Veškerý hardware je podporován po dobu pěti let od oznámení o ukončení prodeje. Během této doby má software plnou podporu po dobu prvních dvou let. Plná podpora po oznámení o ukončení prodeje znamená, že pro tyto produkty jsou dodávány opravy chyb, vylepšení zabezpečení a nové funkce. Mohou existovat omezení, na která budou poskytnuty funkce pro produkty, které dosáhly konce prodeje. Za poslední tři roky nabízíme omezenou softwarovou podporu. Omezená podpora znamená, že pokud je to možné, jsou poskytovány kritické opravy chyb a vylepšení zabezpečení.

Cloudové připojení je nabízeno po dobu pěti let od oznámení o ukončení prodeje. Po ukončení podpory již společnost Cisco nemůže zaručit, že zařízení bude i nadále fungovat a připojovat se ke cloudu Cisco Webex. To má vliv na volání, funkce, služby, aplikace a správu. Když zařízení ztratí své cloudové připojení, stane se to bez předchozího upozornění.

Oznámení o ukončení prodeje každého zařízení obsahuje data ukončení prodeje a ukončení podpory: