Funkce Privacy Shield umožňuje agentům pozastavit nahrávání citlivých informací během hovoru. Tato funkce chrání informace o zákaznících, jako je číslo kreditní karty nebo rodné číslo. Přestože je nahrávání hovoru pozastaveno, metadata hovoru, jako je doba trvání, vytáčené číslo, cesta směrování a další související informace, jsou stále zaznamenány v databázi kontaktního centra .

Povolení nebo zakázání funkce Privacy Shield:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Privacy Shield povolte nebo zakažte funkci Privacy Shield pomocí přepínacího tlačítka. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena. Pokud je tato funkce vypnutá, nemůže agent během hovoru pozastavit nahrávání citlivých informací. Toto nastavení se bere v úvahu pouze v případě, že pro fronty není na portálu Management Portal definována možnost Povolit pozastavení/obnovení (Zřizování > Vstupní body/fronty > Fronta/fronta vnějšího volání > Rozšířená nastavení).

Webex Contact Center podporuje přílohy s následujícími příponami souborů:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Vložené obrázky nejsou podporovány v přílohách.

 • Můžete odesílat a přijímat maximálně 10 souborů. Celková velikost souboru musí být menší než 25 MB. Když je e-mailová příloha větší než 25 MB, některé pžílohy jsou vyřazeny, aby nepřekročily limit velikosti souboru, a poté přiřazeny agentovi.

 • Ve výchozím nastavení je možnost pro přílohy konverzace a e-mailu povolena.

Pro povolení nebo zakázání příloh pro konverzace a e-maily:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Přílohy konverzací a e-mailů použijte k aktivaci a deaktivaci této funkce přepínač. Když je tato funkce zakázána, nemůže agent odeslat ani přijmout přílohy v konverzaci nebo e-mailu.

Konfigurace redigování a odstranění dat pro konverzaci a e-maily:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Nastavení zabezpečení klikněte zvolte přepínač Redigovat nebo Odstranit. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost pro redigování.

 • Redigování – Důvěrné informace o uživateli můžete skrýt v obsahu konverzace a e-mailu.

  Pro redigování platí tato pravidla:

  Jestli

  Pak proveďte

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěny důvěrné informace.

  • Specifický obsah je redigován na řádku předmětu a v textu e-mailu.

  • Přílohy obsahující citlivé informace jsou vyřazeny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené redigování.

  Citlivé informace jsou zjištěny ve zprávě konverzace (v těle nebo přílohách)

  • Obsah je před odesláním redigován. Odesílateli a příjemci je dostupný pouze aktualizovaný obsah.

  • Přílohy obsahující citlivé informace jsou vyřazeny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené redigování.

 • Odstranění – Blokování konevrzací a e-mailových zpráv, které obsahují důvěrné informace.

  Pro odstraňování platí tato pravidla:

  Jestli

  Pak proveďte

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěny důvěrné informace.

  • E-maily včetně příloh jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na selhání doručení v důsledku porušení zásad.

  Citlivé informace jsou zjištěny ve zprávě konverzace (v těle nebo přílohách)

  • Zpráva a přílohy jsou odstraněny.

  • Odesílatel je upozorněn na vynucené odstranění.

4

V části Panel bezpečnosti konverzací použijte k aktivaci a deaktivaci této funkce přepínač. Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se pro chat následující zpráva bezpečnostního panelu : Nesdílejte osobní/důvěrné informace ve zprávách konverzací ani v přílohách.

Zásada zabezpečení obsahu umožňuje definovat seznam povolených domén, které jsou považovány za důvěryhodné a u nichž je povolen přístup z aplikací Webex Contact Center. Funkce pomáhá zajistit dodržování rámce zásad zabezpečení obsahu, které prohlížeče uplatňují. Další informace o zásadě zabezpečení obsahu naleznete na stránce https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Přidání důvěryhodné domény na seznam povolených domén:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace ze stránky https://admin.webex.com.

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Content Security Policy Allowed List (Seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu) zadejte doménu webového prostředku, ke kterému potřebujete získat přístup.

4

Klikněte na tlačítko Přidat.

Doména se zobrazí v seznamu registrovaných domén.


 
 • Chcete-li odebrat nějakou doménu, klikněte znak x na názvu domény. Domény označené šedou barvou jsou povinné a nelze je odebrat.

 • Pokud je vložena aplikace Agent Desktop do prvku iFrame jiné domény organizace, přidejte tuto doménu na seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu. Po přidání domény na seznam povolených načte aplikace Agent Desktop tuto doménu v prvku iFrame, což trvá 10 minut. Chcete-li změny zobrazit, načtěte stránku znovu nebo se znovu přihlaste k aplikaci Agent Desktop.