Po přihlášení se na úvodní obrazovce nástroje Device Connector zobrazí následující možnosti správy zařízení:

 • Chci do cloudu zaregistrovat více zařízení – Pomocí jednoduchého souboru CSV můžete zařízení Webex hromadně registrovat do cloudu v jednom kroku. Další informace najdete v tématu Zprovoznění cloudu pro zařízení.

 • Chci cloudové funkce pro své místní registrované zařízení – S nástrojem Webex Edge pro zařízení získáte přístup ke cloudovým funkcím Webex a zachováte si možnost volání a médií v místním prostředí. Další informace najdete v tématu Webex Edge pro zařízení.

 • Chci přidat místní volání do zařízení registrovaných v cloudu – Tato služba přináší možnosti volání v rámci místního systému Unified Communications Manager (Unified CM) na zařízení registrovaná v cloudu Webex. Další informace najdete v Průvodci nasazením hybridního volání pro zařízení Webex na adrese https://www.cisco.com/go/hybrid-call-webex-devices.

Device Connector poskytuje také následující funkce:

 • Oznámení o aktualizaci v rozhraní softwaru – Když je k dispozici nová verze softwaru, nástroj Device Connector zobrazí upozornění, abyste mohli ihned provést ruční upgrade. Doporučujeme vždy upgradovat na nejnovější verzi.

 • Podpora proxy – Zadáním požadovaných informací v nástroji Device Connector se můžete přímo připojit k základnímu serveru proxy pro autentizaci nebo k serveru proxy pro zachycení protokolu TLS.

 • Podpora FedRAMP (Webex for Government) – V nabídce nastavení můžete nakonfigurovat nástroj Device Connector tak, aby směřoval do cloudu FedRAMP Webex namísto standardního cloudu Webex.

 • Nahlášení problému – Pomocí softwaru můžete odesílat zpětnou vazbu a automaticky nahrávat protokoly do cloudu.

Instalace

Nástroj Device Connector si můžete stáhnout z centra Control Hub. Nainstalujte jej do zařízení se systémem Windows nebo Mac nebo do virtuálního počítače, který má přístup k vašemu prostředí a zařízením.

 • Microsoft Windows 10 nebo novější

 • macOS Big Sur (11) nebo novější

Nainstalujte software a provádějte aktualizace pomocí místního účtu s právy správce.

V případě hybridního volání nainstalujte software do systému, který má síťový přístup k systému Unified Communications Manager (Unified CM).

Pokud chcete hromadně zprovoznit zařízení v cloudu, nainstalujte software do počítače, který umožňuje přímý přístup k zařízením prostřednictvím protokolu HTTP.

Internetový server proxy

Pokud vaše organizace používá k přístupu na internet server proxy, zjistěte podrobnosti o základním serveru proxy HTTP nebo serveru proxy TLS (adresa, port). Pokud server proxy vyžaduje základní ověření, potřebujete také uživatelské jméno a heslo. Device Connector nemůže používat jiné metody ověřování se serverem proxy.

 • Device Connector důvěřuje certifikátům ve složce .webexdeviceconnector/certs pro volání do cloudu a do prostředí Unified CM.

 • V případě serveru proxy zachycujícího protokol TLS vložte certifikát certifikační autority pro tento proxy server do složky s certifikáty.

 • Testovali a ověřili jsme Squid 3.1.19 v Ubuntu 12.04.5.

Porty

Nastavte následující přístup k portu pro komunikaci ze systému, na kterém běží nástroj Device Connector:

 • Port TCP 443 (zabezpečený) – HTTPS nebo odchozí zabezpečené webové sokety na *.wbx2.com, *.webex.com, *.ciscospark.com a *.cisco.com.

 • Port TCP 8443 – Dotazy AXL na Unified CM

Otevřete následující porty pro procházení médií mezi telefony, zařízeními Expressway v páru procházení a cloudem Webex:

KlientDestinacePortyProtokolFunkce
Pár procházení ExpresswayJakýkoliv36000–59999UDPMédia SIP mezi telefony a zařízeními Expressway. Otevřete tyto porty na samotných zařízeních Expressway.
1

Ze zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com přejděte do části Správa > Zařízení, a poté klikněte na možnost Zdroje.

2

Přejděte na Nástroje, klikněte na Stáhnout a vyberte možnost Stáhnout pro Mac nebo Stáhnout pro Windows v závislosti na platformě.

3

Otevřete soubor instalačního programu a postupujte podle pokynů:

Pro Windows:

 1. Klikněte na tlačítko Další, zaškrtněte políčko pro přijetí podmínek licenční smlouvy a znovu klikněte na tlačítko Další.

 2. Volitelně můžete změnit cílovou složku nebo ponechat výchozí a kliknout na tlačítko Další.

 3. Klikněte na tlačítko Instalovat a průvodce instalací nainstaluje software.

Pro Mac:

 1. Přečtěte si úvod a klikněte na tlačítko Pokračovat.

 2. Klikněte na tlačítko Pokračovat a poté kliknutím na tlačítko Souhlasím přijměte licenci na software.

 3. Vyberte disk, na který chcete software nainstalovat, a klikněte na tlačítko Pokračovat.

 4. Pokud chcete software nainstalovat jinam, klikněte na tlačítko Změnit umístění instalace. V opačném případě klikněte na tlačítko Instalovat.

 5. Po zobrazení obrazovky s oznámením, že software byl úspěšně nainstalován, klikněte na tlačítko Zavřít.

Další postup

 • Přihlaste se do nástroje Device Connector pomocí úplných přihlašovacích údajů nebo přihlašovacích údajů správce zařízení.

 • Pokud se chcete připojit ke cloudu FedRAMP místo ke cloudu Webex, můžete přejít do nastavení a vybrat možnost Připojit k FedRAMP.

 • Device Connector vás upozorní, pokud bude dostupný upgrade. Doporučujeme kliknout na tlačítko Aktualizovat, abyste stále měli nejnovější verze softwaru, která obsahuje opravy chyb a vylepšení zabezpečení:

Problém—Konektor zařízení funguje se Vzdálenou plochou Windows. Pokud necháte nástroj Device Connector spuštěný a ukončíte připojení ke vzdálené ploše, změní se na prázdnou obrazovku a po opětovném přihlášení přestane reagovat.

Řešení—Restartujte konektor zařízení.

Problém – Při přihlašování pomocí služby Google SSO není podporován token YubiKey.

Řešení – Přihlaste se bez tokenu YubiKey.

Protokoly

Chcete-li zapnout protokolování ladění pro Device Connector, otevřete nabídku Konfigurace a vyberte Povolit protokolování ladění.

Nástroj Device Connector ukládá protokoly do následujících adresářů:

 • Windows: [UserDir].webexdeviceconnector\logs

 • Mac: /Users/[username]/.webexdeviceconnector/logs

Protokoly můžete otevřít v textovém editoru, například v Poznámkovém bloku.