Felelősségi hozzárendelési mátrix áttekintése

A RACI mátrix a dedikált példány telepítési szempontjaival kapcsolatos felelősségi szinteket jelzi, az alábbiak szerint:

  • R = Felelős – Felelős a feladat végrehajtásáért (azaz az, aki ténylegesen elvégzi a munkát a feladat végrehajtásáért).

  • A = Elszámoltatható – Végső soron felelős a feladat elvégzéséért. A felelős személynek alá kell írnia azt a munkát, amelyet a Felelős személy készített.

  • C = Konzultált – Csapattagok, akiknek a bemeneti adatait a feladat elvégzéséhez használták fel. Ezekkel a tagokkal a kommunikáció kétirányú.

  • I = Tájékoztatott – A csapattagok folyamatosan tájékoztatást kapnak a feladat állapotáról. Ezekkel a tagokkal a kommunikáció egyirányú.

Partner-belépés

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Partnerkapcsolati kérdőív (PQ)

R

A

A Partner felelős a Partner Kérdőív (PQ) kitöltéséért a kapcsolat lehetővé tétele érdekében

Felhőalapú infrastruktúra felépítése

I

A+R

A Cisco minden szükséges felhő-infrastruktúrát kiépít ahhoz, hogy a Partner kapcsolódhasson a dedikált példányhoz

Partnerkapcsolatok

A+R

C

A Partner minden kapcsolatot biztosít a dedikált példány használatához

Partner helyszíni infrastruktúra

A+R

C

A Partner felelős a dedikált példányhoz szükséges partnerhelyiség-felszerelésekért

Felhőbeli IP -címzés

I

A+R

A felhőmegoldáson belüli minden IP -címzésért a Cisco felelős

Partner IP -címzése

A+R

C

A partner felelős minden partnercímért

Internet

I

I

A+R

A Cisco feladata az internet biztosítása a dedikált példány alapvető alkalmazásai számára (használati esetek – MRA, RedSky Integration, APNS stb.)

Ügyfélfogadás

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

CCW-megrendelés leadása

C

A+R

I

A Partner felelős a Webex Calling megrendelésének leadásáért és a Dedikált példány kiválasztásáért

Megrendelés-visszatartás kiadása

I

I

A+R

A Cisco felelős a megrendelés áttekintés utáni kiadásáért

Ügyfélkapcsolat – Partnerkapcsolat

C

A+R

C

A Partner felelős azért, hogy az ügyfelet a dedikált példányhoz csatlakoztassa

Ügyfélkapcsolatok – Közvetlen kapcsolat*

A+R

A+R

R

Az Ügyfél vagy a Partner felelős az ügyfélhálózatnak a Dedikált példányhoz való csatlakoztatásáért

Felhő infrastruktúra

I

I

A+R

A Cisco felelős minden olyan felhő-infrastruktúráért (számítástechnika, hálózat, SBC), amely az ügyfél engedélyezéséhez szükséges

Alapalkalmazás-felépítés

I

I

A+R

A Cisco felelős az alapvető alkalmazás felhőben történő felépítéséért

Alapvető figyelési konfiguráció

A+R

A Cisco beállítja a figyelést az alapvető alkalmazásokhoz

Működési készenlét tesztelése

I

I

A+R

A Cisco teszteli az alapvető alkalmazások alapfunkcióit, mielőtt átadná az ügyfélnek vagy partnernek

PSTN-hozzáférés – PSTN-NÉL*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner felelős a PSTN-kapcsolatért a dedikált példányban

Beüzemelési eszközök*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner felelős minden beüzemelési eszközért (harmadik fél)

Alkalmazásszintű konfiguráció* (tárcsázási terv, útvonalcsoportok stb.)

A+R

A+R

I

Az ügyfél vagy a partner felelős az alkalmazáskonfiguráció elvégzéséért az ügyfél igényeinek kielégítése érdekében

Alkalmazáskonfiguráció hibaelhárítás*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner felelős minden alkalmazásszintű konfiguráció hibaelhárításáért a Cisco TAC segítségével

Ügyfélhelyiség infrastruktúrája és konfigurációja*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner felelős a dedikált példány ügyfél általi használatának lehetővé tételéhez szükséges ügyfélhelyszíni infrastruktúráért vagy konfigurációért.

Partnerhelyiség-infrastruktúra és -konfiguráció (SBC, PSTN...)

