Pokud tuto funkci povolíte, hostitelé (nebo vlastníci záznamů) obdrží e-maily s oznámením, když u jejich záznamů dojde k následujícím změnám stavu.

  • Automatické odstranění – Webex automaticky odstraní záznamy starší, než jsou nastavené zásady uchovávání pro váš web. Tento proces probíhá denně a přesunuje odstraněné záznamy do koše. Webex automaticky odstraní záznamy uložené v koši po dobu delší než 30 dnů.

  • Změna přiřazení – správci mohou přiřadit vlastnictví záznamů novému vlastníkovi. Změna přiřazení je užitečná pro zachování záznamů, když původní vlastník opustí organizaci. Služba Webex odešle e-mail novému vlastníkovi a pokud je účet stále aktivní, původnímu vlastníkovi.

  • Přesun na stránku nebo obnovení z koše (Správa záznamů) – správci mohou přesunout záznamy do koše nebo je obnovit z koše.

  • Odstranění nebo vyprázdnění stránky koše (Správa záznamů) – správci mohou z koše odstranit konkrétní záznamy, případně vyprázdněním koše odstranit všechny.

  • Odstranit záznamy (stránka Upravit uživatele) – správci mohou odstranit všechny záznamy patřící uživateli. Pokud je uživatelský účet aktivní, aplikace Webex přesune záznamy do koše a odešle e-mail. Pokud účet není aktivní, služba Webex záznamy trvale odstraní.

Další informace o správě záznamů naleznete v následujících článcích:

1

Přihlaste se ke Webex správa webu a přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti .

2

Přejděte na možnost Možnosti webu a zaškrtněte políčko Odeslat e-mailové upozornění pro všechny aktualizace stavu záznamu.

Zaškrtávací políčko odešlete e-mailové upozornění pro všechny aktualizace stavu záznamu.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby a pod Schůzka a vyberte Weby .

2

Vyberte web služby Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na možnost Konfigurovat web.

3

V nabídce Společná nastavení vyberte volbu Možnosti webu.

4

Zaškrtněte políčko Odeslat e-mailové upozornění pro všechny aktualizace stavu záznamu.

Zaškrtávací políčko odešlete e-mailové upozornění pro všechny aktualizace stavu záznamu.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Následující příklad obsahuje vzorový e-mail a také odpovídající šablonu e-mailu. V tomto příkladu e-mail uvádí oznámení, že služba Webex trvale odstranila záznam v souladu se zásadami automatického odstranění webu.

Další informace o konfiguraci šablon e-mailů pro váš web naleznete v tématu Přizpůsobení šablon e-mailů.

Vzorové e-mailové oznámení.

Changes to your Webex recordings, email template.