Pregled matrike za dodelitev odgovornosti

Matrika RACI označuje ravni odgovornosti za vidike uvajanja namenske instance, kot sledi:

  • R = Odgovoren – Odgovoren za izvajanje naloge (tj. dejanska oseba, ki opravlja delo za dokončanje naloge).

  • A = Odgovoren – Končno odgovoren za dokončanje naloge. Odgovorna oseba mora delo, ki ga opravi odgovorna oseba, podpisati.

  • C = Consulted – Člani ekipe, katerih vložek se uporabi za dokončanje naloge. Komunikacija s temi člani je po naravi dvosmerna.

  • I = obveščen – člani skupine so obveščeni o statusu naloge. Komunikacija s temi člani je enosmerna.

Uvajanje partnerja

Aktivnost

Stranka

Partner

Cisco

Opombe

Vprašalnik o partnerski povezljivosti (PQ)

-

R

A

Odgovorni ste za izpolnitev vprašalnika za partnerje (PQ), da omogočite povezljivost.

Gradnja infrastrukture v oblaku

-

jaz

A+R

Gradimo vso potrebno infrastrukturo v oblaku, da vam omogočimo povezavo z Dedicated Instance.

Partnerska povezljivost

-

A+R

C

Zagotavljate vso povezljivost, potrebno za delo z Dedicated Instance.

Infrastruktura partnerskih prostorov

-

A+R

C

Odgovorni ste za kakršno koli opremo partnerskih prostorov, ki je potrebna za namensko instanco.

Naslavljanje IP v oblaku

-

jaz

A+R

Odgovorni smo za kakršno koli naslavljanje IP znotraj rešitve v oblaku.

Naslavljanje IP partnerja

-

A+R

C

Odgovorni ste za vse naslove partnerjev

Internet

jaz

jaz

A+R

Odgovorni smo za zagotavljanje interneta za osnovne aplikacije v namenski instanci (primeri uporabe – MRA, integracija RedSky, APNS itd.).

Uvajanje strank

Aktivnost

Stranka

Partner

Cisco

Opombe

Oddaja naročila CCW

C

A+R

jaz

Odgovorni ste za oddajo naročila za Webex Calling in izbiro namenske instance.

Sprostitev zadrževanja naročila

jaz

jaz

A+R

Odgovorni smo za sprostitev naročila po pregledu.

Povezljivost strank – Partner Connected

C

A+R

C

Odgovorni ste za povezavo vaše stranke z namensko instanco.

Povezljivost strank – Neposredna povezava*

A+R

A+R

R

Odgovorni ste za povezovanje omrežja strank z namensko instanco.

Infrastruktura v oblaku

jaz

jaz

A+R

Odgovorni smo za vso infrastrukturo v oblaku (računalništvo, omrežje, SBC), ki je potrebna za omogočanje stranki.

Osnovna zgradba aplikacije

jaz

jaz

A+R

Odgovorni smo za gradnjo osnovne aplikacije v oblaku.

Konfiguracija osnovnega nadzora

-

-

A+R

Vzpostavili smo nadzor za osnovne aplikacije.

Testiranje operativne pripravljenosti

jaz

jaz

A+R

Preizkusimo osnovno funkcionalnost osnovnih aplikacij, preden vam jih predamo.

Dostop do PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Odgovorni ste za povezljivost PSTN v namensko instanco.

Orodja za zagotavljanje*

A+R

A+R

C

Odgovorni ste za vsa orodja za zagotavljanje (tretja oseba).

Konfiguracija na ravni aplikacije* (klicni načrt, skupine poti itd.)

A+R

A+R

jaz

Odgovorni ste za dokončanje konfiguracije aplikacije za izpolnjevanje zahtev vaše stranke.

Odpravljanje težav s konfiguracijo aplikacije*

A+R

A+R

C

Odgovorni ste za odpravljanje težav s katero koli konfiguracijo na ravni aplikacije s pomočjo našega TAC.

Infrastruktura in konfiguracija prostorov stranke*

A+R

A+R

jaz

Odgovorni ste za kakršno koli infrastrukturo ali konfiguracijo prostorov stranke, ki je potrebna za omogočanje uporabe namenske instance stranki.

Infrastruktura in konfiguracija partnerskih prostorov (SBC, PSTN ...)

-

A+R

jaz

Odgovorni ste za kakršno koli infrastrukturo ali konfiguracijo Partner Premise, da strankam omogočite uporabo namenske instance.

Test sprejemljivosti za uporabnike*

A+R

A+R

jaz

Odgovorni ste za izvedbo vseh integracij in preizkusov pred objavo na namenski instanci.

Uvajanje in selitev strank*

A+R

A+R

jaz

Odgovorni ste za uspešen prehod na namensko instanco.

Odpravljanje težav pri vkrcanju*

A+R

A+R

C

Odgovorni ste za reševanje kakršnih koli težav pri vkrcanju/dnevu 1.

*Odvisno od dogovora o podpori med strankami in partnerji lahko stranka ali partner izpolni te posebne odgovornosti.

