Omówienie macierzy przypisania odpowiedzialności

Macierz RACI wskazuje poziomy odpowiedzialności za aspekty wdrażania wystąpienia dedykowanego w następujący sposób:

  • R = osoba odpowiedzialna – osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania (tj. osoba wykonująca pracę w celu wykonania zadania).

  • A = Odpowiedzialny — ostatecznie odpowiedzialny za wykonanie zadania. Osoba odpowiedzialna musi podpisać pracę wykonaną przez osobę odpowiedzialną.

  • C = Consulted — członkowie zespołu, których dane wejściowe są używane do wykonania zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter dwukierunkowy.

  • I = Poinformowany — członkowie zespołu są na bieżąco informowani o stanie zadania. Komunikacja z tymi członkami ma charakter jednokierunkowy.

Wdrażanie partnera

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Kwestionariusz łączności dla partnerów (PQ)

-

R

A

Odpowiadasz za wypełnienie kwestionariusza partnera (PQ) w celu włączenia łączności.

Tworzenie infrastruktury chmury

-

I

A+R

Budujemy całą niezbędną infrastrukturę w chmurze, aby umożliwić Ci połączenie się z dedykowanym wystąpieniem.

Łączność z partnerem

-

A+R

C

Zapewniasz wszystkie połączenia potrzebne do pracy z dedykowanym wystąpieniem.

Infrastruktura obiektów partnerskich

-

A+R

C

Odpowiadasz za wszelkie wyposażenie pomieszczeń partnera potrzebne do dedykowanego wystąpienia.

Adresowanie IP w chmurze

-

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie adresy IP wewnętrzne do rozwiązania w chmurze.

Adresowanie IP partnera

-

A+R

C

Odpowiadasz za wszystkie adresy partnerów

Internet

I

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie internetu dla głównych aplikacji w dedykowanym wystąpieniu (Przypadki użycia - MRA, RedSky Integration, APNS, itp.).

Wprowadzanie klienta

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Składanie zamówienia CCW

C

A+R

I

Odpowiadasz za złożenie zamówienia dla usługi Webex Calling i wybranie dedykowanego wystąpienia.

Zwolnienie wstrzymania zamówienia

I

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za zwolnienie zamówienia po weryfikacji.

Łączność z klientem — Partner Connected

C

A+R

C

Odpowiadasz za połączenie klienta z dedykowanym wystąpieniem.

Łączność z klientem — połączenie bezpośrednie*

A+R

A+R

R

Odpowiadasz za połączenie sieci klienta z dedykowanym wystąpieniem.

Infrastruktura chmury

I

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za dowolną infrastrukturę chmurową (obliczeniową, sieciową, SBC) niezbędną do włączenia klienta.

Kompilacja aplikacji podstawowej

I

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie podstawowej aplikacji w chmurze.

Podstawowa konfiguracja monitorowania

-

-

A+R

Skonfigurowaliśmy monitorowanie podstawowych zastosowań.

Testowanie gotowości operacyjnej

I

I

A+R

Przed przekazaniem do Ciebie testujemy podstawową funkcjonalność podstawowych aplikacji.

Dostęp do PSTN — BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Jesteś odpowiedzialny za połączenie PSTN w dedykowanym wystąpieniu.

Narzędzia obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

C

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie narzędzia obsługi administracyjnej (strona trzecia).

Konfiguracja na poziomie aplikacji* (plan połączeń, grupy tras itp.)

A+R

A+R

I

Jesteś odpowiedzialny za ukończenie konfiguracji aplikacji, aby włączyć wymagania klienta.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją aplikacji*

A+R

A+R

C

Odpowiadasz za rozwiązywanie problemów z dowolną konfiguracją poziomu aplikacji przy pomocy naszego TAC.

Infrastruktura i konfiguracja w siedzibie klienta*

A+R

A+R

I

Odpowiadasz za dowolną infrastrukturę lokalną klienta lub konfigurację niezbędną do umożliwienia klientowi korzystania z dedykowanego wystąpienia.

Infrastruktura i konfiguracja obiektu partnerskiego (SBC, PSTN...)

-

A+R

I

Odpowiadasz za dowolną infrastrukturę Premise partnera lub konfigurację, aby umożliwić klientowi korzystanie z dedykowanego wystąpienia.

Testowanie akceptacji użytkownika*

A+R

A+R

I

Jesteś odpowiedzialny za wykonanie wszystkich integracji i testów przed uruchomieniem w dedykowanym wystąpieniu.

Wdrażanie i migracja klientów*

A+R

A+R

I

Ponosisz odpowiedzialność za udane przejście do dedykowanego wystąpienia.

Rozwiązywanie problemów z wprowadzaniem*

A+R

A+R

C

Odpowiadasz za rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z wdrożeniem/Dniem 1.

*W zależności od ustaleń dotyczących wsparcia między klientami a partnerami, klient lub partner może wypełnić te specyficzne obowiązki.

Działania

Aktywność

Klient

Partner

Cisco

Uwagi

Powszechne problemy w wystąpieniu dedykowanym (100% klastra lub w wielu klastrach)

I

I

A+R

Rozwiązujemy i rozwiązujemy wszystkie problemy konfiguracyjne aplikacji innych niż UC w dedykowanym wystąpieniu.

Niepowszechne problemy w wystąpieniu dedykowanym* (<100% klastra)

A+R

A+R

C

Rozwiązujesz i rozwiązujesz wszystkie problemy związane z konfiguracją w dedykowanym wystąpieniu.

Webex Meetings/Problemy z aplikacją

I

C

A+R

Nasz Cloud TAC rozwiązuje i rozwiązuje wszystkie problemy w chmurze Webex

Zarządzanie PSTN/SBC — BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Rozwiązujesz i rozwiązujesz wszystkie problemy związane z SBC/PSTN.

Dedykowany internet instancji dla usług współpracy (Partner Connected)

I

I

A+R

Zarządzamy łącznością internetową dla usług współpracy.

Dedykowany Internet wystąpienia dla usług współpracy (połączenie bezpośrednie)

I

I

A+R

Zarządzamy łącznością internetową dla usług współpracy.

Wewnętrzny system DNS aplikacji UC dla dedykowanego wystąpienia

-

-

A+R

Zarządzamy wewnętrznym DNS dedykowanego wystąpienia.

Publiczny DNS dedykowanej instancji

-

-

A+R

Zarządzamy publicznym serwerem DNS dedykowanego wystąpienia.

Serwer DNS w siedzibie dedykowanego klienta *

A+R

A+R

I

Zarządzasz wymaganiami DNS dla lokalizacji klienta.

Integracje z dedykowanymi instancjami*

A+R

A+R

C

Zarządzasz wszystkimi integracjami w dedykowanym wystąpieniu.

Dedykowana infrastruktura wystąpień

I

I

A+R

Zarządzamy infrastrukturą dedykowanego wystąpienia.

Dedykowana infrastruktura partnera instancji do łączności w chmurze

-

A+R

C

Zarządzasz infrastrukturą niezbędną do połączenia z dedykowanym wystąpieniem.

Przepustowość dedykowanej infrastruktury wystąpień

-

I

A+R

Zarządzamy zdolnościami w zakresie infrastruktury dedykowanego wystąpienia.

Przepustowość łączności z chmurą partnera dedykowanego wystąpienia

-

A+R

I

Zdolność łącza łączności w chmurze można zarządzać w dedykowanym wystąpieniu.

Pojemność aplikacji dedykowanego wystąpienia*

A+C

A+C

R

Jesteśmy odpowiedzialni za infrastrukturę; jesteś odpowiedzialny za możliwości wykorzystania aplikacji.

Zarządzanie certyfikatami aplikacji dedykowanego wystąpienia

I

I

A+R

Jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie certyfikatami aplikacji UC dedykowanego wystąpienia.


 

Aktualizujemy certyfikaty aplikacji UC na 3 dni przed datą wygaśnięcia. Powiadomienie o konserwacji wraz z informacjami o wpływie usługi jest wysyłane 10 dni wcześniej. Jesteś odpowiedzialny za planowanie harmonogramu konserwacji odpowiednio podczas fazy konserwacji. Więcej informacji na temat powiadomień dotyczących konserwacji w Control Hub można znaleźć w alertach generowanych przez usługę dla dedykowanego wystąpienia.

Oprogramowanie sprzętowe dedykowanego telefonu instancyjnego*

A+R

A+R

I

Zarządzasz oprogramowaniem sprzętowym telefonu dla dedykowanego wystąpienia.

Tło telefonu dedykowanego wystąpienia*

A+R

A+R

I

Tłem telefonu zarządzasz dla dedykowanego wystąpienia.

Konfiguracja dedykowanego wystąpienia Jabber*

A+R

A+R

I

Zarządzasz konfiguracją Jabber dla dedykowanego wystąpienia.

Konfiguracja niebazowa dedykowanego wystąpienia*

A+R

A+R

I

Zarządzasz. konfiguracja non-base dla dedykowanego wystąpienia (na przykład plan wybierania, integracje, PSTN)

Uaktualnienia dedykowanej aplikacji instancji

C

C

A+R

W porozumieniu z Tobą zarządzamy aktualizacjami aplikacji dla dedykowanego wystąpienia i możesz otrzymywać powiadomienia w oparciu o konfigurację alertów.


 

Zezwalamy na pozostanie na n-1 bieżącej wersji aplikacji UC wdrażanej w dedykowanym wystąpieniu (v14), chyba że w wdrożonej wersji aplikacji UC wykryto problem z zabezpieczeniami lub luką w zabezpieczeniach, który wymagałby uaktualnienia.

CPE

A+R

I

I

Zarządzasz wszystkimi urządzeniami Premise klienta dla dedykowanego wystąpienia.

Obsługa administracyjna użytkowników i adresy MACD*

A+R

A+R

Udostępniasz użytkownikom końcowym i wykonujesz wszystkie identyfikatory MACD na dedykowanym wystąpieniu.

Zarządzanie LDAP klienta

A+R

C

I

Zarządzasz usługą LDAP dla wszystkich użytkowników końcowych, aby zintegrować się z dedykowanym wystąpieniem.

Narzędzie do obsługi administracyjnej*

A+R

A+R

I

Zarządzasz narzędziami obsługi administracyjnej dedykowanego wystąpienia.

Tworzenie kopii zapasowej centrum danych dedykowanego wystąpienia i aplikacji oraz przywracanie

-

-

A+R

Zarządzamy tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem dla centrum danych i aplikacji w chmurze.

*W zależności od ustaleń dotyczących wsparcia między klientami a partnerami, klient lub partner może wypełnić te specyficzne obowiązki.