Sav hardver je podržan pet godina nakon objave o završetku prodaje. Za to vreme softver ima punu podršku prve dve godine. Puna podrška nakon završetka objave prodaje znači da se za ove proizvode isporučuju ispravke za greške, bezbednosna poboljšanja i nove funkcije. Možda postoje ograničenja za koje će biti obezbeđene funkcije za proizvode koji su došli do kraja prodaje. Poslednje tri godine nudimo ograničenu softversku podršku. Ograničena podrška znači da se kritične ispravke grešaka i poboljšanja bezbednosti isporučuju ako je to moguće.

Cloud konekcnost se nudi pet godina nakon završetka objave o prodaji. Nakon završetka podrške, Cisco više ne može da garantuje da će uređaj nastaviti da funkcioniše i da se povezuje sa Cisco Webex oblakom. To utiče na pozivanje, funkcije, usluge, aplikacije i upravljanje. Kada uređaj izgubi vezu u oblaku, to će se desiti bez najave.

Najava završetka prodaje za svaki uređaj sadrži datume za kraj prodaje i kraj podrške: