Přehled matice přiřazení odpovědnosti

Matice RACI udává úrovně odpovědnosti za aspekty nasazení vyhrazené instance, a to následujícím způsobem:

  • R = Odpovědný – odpovědný za provedení úkolu (tj. skutečná osoba, která provádí práci pro dokončení úkolu).

  • A = Odpovědný – Konečnou odpovědnost za dokončení úkolu. Odpovědná osoba musí podepsat práci, kterou vytváří odpovědná osoba.

  • C = Konzultováno – Členové týmu, jejichž vstup se použije k dokončení úkolu. Komunikace s těmito členy je obousměrná.

  • I = Informováno – Členové týmu průběžně informováni o stavu úlohy. Komunikace s těmito členy je jednosměrná.

Registrace partnera

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Dotazník o konektivitě pro partnery (PQ)

R

Odpověď

Partner je odpovědný za vyplnění dotazníku pro partnery (PQ) k zajištění připojení

Vytváření cloudové infrastruktury

I

A+R

Cisco buduje veškerou nezbytnou cloudovou infrastrukturu, aby se partner mohl připojit pomocí vyhrazené instance

Konektivita partnera

A+R

C

Partner poskytuje veškeré připojení potřebné pro práci s vyhrazenou instancí

Infrastruktura partnerských prostor

A+R

C

Partner je odpovědný za veškeré vybavení prostor partnera potřebné pro vyhrazenou instanci

Cloudové IP adresování

I

A+R

Cisco je odpovědná za veškeré interní IP adresování cloudového řešení

Adresování IP partnera

A+R

C

Partner je odpovědný za všechny adresy partnerů

Internet

I

I

A+R

Cisco je odpovědná za poskytování internetu pro základní aplikace ve vyhrazené instanci (Případy použití – MRA, RedSky Integration, APNS atd.)

Registrace zákazníka

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Umístění objednávky CCW

C

A+R

I

Partner je odpovědný za zadání objednávky pro službu Webex Calling a výběr vyhrazené instance

Uvolnění pozdržení objednávky

I

I

A+R

Za uvolnění objednávky po kontrole bude odpovědná společnost Cisco

Konektivita zákazníků – Partner připojen

C

A+R

C

Partner je odpovědný za připojení zákazníka k vyhrazené instanci

Konektivita zákazníků – přímé připojení*

A+R

A+R

R

Zákazník nebo partner je odpovědný za připojení sítě zákazníka k vyhrazené instanci

Cloudová infrastruktura

I

I

A+R

Cisco je odpovědná za veškerou cloudovou infrastrukturu (výpočetní technika, síť, SBC), která je potřebná k tomu, aby mohla zákazník služby využívat

Sestavení základní aplikace

I

I

A+R

Cisco je odpovědná za základní aplikace sestavené v cloudu

Konfigurace základního monitorování

A+R

Cisco nastaví sledování základních aplikací

Testování provozní připravenosti

I

I

A+R

Před předáním zákazníkovi nebo partnerovi Cisco testuje základní funkčnost základních aplikací

Přístup do sítě PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je odpovědný za připojení k síti PSTN do vyhrazené instance

Nástroje pro zřizování*

A+R

A+R

C

Za případné zřizovací nástroje je odpovědný zákazník nebo partner (třetí strana)

Konfigurace na úrovni aplikace* (plán vytáčení, skupiny směrování atd.)

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner je odpovědný za dokončení konfigurace aplikace tak, aby vyhovovala požadavkům zákazníka

Řešení potíží s konfigurací aplikace*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner je odpovědný za řešení potíží s jakoukoliv konfigurací na úrovni aplikace s pomocí společnosti středisko technické podpory Cisco (TAC)

Infrastruktura a konfigurace v prostorách zákazníka*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner nese odpovědnost za veškerou infrastrukturu nebo konfiguraci potřebnou k tomu, aby mohl zákazník používat vyhrazenou instanci.