A+R

I

A Partner felelős minden olyan Partner Premise infrastruktúráért vagy konfigurációért, amely lehetővé teszi a Dedikált példány ügyfél általi használatát

Felhasználó-elfogadási tesztelés*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner felelős az összes integráció és tesztelés végrehajtásáért a dedikált példány életbe lépése előtt

Ügyfélbejelentkezés és áttelepítés*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner a dedikált példányra való sikeres átkapcsolásért felelős

Belépési problémák hibaelhárítása*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner felelősséggel tartozik minden beléptetési/1. napos probléma elhárításáért

*Az ügyfelek és a partnerek közötti támogatási megállapodástól függően egy ügyfél vagy egy partner elláthatja ezeket a különleges kötelezettségeket

Műveletek

Aktivitás

Ügyfél

Partner

Cisco

Megjegyzések

Elterjedt problémák a dedikált példányban (egy fürt 100%-a vagy több fürt között)

I

I

A+R

A Cisco a dedikált példányban elhárítja és megoldja az összes nem UC-alkalmazás konfigurációs problémáját

Nem széles körben elterjedt problémák a dedikált példányban* (a fürt legfeljebb 100%-a)

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner minden konfigurációs problémát elhárít és megold a dedikált példányban

Webex Meetings/Alkalmazásproblémák

I

C

A+R

A Cisco Cloud TAC elhárítja és megoldja a Webex felhő összes problémáját

PSTN/SBC-kezelés – PSTN-NÉL*

A+R

A+R

C

Az ügyfél vagy partner az SBC/PSTN-nel kapcsolatos összes problémát elhárítja és megoldja

Dedikált példány internet az Együttműködési Szolgáltatásokhoz (Partner Connected)

I

I

A+R

A Cisco kezeli az Együttműködési szolgáltatások internetkapcsolatát

Dedikált példány-internet együttműködési szolgáltatásokhoz (Direct Connect)

I

I

A+R

A Cisco kezeli az Együttműködési szolgáltatások internetkapcsolatát

Dedikált példány belső UC App DNS

A+R

A Cisco a dedikált példányok belső DNS -ét kezeli

Dedikált példány nyilvános DNS

A+R

A Cisco kezeli a dedikált példány nyilvános DNS

Dedikált példány, ügyfél helyszíni DNS*

A+R

A+R

I

Az ügyfél vagy a partner kezeli az ügyfélhelyiség DNS -követelményeit

Dedikált példány-integrációk*

A+R

A+R

C

Az Ügyfél vagy a Partner kezel minden integrációt a Dedikált példányban

Dedikált példány-infrastruktúra

I

I

A+R

A dedikált példány infrastruktúráját a Cisco kezeli

Dedikált Instance partneri infrastruktúra a felhőalapú kapcsolódáshoz

A+R

C

A partner kezeli a dedikált példányhoz való kapcsolódáshoz szükséges infrastruktúrát

Dedikált példány infrastruktúra-kapacitás

I

A+R

A dedikált példány-infrastruktúra kapacitását a Cisco kezeli

Dedikált példány partner felhőkapcsolati kapacitása

A+R

I

A Partner a felhőkapcsolati hivatkozás kapacitását dedikált példányban kezeli

Dedikált példányalkalmazási kapacitás*

A+C

A+C

R

Az infrastruktúráért a Cisco felel; Az alkalmazáshasználati kapacitásért az Ügyfél vagy a Partner felelős

Dedikált példány alkalmazás tanúsítvány kezelése

I

I

A+R

A Cisco felelős a dedikált példányalkalmazások tanúsítványainak kezeléséért

Dedikált példány telefon firmware*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy Partner kezeli a telefon firmware-ét a dedikált példányához

Dedikált példány telefonháttér*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner kezeli a dedikált példány telefonos hátterét

Dedikált példány Jabber-konfiguráció*

A+R

A+R

I

Az ügyfél vagy a partner kezeli a Jabber-konfigurációt a dedikált példányhoz

Dedikált példány nem bázis konfiguráció*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner kezeli a dedikált példány nem báziskonfigurációját (pl. tárcsázási terv, integrációk, PSTN)

Dedikált példány alkalmazás frissítések

C

C

A+R

A Cisco az ügyféllel vagy partnerrel egyeztetve kezeli a dedikált példányok alkalmazásfrissítését

CPE

A+R

I

I

Az Ügyfél kezeli a dedikált példány összes Customer Premise berendezését

Felhasználó-létesítés és MACD-k*

A+R

A+R

Az Ügyfél vagy a Partner a végfelhasználókat látja el, és az összes MACD-t a dedikált példányon végzi

Ügyfél LDAP kezelés

A+R

C

I

Az Ügyfél kezeli az LDAP az összes végfelhasználó számára, hogy integrálódjon a dedikált példányba

Beüzemelési eszköz*

A+R

A+R

I

Az Ügyfél vagy a Partner kezeli a dedikált példány üzembe helyezési eszközeit

Dedikált példány adatközpont és alkalmazás biztonsági mentése és visszaállítása

A+R

Az adatközpont és az alkalmazások biztonsági mentését és visszaállítását a Cisco kezeli a felhőben

*Az ügyfelek és a partnerek közötti támogatási megállapodástól függően egy ügyfél vagy egy partner elláthatja ezeket a különleges kötelezettségeket