Přehled matice přiřazení odpovědnosti

Matice RACI udává úrovně odpovědnosti za aspekty nasazení vyhrazené instance, a to následujícím způsobem:

  • R = Odpovědný – odpovědný za provedení úkolu (tj. skutečná osoba, která provádí práci pro dokončení úkolu).

  • A = Odpovědný – Konečnou odpovědnost za dokončení úkolu. Odpovědná osoba musí podepsat práci, kterou vytváří odpovědná osoba.

  • C = Konzultováno – Členové týmu, jejichž vstup se použije k dokončení úkolu. Komunikace s těmito členy je obousměrná.

  • I = Informováno – Členové týmu průběžně informováni o stavu úlohy. Komunikace s těmito členy je jednosměrná.

Zaškolení partnera

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Dotazník o konektivitě pro partnery (PQ)

R

Odpověď

Odpovídáte za vyplnění dotazníku partnera (PQ), který umožňuje připojení.

Vytváření cloudové infrastruktury

I

A+R

Vytváříme veškerou potřebnou cloudovou infrastrukturu, která vám umožní připojit se k vyhrazené instanci.

Konektivita partnera

A+R

C

Poskytnete veškeré připojení potřebné k práci s vyhrazenou instancí.

Infrastruktura partnerských prostor

A+R

C

Nesete odpovědnost za jakékoli vybavení pro prostory partnera potřebné pro vyhrazenou instanci.

Cloudové IP adresování

I

A+R

Jsme zodpovědní za jakékoli interní IP adresování cloudového řešení.

Adresování IP partnera

A+R

C

Odpovídáte za všechny partnerské adresy.

Internet

I

I

A+R

Jsme zodpovědní za poskytování internetu pro hlavní aplikace ve vyhrazené instanci (případy použití - MRA, Redsky Integration, APNS, atd.).

Zaškolení zákazníka

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Umístění objednávky CCW

C

A+R

I

Jste zodpovědní za zadání objednávky pro službu Webex Calling a za výběr vyhrazené instance.

Uvolnění pozdržení objednávky

I

I

A+R

Jsme odpovědní za uvolnění objednávky po kontrole.

Konektivita zákazníků – Partner připojen

C

A+R

C

Odpovídáte za připojení zákazníka k vyhrazené instanci.

Konektivita zákazníků – přímé připojení*

A+R

A+R

R

Odpovídáte za připojení zákaznické sítě k vyhrazené instanci.

Cloudová infrastruktura

I

I

A+R

Jsme zodpovědní za jakoukoli cloudovou infrastrukturu (výpočetní, síťovou, SBC) potřebnou pro umožnění zákazníkovi.

Sestavení základní aplikace

I

I

A+R

Jsme zodpovědní za vytvoření základní aplikace v cloudu.

Konfigurace základního monitorování

A+R

Nastavili jsme monitoring pro základní aplikace.

Testování provozní připravenosti

I

I

A+R

Před předáním vám testujeme základní funkčnost základních aplikací.

Přístup do sítě PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Odpovídáte za připojení PSTN k vyhrazené instanci.

Nástroje pro zřizování*

A+R

A+R

C

Jste zodpovědní za jakékoli zřizovací nástroje (třetí strana).

Konfigurace na úrovni aplikace* (plán vytáčení, skupiny směrování atd.)

A+R

A+R

I

Jste odpovědní za dokončení konfigurace aplikace, abyste mohli povolit požadavky zákazníků.

Řešení potíží s konfigurací aplikace*

A+R

A+R

C

Odpovídáte za řešení problémů s jakoukoli konfigurací na úrovni aplikace s pomocí našeho TAC.

Infrastruktura a konfigurace v prostorách zákazníka*

A+R

A+R

I

Odpovídáte za jakoukoli infrastrukturu nebo konfiguraci zákazníka, která je potřebná k povolení zákaznického použití vyhrazené instance.

Infrastruktura a konfigurace partnera (SBC, PSTN...)

A+R

I

Nesete odpovědnost za jakoukoli infrastrukturu nebo konfiguraci partnerského zařízení, která umožní zákazníkovi používat vyhrazenou instanci.

Testování přejímání uživatelů*

A+R

A+R

I

Nesete zodpovědnost za provedení všech integrací a testů před uvedením do provozu na vyhrazené instanci.

Registrace a migrace zákazníků*

A+R

A+R

I

Nesete odpovědnost za úspěšné předání vyhrazené instanci.

Řešení problémů s registrací*

A+R

A+R

C

Odpovídáte za řešení jakýchkoli problémů s registrací a 1. dnem.

*V závislosti na dohodě o podpoře mezi zákazníky a partnery může zákazník nebo partner plnit tyto specifické povinnosti.

