Felelősségi hozzárendelési mátrix áttekintése

A RACI mátrix a dedikált példány telepítési szempontjaival kapcsolatos felelősségi szinteket jelzi, az alábbiak szerint:

  • R = Felelős – Felelős a feladat végrehajtásáért (azaz az, aki ténylegesen elvégzi a munkát a feladat végrehajtásáért).

  • A = Elszámoltatható – Végső soron felelős a feladat elvégzéséért. A felelős személynek alá kell írnia azt a munkát, amelyet a Felelős személy készített.

  • C = Konzultált – Csapattagok, akiknek a bemeneti adatait a feladat elvégzéséhez használták fel. Ezekkel a tagokkal a kommunikáció kétirányú.

  • I = Tájékoztatott – A csapattagok folyamatosan tájékoztatást kapnak a feladat állapotáról. Ezekkel a tagokkal a kommunikáció egyirányú.

Partner-belépés

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Partnerkapcsolati kérdőív (PQ)

-

R

A

Az Ön felelőssége a kapcsolat engedélyezéséhez szükséges Partner-kérdőív (PQ) kitöltése.

Felhőalapú infrastruktúra felépítése

-

I

A+R

Minden szükséges felhő-infrastruktúrát kiépítünk ahhoz, hogy Ön kapcsolódhasson a dedikált példányhoz.

Partnerkapcsolatok

-

A+R

C

Ön biztosítja a dedikált példány használatához szükséges összes kapcsolatot.

Partner helyszíni infrastruktúra

-

A+R

C

Ön felelős a dedikált példányhoz szükséges partnerhelyiség-felszerelésekért.

Felhőbeli IP -címzés

-

I

A+R

A felhőmegoldáson belüli IP -címzésért mi vagyunk a felelősek.

Partner IP -címzése

-

A+R

C

Ön felelős az összes partnercímért

Internet

I

I

A+R

A mi felelősségünk az internet biztosítása a dedikált példány alapvető alkalmazásai számára (használati esetek – MRA, RedSky Integration, APNS stb.).

Ügyfélfogadás

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

CCW-megrendelés leadása

C

A+R

I

Ön a felelős a Webex Calling megrendelésének leadásáért és a dedikált példány kiválasztásáért.

Megrendelés-visszatartás kiadása

I

I

A+R

A mi felelősségünk a megrendelés kiadása az ellenőrzés után.

Ügyfélkapcsolat – Partnerkapcsolat

C

A+R

C

Ön a felelős azért, hogy az ügyfelét hozzákapcsolja a dedikált példányhoz.

Ügyfélkapcsolatok – Közvetlen kapcsolat*

A+R

A+R

R

Ön felelős az ügyfélhálózatának a dedikált példányhoz való csatlakoztatásáért.

Felhő infrastruktúra

I

I

A+R

Felelősséggel tartozunk minden olyan felhő-infrastruktúráért (számítástechnika, hálózat, SBC), amely az ügyfél engedélyezéséhez szükséges.

Alapalkalmazás-felépítés

I

I

A+R

Mi vagyunk felelősek az alapvető alkalmazás felhőben történő felépítéséért.

Alapvető figyelési konfiguráció

-

-

A+R

Beállítottuk a figyelést az alapvető alkalmazásokhoz.

Működési készenlét tesztelése

I

I

A+R

Az alapvető alkalmazások alapfunkcióit teszteljük, mielőtt átadnánk őket.

PSTN-hozzáférés – PSTN-NÉL*

A+R

A+R

C

Ön a felelős a PSTN-kapcsolatért a dedikált példányokba.

Beüzemelési eszközök*

A+R

A+R

C

Ön a felelős minden üzembe helyezési eszközért (harmadik fél).

Alkalmazásszintű konfiguráció* (tárcsázási terv, útvonalcsoportok stb.)

A+R

A+R

I

Ön felelős az alkalmazáskonfiguráció elvégzéséért, hogy az megfeleljen az ügyfél igényeinek.

Alkalmazáskonfiguráció hibaelhárítás*

A+R

A+R

C

Ön a felelős minden alkalmazásszintű konfiguráció hibaelhárításáért a TAC-unk segítségével.

Ügyfélhelyiség infrastruktúrája és konfigurációja*

A+R

A+R

I

Az Ön felelőssége a dedikált példány ügyfél általi használatának lehetővé tételéhez szükséges minden ügyfélhelyi infrastruktúra vagy konfiguráció.

Partnerhelyiség-infrastruktúra és -konfiguráció (SBC, PSTN...)

-

A+R

I

Ön felelős minden olyan Partner Premise infrastruktúráért vagy konfigurációért, amely lehetővé teszi a dedikált példányok ügyfélhasználatát.

Felhasználó-elfogadási tesztelés*

A+R

A+R

I

Az Ön felelőssége az összes integráció és teszt végrehajtása a dedikált példány életbe lépése előtt.

Ügyfélbejelentkezés és áttelepítés*

A+R

A+R

I

A sikeres átkapcsolásért a dedikált példányhoz tartozik.

Belépési problémák hibaelhárítása*

A+R

A+R

C

Az Ön felelőssége minden beléptetési/1. napos probléma elhárításáért.

*Az ügyfelek és a partnerek közötti támogatási megállapodástól függően egy ügyfél vagy egy partner eleget tehet ezeknek a konkrét kötelezettségeknek.

