Ако разрешите тази функция, хостовете (или собствениците на записи) получават имейли с известия, когато за записите им възникнат следните промени в състоянието.

  • Автоматично изтриване—Webex автоматично изтрива записите, по-стари от зададените правила за задържане за вашия сайт. Този процес се изпълнява ежедневно и премества изтритите записи в боклука. Webex автоматично изтрива записите, съхранявани в боклука за повече от 30 дни.

  • Преназначаване—Администраторите могат да присвояват собствеността върху записите на нов собственик. Преназначаването е полезно за запазване на записите, когато първоначалният собственик напусне организацията. Webex изпраща имейл до новия собственик и ако акаунтът все още е активен, на първоначалния собственик.

  • Преминаване към или възстановяване от страницата на боклука (Управление назаписа) – Администраторите могат да преместват записи в боклука или да ги възстановяват от боклука.

  • Изтрийте от или изпразнете страницата на боклука (Управление назаписа) – Администраторите могат да изтриват конкретни записи от боклука или да изпразнят боклука, за да ги изтлеят всички.

  • Изтриване на записи (Редактиране на потребителска страница)—Администраторите могат да изтриват всички записи, принадлежащи на потребител. Ако потребителският акаунт е активен, Webex премества записите в боклука и изпраща имейл. Ако профилът не е активен, Webex изтрива записите за постоянно.

За повече информация относно управлението на записи вижте следните статии:

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > общи настройки на сайта > опции.

2

Превъртете до Опцииза сайта и поставете отметка в квадратчето Изпрати имейл сигнал за всички актуализации на състоянието на запис.

Изпращане на имейл сигнал за всички актуализации на състоянието на запис, квадратче за отметка.

3

Щракнете върху Актуализиране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги и под Събраниеизберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта , за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опциизасайта.

4

Поставете отметка в квадратчето Изпращане на имейл сигнал за всички актуализации на състоянието на запис.

Изпращане на имейл сигнал за всички актуализации на състоянието на запис, квадратче за отметка.

5

Щракнете върху Актуализиране.

Следният пример включва примерен имейл, а също и съответния шаблон за имейл. В този пример имейлът предоставя известие, че Webex е изтрил за постоянно запис, според правилата за автоматично изтриване за сайта.

За повече информация как да конфигурирате шаблони за имейли за сайта си вижте Персонализиране на шаблони заимейли.

Примерно известие по имейл.

Промени във вашите Webex записи, шаблон за имейл.