Prezentare generală a matricei de atribuire a responsabilității

Matricea RACI indică nivelurile de responsabilitate pentru aspectele implementării instanței dedicate, după cum urmează:

  • R = Responsabil – responsabil pentru realizarea sarcinii (de exemplu, persoana efectivă care face munca pentru a finaliza sarcina).

  • A = responsabil – în cele din urmă responsabil pentru finalizarea sarcinii. Persoana responsabilă trebuie să semneze munca pe care o realizează.

  • C = Consultat – Membrii echipei a căror intrare este utilizată pentru a finaliza sarcina. Comunicarea cu acești membri este de natură bidirecțională.

  • I = Informat – Membrii echipei sunt ținuți la curent cu privire la starea sarcinii. Comunicarea cu acești membri este de natură unidirecțională.

Integrare partener

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Chestionar privind conexiunea partenerilor (PQ)

-

R

A

Sunteți responsabil pentru completarea chestionarului pentru parteneri (PQ) pentru a activa conectivitatea.

Construire infrastructură cloud

-

I

A+R

Construim întreaga infrastructură cloud necesară pentru a vă permite să vă conectați cu instanța dedicată.

Conectivitate partener

-

A+R

C

Oferiți toată conectivitatea necesară pentru a lucra cu instanța dedicată.

Infrastructură spații partener

-

A+R

C

Sunteți responsabil pentru orice unelte locale partenere necesare pentru instanța dedicată.

Adresare IP în cloud

-

I

A+R

Suntem responsabili pentru orice IP care se adresează intern soluției cloud.

Adresare IP partener

-

A+R

C

Sunteți responsabil pentru toate adresele partenerului

Internet

I

I

A+R

Suntem responsabili pentru furnizarea de internet pentru aplicațiile de bază în instanță dedicată (cazuri de utilizare - MRA, RedSky Integration, APNS etc.).

Integrare client

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Plasarea comenzii CCW

C

A+R

I

Sunteți responsabil pentru plasarea comenzii pentru Webex Calling și selectarea instanței dedicate.

Eliberare suspendare comandă

I

I

A+R

Suntem responsabili pentru eliberarea comenzii după revizuire.

Conectivitate client – Partener conectat

C

A+R

C

Sunteți responsabil pentru conectarea clientului dvs. la instanța dedicată.

Conectivitate client – Conexiune directă*

A+R

A+R

R

Sunteți responsabil pentru conectarea rețelei dvs. de clienți la instanța dedicată.

Infrastructură cloud

I

I

A+R

Suntem responsabili pentru orice infrastructură cloud (calcul, rețea, SBC) necesară pentru a activa clientul.

Core Application Build

I

I

A+R

Suntem responsabili pentru construirea aplicației de bază în cloud.

Configurație monitorizare de bază

-

-

A+R

Am configurat monitorizarea aplicațiilor de bază.

Testarea gradului de pregătire operațional

I

I

A+R

Testăm funcționalitatea de bază a aplicațiilor de bază înainte de a vă preda.

Acces PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Sunteți responsabil pentru conectivitatea PSTN în instanța dedicată.

Instrumente de configurare*

A+R

A+R

C

Sunteți responsabil pentru orice instrumente de configurare (terță parte).

Configurație la nivel de aplicație* (plan de apelare, grupuri de rutare etc.)

A+R

A+R

I

Sunteți responsabil pentru finalizarea configurației aplicației pentru a permite cerințele clienților dvs.

Depanarea configurației aplicației*

A+R

A+R

C

Sunteți responsabil pentru depanarea oricărei configurații la nivelul aplicației cu ajutorul TAC-ului nostru.

Infrastructura și configurația sediului clientului*

A+R

A+R

I

Sunteți răspunzător pentru orice infrastructură sau configurație prealabilă a clientului necesară pentru a permite utilizarea de către client a instanței dedicate.

Infrastructură și configurare a sediului partenerului (SBC, PSTN...)

-

A+R

I

Sunteți responsabil pentru orice infrastructură sau configurație Partner Premise pentru a permite utilizarea de către client a instanței dedicate.

Testare acceptare utilizator*

A+R

A+R

I

Sunteți responsabil pentru efectuarea tuturor integrărilor și testelor înainte de a merge în direct la instanța dedicată.

Integrarea și migrarea clienților*

A+R

A+R

I

Sunteți răspunzător pentru o întrerupere reușită către instanța dedicată.

Depanarea problemelor de integrare*

A+R

A+R

C

Aveți responsabilitatea de a aborda orice probleme legate de integrare/Ziua 1.

*În funcție de aranjamentul de asistență dintre clienți și parteneri, un client sau un partener ar putea îndeplini aceste responsabilități specifice.

