V závislosti na licenci uživatele pro volání lze nastavit možnosti chování volání.

 • Pro uživatele s licencí Unified CM můžete nastavit uskutečňování hovorů přímo z aplikace Cisco Jabber nebo prostřednictvím aplikace Webex a vybrat doménu (doménu organizace nebo profil UC Manager), která se použije pro uživatele. Nastavení můžete konfigurovat na úrovni organizace, skupiny a uživatele.

 • Pro uživatele, kteří nemají placené služby volání od společnosti Cisco, můžete nastavit aplikace třetích stran k inicializaci hovorů. Ve výchozím nastavení používají všechny hovory prostřednictvím aplikace Webex možnost „Volat v aplikaci Webex“. Nastavení můžete konfigurovat na úrovni organizace.

 • Pro uživatele s licencí služby Webex Webex Calling je výchozí aplikací pro volání k uskutečňování hovorů aplikace Webex. Není tedy potřeba žádná konkrétní konfigurace chování volání.

Povolte nastavení chování při volání na úrovni organizace

Nastavení nakonfigurovaná na úrovni organizace se automaticky použije pro všechny uživatele v organizaci.

1

Přihlaste se k Ovládacímu centru na adrese https://admin.webex.com

2

Přejít na Služba > Volání > Nastavení klienta .

3

Přejít na Chování při volání v části a nastavte možnosti chování volání pro uživatele systému Unified CM a uživatele bez placených služeb volání od společnosti Cisco.

Pro uživatele Unified CM :

 • Vyberte možnost Použít e-mailovou doménu uživatele Chcete-li použít doménu vaší organizace (výchozí možnost) pro všechny uživatele systému Unified CM v aplikaci Webex , nebo vyberte možnost Pro volání použijte profil UC Manager a vyberte vytvořenou Profil aplikace UC Manager z rozevírací nabídky.

 • Vyberte možnost Otevřete aplikaci Cisco Jabber z aplikace Webex zaškrtávací políčko , pokud organizace používá pro volání aplikaci Jabber. Uživatelé systému Unified CM mohou volat přímo v aplikaci Cisco Jabber, nebo prostřednictvím aplikace Webex. Když uživatelé uskuteční volání do veřejné telefonní sítě v aplikaciWebex, spustí se aplikace Cisco Jabber a použije se k volání.

Uživatelé bez placených služeb volání společnosti Cisco

 • Vyberte možnost Otevřete aplikaci třetí strany ze Webex zaškrtávací políčko , abyste všem uživatelům umožnili volat prostřednictvím aplikace třetí strany, i když nepovolili volání v aplikaci Webex. Když uživatelé uskuteční volání do veřejné telefonní sítě v aplikaciWebex, spustí se aplikace třetí strany, která se použije k uskutečnění hovoru.

Povolte nastavení chování při volání na úrovni skupiny

Můžete povolit sjednocené nastavení organizace chování při volání CM pro skupinu uživatelů prostřednictvím šablony hovorů. Můžete vytvořit šablonu a přiřadit ji do skupiny uživatelů. Konfigurace v šabloně platí pro všechny uživatele ve skupině.

Vytvořit šablonu

Než začnete

Ujistěte se, že uživatel má licenci Unified CM . Další informace najdete na stránce Upravit licence služby pro jednotlivé uživatele .

1

Přihlaste se k centru Control Hub na adrese .https://admin.webex.com

2

Přejít na Služby > Volání > Nastavení klienta > Šablony

3

Klikněte Vytvořit šablonu .

4

V Obecné části, zadejte Název šablony a popis .

5

Přejděte na Chování při volání a aktualizujte následující nastavení.

 • Vyberte možnost Použít e-mailovou doménu uživatele chcete-li použít doménu vaší organizace (výchozí možnost) pro skupina uživatelů, nebo vyberte možnost Pro volání použijte profil UC Manager a vyberte vytvořenou Profil aplikace UC Manager z rozevírací nabídky.

 • Vyberte možnost Otevřete aplikaci Cisco Jabber z aplikace Webex zaškrtávací políčko , pokud chcete povolit uživatelům Unified CM volat přímo v aplikaci Cisco Jabber nebo prostřednictvím Webex. Když uživatelé uskuteční volání do veřejné telefonní sítě v aplikaciWebex, spustí se aplikace Cisco Jabber a použije se k volání.

6

Klikněte Vytvořit šablonu a další .

7

Vyhledejte a v poli hledání vyberte skupinu pro tuto šablonu.

8

Klikněte Hotovo .

Chcete-li šablonu odstranit, klikněte na ni a vyberte možnost Odstranit z Akce rozevírací seznam. V Odstranit šablonu na stránce, zaškrtávací políčko , které vás informuje, že odstranění šablony je trvalé, a poté klikněte Odstranit .

