Řešení Webex Contact Center podporuje přílohy souborů následujících přípon:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


Vložené obrázky nejsou v přílohách s výše uvedenými příponami souborů podporovány.

V přílohách můžete odeslat a přijmout až 25 MB dat a maximálně 10 souborů. Pokud příchozí e-maily obsahují přílohy přes 25 MB, přílohy jsou postupně odebírány až do dosažení limitu 25 MB a pak jsou vám přiřazeny.

Ve výchozím nastavení je možnost pro přílohy konverzace a e-mailu povolena.

1

Přihlaste se ke organizaci zákazníka na adrese https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení.

2

V části Chat and Email Attachments (Přílohy konverzace a e-mailu) použijte k aktivaci a deaktivaci této funkce přepínač. Když je tato možnost deaktivovaná, konverzace nenabízí možnost pro odesílání příloh a přílohy v příchozích e-mailech jsou zahozeny.

1

Přihlaste se ke organizaci zákazníka na adrese https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení.

2

V části Nastavení zabezpečení klikněte zvolte možnost Redact (Redigovat) nebo Drop (Odstranit). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost pro redigování.

 • Důvěrné informace o uživateli můžete v obsahu konverzace a e-mailu redigovat.

  Pro redigování platí tato pravidla:

  Jestli

  Pak proveďte

  1

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěna data držitele karty.

  • Specifický obsah je redigován na řádku předmětu a v textu e-mailu.

  • Přílohy s daty držitele karty jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené redigování.

  2

  Data držitele karty jsou zjištěna ve zprávě konverzace (v textu nebo přílohách).

  • Obsah je před odesláním redigován.

   Odesílateli i příjemci je zobrazen aktualizovaný obsah.

  • Přílohy s daty držitele karty jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené redigování.

 • Odstraňte (blokujte) zprávy konverzace a e-mailů, které obsahují důvěrné informace.

  Pro odstraňování platí tato pravidla:

  Jestli

  Pak proveďte

  1

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěna data držitele karty.

  • E-maily včetně příloh jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na selhání doručení v důsledku porušení zásad.

  2

  Data držitele karty jsou zjištěna ve zprávě konverzace (v textu nebo přílohách).

  • Zpráva a přílohy jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené odstranění.

3

Chcete-li aktivovat funkci Chat Security Banner (Panel zabezpečení konverzace), použijte přepínač.

Zobrazí se následující zpráva na panelu: „Ve zprávách nebo přílohách konverzace nesdílejte osobní/důvěrné informace“.

Tato funkce umožňuje definovat seznam povolených domén, které jsou považovány za důvěryhodné a u nichž je povolen přístup z aplikací Webex Contact Center. Funkce pomáhá zajistit dodržování rámce zásad zabezpečení obsahu, které prohlížeče uplatňují. Další informace o zásadě zabezpečení obsahu naleznete na stránce https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Přidání důvěryhodné domény na seznam povolených domén:

 1. Na úvodní stránce centra Control Hub přejděte do části Contact Center > Nastavení.

 2. V části Content Security Policy Allowed List (Seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu) zadejte doménu webového prostředku, ke kterému potřebujete získat přístup.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Doména se zobrazí v seznamu registrovaných domén.


  • Chcete-li odebrat nějakou doménu, klikněte znak x na názvu domény. Domény označené šedou barvou jsou povinné a nelze je odebrat.

  • Pokud je vložena aplikace Agent Desktop do prvku iFrame jiné domény organizace, přidejte tuto doménu na seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu. Po přidání domény na seznam povolených načte aplikace Agent Desktop tuto doménu v prvku iFrame, což trvá 10 minut. Chcete-li změny zobrazit, načtěte stránku znovu nebo se znovu přihlaste k aplikaci Agent Desktop.