Operacije

Aktivnost

Stranka

Partner

Cisco

Opombe

Razširjene težave v namenski instanci (100 % gruče ali v več gruč)

jaz

jaz

A+R

Odpravljamo težave in rešujemo vse težave s konfiguracijo aplikacij, ki niso UC, v namenski instanci.

Težave, ki niso razširjene v namenski instanci* (<100 % gruče)

A+R

A+R

C

Vse težave s konfiguracijo odpravite in razrešite v namenskem primerku.

Težave s sestanki/aplikacijo Webex

jaz

C

A+R

Naš Cloud TAC odpravlja težave in rešuje vse težave v oblaku Webex

Upravljanje PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Odpravljate in rešujete vse težave v zvezi s SBC/PSTN.

Namenska internetna instanca za storitve sodelovanja (povezan s partnerjem)

jaz

jaz

A+R

Upravljamo internetno povezljivost za storitve sodelovanja.

Internet za namenske primerke za storitve sodelovanja (neposredna povezava)

jaz

jaz

A+R

Upravljamo internetno povezljivost za storitve sodelovanja.

Notranji DNS aplikacije namenske instance UC

-

-

A+R

Upravljamo notranji DNS namenske instance.

Namenski primerek javnega DNS-ja

-

-

A+R

Upravljamo namenski primerek javnega DNS-ja.

Namenski primerek DNS prostora stranke*

A+R

A+R

jaz

Upravljate zahteve DNS za prostor stranke.

Namenske integracije primerkov*

A+R

A+R

C

Vi upravljate vse integracije v namensko instanco.

Infrastruktura namenske instance

jaz

jaz

A+R

Upravljamo infrastrukturo namenske instance.

Namenska instančna partnerska infrastruktura za povezljivost v oblaku

-

A+R

C

Upravljate infrastrukturo, potrebno za povezavo z namensko instanco.

Zmogljivost namenske instančne infrastrukture

-

jaz

A+R

Upravljamo zmogljivosti za namensko instančno infrastrukturo.

Zmogljivost povezljivosti v oblaku namenskega partnerja Instance

-

A+R

jaz

Vi upravljate z zmogljivostjo za povezljivost v oblaku v namenski primerek.

Zmogljivost aplikacije namenske instance*

A+C

A+C

R

Odgovorni smo za infrastrukturo; odgovorni ste za zmogljivost uporabe aplikacije.

Upravljanje potrdil namenske aplikacije za primerke

jaz

jaz

A+R

Odgovorni smo za upravljanje potrdil za namenske aplikacije UC za primerke.


 

Certifikate UC aplikacije posodobimo 3 dni pred iztekom veljavnosti. Obvestilo o vzdrževanju skupaj z informacijami o vplivu storitve vam pošljemo 10 dni vnaprej. Odgovorni ste za ustrezno načrtovanje urnika vzdrževanja med fazo vzdrževanja. Za več informacij o obvestilih v zvezi z vzdrževanjem v Control Hubu glejte Opozorila, ki jih ustvari storitev za namenski primerek.

Vdelana programska oprema za namenski primerek telefona*

A+R

A+R

jaz

Vi upravljate vdelano programsko opremo telefona za namenski primerek.

Ozadje namenskega primernega telefona*

A+R

A+R

jaz

Upravljate ozadja telefona za namenski primerek.

Konfiguracija namenskega primerka Jabber*

A+R

A+R

jaz

Vi upravljate konfiguracijo Jabber za namenski primerek.

Neosnovna konfiguracija namenskega primerka*

A+R

A+R

jaz

Ti upravljaš. neosnovna konfiguracija za namenski primerek (na primer načrt klicanja, integracije, PSTN)

Nadgradnje namenske instančne aplikacije

C

C

A+R

Upravljamo nadgradnje aplikacije za namensko instanco po posvetovanju z vami in lahko prejmete obvestilo na podlagi Konfiguracija opozorila.


 

Omogočamo vam, da ostanete na n-1 od trenutne različice aplikacij UC, ki se uvaja v namenskem primerku (v14), razen če je v vaši uvedeni različici aplikacije UC opažena težava z varnostjo ali ranljivostjo, ki bi zahtevala nadgradnjo.

CPE

A+R

jaz

jaz

Upravljate vso opremo strankinih prostorov za namensko instanco.

Omogočanje uporabnikov in MACD*

A+R

A+R

Oskrbujete končne uporabnike in izvajate vse MACD na namenski instanci.

Upravljanje LDAP strank

A+R

C

jaz

Upravljate LDAP za vse končne uporabnike za integracijo v namensko instanco.

Orodje za zagotavljanje*

A+R

A+R

jaz

Vi upravljate orodja za zagotavljanje namenske instance.

Varnostno kopiranje in obnovitev namenskega podatkovnega centra in aplikacije

-

-

A+R

Upravljamo varnostno kopiranje in obnavljanje podatkovnega centra in aplikacij v oblaku.

*Odvisno od dogovora o podpori med strankami in partnerji lahko stranka ali partner izpolni te posebne odgovornosti.