Chcete-li šablonu upravit, klikněte na ni, upravte přepínače a klikněte Uložit .

Použití stávající šablony na skupinu uživatelů:

Několik doporučení, které je třeba vzít v úvahu při použití šablon hovorů:

 • Když je uživatel zaregistrovaný v organizaci, zdědí nastavení z úrovně organizace.

 • Pokud je uživatel přidán do skupiny uživatelů, platí nastavení ze šablony volání.

 • Pokud uživatel patří do více skupin uživatelů, pak šablona s nejvyšším hodnocením (hodnocení 1) má nejvyšší prioritu a platí nastavení šablony.

 • Pokud má nastavení uživatele, tato nastavení mají přednost před nastavením na úrovni skupiny uživatelů nebo organizace.

Viz Šablony konfigurace nastavení naleznete další informace o správě šablon.

Můžete použít stávající šablonu buď z Skupina oddílu příp Volání části.

Postup použití šablony z části Skupina, viz: Šablona konfigurace nastavení .

Chcete-li podat žádost z části Volání, postupujte takto:

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby na levém navigační panel a poté klikněte Volání > Nastavení klienta > Šablony .

2

Klikněte na ikonu ⋮ vedle stávající šablony a potom klikněte Použít šablonu .

3

Zadejte název skupiny , na kterou chcete šablonu použít, a pak skupinu zvolte.

4

Klikněte Hotovo .

Přepíše nastavení organizace chování při volání na úrovni uživatele

Než začnete

Ujistěte se, že uživatel má licenci Unified CM . Další informace najdete na stránce Upravit licence služby pro jednotlivé uživatele .

1

Přihlaste se k centru Control Hub na adrese .https://admin.webex.com

2

Přejít na Management > Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Vyberte možnost Volání > Chování při volání .

4

Vypněte možnost Použít nastavení na úrovni organizace chcete-li přepsat výchozí nastavení organizace nastavení uživatele.

Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením organizace, zapněte možnost Použít nastavení na úrovni organizace .


 

Přepnutí je viditelné, pouze když uživatel není součástí žádné skupiny a přepíše nastavení na úrovni organizace.

5

Aktualizujte následující nastavení chování volání:

 • Vyberte možnost Použít e-mailovou doménu uživatele chcete-li u uživatele použít doménu vaší organizace (výchozí možnost), vyberte možnost Pro volání použijte profil UC Manager a vyberte vytvořenou Profil aplikace UC Manager z rozevírací nabídky.

 • Vyberte možnost Otevřete aplikaci Cisco Jabber z aplikace Webex zaškrtávací políčko povolíte uživateli Unified CM volat přímo v aplikaci Cisco Jabber nebo prostřednictvím Webex. Když uživatelé uskuteční volání do veřejné telefonní sítě v aplikaciWebex, spustí se aplikace Cisco Jabber a použije se k volání.

6

Klikněte Uložit a potvrďte Ano .

Přepíše nastavení chování při volání na úrovni skupiny na úrovni uživatele

Než začnete

 • Ujistěte se, že uživatel má licenci Unified CM . Další informace najdete na stránce Upravit licence služby pro jednotlivé uživatele .

 • Ujistěte se, že uživatel je součástí skupiny skupina uživatelů s přiřazenou šablonou volání.

1

Přihlaste se k centru Control Hub na adrese .https://admin.webex.com

2

Přejít na Management > Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Vyberte možnost Volání > Chování při volání .

4

Aktualizujte následující nastavení chování volání:

 • Vyberte možnost Použít e-mailovou doménu uživatele a použít doménu vaší organizace (výchozí možnost) nebo vyberte Pro volání použijte profil UC Manager a vyberte vytvořenou Profil aplikace UC Manager z rozevírací nabídky.

 • Vyberte možnost Otevřete aplikaci Cisco Jabber z aplikace Webex zaškrtávací políčko povolíte uživateli Unified CM volat přímo v aplikaci Cisco Jabber nebo prostřednictvím Webex. Když uživatelé uskuteční volání do veřejné telefonní sítě v aplikaciWebex, spustí se aplikace Cisco Jabber a použije se k volání.

5

Klikněte Uložit a potvrďte Přepsat nastavení .

Značení Přepsáno zobrazí vedle aktualizovaného pole. Chcete-li se vrátit k nastavení šablony skupiny, klikněte Akce > Resetovat . Chcete-li zobrazit podrobnosti o šabloně volání, kterou zdědil uživatel, klikněte Akce > Zobrazit dědičnost .

Stránka Resetovat je k dispozici pouze v případě, že jsou pro uživatele přepsána zděděná nastavení.