Omówienie macierzy przypisania odpowiedzialności

Macierz RACI wskazuje poziomy odpowiedzialności za aspekty wdrażania wystąpienia dedykowanego w następujący sposób:

  • R = osoba odpowiedzialna – osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania (tj. osoba wykonująca pracę w celu wykonania zadania).

  • A = Odpowiedzialny — ostatecznie odpowiedzialny za wykonanie zadania. Osoba odpowiedzialna musi podpisać pracę wykonaną przez osobę odpowiedzialną.

  • C = Consulted — członkowie zespołu, których dane wejściowe są używane do wykonania zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter dwukierunkowy.

  • I = Poinformowany — członkowie zespołu są na bieżąco informowani o stanie zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter jednokierunkowy.

Wprowadzenie partnera

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Kwestionariusz łączności dla partnerów (PQ)

R

A

Partner jest odpowiedzialny za wypełnienie kwestionariusza partnera (PQ), aby umożliwić łączność

Tworzenie infrastruktury chmury

I

A+R

Cisco buduje całą niezbędną infrastrukturę chmury, aby umożliwić partnerowi połączenie z wystąpieniem dedykowanym

Łączność z partnerem

A+R

C

Partner zapewnia wszystkie połączenia potrzebne do pracy z wystąpieniem dedykowanym

Infrastruktura obiektów partnerskich

A+R

C

Partner jest odpowiedzialny za wszelkie wyposażenie siedziby partnera potrzebne do wystąpienia dedykowanego

Adresowanie IP w chmurze

I

A+R

Cisco jest odpowiedzialna za wszelkie IP wewnętrzne w rozwiązaniu chmurowym

Adresowanie IP partnera

A+R

C

Partner odpowiada za wszystkie adresy partnerów

Internet

I

I

A+R

Cisco odpowiada za zapewnienie Internetu dla podstawowych aplikacji w Dedicated Instance (przypadki użycia — MRA, RedSky Integration, APNS itp.)

Wprowadzanie klienta

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Składanie zamówienia CCW

C

A+R

I

Partner jest odpowiedzialny za złożenie zamówienia na Webex Calling i wybranie dedykowanego wystąpienia

Zwolnienie wstrzymania zamówienia

I

I

A+R

Cisco będzie odpowiedzialne za zwolnienie zamówienia po sprawdzeniu

Łączność z klientem — Partner Connected

C

A+R

C

Partner odpowiada za połączenie klienta z wystąpieniem dedykowanym

Łączność z klientem — połączenie bezpośrednie*

A+R

A+R

R

Klient lub partner jest odpowiedzialny za podłączenie sieci klienta do wystąpienia dedykowanego

Infrastruktura chmury

I

I

A+R

Cisco odpowiada za infrastrukturę chmury (komputer, sieć, SBC) niezbędną do umożliwienia klientowi

Kompilacja aplikacji podstawowej

I

I

A+R

Cisco odpowiada za tworzenie podstawowej aplikacji w chmurze

Podstawowa konfiguracja monitorowania

A+R

Cisco konfiguruje monitorowanie podstawowych aplikacji

Testowanie gotowości operacyjnej

I

I

A+R

Cisco testuje podstawową funkcjonalność podstawowych aplikacji przed przekazaniem ich klientowi lub partnerowi

Dostęp do PSTN — BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klient lub partner jest odpowiedzialny za połączenie PSTN z wystąpieniem dedykowanym

Narzędzia obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

C

Klient lub partner jest odpowiedzialny za wszelkie narzędzia do obsługi administracyjnej (strona trzecia)

Konfiguracja na poziomie aplikacji* (plan połączeń, grupy tras itp.)

A+R

A+R

I

Klient lub partner jest odpowiedzialny za ukończenie konfiguracji aplikacji, aby umożliwić spełnianie wymagań klienta

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją aplikacji*

A+R

A+R

C

Klient lub partner jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów z konfiguracją na poziomie aplikacji z pomocą Cisco TAC

Infrastruktura i konfiguracja w siedzibie klienta*

A+R

A+R

I

Klient lub partner jest odpowiedzialny za wszelką infrastrukturę klienta lub konfigurację potrzebną do umożliwienia klientowi korzystania z wystąpienia dedykowanego

Infrastruktura i konfiguracja obiektu partnerskiego (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partner ponosi odpowiedzialność za dowolną infrastrukturę lub konfigurację w obiekcie partnera, aby umożliwić klientom korzystanie z wystąpienia dedykowanego

Testowanie akceptacji użytkownika*

A+R

A+R

I

Klient lub partner jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich integracji i testów przed uruchomieniem wystąpienia dedykowanego

