Funkcja filtru prywatności umożliwia agentom wstrzymanie nagrywania poufnych informacji podczas rozmowy. Ta funkcja chroni informacje o klientach, takie jak numery kart kredytowych i numery ubezpieczenia społecznego. Mimo że nagrywanie połączenia jest wstrzymane, metadane połączenia, takie jak czas trwania, numer wybierania, ścieżka routingu i inne powiązane informacje są nadal rejestrowane w bazie danych centrum obsługi .

Włączanie lub wyłączanie filtru prywatności w połączeniach:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

W sekcji filtr prywatności użyj przycisku przełączania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję filtru prywatności. Domyślnie funkcja ta jest włączona . Gdy ta funkcja jest wyłączona, agent nie może wstrzymać nagrywania poufnych informacji podczas rozmowy. To ustawienie jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy opcja Uruchomiona pauza/wznowienie nie jest zdefiniowana dla kolejek w portalu zarządzania (Konfiguracja > Punkty wejścia/kolejki > Kolejka/kolejka wychodzaca > Ustawienia zaawansowane).

Webex Contact Center obsługuje następujące rozszerzenia plików jako załączniki:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Osadzone obrazy nie są obsługiwane w załącznikach.

 • Można wysyłać i odbierać maksymalnie 10 plików. Łączny rozmiar pliku musi być mniejszy niż 25 MB. Gdy załączniki do wiadomości e-mail przekraczają 25 MB, kilka załączników jest usuwanych, aby zmieścić się w limicie rozmiaru pliku, a następnie przypisywanych do agenta.

 • Domyślnie opcja załączników do wiadomości e-mail i czatu jest włączona.

Włączanie lub wyłączanie załączników dla czatu i poczty elektronicznej:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

W sekcji Załączniki wiadomości e-mail i czatu użyj przycisku przełączania, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję. Gdy ta funkcja jest wyłączona, agent nie może wysyłać ani odbierać załączników na czacie ani w wiadomościach e-mail.

Konfiguracja funkcji Zredaguj i usuń dla czatu i poczty e-mail:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

W sekcji Ustawienia bezpieczeństwa dla czatu i poczty elektronicznej wybierz przycisk radiowy Zredaguj lub Usuń. Domyślnie opcja Zredaguj jest zaznaczona.

 • Zredaguj – maskowanie poufnych informacji użytkownika z treści czatów i wiadomości e-mail.

  W przypadku Redact obowiązują następujące zasady:

  Jeśli

  Wykonaj następujące czynności...

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w przychodzącej lub wychodzącej wiadomości e-mail (w temacie, treści lub załącznikach)

  • Konkretna treść zostaje usunięta z tematu i treści wiadomości.

  • Załączniki zawierające poufne informacje są odrzucane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonej redakcji.

  W wiadomości na czacie (w treści lub załącznikach) wykryto informacje wrażliwe

  • Treść jest redagowana przed przesłaniem. Tylko zaktualizowana treść jest dostępna dla nadawcy i odbiorcy.

  • Załączniki zawierające poufne informacje są odrzucane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonej redakcji.

 • Odrzucanie – blokowanie wiadomości czatu i poczty elektronicznej, które zawierają poufne informacje.

  W przypadku Odrzuć obowiązują następujące zasady:

  Jeśli

  Wykonaj następujące czynności...

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w przychodzącej lub wychodzącej wiadomości e-mail (w temacie, treści lub załącznikach)

  • E-maile i załączniki są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o niepowodzeniu dostawy z powodu naruszenia zasad.

  W wiadomości na czacie (w treści lub załącznikach) wykryto informacje wrażliwe

  • Wiadomość i załączniki są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonym odrzuceniu.

4

W sekcji Baner bezpieczeństwa czatu użyj przycisku przełączającego, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy ta funkcja jest włączona, podczas rozmowy wyświetlany jest następujący komunikat banera zabezpieczeń : Nie udostępniaj osobistych/poufnych informacji w wiadomościach czatu lub załącznikach.

Polityka bezpieczeństwa treści umożliwia zdefiniowanie dozwolonej listy domen, które są uznawane za zaufane i mogą być dostępne z aplikacji Webex Contact Center. Pomaga to zapewnić zgodność z ramami polityki bezpieczeństwa treści, które są egzekwowane przez przeglądarki . Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad bezpieczeństwa treści, odwiedź stronę https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Aby dodać zaufaną domenę do listy dozwolonych:

1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

W sekcji Lista dozwolonych zasad zabezpieczeń treści wpisz domenę zasobu internetowego, do którego chcesz uzyskać dostęp.

4

Kliknij przycisk Dodaj.

Domena pojawi się na liście Zarejestrowane domeny.


 
 • Aby usunąć domenę, kliknij znak x na nazwie domeny. Domeny oznaczone kolorem szarym są obowiązkowe i nie mogą być usunięte.

 • Jeśli Agent Desktop jest osadzone w ramce iFrame innej domeny organizacji, dodaj tę domenę do listy dozwolonych w Zasadach bezpieczeństwa zawartości. Po dodaniu domeny do listy dozwolonych, ładowanie programu Agent Desktop w ramce iFrame trwa 10 minut. Aby zobaczyć zmiany, można ponownie załadować program lub zalogować się do programu Agent Desktop.