Gizlilik Bunak özelliği, aracıların çağrı sırasında hassas bilgilerin kaydını duraklatmalarını sağlar. Bu özellik, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaraları gibi müşteri bilgilerini korur. Çağrı kaydı duraklat olsa da, süre, arama numarası, yönlendirme yolu ve ilgili diğer bilgiler gibi çağrının meta verileri, kişi merkezi veritabanına yine de kaydedilir.

Gizlilik Korumasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com.

2

Kişi Merkezi merkezi > Ayarlar ve güvenlik > hizmetlere > gidin.

3

Gizlilik Kuralı bölümünde , Gizlilik Zaman Ayarı özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Varsayılan olarak, Gizlilik Koruması özelliği etkindir. Bu özelliği devre dışı bırakarak bir aracı, çağrı sırasında hassas bilgilerin kaydını duraklatamaz. Bu ayarı, yalnızca Yönetim Portalında kuyruklar için Duraklat/Sürdür etkinleştirilmemişse (Hizmet Sağlama > Giriş Noktaları/Kuyruklar >/Dışarı Kuyruk veya Gelişmiş Ayarlar >) düşünebilirsiniz.

Webex Merkezi, aşağıdaki dosya uzantılarına sahip ekleri destekler:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pptm .ppthtml .ppthtml .pptmhtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .alex .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .pptm .ppt .ppt .bbhtml .xlshtml .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Gömülü görüntüler eklerde desteklanmaz.

 • En fazla 10 dosya gönderebilir ve alırsınız. Toplam dosya boyutu en fazla 25 MB olmalıdır. E-posta ekleri 25 MB'ı aştında, dosya boyutu sınırı dahilinde kalmak ve ardından bir aracıya atanacak birkaç ek düşecektir.

Sohbet ve e-posta eklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com.

2

Kişi Merkezi merkezi > Ayarlar ve güvenlik > hizmetlere > gidin.

3

Sohbet ve E-posta Ekleri bölümünde, özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesini kullanın. Bu özelliği devre dışı bırakarak bir aracı sohbet veya e-postada ekler gönderamaz ve aamaz.


 

Sohbet ve E-posta Ekleri düğmesi varsayılan olarak etkindir.

Sohbet ve e-postalarda kırmızı çizgi ve bırakma ayarlarını yapılandırmak için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com.

2

Kişi Merkezi merkezi > Ayarlar ve güvenlik > hizmetlere > gidin.

3

Sohbet ve E-posta için Güvenlik Ayarları bölümünde , Redact veya Drop radyo düğmesi . Varsayılan olarak, Redact seçilidir.

 • Redact: Sohbet ve e kullanıcı bilgileri içeriklerinden gizli bilgileri maskesi.

  Aşağıdaki kurallar, Redact için geçerlidir:

  Eğer O Zaman

  Gelen veya giden bir e-postada hassas bilgiler algılanır (konu satırı, gövde veya eklerde)

  • Belirli içerik, konu satırı ve e-posta gövdesinden kırmızı olarak kırmızıya neden olur.

  • Hassas bilgiler içeren ekler düşecektir.

  • Gönderene, redactionnın zorunlu kılınmış olduğu uyarısı gönderilir.

  Bir dosyada hassas bilgiler sohbet mesajı (gövdede veya eklerde)

  • İçerik, karşıya gönderilmeden önce redacted. Yalnızca güncellenen içerik, gönderen ve alıcı tarafından kullanılabilir.

  • Hassas bilgiler içeren ekler düşecektir.

  • Gönderene, redactionnın zorunlu kılınmış olduğu uyarısı gönderilir.

 • Bırak: Gizli bilgiler içeren sohbeti ve e-posta mesajlarını engelle.

  Şu kurallar, Bırakma için geçerlidir:

  Eğer

  O Zaman

  Gelen veya giden bir e-postada hassas bilgiler algılanır (konu satırı, gövde veya eklerde)

  • E-postalar ve ekler düşecektir.

  • Gönderene, politika ihlalleri nedeniyle teslimatın başarısız olduğu uyarısı gönderilir.

  Sohbet mesajında hassas bilgiler algılanır (gövdede veya eklerde)

  • Mesaj ve ekler düşecektir.

  • Gönderene, bırakmanın zorunlu kılınmış olduğu uyarısı gönderilir.

4

Sohbet Güvenliği Afişi bölümünde , özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesi düğmesini kullanın.

Bu özelliği etkinleştirerek sistem sohbet için şu güvenlik başlık mesajını görüntüler: Sohbet mesajlarında veya eklerde kişisel/gizli bilgileri paylaşmayın.

İçerik güvenlik ilkesi, İletişim Merkezi uygulamalarından erişebilirsiniz güvenilir etki alanlarının izin verilen bir Webex tanımlamanıza olanak sağlar. Bu, tarayıcıların zorunlu olduğu içerik güvenlik politikası çerçevesiyle uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. İçerik güvenlik politikası hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

İzin verilenler listesine güvenilir bir etki alanı eklemek için:

1

müşteri kuruluşunda oturum açma https://admin.webex.com.

2

Kişi Merkezi merkezi > Ayarlar ve güvenlik > hizmetlere > gidin.

3

İçerik Güvenliği İlkesi İzin VerilenLer Listesi bölümünde, erişmeniz gereken web kaynağının etki alanını girin.

4

Ekle'ye tıklayın.

Etki alanı, Kayıtlı Etki Alanları listesinde görünür.


 
 • Bir etki alanını kaldırmak için etki alanı adının x işaretini tıklatın. Gri etiketli etki alanları zorunludur ve kaldırılamaz.

 • Aracı Masaüstü, bir kuruluşun başka bir etki alanının iFrame'inde gömülü ise, etki alanını İçerik Güvenlik Politikası'nın izin verilen listesine ekleyin. İzin verilenler listesine etki alanını ekledikten sonra, Aracı Masaüstü'nin iFrame'e yüklemesi 10 dakikayı bu kadar sürer. Değişiklikleri görüntülemek için Aracı Masaüstü'ne yeniden yük yükleyin veya tekrar oturum açın.

Bu makale, güvenlik duvarında listeye izin vermek için izin vermen gereken kaynak IP adreslerini listeler. Bu yapılandırmayla, Webex Merkezi, güvenlik duvarlarınızı kullanarak şirket içinde barındırılan harici hizmetlere ağ çağrıları yapacaktır. Bu ayar, Flow Designer HTTP düğümleri veya harici web kancaları gibi çeşitli kullanım durumlar için geçerlidir.

Bu IP adresleri, kaynak olarak kişi merkezi olarak Webex müşterilere gerekir. Bu ayar, veri merkezlerinden gelen tüm ağ çağrıları için geçerlidir ve Ağ Adresi Çeviri (NAT) ağ geçitleri aracılığıyla internet üzerinden dışarı gidin. Veri merkezlerine gelen istekler yük dengeçilerden geç olduğundan ve IP adresleri dinamik olduğundan hedef adres olarak Webex İletişim Merkezi'nin IP adreslerini sağlamayiz.

Her bir veri merkezi için aşağıdaki IP adresleri tanımlanır. Çalışma ülkenize bağlı olarak kaynak IP adresleri farklılık gösterir. Desteklenen veri merkezleri hakkında daha fazla bilgi için İletişim Merkezi makalesinde Webex Yerelliği'ne bakın.


Bu makale, yalnızca İletişim Merkezi için kaynak IP Webex hakkında. Aracı Masaüstü için gerekli olan etki alanları hakkında bilgi için bir Kişi Merkezi Kurulum ve Yönetim Kılavuzu'Cisco Webex Masaüstü için Gerekli Etki Alanı Erişimi bölümüne bakın.

Veri Merkezi

Kaynak IP Adresleri

Amerika Birleşik Devletleri

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

İngiltere

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Avustralya

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Almanya

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Kanada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211