Chceme, abyste měli jistotu, že jste věděli o hlavních aktualizacích zpřístupněných v Webex Cloud– připojená UC .

Říjen

Povolit obousměrnou synchronizaci přítomnosti

Správci mohou povolit funkci synchronizace přítomnosti pro synchronizaci přítomnosti uživatele (V hovoru, Na schůzce, Prezentace a Nerušit) mezi aplikacemi Microsoft Teams a Webex Obousměrně. Tato synchronizace pomáhá uživatelům aplikace Microsoft Teams, kteří používají integraci služby Webex Calling, znát stav přítomnosti svých kontaktů.

Podrobnosti o konfiguraci správce naleznete v části Přijetí oprávnění k synchronizaci přítomnosti a Povolení obousměrné synchronizace přítomnosti v části Konfigurace aplikace Microsoft Teams pro službu Webex Calling.

Další informace o této funkci mohou uživatelé získat v části Obousměrná synchronizace přítomnosti ve službě Webex Calling pro aplikaci Microsoft Teams.

Srpen

Stav přesměrování hovorů – podporováno pro vyhrazenou instanci a UCM

Na vstupní stránku je přidán vizuální indikátor, který zobrazí stav přesměrování hovorů. Toto vylepšení pomáhá uživatelům snadno zjistit, zda povolili nastavení přesměrování hovorů.

Přepracovaná vstupní stránka integrace služby Webex Calling

Kompletně jsme přepracovali vstupní stránku integrace služby Webex Calling v aplikaci Microsoft Teams, abychom mohli poskytovat výkonnější způsob spolupráce přímo v rámci aplikace Teams. Tento design poskytuje bezproblémový přístup ke všem funkcím volání, které jsou snadno dostupné na jednom místě.

Stav přesměrování hovorů

Na vstupní stránku je přidán vizuální indikátor, který zobrazí stav přesměrování hovorů. Toto vylepšení pomáhá uživatelům snadno zjistit, zda povolili nastavení přesměrování hovorů.


 

Stav přesměrování hovorů je v současné době k dispozici pouze pro uživatele služby Webex Calling (Cloud/Multi-Tenant).

Povolit okno s více hovory

Okno s více hovory umožňuje uživatelům spravovat více linek v jednom okně. Uživatelé mohou uskutečňovat a přijímat hovory, zobrazovat stav všech linek a mít lepší přístup k funkcím, jako je přidržení, přepojení a vynucený přístup, aniž by museli přejít na jiné okno.

Podrobnosti o konfiguraci správce naleznete v části Povolení okna více hovorů v části Konfigurace aplikace Microsoft Teams pro službu Webex Calling.

Podrobnosti o uživatelských nastaveních naleznete v části Správa všech telefonních hovorů na jednom místě v aplikaci Webex Calling pro Microsoft Teams.

Březen 2023

Synchronizace stavu Nerušit ve volání UCM

Pokud se potřebujete soustředit a nechcete, aby vás rušila oznámení příchozí hovor , nemusíte nyní aktivovat Nerušit na každém z registrovaných klientů samostatně. Když tuto funkci zapnete v aplikaci Webex, stav se automaticky synchronizuje do stolního telefonu. Podobně když tuto funkci zapnete ve stolním telefonu, stav se automaticky synchronizuje s aplikacemi Webex.

Další informace naleznete zde Synchronizace Nerušit v volání UCM .

Únor

Automatická aktualizace

Seznam posledních hovorů a hlasové pošty na kartě Webex Calling se automaticky aktualizuje každou minutu, abyste měli přehled o nejnovějších záznamech hovorů.

