Prezentare generală a matricei de atribuire a responsabilității

Matricea RACI indică nivelurile de responsabilitate pentru aspectele implementării instanței dedicate, după cum urmează:

  • R = Responsabil – responsabil pentru realizarea sarcinii (de exemplu, persoana efectivă care face munca pentru a finaliza sarcina).

  • A = responsabil – în cele din urmă responsabil pentru finalizarea sarcinii. Persoana responsabilă trebuie să semneze munca pe care o realizează.

  • C = Consultat – Membrii echipei a căror intrare este utilizată pentru a finaliza sarcina. Comunicarea cu acești membri este de natură bidirecțională.

  • I = Informat – Membrii echipei sunt ținuți la curent cu privire la starea sarcinii. Comunicarea cu acești membri este de natură unidirecțională.

Integrarea partenerului

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Chestionar privind conexiunea partenerilor (PQ)

R

A

Partenerul este responsabil pentru completarea Chestionarului pentru parteneri (PQ) pentru a permite conectivitatea

Construire infrastructură cloud

I

A+R

Cisco construiește toată infrastructura cloud necesară pentru a permite partenerului să se conecteze cu instanța dedicată

Conectivitate partener

A+R

C

Partenerul oferă toată conectivitatea necesară pentru a lucra cu instanța dedicată

Infrastructură spații partener

A+R

C

Partenerul este responsabil pentru orice echipament necesar pentru instanța dedicată

Adresare IP în cloud

I

A+R

Cisco este responsabil pentru orice IP interne a soluției cloud

Adresare IP partener

A+R

C

Partenerul este responsabil pentru toate adresele partenerilor

Internet

I

I

A+R

Cisco este responsabil pentru furnizarea de internet pentru aplicațiile de bază în Instanță dedicată (Cazuri de utilizare - MRA, Integrare RedSky, APNS etc.)

Integrarea clientului

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Plasarea comenzii CCW

C

A+R

I

Partenerul este responsabil pentru plasarea comenzii pentru Webex Calling și selectarea instanței dedicate

Eliberare suspendare comandă

I

I

A+R

Cisco va fi responsabil pentru lansarea comenzii după examinare

Conectivitate client – Partener conectat

C

A+R

C

Partenerul este responsabil pentru conectarea clientului la instanța dedicată

Conectivitate client – Conexiune directă*

A+R

A+R

R

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru conectarea rețelei clientului la Instanța Dedicată

Infrastructură cloud

I

I

A+R

Cisco este responsabil pentru orice infrastructură cloud (de calcul, rețea, SBC) necesară pentru activarea clientului

Core Application Build

I

I

A+R

Cisco este responsabil pentru construirea de bază a aplicației în cloud

Configurație monitorizare de bază

A+R

Cisco configurează monitorizarea pentru aplicațiile de bază

Testarea gradului de pregătire operațional

I

I

A+R

Cisco testează funcționalitatea de bază a aplicațiilor de bază înainte de a le preda clientului sau partenerului

Acces PSTN – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru conexiunea PSTN în instanța dedicată

Instrumente de configurare*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru orice instrumente de configurare (terță parte)

Configurație la nivel de aplicație* (plan de apelare, grupuri de rutare etc.)

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru finalizarea configurării aplicației pentru a activa cerințele clienților

Depanarea configurației aplicației*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru depanarea oricărei configurații la nivel de aplicație cu asistență din partea Cisco TAC

Infrastructura și configurația sediului clientului*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru orice infrastructură sau configurație a sediului clientului, necesară pentru a permite de către client să utilizeze Instanțele dedicate

Infrastructură și configurare a sediului partenerului (SBC, PSTN...)