Műveletek

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Elterjedt problémák a dedikált példányban (egy fürt 100%-a vagy több fürt között)

I

I

A+R

A dedikált példányban elhárítjuk és megoldjuk az összes nem UC-alkalmazás konfigurációs problémáját.

Nem széles körben elterjedt problémák a dedikált példányban* (a fürt legfeljebb 100%-a)

A+R

A+R

C

A dedikált példányban elháríthatja és megoldhatja az összes konfigurációs problémát.

Webex Meetings/Alkalmazásproblémák

I

C

A+R

A Felhő TAC-unk elhárítja és megoldja a Webex felhő összes problémáját

PSTN/SBC-kezelés – PSTN-NÉL*

A+R

A+R

C

Ön elhárítja és megoldja az SBC/PSTN-nel kapcsolatos összes problémát.

Dedikált példány internet az Együttműködési szolgáltatásokhoz (Partner Connected)

I

I

A+R

Mi kezeljük a Collaboration szolgáltatások internetkapcsolatát.

Dedikált példány-internet együttműködési szolgáltatásokhoz (Direct Connect)

I

I

A+R

Mi kezeljük a Collaboration szolgáltatások internetkapcsolatát.

Dedikált példány belső UC App DNS

-

-

A+R

Mi kezeljük a dedikált példány belső DNS-ét.

Dedikált példány nyilvános DNS

-

-

A+R

Mi kezeljük a dedikált példány nyilvános DNS.

Dedikált példány, ügyfél helyszíni DNS*

A+R

A+R

I

Ön kezelheti az ügyfélhelyiség DNS -követelményeit.

Dedikált példány-integrációk*

A+R

A+R

C

Ön kezeli az összes integrációt a dedikált példányban.

Dedikált példány-infrastruktúra

I

I

A+R

Mi kezeljük a dedikált példány infrastruktúrát.

Dedikált Instance partneri infrastruktúra a felhőalapú kapcsolódáshoz

-

A+R

C

Ön kezelheti a dedikált példányokkal való kapcsolathoz szükséges infrastruktúrát.

Dedikált példány infrastruktúra-kapacitás

-

I

A+R

Mi kezeljük a dedikált példány-infrastruktúra kapacitását.

Dedikált példány partner felhőkapcsolati kapacitása

-

A+R

I

A felhőkapcsolati hivatkozás kapacitását dedikált példányban kezelheti.

Dedikált példányalkalmazási kapacitás*

A+C

A+C

R

Mi vagyunk felelősek az infrastruktúráért; Ön felelős az alkalmazás használati kapacitásáért.

Dedikált példány alkalmazás tanúsítvány kezelése

I

I

A+R

A mi felelősségünk a dedikált példány UC-alkalmazások tanúsítványainak kezelése.


 

Az UC alkalmazás tanúsítványait 3 nappal a lejárati dátum előtt frissítjük. A karbantartási értesítést a szolgáltatással kapcsolatos hatásokra vonatkozó információkkal együtt 10 nappal korábban küldjük ki Önnek. Ön felelős a karbantartási ütemezés megfelelő megtervezéséért a karbantartási szakaszban. A Control Hub karbantartással kapcsolatos értesítéseivel kapcsolatos további információkért lásd: A szolgáltatás riasztásokat generált a dedikált példányhoz .

Dedikált példány telefon firmware*

A+R

A+R

I

Ön kezeli a telefon firmware-jét a dedikált példányhoz.

Dedikált példány telefonháttér*

A+R

A+R

I

Ön kezelheti a dedikált példány telefonos hátterét.

Dedikált példány Jabber-konfiguráció*

A+R

A+R

I

Ön kezelheti a dedikált példány Jabber-konfigurációját.

Dedikált példány, nonbase konfiguráció*

A+R

A+R

I

Ön kezeli. nem báziskonfiguráció a dedikált példányhoz (például tárcsázási terv, integrációk, PSTN)

Dedikált példány alkalmazás frissítések

C

C

A+R

A dedikált példány alkalmazásfrissítését az Önnel egyeztetve kezeljük, és az alapján kap értesítést Riasztási konfiguráció .


 

Lehetővé tesszük, hogy a dedikált példányban (v14) telepített UC-alkalmazások aktuális verziójának n-1-jén maradjon, kivéve, ha a telepített UC-alkalmazás verziójában olyan biztonsági vagy sebezhetőségi hibát észlelnek, amely frissítést igényelne.

CPE

A+R

I

I

Ön kezeli a dedikált példány összes Customer Premise berendezését.

Felhasználó-létesítés és MACD-k*

A+R

A+R

Ön biztosítja a végfelhasználók szolgáltatását, és végrehajtja az összes MACD-t a dedikált példányon.

Ügyfél LDAP kezelés

A+R

C

I

Ön kezeli az LDAP -protokollt minden végfelhasználó számára, hogy integrálódjon a dedikált példányba.

Beüzemelési eszköz*

A+R

A+R

I

Ön kezelheti a dedikált példány üzembe helyezési eszközeit.

Dedikált példány adatközpont és alkalmazás biztonsági mentése és visszaállítása

-

-

A+R

Az adatközpont és az alkalmazások biztonsági mentését és visszaállítását a felhőben kezeljük.

*Az ügyfelek és a partnerek közötti támogatási megállapodástól függően egy ügyfél vagy egy partner eleget tehet ezeknek a konkrét kötelezettségeknek.