Oversikt over matrise for ansvarsoppgaver

RACI-matrisen angir ansvarsnivåene for aspekter ved distribusjon av dedikert forekomst, som følger:

  • R = Ansvarlig – Ansvarlig for å utføre oppgaven (dvs. den faktiske personen som utfører arbeidet med å fullføre oppgaven).

  • A = Ansvarlig – Til syvende og sist ansvarlig for fullføringen av oppgaven. Den ansvarlige må kvittere for arbeidet som den ansvarlige produserer.

  • C = konsultert – Teammedlemmer hvis inndata brukes til å fullføre oppgaven. Kommunikasjon med disse medlemmene er toveis.

  • I = Informert – Teammedlemmene holdt seg informert om statusen for oppgaven. Kommunikasjon med disse medlemmene er enveis.

Partnerintroduksjon

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

Spørreskjema for partnertilkobling (PQ)

R

A

Partneren er ansvarlig for å fylle ut partnerspørreskjemaet (PQ) for å aktivere tilkobling

Bygging av skyinfrastruktur

I

A+R

Cisco bygger all nødvendig skyinfrastruktur for å gjøre det mulig for partneren å koble til dedikert forekomst

Partner-tilkobling

A+R

C

Partner gir all tilkobling som trengs for å jobbe med dedikert forekomst

Infrastruktur for partnerlokaler

A+R

C

Partneren er ansvarlig for alt utstyr for partnerlokaler som trengs for dedikert forekomst

Sky IP-adressering

I

A+R

Cisco er ansvarlig for all IP-adressering internt i skyløsningen

Partners IP-adressering

A+R

C

Partner er ansvarlig for alle partneradresser

Internett

I

I

A+R

Cisco er ansvarlig for å tilby Internett for kjerneappene i dedikert forekomst (brukstilfeller – MRA, RedSky-integrasjon, APNS osv.)

Kundeintroduksjon

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

CCW-ordreplassering

C

A+R

I

Partner er ansvarlig for å legge inn bestillingen for Webex Calling og velge dedikert forekomst

Bestilling Vent Slipp

I

I

A+R

Cisco er ansvarlig for å frigi bestillingen etter gjennomgang

Kundetilkobling – partnertilkoblet

C

A+R

C

Partneren er ansvarlig for å koble kunden til dedikert forekomst

Kundetilkobling – Direkte tilkobling*

A+R

A+R

R

Kunden eller partneren er ansvarlig for å koble kundenettverket til den dedikerte forekomsten

Skyinfrastruktur

I

I

A+R

Cisco er ansvarlig for all skyinfrastruktur (databehandling, nettverk, SBC) som er nødvendig for å aktivere kunden

Kjerneprogrambygging

I

I

A+R

Cisco er ansvarlig for kjerneapplikasjonsbyggingen i skyen

Konfigurasjon av kjerneovervåking

A+R

Cisco setter opp overvåking for kjerneapplikasjonene

Testing av operativ beredskap

I

I

A+R

Cisco tester basisfunksjonaliteten til kjerneapplikasjonene før de overleveres til kunden eller partneren

PSTN-tilgang – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren er ansvarlig for PSTN-tilkobling til dedikert forekomst

Klargjøringsverktøy*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren er ansvarlig for alle klargjøringsverktøy (tredjepart)

Konfigurasjon på programnivå* (oppringingsplan, rutegrupper osv.)

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren er ansvarlig for å fullføre programkonfigurasjonen for å aktivere kundekrav

Feilsøke programkonfigurasjon*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren er ansvarlig for feilsøking av konfigurasjoner på programnivå med hjelp fra Cisco TAC

Infrastruktur og konfigurasjon for kunden*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren er ansvarlig for kundeinfrastruktur eller konfigurasjon som er nødvendig for å muliggjøre kundebruk av den dedikerte forekomsten

Infrastruktur og konfigurasjon for partnerlokale (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partneren er ansvarlig for all Partner Premise-infrastruktur eller konfigurasjon for å muliggjøre kundebruk av den dedikerte forekomsten

Testing av brukergodkjenning*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren er ansvarlig for å utføre alle integreringer og tester før live-start på dedikert forekomst

Kundeoppføring og overføring*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren er ansvarlig for en vellykket overgang til den dedikerte forekomsten

Feilsøking av onboarding-problemer*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren er ansvarlig for å løse eventuelle problemer med onboarding/dag 1