 • Automatické obnovení – nedávné hovory – podporováno pro Webex Calling a UCM Cloud

 • Automatická aktualizace – Hlasová schránka – podporováno pro Webex Calling

Leden 2023

Webex Cloud– podpora adresářové služby Connected UC Directory Service pro Unified CM:

Tato funkce umožňuje synchronizovat a spravovat uživatele z cloudu do místní nebo cloudové infrastruktury UC, jako je řešení Cisco Unified CM s adresářovou službou Webex Cloud-Connected UC. Během synchronizace systém importuje seznam uživatelů a přidružená uživatelská data z Azure Active Directory (nebo podobné Cloud Directory služby), která se synchronizuje se službou Webex Common Identity Service.

Další informace naleznete zde Webex Cloud– podpora adresářové služby Connected UC Directory Service pro Unified CM .

Webex Cloud– podpora adresářové služby UC Directory Connected pro systém Unity Connection:

Tato funkce vám umožňuje synchronizovat a spravovat uživatele z cloudu do místní nebo cloudové infrastruktury UC, jako je Cisco Unity Connection s adresářovou službou Webex Cloud-Connected UC. Během synchronizace systém importuje seznam uživatelů a přidružená uživatelská data z Azure Active Directory (nebo podobné Cloud Directory služby), která se synchronizuje se službou Webex Common Identity Service.

Další informace naleznete zde Webex Cloud–Connected Podpora adresářové služby UC pro Unity Connection .

29. listopadu 2022

Synchronizace přítomnosti volání při volání UCM

Funkce Funkce Presence hovorů umožňuje synchronizovat stav volání stolní telefon s aplikací Webex , což umožňuje spolupracovníkům sledovat stav stolní telefon v aplikaci Webex . Když máte aktivní hovor, váš stav se změní na Právě volá. Po ukončení hovoru se tento stav změní zpět na dostupný.

Další informace naleznete zde Synchronizace přítomnosti hovorů v aplikaci UCM .

2. srpna 2022

CTI bez ohraničení

Funkce CTI bez okrajů poskytuje funkce Ovládání stolního telefonu z aplikace Webex připojené přes MRA.

Pomocí aplikací CTI mohou uživatelé

 • Načítání informace o zákazníkovi z databáze na základě informací, které poskytuje ID volajícího.
 • Použijte informace, které systém interaktivní hlasové odpovědi (IVR) zaznamená, aby hovor mohl být přesměrován na příslušného zástupce služeb zákazníkům nebo aby byly informace poskytnuty osobě, která hovor přijímá.

Další informace naleznete zde CTI bez okrajů .

20. června 2022

Synchronizovat kontakty uživatele a organizace:

Pomocí služby Control Hub můžete synchronizovat kontakty uživatelů a organizace. V případě místní nasazení se kontakty organizace konfigurují na server LDAP jako objekty kontaktů nebo v tabulce koncových uživatelů Cisco Unified Communications Manager . V centru Control Hub můžete nakonfigurovat pravidla pro klasifikaci uživatelů v databázi Unified CM na koncové uživatele a kontakty.

Další informace naleznete zde Synchronizujte kontakty uživatele a organizace .

31. března 2022

S touto verzí jsou k dispozici následující nové funkce migrace:

Import osobních kontaktů z obecných zařízení a klientů:

Tato funkce poskytuje obecný mechanismus pro import kontaktů libovolných uživatelů do databáze osobní kontakt (služba kontaktů) služby Webex . To je obecné v tom, že zdroje kontaktů mohou pocházet z místní nasazení, kontaktních systémů cloudové konkurence nebo dokonce z nasazení Webex Calling MT. Otevírá scénáře migrace pro podporu jakéhokoli importu osobní kontakt , nejenom Unified CM.

Další informace naleznete zde Import osobních kontaktů ze zdrojů třetích stran .

Migrujte svůj telefon na Webex Calling

Firmware Cisco víceplatformový telefon (MPP) lze spustit na některých modelech Cisco IP telefon řady 6800, 7800 a 8800. Pouze na Cisco IP telefon řady 7800 a 8800 je však možné spustit firmware MPP nebo Enterprise. Pokud máte příslušnou licenci, můžete migrovat mezi firmwarem MPP a Enterprise u Cisco IP telefon řady 7800 a 8800.

Další informace naleznete zde Migrujte svůj telefon na Webex Calling .

13. prosince 2021

Automatické zřizování aplikace Webex pro volání ve Webex (Unified CM): Tato funkce umožňuje uživatelům zřídit si zařízení pro volání v Webex (Unified CM) s nulovými nebo minimálními zásahy do vašeho nasazení z Centrum Control Hub . Když se uživatel zřízený pro volání v Webex (Unified CM) přihlásí pomocí registrované e-mailová adresa nebo ID uživatele do aplikace Webex , zařízení se automaticky vytvoří v aplikaci Unified CM.

Další informace naleznete zde Automatické zřizování aplikace Webex pro volání ve Webex (Unified CM) .

3. prosince 2021

S touto verzí je k dispozici následující nová funkce migrace:

Přenese osobní kontakty do Webex

Tato funkce pomáhá migrovat vlastní kontakty v aplikaci Jabber vašich koncových uživatelů na osobní kontakty služby Webex . Další informace naleznete zde Přenese osobní kontakty do Webex .

Listopadu 19, 2021

Řešení problémů se signalizací hovorů v aplikaci Unified CM pomocí Webex Cloud-Connected UC : Pokud jste správce jen pro čtení nebo úplný správce nebo správce podpory, můžete použít informace o řešení potíží uvedené v Centrum Control Hub k určení hlavní příčiny problémů se signalizací hovorů Unified CM , se kterými se uživatelé potýkají.

Další informace naleznete zde Řešení problémů se signalizací hovorů v aplikaci Unified CM pomocí Webex Cloud-Connected UC .

9. listopadu 2021

Role správce podpory : Každý uživatel, který se přihlásí jako správce podpory, nyní může zobrazit Připojená služba UC na kartě Analytika a Odstraňování potíží části v centru Control Hub.

Další informace naleznete zde Přiřadit role účtů organizace v Cisco Webex Control Hub .

23. září 2021

V této verzi je k dispozici následující nová funkce analytiky:

Analýza filtru uživatelů a nové grafy :

K filtrování různých grafů můžete použít uživatelské filtry, jako je ID uživatele, URI a telefonní číslo Analytika . Tyto informace jsou k dispozici také ve stažených datech pro Zkušenosti se službami a Využití prostředků grafy. Analytika nyní podporuje Číslo volání a Volané číslo grafy.

Další informace naleznete zde Analytika pro vaši UC připojenou ke službě Webex Cloud .

8. září 2021

Operations Dashboard a webový Nástroj monitorování v reálném čase (RTMT) :

Operations Dashboard poskytuje pohled na hovory, které se uskutečnily v místní síti, za poslední hodinu, a slouží jako spouštěcí bod pro webový Nástroj monitorování v reálném čase (RTMT).

Nyní je k dispozici webový RTMT , který má klíčové funkce nativního RTMT. Aplikace Web RTMT umožňuje v reálném čase monitorovat chování clusterů Unified CM, IM and Presence a Cisco Unity Connection, které jste zaregistrovali.

Další informace naleznete zde Operační řídicí panel.

1. září 2021

S touto verzí jsou k dispozici následující nové funkce migrace:

Přenese Unified CM do Webex

Tato funkce pomáhá při migraci nastavení Unified CM pro uživatele, zařízení, čísla a pobočky do služby Webex Calling , aby bylo možné zajistit lepší uživatelský zážitek. Další informace naleznete zde Přenese Unified CM do Webex .

Přenese uživatele nebo kontakty do Webex

Tato funkce pomáhá migrovat uživatele nebo kontakty v Unified CM na Centrum Control Hub . Tento nástroj pro migraci použijte, pokud nechcete použít synchronizaci adresářů ani ruční export soubor CSV . Další informace naleznete zde Přenese uživatele nebo kontakty do Webex .


 

Tato verze nepodporuje synchronizaci kontaktů.

