Целият хардуер се поддържа в продължение на пет години след края на обявяването на продажбата. През това време софтуерът има пълна поддръжка за първите две години. Пълната поддръжка след края на обявяването на продажбата означава, че корекциите на грешки, подобренията в защитата и новите функции се доставят за тези продукти. Възможно е да има ограничения, на които ще бъдат предоставени функции за продуктите, достигнали края на продажбата. За последните три години предлагаме ограничена софтуерна поддръжка. Ограничена поддръжка означава, че критични корекции на грешки и подобрения на защитата се доставят, ако е възможно.

Свързаността в облака се предлага в продължение на пет години след края на обявяването на продажбата. След края на поддръжката Cisco вече не може да гарантира, че устройството ще продължи да функционира и да се свърже с облака Cisco Webex. Това оказва влияние върху извикването, функциите, услугите, приложенията и управлението. Когато устройството загуби връзката си в облака, това ще се случи без предизвестие.

Краят на обявяването на продажбата за всяко устройство съдържа датите за края на продажбата и края на поддръжката: