Ak povolíte túto funkciu, hostitelia (alebo vlastníci nahrávok) budú dostávať e-maily s upozornením, keď nastanú nasledujúce zmeny stavu ich nahrávok.

  • Automatické vymazanie – Webex automaticky vymaže nahrávky staršie ako sú nastavené zásady uchovávania pre vašu lokalitu. Tento proces prebieha denne a presúva odstránené nahrávky do koša. Webex automaticky vymaže nahrávky uložené v koši dlhšie ako 30 dní.

  • Opätovné pridelenie – správcovia môžu prideliť vlastníctvo nahrávok novému vlastníkovi. Opätovné pridelenie je užitočné na uchovanie nahrávok, keď pôvodný vlastník opustí organizáciu. Webex pošle e-mail novému vlastníkovi a ak je účet stále aktívny, pôvodnému vlastníkovi.

  • Presunúť do koša alebo obnoviť z koša (Správa nahrávok) – správcovia môžu presúvať nahrávky do koša alebo ich z koša obnovovať.

  • Odstrániť z koša alebo ho vyprázdniť (Správa nahrávok) – Správcovia môžu z koša vymazať konkrétne nahrávky alebo kôš vyprázdniť a odstrániť ich všetky.

  • Odstrániť nahrávky (Upraviť používateľa stránka) – správcovia môžu vymazať všetky nahrávky patriace používateľovi. Ak je používateľský účet aktívny, Webex presunie nahrávky do koša a odošle e-mail. Ak účet nie je aktívny, Webex natrvalo vymaže nahrávky.

Ďalšie informácie o správe nahrávania nájdete v nasledujúcich článkoch:

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

Prejdite na Možnosti lokalitya skontrolujte Odoslať e-mailové upozornenie na všetky aktualizácie stavu nahrávania zaškrtávacie políčko.

Začiarknite políčko Odoslať e-mailové upozornenie na všetky aktualizácie stavu nahrávania.

3

Kliknite Aktualizovať.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby a pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte Webex web pre ktoré chcete zmeniť nastavenia a kliknite na Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

Skontrolovať Odoslať e-mailové upozornenie na všetky aktualizácie stavu nahrávania zaškrtávacie políčko.

Začiarknite políčko Odoslať e-mailové upozornenie na všetky aktualizácie stavu nahrávania.

5

Kliknite Aktualizovať.

Nasledujúci príklad obsahuje vzorový e-mail a tiež zodpovedajúcu šablónu e-mailu. V tomto príklade e-mail poskytuje upozornenie, že Webex natrvalo odstránil nahrávku v súlade so zásadami automatického odstraňovania pre danú lokalitu.

Ďalšie informácie o konfigurácii e-mailových šablón pre vašu lokalitu nájdete v časti Prispôsobte si e-mailové šablóny.

Vzorové e-mailové upozornenie.

Changes to your Webex recordings, email template.