11. srpna 2021

Správa certifikátů v Webex Cloud–Connected UC : Tato funkce pomáhá centrálně spravovat certifikáty clusterů Cisco Unified Communications Manager, IM a Presence, Cisco Unity Connection a Cisco Emergency Responder ve vašem nasazení ze Centrum Control Hub . Další informace naleznete zde Správa certifikátů v Webex Cloud–Connected UC .

3. srpna 2021

S touto verzí je k dispozici následující nová funkce migrace:

Migrujte svůj telefon na Webex Calling : Tato funkce pomáhá při migraci podnikových zařízení do cloudu tím, že poskytuje novou a automatizovanou migraci firmwaru zařízení z Centrum Control Hub . Další informace naleznete zde Migrujte svůj telefon na Webex Calling .

18. června 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce služby Analytics:

 • Analýza provozu : Tato funkce umožňuje zobrazit grafy, které se vztahují k umístěním provozu hovorů a analýze provozu hovorů.

 • Analýza kapacity : Tato funkce umožňuje zobrazení grafů souvisejících s Využitím přenosového spoje.

4. května 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce služby Analytics:

 • Aktivovat Webex Cloud– připojená UC Pro organizace : Můžete aktivovat nebo povolit Webex Cloud– připojená UC pro stávající organizace od Centrum Control Hub bez problémů. Tato možnost je k dispozici pouze pro organizace zákazníků s místní Unified CM. Není k dispozici pro organizace s cloudem hostovaným systémem Unified CM, jako je například Hosted Collaboration Solution (HCS) a UCM Cloud.

  Další informace naleznete zde Aktivujte UC Webex Cloud-Connected pro organizace .

 • Webex Cloud– připojená UC Upgrade modulu : Automaticky upgradovat verze softwaru pro Webex Cloud– připojená UC na úrovni clusteru. Tento upgrade zajišťuje, že všechny uzly budou vždy používat stejnou verze softwaru.

  Další informace naleznete v části Nastavte plán upgradu připojeného modulu UC Webex Cloud oddíl v Nastavte UC Webex Cloud-Connected pro místní zařízení .

23. dubna 2021

S touto verzí jsou k dispozici následující nové funkce migrace:

 • Naplánujte si migraci na Jabber : Pomocí služby Migration Insights můžete naplánovat migraci služby Jabber z místní nasazení do cloudu. Umožňuje shromáždit požadované informace o stávajících místní službách nasazení uživatele. Také vám umožňuje zobrazit seznam funkcí Instant Zasílání zpráv , Presence a Jabber, které se mohou, ale nemusí namapovat přímo při přechodu na aplikace Webex po migraci. Tyto informace vám pomohou efektivně naplánovat a vytvořit časovou osu přechodu do cloudu.

  Další informace najdete v tématu Naplánujte si migraci služby Jabber.

 • Migrovat aplikaci Jabber do Webex Aplikace : Použijte průvodce migrací v prostředí Control Hub k migraci uživatelů služby Cisco Jabber se službou Unified CM Calling do aplikace Webex. Po migraci můžete nadále používat stávající možnosti ovládání hovorů služby Cisco Jabber v aplikaci Webex. Aplikace Webex nabízí uživatelům snadno použitelné prostředí, které jim umožňuje volat, posílat zprávy, sdílet soubory, plánovat schůzky, zobrazovat stav dostupnosti a tak dále.

  Další informace naleznete zde Přenese uživatele Jabber s aplikací Webex Cloud– UC propojené s aplikace Webex .

5. dubna 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce služby Analytics:

 • Podpora SHA-512 : Tato funkce umožňuje stáhnout soubor Agent soubor COP , který má šifrování SHA-512. To platí pro Unified CM verze 14.

 • Integrovaná podpora agentů : Verze Unified CM 12.5 SU4 a Unified CM 14 se dodávají se soubor COP agenta. To eliminuje potřebu vytvářet samostatný soubor COP. Pokud však chcete, můžete si jej vytvořit.

