Om du aktiverar den här funktionen får värdar (eller inspelningsägare) meddelanden via e-post när följande statusändringar inträffar för deras inspelningar.

  • Automatisk borttagning – Webex tar automatiskt bort inspelningar som är äldre än den inställda lagringspolicyn för din webbplats. Den här processen körs dagligen och flyttar de borttagna inspelningarna till papperskorgen. Webex tar automatiskt bort inspelningar som lagrats i papperskorgen i mer än 30 dagar.

  • Omtilldelning – administratörer kan tilldela äganderätt till inspelningar till en ny ägare. Omtilldelning är användbart för att bevara inspelningar när den ursprungliga ägaren lämnar organisationen. Webex skickar ett e-postmeddelande till den nya ägaren, och om kontot fortfarande är aktivt, till den ursprungliga ägaren.

  • Flytta till eller återställ från papperskorgen (Inspelningshantering) – administratörer kan flytta inspelningar till papperskorgen eller återställa dem från papperskorgen.

  • Ta bort från eller töm papperskorgen (Inspelningshantering) – administratörer kan ta bort specifika inspelningar från papperskorgen eller tömma papperskorgen för att ta bort alla.

  • Ta bort inspelningar (Redigera användarsida) – administratörer kan ta bort alla inspelningar som tillhör en användare. Om användarkontot är aktivt flyttar Webex inspelningarna till papperskorgen och skickar ett e-postmeddelande. Om kontot inte är aktivt tar Webex bort inspelningarna permanent.

Mer information om inspelningshantering finns i följande artiklar:

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra till webbplatsalternativ och markera kryssrutan Skicka en e-postvarning för alla uppdateringar av inspelningsstatus.

Skicka en e-postvarning för alla uppdateringar av inspelningsstatus, kryssruta.

3

Klicka på Uppdatera.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster och under Möte , välj Webbplatser .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Markera kryssrutan Skicka en e-postvarning för alla uppdateringar av inspelningsstatus.

Skicka en e-postvarning för alla uppdateringar av inspelningsstatus, kryssruta.

5

Klicka på Uppdatera.

Följande exempel innehåller ett exempel på e-post och motsvarande e-postmall. I det här exemplet ger e-postmeddelandet ett meddelande om att Webex permanent tog bort en inspelning, enligt policyn för automatisk borttagning för webbplatsen.

Mer information om hur du konfigurerar e-postmallar för din webbplats finns i Anpassa e-postmallar.

Exempel på e-postmeddelande.

Changes to your Webex recordings, email template.