Funktionen Privacy Shield giver agenter mulighed for at stoppe optagelsen af følsomme oplysninger under et opkald. Denne funktion beskytter kundeoplysninger som f.eks. kreditkort og sygesikringsnumre. Selvom optagelsen af opkald er midlertidigt afbrudt, optages metadataene for opkaldet som f.eks. varighed, opkaldsnummer, distributionsstier og andre relaterede oplysninger stadig i kontaktcenterdatabasen.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Privacy Shield:

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com.

2

Gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger > Sikkerhed.

3

I sektionen Privacy Shield skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Privacy Shield-funktionen. Som standard er Privacy Shield-funktion aktiveret. Når denne funktion er deaktiveret, kan en agent midlertidigt stoppe optagelsen af følsomme oplysninger under et opkald. Denne indstilling tages kun i betragtning, hvis Afbryd midlertidigt/genoptag er aktiveret ikke er defineret for forespørgsler i Management Portal (Klargøring > Indgangspunkter/køer > Kø/kø for udgående opkald > Avancerede indstillinger).

Webex Contact Center understøtter følgende filtypenavne som vedhæftede filer:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Integrerede billeder understøttes ikke i vedhæftede filer.

 • Du kan maks. sende og modtage 10 filer. Den samlede filstørrelse skal være mindre end 25 MB. Når størrelsen af de vedhæftede filer i e-mail overstiger 25 MB, fjernes nogle få vedhæftede filer for at forblive inden for grænsen for filstørrelsen og tildeles derefter en agent.

 • Indstillingen for vedhæftede filer i chat og e-mail er aktiveret som standard.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du vedhæftede filer for chat og e-mail:

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com.

2

Gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger > Sikkerhed.

3

I sektionen Vedhæftede filer i chat og e-mail skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når denne funktion er deaktiveret, kan en agent ikke sende eller modtage vedhæftede filer i chat eller e-mail.

Sådan konfigurer du rediger og fjern for chat og e-mail:

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com.

2

Gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger > Sikkerhed.

3

Gå til sektionen Sikkerhedsindstillinger for chat og e-mail, og vælg radioknappen Rediger eller Fjern. Rediger er som standard markeret.

 • Rediger – masker fortrolige brugeroplysninger fra chat- og e-mailindhold.

  Følgende regler gælder for Rediger:

  Hvis

  Skal du...

  Følsomme oplysninger registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • Det specifikke indhold redigeres i forhold til e-mailens emnelinje og brødtekst.

  • Vedhæftede filer, der indeholder følsomme oplysninger, fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvungen redigering.

  Der registreres følsomme oplysninger i en chatmeddelelse (i brødteksten eller vedhæftede filer).

  • Indholdet redigeres, før det sendes. Kun det opdaterede indhold er tilgængeligt for afsenderen og modtageren.

  • Vedhæftede filer, der indeholder følsomme oplysninger, fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvungen redigering.

 • Fjern – bloker chat- og e-mailmeddelelser, der indeholder fortrolige oplysninger.

  Følgende regler gælder for Fjern:

  Hvis

  Skal du...

  Følsomme oplysninger registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • E-mails og vedhæftede filer fjernes.

  • Afsenderen får besked om leveringsfejlen pga. politikovertrædelser.

  Der registreres følsomme oplysninger i en chatmeddelelse (i brødteksten eller vedhæftede filer).

  • Meddelelsen og de vedhæftede filer fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvungen fjernelse.

4

I sektionen Chatsikkerhedsbanner skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når denne funktion er aktiveret, vises følgende meddelelse om sikkerhedsbanner for en chat: Del ikke personlige/fortrolige oplysninger i chatmeddelelser eller vedhæftede filer

Politik for indholdssikkerhed gør, at du kan definere en liste over tilladte domæner, der betragtes som pålidelige, og som du kan få adgang til fra Webex Contact Center-programmer. Dette hjælper med at overholde den struktur for politik for indholdssikkerhed, som browsere gennemtvinger. Hvis du vil vide mere om politikken for indholdssikkerhed, kan du se under https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Sådan føjer du et domæne, du har tillid til, til listen over tilladte:

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com.

2

Gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger > Sikkerhed.

3

Angiv det domæne for webressourcen, du skal have få adgang til, i sektionen Tilladelsesliste til politik for indholdssikkerhed.

4

Klik på Tilføj.

Domænet vises på listen over registrerede domæner.


 
 • Hvis du vil fjerne et domæne, skal du klikke på x-mærket på domænenavnet. Domæner, der er nedtonet, er obligatoriske og kan ikke fjernes.

 • Hvis Agent Desktop agent skrivebordet er integreret i en iFrame af et andet domæne af en organisation, skal du føje domænet til listen over tilladte politikken for indholdssikkerhed. Når domænet er føjet til listen over tilladte, tager det 10 minutter at indlæse Agent Desktop i en iframe. Du kan enten genindlæse eller logge ind på Agent Desktop igen for at se ændringerne.