Funksjonen privatskjold lar agenter ta pause i innspillingen av sensitiv informasjon under en samtale. Denne funksjonen beskytter kundeinformasjon, for eksempel kredittkortnumre og sosiale sikkerhetsnumre. Selv om samtaleopptaket er stanset midlertidig, blir metadataene i anropet, for eksempel varighet, oppringingsnummer, rutebane og annen relatert informasjon, fremdeles tatt opp i kontaktsenter databasen.

Aktivere eller deaktiverer privatskjold:

1

Logg deg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center(kontaktsenter) > Settings(innstillinger) > Security(sikkerhet).

3

I delen Personvernskjold bruker du veksleknappen til å aktivere eller deaktivere funksjonen privatskjold. Privatskjoldet er deaktivert som standard. Når denne funksjonen er deaktivert, kan ikke en agent stanse innspillingen av sensitiv informasjon under en samtale. Denne innstillingen vurderes bare hvis Pause/gjenoppta aktivert ikke er definert for køer i Management Portal (Provisioning(klargjøring) > Entry Points/Queues(oppføringspunkter/køer) > Queue/Outdial Queue(kø/avringingskøen) > Advanced Settings(Avanserte innstillinger)).

Webex Contact Center støtter vedlegg med følgende filnumre:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Innebygde bilder støttes ikke i vedlegg.

 • Du kan sende og motta maksimumt 10 filer. Den totale filstørrelsen må være mindre enn 25 MB. Når e-postvedlegg overstiger 25 MB, forkastes noen få vedlegg for å holde seg innenfor grensen for filstørrelse og deretter tilordnet til en agent.

 • Som standard er alternativet chat- og e-postvedlegg aktivert.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vedlegg for chat og e-post:

1

Logg deg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center(kontaktsenter) > Settings(innstillinger) > Security(sikkerhet).

3

I delen Chat- og e-postvedlegg, bruker du veksleknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når denne funksjonen er deaktivert, kan ikke en agent sende eller motta vedlegg i chat eller e-post.

Slik konfigurerer du redigering og slipp for chat og e-post:

1

Logg deg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center(kontaktsenter) > Settings(innstillinger) > Security(sikkerhet).

3

I delen Sikkerhetsinnstillinger for chat- og e-post velger du radioknappen Skjul innhold eller Dropp. Som standard velger du Skjul.

 • Skjul—Skjul konfidensiell brukerinformasjon fra chat- og e-postinnhold.

  Følgende regler gjelder for skjuling:

  Hvis

  Skjer følgende

  Det oppdages sensitiv informasjon i en innkommende eller utgående e-post (i emnelinjen, brødteksten eller vedleggene)

  • Det bestemte innholdet er skjult i emnelinjen og brødteksten i e-posten.

  • Vedlegg som inneholder sensitiv informasjon, forkastes.

  • Avsenderen varsles om den fremtvungete skjulen.

  Det oppdages sensitiv informasjon i en chattemelding (i brødteksten eller vedleggene)

  • Innholdet er skjult før det sendes på tvers. Bare det oppdaterte innholdet er tilgjengelig for avsenderen og mottakeren.

  • Vedlegg som inneholder sensitiv informasjon, forkastes.

  • Avsenderen varsles om den fremtvungete skjulen.

 • Dropp–blokker chat- og e-postmeldinger som inneholder konfidensiell informasjon.

  Følgende regler gjelder for dropp:

  Hvis

  Skjer følgende

  Det oppdages sensitiv informasjon i en innkommende eller utgående e-post (i emnelinjen, brødteksten eller vedleggene)

  • E-postene og vedleggene droppes.

  • Avsenderen varsles om leveringsfeilen på grunn av brudd på retningslinjene.

  Det oppdages sensitiv informasjon i en chattemelding (i brødteksten eller vedleggene)

  • Meldingen og vedleggene droppes.

  • Avsenderen varsles om den fremtvungne fjerningen.

4

I delen Sikkerhetsbanner for chat, bruker du veksleknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, vises følgende sikkerhetsbanner melding for en chat: Ikke del personlige/konfidensiell informasjon i chattemeldinger eller vedlegg

Med innholdssikkerhetsretningslinjer kan du definere en tillatt liste over domener som anses som klarert, og som du kan få tilgang til fra Webex Contact Center-apper. Dette bidrar til å sikre overholdelse av retnings linjene for innholdssikkerhet som nettlesere håndhever. Hvis du vil vite mer om innholdssikkerhetsretningslinjer, kan du se https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Slik legger du til et klarert domene i listen som er tillatt:

1

Logg deg på kundeorganisasjonen fra https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center(kontaktsenter) > Settings(innstillinger) > Security(sikkerhet).

3

I delen Tillatte liste for innholdssikkerhetsretningslinjer angir du domenet for nettressursen du trenger tilgang til.

4

Klikk på Legg til.

Domenet vises i listen Registrerte domener.


 
 • Hvis du vil fjerne et domene, klikker du på x-merket på domenenavnet. Domener som er kodet med grått, er obligatoriske og kan ikke fjernes.

 • Hvis Agent Desktop er innebygd i en iFrame for et annet domene i en organisasjon, legger du til domenet i listen over tillatte anrop i sikkerhetsretningslinjen for innhold. Etter at domenet har blitt lagt til i tillatt-listen, tar det 10 minutter før Agent Desktop lastes inn i en iFrame. Du kan enten laste inn på nytt eller logge på Agent Desktop på nytt for å se endringene.