Automatikus felügyelők létrehozása és kezelése

Győződjön meg arról, hogy fogadták a hívásokat, és hogy a hívók igényei teljesülnek. Üdvözlést vehet fel, menüket hozhat létre, és hívásokat irányíthat át üzenetrögzítőre, keresőcsoporhoz, hangpostaládába vagy egy valóságos személyhez. Létrehozhat 24 órás ütemezést, vagy különböző beállításokat adhat meg arra az időszakra, amikor vállalkozása nyitva, illetve zárva tart.

Az automatikus felügyelők létrehozásával és kezelésével kapcsolatban a következő részben talál bővebb tájékoztatást: Automatikus felügyelő kezelése a Cisco Webex Control Hubban.

Keresőcsoport beállítása

A keresőcsoportok a bejövő hívásokat felhasználócsoportokhoz vagy munkaterületekhez irányítják. Akár úgy is konfigurálhatja a mintát, hogy az a hívásokat egy egész csoporthoz irányítsa.

A keresőcsoport beállításával kapcsolatban további információt a következő részben talál: Keresőcsoportok a Cisco Webex Control Hubban.

Recepciós ügyfél létrehozása

Segít kielégíteni a recepciós munkatárs igényeit. A felhasználókat telefonkezelőként is beállíthatja, így ők szűrni tuják a szervezeten belül bizonyos személyek számára érkező összes bejövő hívást.

A recepciós ügyfelek beállításával és megtekintésével kapcsolatosan a Recepciós ügyfelek a Cisco Webex Control Hubban című részben talál bővebb tájékoztatást.

Egyirányúhívás-csoport konfigurálása

Az egyirányúhívás-csoport lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy egyirányú hívást legfeljebb 75 cél felhasználó és munkaterület felé kezdeményezzen egy adott egyirányúhívás-csoporthoz hozzárendelt szám vagy mellék tárcsázásával.

Az egyirányúhívás-csoportok beállításával és szerkesztésével kapcsolatban a következő részben talál bővebb tájékoztatást: Egyirányúhívás-csoportok konfigurálása a Cisco Webex Control Hubban.

Hívási várólista létrehozása

Beállíthat egy hívási várólistát, így amikor az ügyfelek hívásait nem tudja fogadni, akkor azok automatikus választ, megnyugtató üzeneteket és várakoztatási zenét hallanak, amíg valaki fogadni nem tudja a hívást.

A hívási várólistájának beállításával és kezelésével kapcsolatban további információt a következő részben talál: Hívási várólisták kezelése a Cisco Webex Control Hubban.

Hívás felvételének beállítása

Lehetőség van a csapatmunka és az együttműködés fokozására hívásfelvételi csoport létrehozásával, így a felhasználók egymás hívásait is megválaszolják. Amikor felhasználókat vesz fel egy hívásfelvételi csoportba, és a csoport tagja távol van vagy foglalt, egy másik tag is tudja fogadni a hívását.

A hívásfelvételi csoport beállításával kapcsolatban a Hívásfelvétel a Cisco Webex Control Hubban című részben talál bővebb tájékoztatást.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározott csoportja hívásokat várakoztasson a hívásvárakoztatási csoport elérhető tagjai számára. A várakoztatott hívásokat a csoport többi tagja is felveheti a saját telefonján.

A hívásvárakoztatással kapcsolatban a Hívásvárakoztatás a Cisco Webex Control Hubban című részben talál bővebb tájékoztatást.

Annak engedélyezése, hogy a felhasználók belépjenek mások telefonhívásaiba

1

A https://admin.webex.com ügyfél nézetében lépjen a Felhasználók részre, majd válassza ki a módosítani kívánt felhasználót.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, lépjen a Speciális hívási beállítások menüpontra, majd válassza a Belépés lehetőséget.

3

Kapcsolja be a Belépés funkciót, válassza ki, hogy a telefon megszólaltasson-e valamilyen hangot, amikor valaki belép egy hívásba, majd kattintson a Mentés gombra.

A Hoteling funkció bekapcsolása egy felhasználóhoz

A Hoteling funkció engedélyezése lehetővé teszi, hogy a felhasználók máshol dolgozhassanak, és közben ne veszítsék el a fő asztali telefonjuk funkcióit .

1

A https://admin.webex.com ügyfél nézetében lépjen a Felhasználók részre, majd válassza ki a módosítani kívánt felhasználót.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, válassza a Speciális hívási beállítások lehetőséget, majd kattintson a Hoteling gombra.

3

Kapcsolja be a Hoteling funkciót, majd kattintson a Mentés gombra.

Annak megakadályozása, hogy valaki figyelemmel kísérje egy felhasználó vonali állapotát

1

A https://admin.webex.com ügyfél nézetében lépjen a Felhasználók részre, és válassza ki a módosítani kívánt felhasználót.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, majd lépjen az Adatvédelem részre.

3

Válassza ki a felhasználó megfelelő Automatikusfelügyelő-adatvédelmi beállításait.

4

Jelölje be az Adatvédelem engedélyezése jelölőnégyzetet. Ezután eldöntheti, hogy a Felhasználó keresése név szerint mezőből kilépve blokkol-e mindenkit, vagy kiválasztja, hogy ki felügyelheti a felhasználó vonalának állapotát.

A fenti végrehajtási példával az adminisztratív asszisztensük nevét keresné meg.

5

Kattintson a Mentés gombra.

Annak engedélyezése, hogy egy felhasználó láthassa a vonal állapotát valaki más telefonján vagy egy hívásvárakoztatási melléken

A figyelt vonalak maximális száma 50, de érdemes a sávszélességet is figyelembe venni. A maximumot a felhasználó telefonján lévő vonal gombjainak számával is meg lehet határozni.

1

A https://admin.webex.com ügyfél nézetében lépjen a Felhasználók részre, és válassza ki a módosítani kívánt felhasználót.

2

Válassza a Hívás lehetőséget, válassza a Speciális hívási beállítások lehetőséget, majd menjen a Figyelés részre.

3

Válasszon az alábbiak közül:

  • Figyelt vonal hozzáadása
  • Hívásvárakoztatási mellék hozzáadása
4

Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a felhasználó értesítést kapjon a várakoztatott hívásokról, keresse meg a figyelni kívánt személyt vagy a hívásvárakoztatási melléket, majd kattintson a Mentés gombra.


 

A Control Hubban a figyelt vonalak listája a felhasználó készülékén megjelenő figyelt vonalak sorrendjének felel meg. A figyelt vonalak listáját bármikor átrendezheti.