Vytvoření a správa automatických operátorů

Zajistěte, že hovory nezůstanou bez odezvy, a že budou splněny potřeby volajících. Můžete přidávat pozdravy, vytvářet nabídky a směrovat hovory na přijímající služby, skupiny sdružených linek, hlasové schránky nebo skutečnou osobu. Můžete vytvořit 24hodinový harmonogram nebo zadat různé možnosti, když je vaše firma otevřená nebo zavřená.

Informace o vytváření a správě automatických operátorů naleznete v části Správa automatických operátorů v Cisco Webex Control Hub.

Nastavení skupiny sdružených linek

Skupiny sdružených linek mohou směrovat příchozí hovory na skupinu uživatelů nebo pracovních prostorů. Můžete dokonce nakonfigurovat vzor pro směrování na celou skupinu.

Další informace o nastavení skupiny sdružených linek naleznete v části Skupiny sdružených linek v Cisco Webex Control Hub.

Vytvoření příjmového klienta

Pomozte s podporou při práci pro své zaměstnance v kanceláři. Můžete nastavit uživatele jako účastníky telefonního hovoru, aby mohli monitorovat všechny příchozí hovory směřující na určité osoby ve vaší organizaci.

Informace o nastavení a zobrazení příjmových klientů naleznete v části Příjmoví klienti v Cisco Webex Control Hub.

Konfigurace skupiny pagingu

Paging skupiny umožňuje uživateli umístit jednosměrný hovor nebo skupiny pagingu až 75 cílových uživatelů a pracovních prostorů prostřednictvím vytočení čísla nebo linky přiřazeného k určité skupině pagingu.

Informace o způsobu nastavení a úpravách skupin pagingu naleznete v části Konfigurace skupiny pagingu v Cisco Webex Control Hub.

Vytvoření fronty hovorů

Frontu hovorů můžete nastavit tak, aby v případě, kdy nelze přijmou hovory zákazníků, byly tyto hovory odpovězeny pomocí automatizovaných odpovědí, uklidňujících zpráv a hudbou (Music On Hold), dokud někdo hovor nepřijme.

Další informace o nastavení a správě fronty hovorů naleznete v části Správa front hovorů v Cisco Webex Control Hub.

Nastavení hromadného zpracování hovorů

Můžete vylepšit týmovou a jinou spolupráci vytvořením skupiny zvednutí hovorů, aby si mohli uživatelé přijímat hovory mezi sebou. Když přidáte uživatele do skupiny zvednutí hovoru a člen skupiny je pryč nebo je obsazený, může hovory přijímat jiný člen.

Informace o tom, jak nastavit skupinu zvednutí hovorů, naleznete v části Hromadné zpracování hovorů v Cisco Webex Control Hub.

Nastavení parkování hovoru

Parkování hovoru umožňuje definované skupině uživatelů zaparkovat hovory vůči ostatním dostupným členům skupiny parkování hovorů. Zaparkované hovory mohou být zvednuty ostatními členy skupiny na jejich telefonu.

Další informace o způsobu nastavení parkování hovorů naleznete v části Parkování hovorů v Cisco Webex Control Hub.

Povolení přístupu uživatelům k telefonním hovorům jiných uživatelů

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a pak zvolte uživatele, kterého chcete změnit.

2

Zvolte možnost Volání, přejděte na Rozšířené nastavení hovorů a pak klepněte na možnost Povolit přístup.

3

Aktivujte možnost Povolit přístup, zvolte, zda chcete po přístupu do hovoru přehrát zvuk a pak klepněte na tlačítko Uložit.

Aktivace funkce hotelingu pro uživatele

Povolením funkce hotelingu může uživatel pracovat v jiném prostoru při zachování funkčnosti a funkcí svého hlavního stolního telefonu.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a pak zvolte uživatele, kterého chcete změnit.

2

Zvolte možnost Volání, zvolte možnost Rozšířená nastavení hovorů a klepněte na možnost Hoteling.

3

Aktivujte funkci Hoteling, pak klepněte na tlačítko Uložit.

Zabránění uživatelům ve sledování stavu linky uživatele

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a zvolte uživatele, kterého chcete změnit.

2

Zvolte možnost Volánía přejděte do části Soukromí.

3

Zvolte vhodné nastavení v části Soukromí automatického operátora pro tohoto uživatele.

4

Zaškrtněte zaškrtávací políčko Povolit soukromí. Pak se můžete rozhodnout, zda chcete zablokovat všechny uživatele tak, že necháte prázdné pole jména nebo zvolte, kdo může sledovat stav linky tohoto uživatele.

Pomocí výše uvedeného příkladu byste vyhledali jméno administrativního asistenta.

5

Klepněte na položku Uložit.

Povolení uživateli zobrazit stav linky na telefonním hovoru jiného uživatele číslo linky parkování telefonního hovoru

Maximální počet sledovaných linek je 50, ale musíte zvážit šířku pásma. Maximální hodnota může být určena počtem tlačítek linky na telefonu uživatele.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a zvolte uživatele, kterého chcete změnit.

2

Zvolte možnost Volání, zvolte možnost Rozšířená nastavení hovorů a přejděte do části Sledování.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Přidat sledovanou linku
  • Přidat linku pro parkování hovorů
4

Zvolte, zda chcete tohoto uživatele upozornit na zaparkované hovory, hledání osoby nebo linky pro parkování hovorů, kterou chcete sledovat, a pak klepněte na tlačítko Uložit.


 

Seznam sledovaných linek v centru Control Hub odpovídá pořadí sledovaných linek zobrazených na zařízení uživatele. Seznam monitorovaných linek můžete kdykoliv upravit.