Sorumluluk Atama Matrisi'ne Genel Bakış

RACI matrisi, Adanmış Örneği dağıtmayla ilgili sorumluluk seviyelerini aşağıdaki gibi gösterir:

  • R = Sorumlu - Bu görevi gerçekleştirmekle sorumlu (yani görevi tamamlamak için işi yapan gerçek kişi).

  • A = Hesaplanabilir - En sonunda görev tamamlanmadan sorumlu. Hesabı olan kişinin, Sorumlu kişinin ürettiği çalışmadan oturum açması gerekir.

  • C = Danışmanlık – Girişi görevi tamamlamak için kullanılan ekip üyeleri. Bu üyelerle iletişim iki şekildedir.

  • Bilgi = Bilgi - Ekip üyeleri, görevin durumu hakkında bilgi verdi. Bu üyelerle iletişim, tek yol vardır.

İş Ortağı Ekleme

Etkinlik

Müşteri

İş Ortağı

Cisco

Açıklamalar

Ortak Bağlantı Anketi (PQ)

R

Y

İş ortağı, bağlantı sağlamak için İş Ortağı Formunu (PQ) tamamlamakla sorumludur

Bulut Altyapısı Derlemesi

I

A+R

Cisco, İş Ortağının Adanmış Örneği ile bağlantı kurması için gerekli tüm bulut altyapısını derlemer

İş Ortağı Bağlantısı

A+R

C

İş ortağı, Adanmış Örnek ile çalışmak için gereken tüm bağlantıyı sağlar

İş Ortağı Şirket Altyapısı

A+R

C

İş ortağı, Adanmış Örnek için gerekli tüm ortak şirket dişlilerden sorumludur

Bulut IP Adresi

I

A+R

Cisco, bulut çözümüne dahili olarak ele alınan tüm IP adreslerinden sorumludur

İş Ortağı IP Adresi

A+R

C

İş ortağı, tüm iş ortağı adreslerinde sorumludur

İnternet

I

I

A+R

Cisco, Özel Örnek'te temel uygulamalar için internet sağlamaktan sorumludur (Kullanım örnekleri - MRA, RedSky Entegrasyonu, APNS vb.)

Müşteri Ekleme

Etkinlik

Müşteri

İş Ortağı

Cisco

Açıklamalar

CCW Sipariş Yerleştirme

C

A+R

I

İş Ortağı, sipariş vermekle ve Webex Calling Örneği seçmekle sorumludur

Sipariş Tutma Sürümü

I

I

A+R

İncelemeden sonra siparişin serbest bırakılmasından Cisco sorumlu olacak

Müşteri Bağlantısı – İş Ortağı Bağlı

C

A+R

C

İş ortağı, müşteriyi Adanmış Örneği bağlamakla sorumludur

Müşteri Bağlantısı –Doğrudan Bağlantı*

A+R

A+R

R

Müşteri veya İş Ortağı, müşteri ağına Adanmış Örneği bağlamakla sorumludur

Bulut Altyapısı

I

I

A+R

Cisco, müşteriyi etkinleştirmek için gereken tüm bulut altyapısından (işlem, ağ, SBC) sorumludur

Temel Uygulama Derlemesi

I

I

A+R

Cisco, buluttaki temel uygulama derlemeden sorumludur

Temel İzleme Yapılandırması

A+R

Cisco, temel uygulamalar için izlemeyi ayarlar

Çalışıyor Hazırlık Testi

I

I

A+R

Cisco, müşteriye veya iş ortağına teslimmeden önce temel uygulamaların temel işlevini test

PSTN Erişim – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış PSTN tüm bağlantıdan sorumludur

Sağlama Araçları*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, tüm tedarik araçlardan sorumludur (üçüncü taraf)

Uygulama Düzeyinde Yapılandırma* (Çevirme Planı, Yol Grupları vb.)

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, müşteri gereksinimlerini etkinleştirmek için uygulama yapılandırmasını tamamlamakla sorumludur

Uygulama Yapılandırması ile Ilgili Sorun Giderme*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, Cisco TAC'nin desteğiyle uygulama düzeyindeki tüm yapılandırmaların sorunlarından sorumludur

Müşteri Şirket İçi Altyapı ve Yapılandırma*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örneğin müşteri kullanımını etkinleştirmek için gereken tüm müşteri şirket içi altyapılardan veya yapılandırmalardan sorumlu olur

İş Ortağı Şirket İçi Altyapı ve Yapılandırma (SBC, PSTN...)