Wdrażanie i migracja klientów*

A+R

A+R

I

Klient lub partner jest odpowiedzialny za pomyślne przełączenie do wystąpienia dedykowanego

Rozwiązywanie problemów z wprowadzaniem*

A+R

A+R

C

Klient lub partner jest odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z wprowadzeniem/w dniu 1

*W zależności od ustaleń dotyczących pomocy technicznej między klientami a partnerami, klient lub partner może wypełniać te konkretne obowiązki

Działania

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Powszechne problemy w wystąpieniu dedykowanym (100% klastra lub w wielu klastrach)

I

I

A+R

Cisco rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy z konfiguracją aplikacji innych niż UC w wystąpieniu dedykowanym

Niepowszechne problemy w wystąpieniu dedykowanym* (<100% klastra)

A+R

A+R

C

Klient lub partner rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy z konfiguracją w wystąpieniu dedykowanym

Webex Meetings/Problemy z aplikacją

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy w chmurze Webex

Zarządzanie PSTN/SBC — BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Klient lub partner rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy związane z SBC/PSTN

Dedicated Instance Internet for Collaboration Services (połączony z partnerem)

I

I

A+R

Cisco zarządza łącznością internetową dla usług współpracy

Dedykowany Internet wystąpienia dla usług współpracy (połączenie bezpośrednie)

I

I

A+R

Cisco zarządza łącznością internetową dla usług współpracy

Wewnętrzny system DNS aplikacji UC dla dedykowanego wystąpienia

A+R

Cisco zarządza wewnętrznym DNS dedykowanego wystąpienia

Publiczny DNS dedykowanej instancji

A+R

Cisco zarządza publicznym DNS dedykowanego wystąpienia

Serwer DNS w siedzibie dedykowanego klienta *

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza wymaganiami DNS w siedzibie klienta

Integracje z dedykowanymi instancjami*

A+R

A+R

C

Klient lub partner zarządza wszystkimi integracjami z wystąpieniem dedykowanym

Dedykowana infrastruktura wystąpień

I

I

A+R

Cisco zarządza infrastrukturą dedykowanego wystąpienia

Dedykowana infrastruktura partnera instancji do łączności w chmurze

A+R

C

Partner zarządza infrastrukturą wymaganą do połączenia z wystąpieniem dedykowanym

Przepustowość dedykowanej infrastruktury wystąpień

I

A+R

Cisco zarządza pojemnością infrastruktury dedykowanego wystąpienia

Przepustowość łączności z chmurą partnera dedykowanego wystąpienia

A+R

I

Partner zarządza pojemnością łącza łączności w chmurze z wystąpieniem dedykowanym

Pojemność aplikacji dedykowanego wystąpienia*

A+C

A+C

R

Cisco odpowiada za infrastrukturę; Klient lub partner jest odpowiedzialny za możliwości wykorzystania aplikacji

Zarządzanie certyfikatami aplikacji dedykowanego wystąpienia

I

I

A+R

Za zarządzanie certyfikatami aplikacji dedykowanego wystąpienia odpowiada Cisco

Oprogramowanie sprzętowe dedykowanego telefonu instancyjnego*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza oprogramowaniem sprzętowym telefonu dla swojego wystąpienia dedykowanego

Tło telefonu dedykowanego wystąpienia*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza tłem telefonu dla wystąpienia dedykowanego

Konfiguracja dedykowanego wystąpienia Jabber*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza konfiguracją Jabber dla wystąpienia dedykowanego

Konfiguracja instancji dedykowanej innej niż podstawowa*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza niepodstawową konfiguracją wystąpienia dedykowanego (np. planem wybierania numerów, integracjami, PSTN)

Uaktualnienia dedykowanej aplikacji instancji

C

C

A+R

Cisco zarządza uaktualnieniami aplikacji dla wystąpienia dedykowanego w porozumieniu z klientem lub partnerem

CPE

A+R

I

I

Klient zarządza wszystkimi urządzeniami w siedzibie klienta dla wystąpienia dedykowanego

Obsługa administracyjna użytkowników i adresy MACD*

A+R

A+R

Klient lub partner udostępnia użytkownikom końcowym i wykonuje wszystkie operacje MACD w wystąpieniu dedykowanym

Zarządzanie LDAP klienta

A+R

C

I

Klient zarządza LDAP dla wszystkich użytkowników końcowych w celu integracji z wystąpieniem dedykowanym

Narzędzie do obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

I

Klient lub partner zarządza narzędziami administrowania dla wystąpienia dedykowanego

Dedykowane centrum danych oraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie aplikacji

A+R

Cisco zarządza tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem dla centrum danych i aplikacji w chmurze

*W zależności od ustaleń dotyczących pomocy technicznej między klientami a partnerami, klient lub partner może wypełniać te konkretne obowiązki