Pregled matrice dodele odgovornosti

RACI matrica ukazuje na nivoe odgovornosti za aspekte primene namenske instance, na sledeći način:

  • R = Odgovorno – Odgovorno za obavljanje zadatka (npr. stvarna osoba koja obavlja posao dovršavanja zadatka).

  • A = Odgovorno – Na kraju odgovorno za dovršavanje zadatka. Odgovorno lice mora da potpiše rad koji odgovorno lice proizvodi.

  • C = Konsultovani – Članovi tima čiji se unos koristi za dovršavanje zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je dvosmerne prirode.

  • Ja = Informisani – Članovi tima su obavešteni o statusu zadatka. Komunikacija sa ovim članovima je jednosmerna u prirodi.

Partner na brodu

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Upitnik o povezivanju partnera (PQ)

R

Odgovor

Partner je odgovoran za dovršavanje upitnika partnera (PQ) radi omogućavanja povezivanja

Izgradnja infrastrukture u oblaku

Ja

A+R

Cisco gradi svu neophodnu cloud infrastrukturu kako bi omogućio Partneru da se poveže sa namenskom instancom

Povezivanje partnera

A+R

C

Partner obezbeđuje svu potrebnu vezu za rad sa namenskom instancom

Infrastruktura partnerskih prostorija

A+R

C

Partner je odgovoran za bilo koju partneru potrebnu opremu za namensku instancu

IP adresa u oblaku

Ja

A+R

Cisco je odgovoran za svako IP adresiranje interno na cloud rešenje

IP adresa partnera

A+R

C

Partner je odgovoran za sve partnerske adrese

Internet

Ja

Ja

A+R

Cisco je odgovoran za obezbeđivanje interneta za osnovne aplikacije u namenskoj instanci (Koristite slučajeve - MRA, RedSky Integration, APNS itd.)

Klijent na brodu

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

CCW plasman porudžbine

C

A+R

Ja

Partner je odgovoran za naručivanje Webex poziva i izbora namenske instance

Izdavanje zadrška porudžbine

Ja

Ja

A+R

Cisco će biti odgovoran za objavljivanje porudžbine nakon pregleda

Mogućnost povezivanja sa klijentima – partner povezan

C

A+R

C

Partner je odgovoran za povezivanje kupca sa namenskom instancom

Mogućnost povezivanja sa klijentima –direktno povezivanje*

A+R

A+R

R

Klijent ili partner je odgovoran za povezivanje mreže klijenata sa namenskom instancom

Infrastruktura u oblaku

Ja

Ja

A+R

Cisco je odgovoran za bilo koju cloud infrastrukturu (compute, mrežu, SBC) potrebnu za omogućavanje klijentu

Osnovna izrada aplikacije

Ja

Ja

A+R

Cisco je odgovoran za izradu jezgra aplikacije u oblaku

Konfiguracija osnovnog nadgledanja

A+R

Cisco podešao monitoring za osnovne aplikacije

Testiranje operativne spremnosti

Ja

Ja

A+R

Cisco testira osnovnu funkcionalnost osnovnih aplikacija pre nego što preda klijentu ili partneru

PSTN Access – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klijent ili partner je odgovoran za PSTN povezivanje u namensku instancu

Alatke za obezbeđivanje*

A+R

A+R

C

Kupac ili partner je odgovoran za sve alatke za obezbeđivanje (treće preduzeće)

Konfiguracija nivoa aplikacije* (Plan biranja broja, Grupe usmeravanja itd.)

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner je odgovoran za dovršavanje konfiguracije aplikacije da bi se omogućili zahtevi klijenata

Rešavanje problema sa konfiguracijom aplikacije*

A+R

A+R

C

Klijent ili partner je odgovoran za rešavanje problema sa bilo kojom konfiguracijom na nivou aplikacije uz pomoć Cisco TAC-a

Infrastruktura i konfiguracija premise kupca*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner odgovaraju za bilo koju infrastrukturu ili konfiguraciju premise klijenta koja je potrebna da bi se omogućilo korišćenje namenske instance klijenta

Partnerska premisna infrastruktura i konfiguracija (SBC, PSTN...)

