Felelősségi hozzárendelési mátrix áttekintése

A RACI mátrix a dedikált példány üzembe helyezésének szempontjaiért való felelősség szintjét jelzi az alábbiak szerint:

  • R = Felelős – Felelős a feladat elvégzéséért (azaz a tényleges személy, aki a munkát végzi a feladat elvégzéséhez).

  • A = Elszámoltatható – Végső soron felelős a feladat befejezéséért. Az elszámoltatható személynek alá kell írnia azt a munkát, amelyet a felelős személy végez.

  • C = Konzultált – Olyan csapattagok, akiknek a bemenetét a feladat elvégzéséhez használják. Az ezekkel a tagokkal való kommunikáció kétirányú jellegű.

  • I = Tájékozott – A csapat tagjai folyamatosan tájékoztatták a feladat állapotáról. Az ezekkel a tagokkal való kommunikáció egyirányú jellegű.

Partner Onboarding

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Partnerkapcsolati kérdőív (PQ)

R

A

A partner felelős a partner kérdőív (PQ) kitöltéséért a kapcsolat lehetővé tétele érdekében

Felhőinfrastruktúra-építés

Én

A+R

A Cisco minden szükséges felhőinfrastruktúrát kiépít, hogy a partner csatlakozhasson a dedikált példányhoz

Partnerkapcsolat

A+R

C

A partner biztosítja a dedikált példány használatához szükséges összes kapcsolatot

Partner telephelyi infrastruktúra

A+R

C

A partner felelős minden olyan partnerterületi felszerelésért, amely a dedikált példányhoz szükséges

Felhőalapú IP-címzés

Én

A+R

A Cisco felelős a felhőmegoldáson belüli IP-címzésért

Partner IP-címzése

A+R

C

A partner felelős az összes partner címért

Internet

Én

Én

A+R

A Cisco felelős az internet biztosításáért a dedikált példányban található alapvető alkalmazásokhoz (használati esetek - MRA, RedSky Integráció, APNS stb.)

Ügyfél-felvétel

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

CCW rendelés elhelyezése

C

A+R

Én

Partner Felelős a Webex hívás megrendeléséért és a dedikált példány kiválasztásáért

Rendelési visszatartási kiadás

Én

Én

A+R

A Cisco lesz a felelős a megrendelés kiadásáért a felülvizsgálat után

Ügyfélkapcsolat – Partnerkapcsolat

C

A+R

C

A partner felelős azért, hogy az ügyfelet összekapcsolja a dedikált példánysal

Ügyfélkapcsolat – Direct Connect*

A+R

A+R

R

Az ügyfél vagy a partner felelős az ügyfélhálózatnak a dedikált példányhoz való csatlakoztatásáért

Felhőinfrastruktúra

Én

Én

A+R

A Cisco felelős minden olyan felhőinfrastruktúráért (számítás, hálózat, SBC), amely az ügyfél engedélyezéséhez szükséges

Alapszintű alkalmazás build

Én

Én

A+R

A Cisco felelős a felhőben lévő alapvető alkalmazásépítésért

Alapvető figyelési konfiguráció

A+R

A Cisco figyeli az alapvető alkalmazásokat

Üzemkészültségi vizsgálat

Én

Én

A+R

A Cisco teszteli az alapvető alkalmazások alapfunkcióit, mielőtt átadná az ügyfélnek vagy partnernek

PSTN hozzáférés – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner felelős a PSTN-kapcsolatért a dedikált példányba

Kiépítési eszközök*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner felelős minden kiépítési eszközért (harmadik fél)

Alkalmazásszintű konfiguráció* (tárcsázási terv, útvonalcsoportok stb.)

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner felelős az alkalmazáskonfiguráció befejezéséért, hogy lehetővé tegye az ügyféligényeket

Alkalmazáskonfiguráció hibaelhárítása*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner felelős az alkalmazásszintű konfigurációk hibaelhárításáért a Cisco TAC segítségével

Ügyfélterületi infrastruktúra és konfiguráció*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner felelős minden olyan ügyfél-előfeltételi infrastruktúráért vagy konfigurációért, amely a dedikált példány ügyfél általi használatának engedélyezéséhez szükséges

Partner premise infrastruktúra és konfiguráció (SBC, PSTN...)

