Vytvořit a spravovat automatické účastníky

Zajistěte, aby hovory byly přijímány a aby byly uspokojeny potřeby volajících. Můžete přidat pozdravy, nastavit nabídky a směrovat hovory do záznamníku, lovecké skupiny, hlasové schránky nebo skutečné osoby. Můžete vytvořit 24-hodinový rozvrh nebo poskytnout různé možnosti, když je vaše firma otevřena nebo uzavřena.

Informace o vytváření a správě automatických účastníků naleznete v části Správa automatických účastníků v centru Cisco Webex Control Hub.

Vytvořit skupinu lovců

Lovecké skupiny mohou směřovat příchozí hovory do skupiny uživatelů nebo pracovních prostor. Můžete dokonce nakonfigurovat vzor pro trasu k celé skupině.

Další informace o tom, jak založit Hunt Group, naleznete v části Hunt Groups v Cisco Webex Control Hub.

Vytvořit recepčního klienta

Pomozte podpořit potřeby personálu vaší kanceláře. Můžete nastavit uživatele jako telefonní obsluhu, aby mohli zobrazit všechny příchozí hovory určitým lidem ve vaší organizaci.

Informace o tom, jak nastavit a zobrazit své klienty recepční, naleznete v části Klienti recepční v Cisco Webex Control Hub.

Nastavit skupinu stránkování

Skupinové stránkování umožňuje uživateli uskutečnit jednosměrný hovor nebo skupinovou stránku až 75 cílovým uživatelům a pracovním prostorům vytočením čísla nebo rozšíření přiřazeného konkrétní skupině stránkování.

Informace o nastavení a úpravě skupin stránkování naleznete v části Konfigurace skupiny stránkování v centru Cisco Webex Control Hub.

Vytvořit frontu hovorů

Můžete nastavit frontu hovorů tak, aby zákazníci, kteří nemohou přijímat hovory, měli automatickou odpověď, pohodlné zprávy a hudbu pozastavenou, dokud jim někdo nezvedne hovor.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna položky Služby > Volání > Funkce.

2

Klepněte na tlačítko Nová funkce a vyberte položku Fronta hovorů.

3

Zadejte číslo pilota a pak uveďte, zda číslo vlastníte, zda vám ho poskytl váš partner, nebo zda chcete číslo přenést.

4

Pokud přenášíte číslo, musíte zadat fakturační číslo spojené s vaším stávajícím poskytovatelem služeb a fakturační číslo spojené s vaším novým poskytovatelem služeb.

5

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál

Funkci volání můžete dále konfigurovat výběrem instance fronty volání ze nabídky Služby > Volání > Funkce. Jste přesměrováni do Pokročilých služeb na portálu Volání správce, kde můžete dokončit konfiguraci. Další informace naleznete v části Konfigurace fronty hovorů.

Nastavit vyzvednutí hovoru

Týmovou práci a spolupráci můžete zlepšit vytvořením skupiny pro vyzvednutí hovoru, aby si uživatelé mohli navzájem odpovídat na hovory. Když přidáte uživatele do skupiny pro vyzvednutí hovoru a člen skupiny je pryč nebo zaneprázdněn, může jim hovory zvednout jiný člen.

Informace o tom, jak nastavit skupinu pro vyzvednutí hovoru, naleznete v části Vyzvednutí hovoru v Centru řízení Cisco Webex.

Nastavit parkování hovorů

Call park umožňuje definované skupině uživatelů parkovat hovory proti ostatním dostupným členům skupiny call park. Zaparkované hovory mohou vyzvednout ostatní členové skupiny na svém telefonu.

Další informace o nastavení call parku naleznete v části Call Park v Cisco Webex Control Hub.

Jak umožnit uživatelům vynucený přístup k telefonním hovorům jiných uživatelů

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, přejděte do Pokročilého nastaveníhovoru a poté vyberte Vláčení.

3

Zapněte člun dovnitř,vyberte, zda chcete, aby telefon přehrával zvuk, když někdo vpadne do hovoru, a klikněte na tlačítko Uložit.

Zapnout krátkodobé zapůjčení pro uživatele služby Webex Calling

Hoteling se skládá ze dvou funkcí: Hoteling Host a Hoteling Guest. Tyto funkce spolupracují, aby ti umožnily určit konkrétní telefony (hostitele), do kterých se mohou uživatelé (hosté) dočasně přihlásit a používat je jako svůj vlastní telefon. Když se host přihlásí do hostitelského telefonu, jeho uživatelský profil se automaticky přenese do zařízení. Hostitelské zařízení se stává na určitou dobu primárním zařízením uživatele.

Zde uvedené kroky lze provést pro konfiguraci uživatele jako hotelového hosta. Informace o hostitelském telefonu najdeš v části Nastavení hostitelského telefonu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, zvolte Pokročilá nastavení hovorua klikněte na Hotelování.

3

Zapni Hotelovánía klikni na Uložit.

Zabránit někomu v monitorování stavu řádku uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání a přejděte na Soukromí.

3

Vyberte příslušná nastavení ochrany osobních údajů automatického účastníka pro tohoto uživatele.

4

Zaškrtněte políčko Povolit ochranu osobních údajů. Poté se můžete rozhodnout, zda chcete všechny zablokovat tím, že ponecháte pole Hledat uživatele podle jména prázdné, nebo vyberete, kdo může sledovat stav řádku tohoto uživatele.

S použitím příkladu výše byste hledali jméno jejich administrativního asistenta.

5

Klikněte na položku Uložit.

Povolit uživateli zobrazit stav linky na telefonu někoho jiného nebo na příponě parkování hovorů

Maximální počet sledovaných linek je 50, ale měli byste zvážit šířku pásma. Maximum může být také určeno počtem tlačítek řádků v telefonu uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, zvolte Pokročilá nastaveníhovoru a přejděte na Monitorování.

3

Zvolte jednu z následujících možností:

  • Přidat sledovanou linku
  • Přidat linku pro parkování hovorů
4

Vyberte, zda chcete, aby byl tento uživatel informován o zaparkovaných hovorech, vyhledejte osobu nebo volejte rozšíření parku, které má být monitorováno, a klikněte na tlačítko Uložit.


 

Seznam sledovaných linek v Control Hubu odpovídá pořadí sledovaných linek, které se zobrazují na zařízení uživatele. Seznam sledovaných linek můžete kdykoli změnit.