Operații

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Probleme răspândite în instanță dedicată (100% dintr-un cluster sau în mai multe clustere)

I

I

A+R

Depanăm și rezolvăm toate problemele de configurare a aplicației non-UC în Instanța dedicată.

Probleme nerăspândite în instanță dedicată* (<100% dintr-un cluster)

A+R

A+R

C

Depanați și rezolvați toate problemele de configurare din instanța dedicată.

Probleme legate de Webex Meetings/aplicații

I

C

A+R

Depanările noastre Cloud TAC și rezolvă toate problemele din cloudul Webex

Management PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Depanați și rezolvați toate problemele din jurul SBC/PSTN.

Internetul instanței dedicate serviciilor de colaborare (Partner Connected)

I

I

A+R

Gestionăm conectivitatea la internet pentru serviciile de colaborare.

Internet instanță dedicată pentru servicii de colaborare (Conexiune directă)

I

I

A+R

Gestionăm conectivitatea la internet pentru serviciile de colaborare.

DNS aplicație UC intern instanță dedicată

-

-

A+R

Gestionăm DNS intern al instanței dedicate.

DNS public instanță dedicată

-

-

A+R

Gestionăm DNS-ul public al instanței dedicate.

Instanță dedicată DNS sediul clientului *

A+R

A+R

I

Gestionați cerințele DNS pentru sediul clientului.

Integrări Instanță Dedicată*

A+R

A+R

C

Gestionați toate integrările în instanța dedicată.

Infrastructură de instanță dedicată

I

I

A+R

Gestionăm infrastructura instanței dedicate.

Infrastructură partener de instanță dedicată pentru conectivitate la cloud

-

A+R

C

Gestionați infrastructura necesară pentru conectarea la instanța dedicată.

Capacitate infrastructură de instanță dedicată

-

I

A+R

Gestionăm capacitatea pentru Infrastructura Instanței Dedicate.

Capacitate de conexiune la cloud a partenerului de instanță dedicată

-

A+R

I

Gestionați capacitatea pentru linkul de conectivitate în cloud în Instanța dedicată.

Capacitate aplicație Instanță Dedicată*

A+C

A+C

R

Suntem responsabili pentru infrastructură; sunteți responsabili pentru capacitatea de utilizare a aplicației.

Gestionarea certificatelor aplicației pentru instanță dedicată

I

I

A+R

Suntem responsabili pentru gestionarea certificatelor pentru aplicațiile UC ale instanței dedicate.


 

Actualizăm certificatele aplicației UC cu 3 zile înainte de data expirării. O notificare de întreținere împreună cu informațiile privind impactul serviciului vă este trimisă cu 10 zile înainte. Sunteți responsabil pentru planificarea programului de întreținere în mod corespunzător în timpul fazei de întreținere. Pentru mai multe informații despre notificările legate de întreținere din Control Hub, consultați Alertele generate de Serviciu pentru instanța dedicată.

Firmware pentru telefon cu instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Gestionați firmware-ul telefonului pentru instanța dedicată.

Fundal telefon cu instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Gestionați fundalurile de telefon pentru instanța dedicată.

Configurație Jabber instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Gestionați configurația Jabber pentru instanța dedicată.

Configurație fără bază a instanței dedicate

A+R

A+R

I

Gestionați. configurare non-bază pentru instanță dedicată (de exemplu, plan de apelare, integrări, PSTN)

Upgrade-uri aplicației pentru instanță dedicată

C

C

A+R

Gestionăm actualizările aplicației pentru instanța dedicată în consultare cu dvs. și puteți primi notificări pe baza configurației Alertă.


 

Vă permitem să rămâneți pe n-1 din versiunea curentă a aplicațiilor UC implementate în instanță dedicată (v14), cu excepția cazului în care există o problemă de securitate sau vulnerabilitate observată în versiunea aplicației UC implementată, care ar necesita un upgrade.

CPE

A+R

I

I

Gestionați toate echipamentele de la sediul clientului pentru instanța dedicată.

Configurarea utilizatorilor și MACD-uri*

A+R

A+R

Furnizați utilizatori finali și efectuați toate MACD-urile în instanța dedicată.

Gestionare LDAP clienți

A+R

C

I

Gestionați LDAP pentru ca toți utilizatorii finali să se integreze în instanța dedicată.

Instrument de configurare*

A+R

A+R

I

Gestionați instrumentele de configurare pentru instanța dedicată.

Centrul de date instanță dedicată și aplicația back-up și restaurare

-

-

A+R

Gestionăm backup-ul și restaurarea pentru centrul de date și aplicațiile din cloud.

*În funcție de aranjamentul de asistență dintre clienți și parteneri, un client sau un partener ar putea îndeplini aceste responsabilități specifice.