  Další informace o funkcích naleznete v části Nastavte agenty a skupiny clusterů oddíl v Nastavte UC Webex Cloud-Connected pro místní zařízení .

Co dělat dál

18. prosince 2020

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce služby Analytics:

 • Obnovení uživatelského rozhraní : Přepracovali jsme Přehled rozvržení stránky. Hlavní Zkušenosti se službami a Využití prostředků karty se nyní zobrazují na jedné stránce. K dispozici jsou také nové funkce uživatelské rozhraní a jsou popsány v následujících částech.

 • Skrytí a zobrazení grafu : Můžete skrýt graf, který momentálně nepotřebujete nebo pro vás není relevantní. Můžete také zobrazit skrytí grafu, který jste dříve skryli. To umožňuje přizpůsobit zobrazení karet.

 • Změnit pořadí posloupnosti grafu : Pořadí grafů na stránce přehledu i na stránce podrobností můžete zamíchat. To umožňuje přizpůsobit zobrazení karet.

 • Zobrazí informace o chybějících datech : Někdy se stane, že z důvodu ztráty některých dat telemetrie mohou grafy služby Analytics ukazovat neúplná data. Pokud v grafech chybí nějaká data, ztráta dat je označena ikonou blesku, která se zobrazí v pravé části rozevírací seznam výběru časové období na stránce Analytika.

 • Více filtrů pro grafy zkušeností se službami : Na stránce podrobností souboru Zkušenosti se službami grafech, je k dispozici více filtrů.

  Doplňkové filtry dostupné pro Stav hlasitosti hovoru grafy jsou následující:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řada koncových bodů

  • Analýza selhání hovoru

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Kodek

  • Náhlavní soupravy podle modelu

  Další filtry dostupné pro Kvalita zvuku hovoru grafy jsou následující:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řada koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Kodek

 • Další filtry pro grafy využití prostředků : Na stránce podrobností souboru Využití prostředků grafech, je k dispozici více filtrů.

  Doplňkové filtry dostupné pro Počet hovorů grafy jsou následující:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řada koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Náhlavní soupravy podle modelu

  Další filtry dostupné pro Délka hovoru grafy jsou následující:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řada koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Náhlavní soupravy podle modelu

 • Přijetí koncového bodu Žebříčky: V Využití prostředků kategorii, jsme přidali přehled a podrobné grafy Přijetí koncového bodu . Tyto grafy vám pomohou porozumět využití koncových bodů během hovorů.

 • Přijetí náhlavních souprav Žebříčky: V Využití prostředků kategorii, jsme přidali přehled a podrobné grafy Přijetí náhlavních souprav . Tyto grafy vám pomohou porozumět využití náhlavních souprav během hovorů.

 • Ověřování proxy server HTTP : Webex Cloud– připojená UC služba nyní podporuje ověřené proxy servery HTTP. Podporovaná schémata ověřování proxy jsou Základní a Digest.

 • Hlášení chyb a varování : Můžete si zobrazit problémy, ke kterým dochází v místní infrastruktuře a která ovlivňuje hladké fungování Webex Cloud– připojená UC službě. Tyto problémy mohou způsobit ztrátu dat telemetrie, zpoždění dat nebo zobrazení nesprávných dat v grafech analýzy. Na základě závažnosti je problém klasifikován jako chyba nebo varování. Tento druh vytváření zpráv umožňuje provádět akce nezbytné k řešení jakéhokoli místní problému, který má vliv na data odesílaná do Webex Cloud– připojená UC a přijímat informovaná rozhodnutí.

 • Odstranění skupiny clusterů a clusteru : Od Centrum Control Hub můžete odebrat skupinu klastrů nebo klastr, u kterého již nevyžadujete připojení ke cloudu. To umožňuje efektivně spravovat infrastrukturu připojenou ke cloudu.