Operace

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Rozsáhlé problémy ve vyhrazené instanci (100 % clusteru nebo mezi více clustery)

I

I

A+R

Vyřešíme a vyřešíme všechny problémy se konfigurací aplikací mimo UC ve vyhrazené instanci.

Nerozšířené problémy ve vyhrazené instanci* (< 100 % clusteru)

A+R

A+R

C

Vyřešíte všechny problémy se konfigurací ve vyhrazené instanci.

Problémy s aplikacemi / Webex Meetings

I

C

A+R

Naše řešení potíží s cloudem TAC řeší a řeší všechny problémy v cloudu Webex

Správa PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Řešíte a vyřešíte všechny problémy týkající se SBC/PSTN.

Internet vyhrazené instance pro služby spolupráce (připojení k partnerovi)

I

I

A+R

Spravujeme připojení k internetu pro služby spolupráce.

Vyhrazená síť Internet instance pro služby Collaboration Services (Direct Connect)

I

I

A+R

Spravujeme připojení k internetu pro služby spolupráce.

DNS vyhrazené interní aplikace UC instance

A+R

Spravujeme interní DNS vyhrazené instance.

Vyhrazená veřejné instance DNS

A+R

Spravujeme veřejný DNS vyhrazené instance.

DNS předpoklady zákazníka vyhrazené instance *

A+R

A+R

I

Spravujete požadavky DNS pro prostředí zákazníka.

Integrace vyhrazené instance*

A+R

A+R

C

Spravujete všechny integrace do vyhrazené instance.

Vyhrazená infrastruktura instance

I

I

A+R

Spravujeme infrastrukturu vyhrazené instance.

Vyhrazená infrastruktura partnera instance pro cloudové připojení

A+R

C

Spravujete infrastrukturu potřebnou pro připojení k vyhrazené instanci.

Kapacita vyhrazené infrastruktury instance

I

A+R

Spravujeme kapacitu infrastruktury vyhrazené instance.

Vyhrazená kapacita cloudového připojení partnera pro instance

A+R

I

Můžete spravovat kapacitu pro odkaz na cloudové připojení do vyhrazené instance.

Kapacita vyhrazené aplikace instance*

A+C

A+C

R

Odpovídáme za infrastrukturu, vy odpovídáte za kapacitu využití aplikace.

Správa certifikátů vyhrazené aplikace instance

I

I

A+R

Odpovídáme za správu certifikátů pro aplikace UC vyhrazené instance.


 

Certifikáty aplikace UC aktualizujeme 3 dny před datem vypršení platnosti. Oznámení o údržbě spolu s informacemi o dopadu služby vám bude zasláno 10 dní předem. Jste zodpovědní za plánování harmonogramu údržby během fáze údržby. Další informace o oznámeních týkajících se údržby v prostředí Control Hub naleznete v výstrahách generovaných službou pro vyhrazenou instanci.

Firmware telefonu vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Spravujete firmware telefonu pro vyhrazenou instanci.

pozadí telefonu vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Spravujete pozadí telefonu pro vyhrazenou instanci.

Vyhrazená konfigurace Instance Jabber*

A+R

A+R

I

Spravujete konfiguraci aplikace Jabber pro vyhrazenou instanci.

Nezákladní konfigurace vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Spravujete. nezákladní konfiguraci pro vyhrazenou instanci (například plán vytáčení, integrace, PSTN)

Upgrady vyhrazené aplikace instance

C

C

A+R

Upgrady aplikace spravujeme pro vyhrazenou instanci po konzultaci s vámi a vy můžete přijímat oznámení na základě konfigurace výstrah.


 

Umožňujeme vám zůstat u n-1 aktuální verze aplikací UC nasazených ve vyhrazené instanci (v14), pokud v nasazené verzi aplikace UC nezaznamenáte problém se zabezpečením nebo zranitelností, který by vyžadoval upgrade.

CPE

A+R

I

I

Spravujete všechna zařízení zákazníka pro vyhrazenou instanci.

Zřizování uživatelů a MACD*

A+R

A+R

Zřizujete koncové uživatele a provádíte všechny protokoly MACDS ve vyhrazené instanci.

Správa protokol LDAP zákazníka

A+R

C

I

Spravujete protokol LDAP, aby se všichni koncoví uživatelé mohli integrovat do vyhrazené instance.

Nástroj pro zřizování*

A+R

A+R

I

Spravujete nástroje zřizování pro vyhrazenou instanci.

Zálohování a obnovení datového centra a aplikace vyhrazené instance

A+R

Spravujeme zálohování a obnovení pro datové centrum a aplikace v cloudu.

*V závislosti na dohodě o podpoře mezi zákazníky a partnery může zákazník nebo partner plnit tyto specifické povinnosti.