Cały sprzęt jest obsługiwany przez pięć lat po ogłoszeniu zakończenia sprzedaży. W tym czasie oprogramowanie ma pełne wsparcie przez pierwsze dwa lata. Pełne wsparcie po zakończeniu ogłoszenia sprzedaży oznacza, że poprawki błędów, ulepszenia bezpieczeństwa i nowe funkcje są dostarczane dla tych produktów. Mogą istnieć ograniczenia dotyczące funkcji, które będą dostępne dla produktów, których sprzedaż dobiegła końca. Przez ostatnie trzy lata oferujemy ograniczone wsparcie dla oprogramowania. Ograniczone wsparcie oznacza, że w miarę możliwości dostarczane są krytyczne poprawki błędów i ulepszenia bezpieczeństwa.

Łączność z chmurą jest oferowana przez pięć lat po zakończeniu ogłoszenia sprzedaży. Po zakończeniu wsparcia technicznego cisco nie może już zagwarantować, że urządzenie będzie nadal działać i łączyć się z chmurą Cisco Webex. Ma to wpływ na połączenia, funkcje, usługi, aplikacje i zarządzanie. Gdy urządzenie utraci połączenie z chmurą, nastąpi to bez powiadomienia.

Ogłoszenie o zakończeniu sprzedaży dla każdego urządzenia zawiera daty zakończenia sprzedaży i zakończenia wsparcia: