Oversikt over matrise for ansvarsoppgaver

RACI-matrisen angir ansvarsnivåene for aspekter ved distribusjon av dedikert forekomst, som følger:

  • R = Ansvarlig – Ansvarlig for å utføre oppgaven (dvs. den faktiske personen som utfører arbeidet med å fullføre oppgaven).

  • A = Ansvarlig – Til syvende og sist ansvarlig for fullføringen av oppgaven. Den ansvarlige må kvittere for arbeidet som den ansvarlige produserer.

  • C = konsultert – Teammedlemmer hvis inndata brukes til å fullføre oppgaven. Kommunikasjon med disse medlemmene er toveis.

  • I = Informert – Teammedlemmene holdt seg informert om statusen for oppgaven. Kommunikasjon med disse medlemmene er enveis.

Partnerintegrasjon

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

Spørreskjema for partnertilkobling (PQ)

R

A

Du er ansvarlig for å fylle ut partnerspørreskjemaet (PQ) for å aktivere tilkobling.

Bygging av skyinfrastruktur

I

A+R

Vi bygger all nødvendig skyinfrastruktur for at du skal kunne koble til dedikert forekomst.

Partner-tilkobling

A+R

C

Du sørger for all tilkoblingen som trengs for å jobbe med dedikert forekomst.

Infrastruktur for partnerlokaler

A+R

C

Du er ansvarlig for alt utstyr for partnerlokaler som trengs for dedikert forekomst.

Sky IP-adressering

I

A+R

Vi er ansvarlige for all IP-adressering internt i skyløsningen.

Partners IP-adressering

A+R

C

Du er ansvarlig for alle partneradresser

Internett

I

I

A+R

Vi er ansvarlige for å tilby Internett for kjerneprogrammene i dedikert forekomst (brukstilfeller – MRA, RedSky-integrasjon, APNS osv.).

Kundeintegrering

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

CCW-ordreplassering

C

A+R

I

Du er ansvarlig for å legge inn bestillingen for Webex Calling og velge dedikert forekomst.

Bestilling Vent Slipp

I

I

A+R

Vi er ansvarlige for å frigi bestillingen etter gjennomgang.

Kundetilkobling – partnertilkoblet

C

A+R

C

Du er ansvarlig for å koble kunden til dedikert forekomst.

Kundetilkobling – Direkte tilkobling*

A+R

A+R

R

Du er ansvarlig for å koble kundenettverket til dedikert forekomst.

Skyinfrastruktur

I

I

A+R

Vi er ansvarlige for all skyinfrastruktur (databehandling, nettverk, SBC) som er nødvendig for å aktivere kunden.

Kjerneprogrambygging

I

I

A+R

Vi er ansvarlige for kjerneapplikasjonsbyggingen i skyen.

Konfigurasjon av kjerneovervåking

A+R

Vi setter opp overvåking for kjerneapplikasjonene.

Testing av operativ beredskap

I

I

A+R

Vi tester basisfunksjonaliteten til kjerneapplikasjonene før vi overleverer til deg.

PSTN-tilgang – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Du er ansvarlig for PSTN-tilkobling til dedikert forekomst.

Klargjøringsverktøy*

A+R

A+R

C

Du er ansvarlig for eventuelle klargjøringsverktøy (tredjepart).

Konfigurasjon på programnivå* (oppringingsplan, rutegrupper osv.)

A+R

A+R

I

Du er ansvarlig for å fullføre programkonfigurasjonen for å aktivere kundekravene dine.

Feilsøke programkonfigurasjon*

A+R

A+R

C

Du er ansvarlig for å feilsøke alle konfigurasjoner på programnivå med hjelp fra vår TAC.

Infrastruktur og konfigurasjon for kunden*

A+R

A+R

I

Du er ansvarlig for eventuell kundeinfrastruktur eller konfigurasjon som er nødvendig for å muliggjøre kundebruk av den dedikerte forekomsten.

Infrastruktur og konfigurasjon for partnerlokale (SBC, PSTN...)

A+R

I

Du er ansvarlig for eventuell infrastruktur eller konfigurasjon for Partner Premise for å muliggjøre kundebruk av den dedikerte forekomsten.

Testing av brukergodkjenning*

A+R

A+R

I

Du er ansvarlig for å utføre alle integreringer og tester før den tas i bruk på dedikert forekomst.

Kundeoppføring og overføring*

A+R

A+R

I

Du er ansvarlig for en vellykket overgang til den dedikerte forekomsten.

Feilsøking av onboarding-problemer*

A+R

A+R

C

Du er ansvarlig for å løse eventuelle problemer med innføring/dag 1.

*Avhengig av støtteordningen mellom kunder og partnere, kan en kunde eller en partner oppfylle disse spesifikke forpliktelsene.

Drift

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

Utbredte problemer i dedikert forekomst (100 % av en klynge eller på tvers av flere klynger)

I

I

A+R

Vi feilsøker og løser alle problemer med konfigurasjon av ikke-UC-applikasjoner i dedikert forekomst.