A+R

I

Partenerul este responsabil pentru orice infrastructură sau configurație Partner Premise pentru a permite clientului utilizarea instanței dedicate

Testare acceptare utilizator*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru efectuarea tuturor integrărilor și testării înainte de lansarea Instanței Dedicate

Integrarea și migrarea clienților*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru trecerea cu succes a Instanței Dedicate

Depanarea problemelor de integrare*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul este responsabil pentru rezolvarea oricăror probleme de integrare/Ziua 1

*În funcție de acordul de asistență dintre clienți și parteneri, un client sau un partener poate îndeplini aceste responsabilități specifice

Operații

Activitate

Client

Partener

Cisco

Observații

Probleme răspândite în instanță dedicată (100% dintr-un cluster sau în mai multe clustere)

I

I

A+R

Cisco depanează și rezolvă toate problemele de configurare a aplicației non-UC din Instanța dedicată

Probleme nerăspândite în instanță dedicată* (<100% dintr-un cluster)

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul depanează și rezolvă toate problemele de configurare din Instanța dedicată

Probleme legate de Webex Meetings/aplicații

I

C

A+R

Cisco Cloud TAC depanează și rezolvă toate problemele din Webex

Management PSTN/SBC – BYO PSTN*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul depanează și rezolvă toate problemele legate de SBC/PSTN

Internet instanță dedicată pentru servicii de colaborare (partener conectat)

I

I

A+R

Cisco gestionează conectivitatea la internet pentru serviciile de colaborare

Internet instanță dedicată pentru servicii de colaborare (Conexiune directă)

I

I

A+R

Cisco gestionează conectivitatea la internet pentru serviciile de colaborare

DNS aplicație UC intern instanță dedicată

A+R

Cisco gestionează DNS intern pentru instanță dedicată

DNS public instanță dedicată

A+R

Cisco administrează Dedicated Instance Public DNS

Instanță dedicată DNS sediul clientului *

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul gestionează cerințele DNS pentru locația clientului

Integrări Instanță Dedicată*

A+R

A+R

C

Clientul sau Partenerul gestionează toate integrările în instanța dedicată

Infrastructură de instanță dedicată

I

I

A+R

Cisco administrează infrastructura instanței dedicate

Infrastructură partener de instanță dedicată pentru conectivitate la cloud

A+R

C

Partenerul gestionează infrastructura necesară pentru conectarea la Instanța Dedicată

Capacitate infrastructură de instanță dedicată

I

A+R

Cisco gestionează capacitatea pentru infrastructura de instanță dedicată

Capacitate de conexiune la cloud a partenerului de instanță dedicată

A+R

I

Partenerul gestionează capacitatea conexiunii de conectivitate cloud în instanța dedicată

Capacitate aplicație Instanță Dedicată*

A+C

A+C

R

Cisco este responsabil pentru infrastructură; Clientul sau Partenerul este responsabil pentru capacitatea de utilizare a aplicației

Gestionarea certificatelor aplicației pentru instanță dedicată

I

I

A+R

Cisco este responsabil cu gestionarea certificatelor pentru aplicațiile de instanță dedicate

Firmware pentru telefon cu instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul gestionează firmware-ul telefonului pentru instanța lor dedicată

Fundal telefon cu instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul gestionează fundalurile telefonului pentru instanță dedicată

Configurație Jabber instanță dedicată*

A+R

A+R

I

Clientul sau partenerul gestionează configurația Jabber pentru instanță dedicată

Instanță dedicată non-config de bază*

A+R

A+R

I

Clientul sau partenerul gestionează configurația non-bază pentru instanță dedicată (de exemplu, plan de apelare, integrări, PSTN)

Upgrade-uri aplicației pentru instanță dedicată

C

C

A+R

Cisco gestionează upgrade-urile aplicațiilor pentru instanță dedicată, în consultare cu clientul sau partenerul

CPE

A+R

I

I

Clientul administrează toate echipamentele Clientului pentru instanță dedicată

Configurarea utilizatorilor și MACD-uri*

A+R

A+R

Clientul sau Partenerul asigură utilizatorii finali și efectuează toate MACD-urile pe instanța dedicată

Gestionare LDAP clienți

A+R

C

I

Clientul administrează LDAP pentru ca toți utilizatorii finali să îl integreze în instanța dedicată

Instrument de configurare*

A+R

A+R

I

Clientul sau Partenerul gestionează instrumentele de configurare pentru Instanță Dedicată

Backup și restabilire pentru centru de date și instanță dedicată

A+R

Cisco gestionează backup-ul și restaurarea pentru centru de date și aplicațiile din cloud

*În funcție de acordul de asistență dintre clienți și parteneri, un client sau un partener poate îndeplini aceste responsabilități specifice