A+R

Én

A partner felelős minden partnerhelyszíni infrastruktúráért vagy konfigurációért, amely lehetővé teszi a dedikált példány ügyfél általi használatát

Felhasználóelfogadási tesztelés*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner felelős az összes integráció és tesztelés elvégzéséért a dedikált példány élőben való megkezdése előtt

Ügyfél-beszállás és áttelepítés*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner felelős a dedikált példány sikeres átvágásáért

Beszálló problémák elhárítása*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner felelősséggel tartozik az onboarding /Day-1 problémák megoldásáért

*Az ügyfelek és partnerek közötti támogatási megállapodástól függően az ügyfél vagy a partner eleget tehet ezeknek a konkrét kötelezettségeknek

Műveletek

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Gyakori problémák a dedikált példányban (egy fürt 100%-a vagy több fürtön keresztül)

Én

Én

A+R

A Cisco elhárítja és megoldja a dedikált példányban az összes nem UC alkalmazáskonfigurációs problémát

Nem elterjedt kérdések a dedikált példányban* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner hibaelhárítást végez és megoldja a dedikált példány összes konfigurációs problémáját

Webex értekezletek/alkalmazásproblémák

Én

C

A+R

A Cisco Cloud TAC hibaelhárítása és megoldása a Webex felhőben felmerülő összes problémát

PSTN/SBC menedzsment – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner hibaelhárítást végez és megoldja az SBC/PSTN körüli összes problémát

Dedikált példány internet együttműködési szolgáltatásokhoz (partnerkapcsolattal)

Én

Én

A+R

A Cisco kezeli az együttműködési szolgáltatások internetkapcsolatát

Dedikált példány internet együttműködési szolgáltatásokhoz (Direct Connect)

Én

Én

A+R

A Cisco kezeli az együttműködési szolgáltatások internetkapcsolatát

Dedikált példány belső UC alkalmazás DNS-e

A+R

A Cisco kezeli a dedikált példány belső DNS-ét

Dedikált példány nyilvános DNS-e

A+R

A Cisco kezeli a dedikált példány nyilvános DNS-ét

Dedikált példány ügyfélterülete DNS*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli az ügyfélfelelősség DNS-követelményeit

Dedikált példányintegrációk*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy a partner kezeli a dedikált példányba való összes integrációt

Dedikált példányinfrastruktúra

Én

Én

A+R

A Cisco kezeli a dedikált példányok infrastruktúráját

Dedikált példánypartneri infrastruktúra a felhőkapcsolathoz

A+R

C

A partner kezeli a dedikált példányhoz való csatlakozáshoz szükséges infrastruktúrát

Dedikált példányinfrastruktúra-kapacitás

Én

A+R

A Cisco kezeli a dedikált példányinfrastruktúra kapacitását

Dedikált példány partner felhőkapcsolati kapacitása

A+R

Én

A partner kezeli a dedikált példányba mutató felhőkapcsolati kapcsolat kapacitását

Dedikált példányalkalmazási kapacitás*

A+C

A+C

R

A Cisco felelős az infrastruktúráért; Az ügyfél vagy a partner felelős az alkalmazáshasználati kapacitásért

Dedikált példányalkalmazási tanúsítványkezelés

Én

Én

A+R

A Cisco felelős a dedikált példányalkalmazások tanúsítványainak kezeléséért

Dedikált példányú telefon firmware*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli a telefon firmware-jét a dedikált példányhoz

Dedikált példány telefon háttere*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli a dedikált példány telefon hátterét

Dedikált példány Jabber config*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli a dedikált példány Jabber-konfigurációját

Dedikált példány nem báziskonfiguráció*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli a dedikált példány nem alapkonfigurációját (pl. tárcsázási terv, integrációk, PSTN)

Dedikált példányalkalmazások frissítései

C

C

A+R

A Cisco az ügyféllel vagy partnerrel konzultálva kezeli a dedikált példány alkalmazásfrissítéseit

CPE

A+R

Én

Én

Az ügyfél kezeli a dedikált példány összes ügyfél-helyiségeszközét

Felhasználó kiépítése és MACD-k*

A+R

A+R

Az ügyfél vagy a partner gondoskodik a végfelhasználókról, és végrehajtja az összes MACD-t a dedikált példányon

Ügyfél LDAP kezelése

A+R

C

Én

Az ügyfél kezeli az LDAP-t az összes végfelhasználó számára, hogy integrálható legyen a dedikált példányba

Kiépítési eszköz*

A+R

A+R

Én

Az ügyfél vagy a partner kezeli a dedikált példány kiépítési eszközeit

Dedikált példány adatközpontja és alkalmazás biztonsági mentése és visszaállítása

A+R

A Cisco kezeli az adatközpont és az alkalmazások biztonsági mentését és visszaállítását a felhőben

*Az ügyfelek és partnerek közötti támogatási megállapodástól függően az ügyfél vagy a partner eleget tehet ezeknek a konkrét kötelezettségeknek