A+R

I

İş ortağı, Adanmış Örneğin müşteri kullanımını etkinleştirmek için herhangi bir İş Ortağı Şirket İçi altyapı veya yapılandırmadan sorumlu olur

Kullanıcı Kabul Testi*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnekte canlı oturumdan önce tüm entegrasyonları ve testleri gerçekleştirmekle sorumlu olur

Müşteri Ekleme ve Geçiş*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örneğin başarıyla kesilecek bir kesintiden sorumlu olur

Ekleme Sorunlarını Giderme*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, ekleme/1. Gün sorunlarını ele alamadan sorumlu olur

*Müşteriler ve iş ortakları arasında yapılan destek düzenlemeye bağlı olarak bir müşteri veya iş ortağı bu belirli sorumlulukları yerine getiredir.

İşlemler

Etkinlik

Müşteri

İş Ortağı

Cisco

Açıklamalar

Adanmış Örnek'te yaygın sorunlar (bir kümenin %100'i veya birden fazla küme boyunca)

I

I

A+R

Cisco, Adanmış Örnek'te tüm UC olmayan Uygulama yapılandırma sorunlarını sorun giderme ve giderme

Adanmış Örnek'te yaygın olmayan sorunlar* (<100% of a cluster)

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek'te tüm yapılandırma sorunlarını giderecek ve çözecek

Webex Meetings/Uygulama sorunları

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC, buluttaki tüm sorunları Webex çöz

PSTN/SBC Management – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, SBC/PSTN etrafında tüm sorunları giderer ve PSTN

İş Birliği Hizmetleri için Özel Örnek İnternet (İş Ortağı Bağlı)

I

I

A+R

Cisco, İş Birliği hizmetleri için internet bağlantısını yönetir

İş Birliği Hizmetleri için Özel Örnek İnternet (Doğrudan Bağlantı)

I

I

A+R

Cisco, İş Birliği hizmetleri için internet bağlantısını yönetir

Adanmış Örnek dahili UC Uygulaması DNS

A+R

Cisco, Adanmış Örnek dahili DNS'yi yönetir

Adanmış Örnek Genel DNS

A+R

Cisco, Adanmış Örnek Genel DNS'i yönetir

Adanmış Örnek Müşteri tesis DNS*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, müşteri şirket içi için DNS gereksinimlerini yönetir

Adanmış Örnek entegrasyonları*

A+R

A+R

C

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek için tüm entegrasyonları yönetir

Adanmış Örnek Altyapısı

I

I

A+R

Cisco, Adanmış Örnek altyapısını yönetir

Bulut bağlantısı için Adanmış Örnek iş ortağı altyapısı

A+R

C

İş ortağı, Adanmış Örnek ile bağlantı için gereken altyapıyı yönetir

Adanmış Örnek Altyapısı kapasitesi

I

A+R

Cisco, Adanmış Örnek Altyapısı için kapasiteyi yönetir

Adanmış Örnek iş ortağı bulut bağlantı kapasitesi

A+R

I

İş ortağı, Adanmış Örnek'e bulut bağlantı bağlantısı için kapasiteyi yönetir

Adanmış Örnek Uygulaması kapasitesi*

A+C

A+C

R

Cisco altyapıdan sorumludur; Müşteri veya İş Ortağı, uygulama kullanım kapasitesinden sorumludur

Adanmış Örnek Uygulama Sertifika Yönetimi

I

I

A+R

Cisco, Adanmış Örnek Uygulamalarına yönelik sertifikaları yönetmekle sorumludur

Adanmış Örnek Telefon Donanım Yazılımı*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnekleri için telefon donanım yazılımını yönetir

Adanmış Örnek Telefon Arka Planı*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek için telefon arka planını yönetir

Adanmış Örnek Jabber yapılandırması*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek için Jabber config'i yönetir

Özel Örnek temel olmayan yapılandırma*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek için taban dışı yapılandırmayı (ör. çağrı planı, entegrasyonlar ve PSTN)

Adanmış Örnek Uygulaması yükseltmeleri

C

C

A+R

Cisco, müşteri veya iş ortağıyla danışmanlık içinde Adanmış Örnek için uygulama yükseltmelerini yönetir

CPE

A+R

I

I

Müşteri, Adanmış Örnek için tüm Müşteri Şirket İçi ekipmanlarını yönetir

Kullanıcı sağlama ve MAC'ler*

A+R

A+R

Müşteri veya İş Ortağı son kullanıcıları sağlar ve Adanmış Durumda tüm MAC'leri gerçekleştirir

Müşteri LDAP Yönetimi

A+R

C

I

Müşteri, Adanmış Örneği entegre etmek için tüm son kullanıcılar için LDAP'i yönetir

Sağlama Aracı*

A+R

A+R

I

Müşteri veya İş Ortağı, Adanmış Örnek için sağlama araçlarını yönetir

Özel Örnek veri merkezi ve uygulama yedeklemesi ve geri yükleme

A+R

Cisco, buluttaki veri merkezi ve uygulamalar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi yönetir

*Müşteriler ve iş ortakları arasında yapılan destek düzenlemeye bağlı olarak bir müşteri veya iş ortağı bu belirli sorumlulukları yerine getiredir.