Ikke-utbredte problemer i dedikert forekomst* (<100 % av en klynge)

A+R

A+R

C

Du feilsøker og løser alle konfigurasjonsproblemer i dedikert forekomst.

Problemer med Webex Meetings/app

I

C

A+R

Cloud TAC feilsøker og løser alle problemer i Webex-skyen

PSTN/SBC-administrasjon – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Du feilsøker og løser alle problemer rundt SBC/PSTN.

Dedikert forekomst av Internett for Collaboration Services (partnertilkoblet)

I

I

A+R

Vi administrerer Internett-tilkoblingen for samarbeidstjenester.

Dedikert forekomst av Internett for samarbeidstjenester (direkte tilkobling)

I

I

A+R

Vi administrerer Internett-tilkoblingen for samarbeidstjenester.

Dedikert forekomst intern UC-app DNS

A+R

Vi administrerer intern DNS for dedikert forekomst.

Dedikert forekomst offentlig DNS

A+R

Vi administrerer dedikert offentlig DNS for forekomster.

Dedikert forekomst av kundepremiss-DNS*

A+R

A+R

I

Du administrerer DNS-kravene for kundelokalet.

Dedikerte forekomstintegreringer*

A+R

A+R

C

Du administrerer alle integrasjoner i den dedikerte forekomsten.

Dedikert forekomstinfrastruktur

I

I

A+R

Vi administrerer infrastrukturen for dedikert forekomst.

Dedikert forekomstpartnerinfrastruktur for skytilkobling

A+R

C

Du administrerer infrastruktur som trengs for tilkobling med dedikert forekomst.

Dedikert forekomstinfrastrukturkapasitet

I

A+R

Vi administrerer kapasiteten for den dedikerte forekomstinfrastrukturen.

Dedikert kapasitet for skytilkobling for forekomstpartner

A+R

I

Du administrerer kapasiteten for skytilkoblingskoblingen til dedikert forekomst.

Dedikert programkapasitet for forekomst*

A+C

A+C

R

Vi er ansvarlige for infrastrukturen. du er ansvarlig for applikasjonens brukskapasitet.

Dedikert administrasjon av applikasjonssertifikat for forekomst

I

I

A+R

Vi er ansvarlige for å administrere sertifikatene for dedikerte forekomster UC-applikasjoner.


 

Vi oppdaterer UC-applikasjonssertifikatene 3 dager før utløpsdato. Et vedlikeholdsvarsel sammen med informasjon om servicepåvirkning sendes til deg 10 dager i forveien. Du er ansvarlig for å planlegge vedlikeholdsplanen deretter i vedlikeholdsfasen. Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsrelaterte varsler i Control Hub, kan du se Tjenestegenererte varsler for dedikert forekomst .

Dedikert fastvare for forekomst av telefon*

A+R

A+R

I

Du administrerer telefonens fastvare for dedikert forekomst.

Dedikert telefonbakgrunn for forekomst*

A+R

A+R

I

Du administrerer telefonbakgrunner for dedikert forekomst.

Dedikert forekomst Jabber-konfigurasjon*

A+R

A+R

I

Du administrerer Jabber-konfigurasjonen for dedikert forekomst.

Dedikert konfigurasjon uten grunn for forekomst*

A+R

A+R

I

Du klarer deg. ikke-basekonfigurasjon for dedikert forekomst (for eksempel oppringingsplan, integrasjoner, PSTN)

Dedikerte programoppgraderinger for forekomster

C

C

A+R

Vi administrerer applikasjonsoppgraderingene for dedikert forekomst i samråd med deg, og du kan motta varsler basert på Konfigurasjon av varsel .


 

Vi tillater at du holder deg på n-1 av den gjeldende versjonen av UC-applikasjoner som distribueres i dedikert forekomst (v14), med mindre det er lagt merke til et sikkerhets- eller sårbarhetsproblem i den distribuerte UC-applikasjonsversjonen som vil kreve en oppgradering.

CPE

A+R

I

I

Du administrerer alt Customer Premise-utstyr for dedikert forekomst.

Brukerklargjøring og MACD-er*

A+R

A+R

Du klargjør sluttbrukere og utfører alle MACD-er på dedikert forekomst.

Kundens LDAP-administrasjon

A+R

C

I

Du administrerer LDAP for alle sluttbrukere som skal integreres i dedikert forekomst.

Klargjøringsverktøy*

A+R

A+R

I

Du administrerer klargjøringsverktøyene for dedikert forekomst.

Dedikert forekomst av datasenter og program sikkerhetskopierer og gjenoppretter

A+R

Vi administrerer sikkerhetskopieringen og gjenopprettingen for datasenter og applikasjonene i skyen.

*Avhengig av støtteordningen mellom kunder og partnere, kan en kunde eller en partner oppfylle disse spesifikke forpliktelsene.