*Avhengig av støtteordningen mellom kunder og partnere, kan en kunde eller en partner oppfylle disse spesifikke forpliktelsene

Drift

Aktivitet

Kunde

Partner

Cisco

Merknader

Utbredte problemer i dedikert forekomst (100 % av en klynge eller på tvers av flere klynger)

I

I

A+R

Cisco feilsøker og løser alle problemer med konfigurasjon av ikke-UC-applikasjoner i dedikert forekomst

Ikke-utbredte problemer i dedikert forekomst* (<100 % av en klynge)

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren feilsøker og løser alle konfigurasjonsproblemer i dedikert forekomst

Problemer med Webex Meetings/app

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC feilsøker og løser alle problemer i Webex-skyen

PSTN/SBC-administrasjon – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren feilsøker og løser alle problemer rundt SBC/PSTN

Dedikert forekomst av Internett for samarbeidstjenester (partnertilkoblet)

I

I

A+R

Cisco administrerer Internett-tilkoblingen for samarbeidstjenester

Dedikert forekomst av Internett for samarbeidstjenester (direkte tilkobling)

I

I

A+R

Cisco administrerer Internett-tilkoblingen for samarbeidstjenester

Dedikert forekomst intern UC-app DNS

A+R

Cisco administrerer intern DNS for dedikert forekomst

Dedikert forekomst offentlig DNS

A+R

Cisco administrerer dedikert offentlig DNS for forekomster

Dedikert forekomst av kundepremiss-DNS*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer DNS-kravene for kundens lokaler

Dedikerte forekomstintegreringer*

A+R

A+R

C

Kunden eller partneren administrerer alle integreringer i den dedikerte forekomsten

Dedikert forekomstinfrastruktur

I

I

A+R

Cisco administrerer infrastrukturen for dedikert forekomst

Dedikert forekomstpartnerinfrastruktur for skytilkobling

A+R

C

Partner administrerer infrastruktur som trengs for tilkobling med dedikert forekomst

Dedikert forekomstinfrastrukturkapasitet

I

A+R

Cisco administrerer kapasiteten for den dedikerte forekomstinfrastrukturen

Dedikert kapasitet for skytilkobling for forekomstpartner

A+R

I

Partneren administrerer kapasiteten for skytilkoblingskoblingen til dedikert forekomst

Dedikert programkapasitet for forekomst*

A+C

A+C

R

Cisco er ansvarlig for infrastrukturen; Kunden eller partneren er ansvarlig for applikasjonens brukskapasitet

Dedikert administrasjon av applikasjonssertifikat for forekomst

I

I

A+R

Cisco er ansvarlig for å administrere sertifikatene for dedikerte forekomstprogrammer

Dedikert fastvare for forekomst av telefon*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer telefonfastvaren for sin dedikerte forekomst

Dedikert telefonbakgrunn for forekomst*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer telefonbakgrunner for dedikert forekomst

Dedikert forekomst Jabber-konfigurasjon*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer Jabber-konfigurasjon for dedikert forekomst

Dedikert konfigurasjon som ikke er en forekomst*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer ikke-basekonfigurasjon for dedikert forekomst (f.eks. oppringingsplan, integrasjoner, PSTN)

Dedikerte programoppgraderinger for forekomster

C

C

A+R

Cisco administrerer applikasjonsoppgraderinger for dedikert forekomst i samråd med kunden eller partneren

CPE

A+R

I

I

Kunden administrerer alt Customer Premise-utstyr for dedikert forekomst

Brukerklargjøring og MACD-er*

A+R

A+R

Kunden eller partneren klargjør sluttbrukere og utfører alle MACD-er på dedikert forekomst

Kundens LDAP-administrasjon

A+R

C

I

Kunden administrerer LDAP slik at alle sluttbrukere kan integreres i dedikert forekomst

Klargjøringsverktøy*

A+R

A+R

I

Kunden eller partneren administrerer klargjøringsverktøyene for dedikert forekomst

Dedikert sikkerhetskopiering og gjenoppretting av forekomst av datasenter og program

A+R

Cisco administrerer sikkerhetskopieringen og gjenopprettingen for datasenter og programmer i skyen

*Avhengig av støtteordningen mellom kunder og partnere, kan en kunde eller en partner oppfylle disse spesifikke forpliktelsene