Med sekretessfunktionen kan agenter pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Den här funktionen skyddar kundinformation som kreditkort och telefonnummer till sociala medier. Även om samtalsinspelningen har pausats kommer metadata för samtalet såsom varaktighet, nummer, dirigeringssökväg och annan relaterad information fortfarande att spelas in i kontaktcenterdatabasen.

Aktivera eller inaktivera Sekretess Sekretess:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Sekretess sekretess sekretess använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen Sekretess Sekretess Sekretess. Som standard är funktionen Sekretess sekretess aktiverad. När du inaktiverar den här funktionen kan en agent inte pausa inspelningen av känslig information under ett samtal. Tänk endast på den här inställningen om paus/återuppta som aktiverats för köer inte är aktiverat i hanteringsportalen (tillhandahållande > startpunkter/köer > kö/uppringningsköer > avancerade inställningar).

Webex Contact Center har stöd för bilagor med följande filtillägg:

.html .mhtml .mht .odt .pdf pdf pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .fs .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .shm .ppt .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptx .ppt .ppt .xlhtml .mmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Inbäddade bilder stöds inte i bilagor.

 • Du kan skicka och ta emot högst 10 filer. Den totala filstorleken måste vara mindre än 25 MB. När e-postbilagorna överskrider 25 MB, tas ett antal bilagor bort för att hålla sig inom filstorleksgränsen och sedan tilldelas en agent.

Så här aktiverar eller inaktiverar du bilagor för chatt och e-post:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Bilagor för chatt och e-post använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen. När du inaktiverar den här funktionen kan en agent inte skicka eller ta emot bilagor i en chatt eller e-post.


 

Som standard är växlingsknappen För chatt och e-postbilagor aktiverad.

Så här konfigurerar du kontakt och släpp för chatt och e-post:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Säkerhetsinställningar för chatt och e-post väljer du "Ändra kontakt" eller "Drop radioknapp". Som standard är Redact valt.

 • Act (Se om): Mask konfidentiellt användarinformation från chatt och e-postinnehåll.

  Följande regler gäller för Redact:

  Om Sedan

  Känslig information detekteras i inkommande eller utgående e-post (i ämnesraden, brödtexten eller bilagor)

  • Det specifika innehållet kommer från ämnesraden och e-posttexten.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren får ett meddelande om att redigeringen har verkställas.

  Känslig information detekteras i chattmeddelande (i brödtexten eller bilagor)

  • Innehållet visas på nytt innan det skickas över. Endast avsändaren och mottagaren har tillgång till det uppdaterade innehållet.

  • Bilagor som innehåller känslig information tas bort.

  • Avsändaren får ett meddelande om att redigeringen har verkställas.

 • Släpp: Blockera chatt och e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information.

  Följande regler gäller för Drop:

  Om

  Följer att

  Känslig information detekteras i inkommande eller utgående e-post (i ämnesraden, brödtexten eller bilagor)

  • E-postmeddelandena och bilagor tas bort.

  • Avsändaren har underrättats om att leverans misslyckas på grund av policyöverträdelser.

  Känslig information detekteras i ett chattmeddelande (i brödtexten eller bilagor)

  • Meddelandet och bifogade filer tas bort.

  • Avsändaren får ett meddelande om att släppet har verkställas.

4

I avsnittet Banderoll för chattsäkerhet använder du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

När du aktiverar den här funktionen visar systemet följande meddelande för chattens säkerhetsbanderoll: Dela inte personlig/konfidentiell information i chattmeddelanden eller bilagor.

Med en säkerhetspolicy för innehåll kan du definiera en tillåten lista över betrodda domäner som du har åtkomst till från Webex Contact Center-program. Detta bidrar till att säkerställa efterlevnad av den policy för innehåll som webbläsare tillämpar. Mer information om säkerhetspolicyn för innehåll finns i https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Så här lägger du till en betrodd domän i listan tillåtna:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Säkerhet.

3

I avsnittet Lista över tillåtna innehållssäkerhetspolicyer anger du domänen för den webbresurs som du behöver få åtkomst till.

4

Klicka på Lägg till.

Domänen visas i listan Registrerade domäner.


 
 • För att ta bort en domän klickar du på x-markeringen på domännamnet. Domäner som har taggats i grå är obligatoriska och kan inte tas bort.

 • Om Agent Desktop är inbäddat i en iFrame på en annan domän i en organisation, lägg till domänen till listan över tillåtna i innehållssäkerhetspolicyn. När du har lagt till domänen i listan tillåtna tar det 10 minuter för Agent Desktop att laddas inom en iFrame. Du kan antingen ladda om eller logga in igen på Agent Desktop för att se ändringarna.

Den här artikeln listar de KÄLL-IP-adresser som du måste tillåta i brandväggen. Med den här konfigurationen kan Webex Contact Center ringa nätverkssamtal till dina lokala externa tjänster via dina brandväggar. Den här inställningen gäller för olika användningsfall, till exempel Flow Designer HTTP-noder eller externa webhookar.

Dessa IP-adresser är för kunder som måste tillåta att Webex Contact Center listas som källa. Den här inställningen gäller för alla nätverkssamtal från datacenter och går ut via internet via gatewaysen för nätverksadressöversättning (NAT). Vi tillhandahåller inte IP-adresserna för Webex Contact Center som destinationsadress eftersom inkommande förfrågningar till datacenter går via laddningsbalanser och IP-adresser är dynamiska.

Följande IP-adresser definieras för varje datacenter. Beroende på vilket land du är i varierar käll-IP-adresserna. Mer information om de datacenter som stöds finns i artikeln Data Locality i Webex Contact Center .


Den här artikeln handlar endast om käll-IP-adresser för Webex Contact Center. För information om de domäner som krävs för Agent Desktop, se avsnittet Domänåtkomst krävs för skrivbordet Cisco Webex konfigurations- och administrationsguide för Contact Center.

Datacenter

Käll-IP-adresser

USA

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Storbritannien

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Australien

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Tyskland

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Kanada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211