Pokud tuto funkci povolíte, hostitelé (nebo vlastníci nahrávek) obdrží e-maily s oznámením, když u jejich nahrávek dojde k následujícím změnám stavu.

  • Automatické odstranění – Webex automaticky odstraní záznamy starší, než jsou nastavené zásady uchovávání informací pro váš web. Tento proces běží denně a přesouvá smazané nahrávky do koše. Webex automaticky odstraní nahrávky uložené v koši po dobu delší než 30 dní.

  • Opětovné přiřazení – Správci mohou přiřadit vlastnictví nahrávek novému vlastníkovi. Změna přiřazení je užitečná pro zachování nahrávek, když původní vlastník opustí organizaci. Webex odešle e-mail novému vlastníkovi a pokud je účet stále aktivní, původnímu vlastníkovi.

  • Přesunutí nebo obnovení ze stránky koše (Správazáznamů) – Administrátoři mohou přesunout nahrávky do koše nebo je obnovit z koše.

  • Smazat ze stránky koše nebo ji vyprázdnit –Administrátoři mohou z koše odstranit konkrétní nahrávky nebo koš vyprázdnit a smazat je všechny.

  • Smazat záznamy (stránka Upravit uživatele ) – Administrátoři mohou odstranit všechny nahrávky patřící uživateli. Pokud je uživatelský účet aktivní, Webex přesune nahrávky do koše a odešle e-mail. Pokud účet není aktivní, Webex záznamy trvale odstraní.

Další informace o správě záznamů najdete v následujících článcích:

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Možnostispolečného nastavení webu >.

2

Přejděte na možnost Možnostiwebu a zaškrtněte políčko Odeslat e-mailové upozornění na všechny aktualizace stavu záznamu .

Zaškrtávací políčko Odeslat e-mailové upozornění na všechny aktualizace stavu záznamu.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby a v části Schůzkavyberte Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnostiwebu.

4

Zaškrtněte políčko Odeslat e-mailové upozornění na všechny aktualizace stavu záznamu .

Zaškrtávací políčko Odeslat e-mailové upozornění na všechny aktualizace stavu záznamu.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Následující příklad obsahuje ukázkový e-mail a také odpovídající šablonu e-mailu. V tomto příkladu e-mail poskytuje oznámení, že Webex trvale odstranil záznam v souladu se zásadami automatického mazání pro web.

Další informace o konfiguraci šablon e-mailů pro web najdete v tématu Přizpůsobení šablone-mailů.

Ukázkové e-mailové oznámení.

Změny v záznamech Webex, šablona e-mailu.