A+R

Ja

Partner je odgovoran za bilo koju partnerski premisnu infrastrukturu ili konfiguraciju da bi omogućio korišćenje korisnika namenske instance

Testiranje prihvatanja korisnika*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner je odgovoran za obavljanje svih integracija i testiranja pre go-live u namenskoj instanci

Klijent na brodu i migraciji*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner odgovara za uspešno presecanje namenske instance

Rešavanje problema sa ukrcavanjem*

A+R

A+R

C

Klijent ili partner odgovara da reši sve probleme sa ukrcavanjem/danom-1

*U zavisnosti od aranžmana podrške između klijenata i partnera klijent ili partner bi mogli da ispune ove specifične odgovornosti

Operacije

Aktivnost

Kupac

Partner

Cisco

Primedbe

Rasprostranjeni problemi u namenskoj instanci (100% klastera ili više klastera)

Ja

Ja

A+R

Cisco rešava i rešava sve probleme sa poverenicima aplikacija koje nisu UC u namenskoj instanci

Nesvećena pitanja u namenskoj instanci* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Klijent ili partner rešavaju i rešavaju sve probleme sa posavetocima u namenskoj instanci

Problemi sa Webex sastancima/aplikacijom

Ja

C

A+R

Cisco Cloud TAC rešava i rešava sve probleme u Webex oblaku

PSTN/SBC Management – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klijent ili partner rešava i rešava sve probleme oko SBC/PSTN

Namenska instanca Internet za usluge saradnje (partner povezan)

Ja

Ja

A+R

Cisco upravlja internet konekcom za usluge saradnje

Namenska instanca Interneta za usluge saradnje (direktno povezivanje)

Ja

Ja

A+R

Cisco upravlja internet konekcom za usluge saradnje

Namenska instanca interne UC App DNS

A+R

Cisco upravlja namenskom instancom internog DNS-a

Namenska instanca Javni DNS

A+R

Cisco upravlja namenskom instancom Javni DNS

Namenska instanca Customer premise DNS*

A+R

A+R

Ja

Kupac ili partner upravlja DNS zahtevima za premisu kupca

Namenske instance integracije*

A+R

A+R

C

Klijent ili partner upravlja svim integracijama u namensku instancu

Infrastruktura namenske instance

Ja

Ja

A+R

Cisco upravlja infrastrukturom namenske instance

Namenska instanca partnerske infrastrukture za povezivanje u oblaku

A+R

C

Partner upravlja infrastrukturom potrebnom za povezivanje sa namenskom instancom

Kapacitet infrastrukture namenske instance

Ja

A+R

Cisco upravlja kapacitetom za namensku infrastrukturu

Namenska instanca partnerski kapacitet povezivanja u oblaku

A+R

Ja

Partner upravlja kapacitetom za vezu povezivanja u oblaku u namensku instancu

Kapacitet aplikacije namenske instance*

A+C

A+C

R

Cisco je odgovoran za infrastrukturu; Kupac ili partner je odgovoran za kapacitet korišćenja aplikacije

Upravljanje certifikatima aplikacije namenske instance

Ja

Ja

A+R

Cisco je odgovoran za upravljanje sertifikatima za namenske instance

Namenska instanca telefonskog firmvera*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner upravlja telefonskim firmverom za namensku instancu

Pozadina telefona namenske instance*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner upravlja pozadinama telefona za namensku instancu

Dedicated Instance Jabber config*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner upravlja Jabber konfigom za namensku instancu

Dedicated Instance non-base config*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner upravlja ne-osnovnim poverenikom za namensku instancu (npr. plan biranja broja, integracije, PSTN)

Nadogradnja aplikacije namenske instance

C

C

A+R

Cisco upravlja nadogradnjama aplikacija za namensku instancu u konsultaciji sa klijentom ili partnerom

CPE

A+R

Ja

Ja

Kupac upravlja svom opremom za prostorije kupca za namensku instancu

User provisioning and MACDs*

A+R

A+R

Odredbe o klijentima ili partneru krajnjih korisnika i izvršavaju sve MAC-ove na namenskoj instanci

Upravljanje LDAP klijentima

A+R

C

Ja

Klijent upravlja LDAP-om da bi se svi krajnji korisnici integrisali u namensku instancu

Alatka za obezbeđivanje*

A+R

A+R

Ja

Klijent ili partner upravlja alatkama za obezbeđivanje za namensku instancu

Namenska instanca data centra i rezervne kopije aplikacija i vraćanje u prethodno stanje

A+R

Cisco upravlja rezervnom kopijom i vraćanjem u prethodno stanje za data centar i aplikacije u oblaku

*U zavisnosti od aranžmana podrške između klijenata i partnera klijent ili partner bi mogli da ispune ove specifične odgovornosti