Infrastruktura a konfigurace partnera (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partner nese odpovědnost za jakoukoliv infrastrukturu nebo konfiguraci Partner Premise, která umožňuje zákazníkům používat vyhrazenou instanci

Testování přejímání uživatelů*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner nese odpovědnost za provedení všech integrací a testování před uvedením do provozu ve vyhrazené instanci

Registrace a migrace zákazníků*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner je odpovědný za úspěšné připojení do vyhrazené instance

Řešení problémů s registrací*

A+R

A+R

C

Za vyřešení případných problémů s registrací/problémy 1. dne nese zákazník nebo partner

*V závislosti na ujednání o podpoře mezi zákazníky a partnery může tyto konkrétní odpovědnosti splňovat zákazník nebo partner

Operace

Aktivita

Zákazník

Partner

Cisco

Poznámky

Rozsáhlé problémy ve vyhrazené instanci (100 % clusteru nebo mezi více clustery)

I

I

A+R

Cisco řeší a řeší všechny problémy s konfigurací aplikací mimo UC ve vyhrazené instanci

Nerozšířené problémy ve vyhrazené instanci* (< 100 % clusteru)

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner řeší všechny problémy s konfigurací ve vyhrazené instanci

Problémy s aplikacemi / Webex Meetings

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC řeší a řeší všechny problémy v cloudu Webex

Správa PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner řeší a řeší všechny problémy týkající se sítě SBC/PSTN

Vyhrazená internetová instance instance pro služby Collaboration Services (partner připojen)

I

I

A+R

Cisco spravuje připojení k Internetu pro služby Collaboration

Vyhrazená síť Internet instance pro služby Collaboration Services (Direct Connect)

I

I

A+R

Cisco spravuje připojení k Internetu pro služby Collaboration

DNS vyhrazené interní aplikace UC instance

A+R

Cisco spravuje interní DNS vyhrazené instance

Vyhrazená veřejné instance DNS

A+R

Cisco spravuje vyhrazené veřejné DNS instance

DNS předpoklady zákazníka vyhrazené instance *

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje požadavky DNS pro pracoviště zákazníka

Integrace vyhrazené instance*

A+R

A+R

C

Zákazník nebo partner spravuje všechny integrace do vyhrazené instance

Vyhrazená infrastruktura instance

I

I

A+R

Cisco spravuje infrastrukturu vyhrazených instancí

Vyhrazená infrastruktura partnera instance pro cloudové připojení

A+R

C

Partner spravuje infrastrukturu potřebnou pro připojení s vyhrazenou instancí

Kapacita vyhrazené infrastruktury instance

I

A+R

Cisco spravuje kapacitu pro vyhrazenou infrastrukturu instance

Vyhrazená kapacita cloudového připojení partnera pro instance

A+R

I

Partner spravuje kapacitu pro propojení cloudového připojení do vyhrazené instance

Kapacita vyhrazené aplikace instance*

A+C

A+C

R

Cisco je odpovědná za infrastrukturu; Zákazník nebo partner je odpovědný za využití kapacity aplikace

Správa certifikátů vyhrazené aplikace instance

I

I

A+R

Cisco je odpovědná za správu certifikátů pro vyhrazené aplikace instance

Firmware telefonu vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje firmware telefonu pro svou vyhrazenou instanci

pozadí telefonu vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje pozadí telefonu pro vyhrazenou instanci

Vyhrazená konfigurace Instance Jabber*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje konfiguraci Jabber pro vyhrazenou instanci

Nezákladní konfigurace vyhrazené instance*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje nezákladní konfiguraci pro vyhrazenou instanci (např. plán vytáčení, integrace, síť PSTN)

Upgrady vyhrazené aplikace instance

C

C

A+R

Cisco spravuje upgrady aplikací pro vyhrazenou instanci po konzultaci se zákazníkem nebo partnerem

CPE

A+R

I

I

Zákazník spravuje veškeré zařízení v prostorách zákazníka pro vyhrazenou instanci

Zřizování uživatelů a MACD*

A+R

A+R

Zákazník nebo partner zřizuje koncové uživatele a provádí všechny operace MACD ve vyhrazené instanci

Správa protokol LDAP zákazníka

A+R

C

I

Zákazník spravuje protokol LDAP pro všechny koncové uživatele, aby ji mohli integrovat do vyhrazené instance

Nástroj pro zřizování*

A+R

A+R

I

Zákazník nebo partner spravuje zřizovací nástroje pro vyhrazenou instanci

Vyhrazené zálohování a obnovení datové centrum a aplikací

A+R

Cisco spravuje zálohování a obnovení pro datové centrum a aplikace v cloudu

*V závislosti na ujednání o podpoře mezi zákazníky a partnery může tyto konkrétní odpovědnosti splňovat zákazník nebo partner