgovorni za sve alatke za dodelu privilegija (treća strana)

Konfiguracija na nivou aplikacije* (plan biranja, grupe usmeravanja itd.)

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner su odgovorni za dovršavanje konfiguracije aplikacije kako bi se omogućili zahtevi kupca

Konfiguracija aplikacije za rešavanje problema*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner su odgovorni za rešavanje problema za bilo koju konfiguraciju na nivou aplikacije sa pomoći Cisco TAC

Infrastruktura i konfiguracija kupca*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner mogu da snose bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju kupca potrebnu da bi se omogućila upotreba namenske instance kupca

Infrastruktura i konfiguracija partnera (SBC, PSTN...)

A+R

Sam

Partner je pouzdan za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju partnera kako bi se omogućila upotreba kupca u namenskim instancama

Testiranje prihvatanja korisnika*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner mogu da snose sve integracije i testiranje pre go-live na posvećenoj instanci

Priključivanje i migracija kupca*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner mogu biti uspešni prelasku na namensku instancu

Rešavanje problema prilikom priključivanja*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner mogu da reše sve probleme sa priključivanjem/ dan-1

*U zavisnosti od aranžmana podrške između kupaca i partnera, kupac ili partner mogu da ispune ove specifične odgovornosti

Operacije

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Široko rasprostranjeni problemi u namenskim instancama (100% klastera ili preko više klastera)

Sam

Sam

A+R

Cisco rešava i rešava sve probleme sa konfiguracijom aplikacije koja nije UC u namenskim instancama

Problemi koji nisu široko rasprostranjeni u namenskim instancama* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Rešavanje problema sa kupcem ili partnerom i rešava sve probleme konfiguracije u namenskim instancama

Webex Meetings/Aplikacija

Sam

C

A+R

Cisco oblak TAC rešava sve probleme u oblaku Webex

PSTN/SBC upravljanje – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Rešavanje problema sa kupcem ili partnerom i rešavanje svih problema oko SBC/PSTN

Internet namenske instance za usluge saradnje (partner povezan)

Sam

Sam

A+R

Cisco upravlja internetom za usluge saradnje

Internet namenske instance za usluge saradnje (direktno povezivanje)

Sam

Sam

A+R

Cisco upravlja internetom za usluge saradnje

DNS aplikacije namenske instance

A+R

Cisco upravlja internim DNS-om namenske instance

Javni DNS namenske instance

A+R

Cisco upravlja javnim DNS-om namenske instance

Lokalni DNS* namenske instance

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja DNS zahtevima za prostorije kupca

Integracije namenske instance*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner upravlja svim integracijama u namensku instancu

Infrastruktura namenske instance

Sam

Sam

A+R

Cisco upravlja infrastrukturom namenske instance

Infrastruktura partnera namenske instance za povezivanje u oblaku

A+R

C

Partner upravlja infrastrukturom neophodnom za povezivanje sa namenskim instancama

Kapacitet infrastrukture namenske instance

Sam

A+R

Cisco kapacitet za infrastrukturu namenske instance

Kapacitet povezivanja sa oblakom partnera namenske instance

A+R

Sam

Partner upravlja kapacitetom za vezu mogućnosti povezivanja sa oblakom u namensku instancu

Kapacitet aplikacije namenske instance*

A+C

A+C

R

Cisco je odgovoran za infrastrukturu; Kupac ili partner su odgovorni za kapacitet upotrebe aplikacije

Upravljanje sertifikatima aplikacije namenske instance

Sam

Sam

A+R

Cisco je odgovoran za upravljanje sertifikatima za aplikacije namenske instance

Firmver telefona namenske instance*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja firmverom telefona za namensku instancu

Pozadina telefona namenske instance*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja pozadinama telefona za namensku instancu

Konfiguracija namenske instance Jabber*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja Jabber konfiguracijom za namensku instancu

Konfiguracija namenske instance koja nije osnovna*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja konfiguracijom koja nije osnovna za namensku instancu (npr. plan biranja, integracije, PSTN)

Nadogradnje aplikacije namenske instance

C

C

A+R

Cisco upravlja nadogradnjama aplikacija za namensku instancu u konsultacijama sa kupcem ili partnerom

CPE

A+R

Sam

Sam

Kupac upravlja celokupnom opremom kupca za namensku instancu

Dodela privilegija za korisnike i MACD-e*

A+R

A+R

Krajnji korisnici dodele privilegija kupca ili partnera i izvršavaju sve MACD-ove na namenskim instancama

LDAP upravljanje kupcem

A+R

C

Sam

Kupac upravlja LDAP-om za sve krajnje korisnike koji se integrišu u namensku instancu

Alatka za dodelu privilegija*

A+R

A+R

Sam

Kupac ili partner upravlja alatkama za dodelu privilegija za namensku instancu

Rezervne kopije centar za podatke namenske instance i aplikacije u prethodno stanje

A+R

Cisco upravlja rezervnom kopijema i vraćanjem u centar za podatke i aplikacija u oblaku

*U zavisnosti od aranžmana podrške između kupaca i partnera, kupac ili partner mogu da ispune ove specifične odgovornosti