Vi vill försäkra dig om att du känner till de viktigaste uppdateringarna som görs tillgängliga i Webex Cloud– Connected UC .

Oktober

Aktivera synkronisering av närvaro i två riktningar

Administratörer kan aktivera närvarosynkroniseringsfunktionen för synkronisering av användarens närvaro (I ett samtal, I ett möte, Presentera och Stör ej) mellan Microsoft Teams och Webex tvåvägsinriktat. Den här synkroniseringen hjälper Microsoft Teams-användare som använder Webex Calling-integrering att veta närvarostatus för sina kontakter.

Mer information om administratörskonfiguration finns i avsnitten Godkänn närvarosynkroniseringsbehörigheter och Aktivera avsnitten för tvåriktad närvarosynkronisering i Konfigurera Microsoft Teams för Webex Calling.

Användare kan se avsnittet Synkronisering av närvaro i två riktningar i Webex Calling för Microsoft Teams om du vill veta mer om den här funktionen.

Augusti

Samtalskopplingsstatus – – Stöds för dedikerad instans och UCM

En visuell indikator läggs till på startsidan för att visa status för vidarekoppling av samtal. Den här förbättringen hjälper användare att enkelt se om de har aktiverat inställningarna för vidarekoppling av samtal.

Omdesignad startsida för Webex Calling-integrering

Vi har helt omdesignat startsidan för vår Webex Calling-integrering i Microsoft Teams för att ge ett kraftfullare sätt att samarbeta direkt inom Teams. Den här designen ger smidig tillgänglighet till alla samtalsfunktioner, som är bekvämt tillgängliga på ett och samma ställe.

Status för samtalskoppling

En visuell indikator läggs till på startsidan för att visa status för vidarekoppling av samtal. Den här förbättringen hjälper användare att enkelt se om de har aktiverat inställningarna för vidarekoppling av samtal.


 

För närvarande är samtalskopplingsstatusen endast tillgänglig för Webex Calling-användare (moln/flerklient).

Aktivera flera samtalsfönster

Med flera samtalsfönster kan användare hantera flera linjer i ett enda fönster. Användare kan ringa och ta emot samtal, se status för alla linjer och ha bättre åtkomst till funktioner som parkera, överföra och bryta in utan att ändra till ett annat fönster.

Mer information om administratörskonfiguration finns i avsnittet Aktivera flersamtalsfönster i Konfigurera Microsoft Teams för Webex Calling.

Mer information om användarinställningar finns i avsnittet Hantera alla dina telefonsamtal på ett ställe i Webex Calling för Microsoft Teams.

Mars 2023

Stör ej-synkronisering i UCM-samtal

När du behöver tid att fokusera och inte vill att aviseringar om inkommande samtal ska störa dig behöver du nu inte aktivera Stör ej (Stör ej) på alla dina registrerade klienter separat. När du aktiverar statusen i Webex-appen synkroniseras den automatiskt till din skrivbordstelefon. På samma sätt synkroniseras statusen automatiskt med dina Webex-appar när du aktiverar den på skrivbordstelefonen.

Mer information finns i Stör ej-synkronisering i UCM-samtal .

Februari

Automatisk uppdatering

Listan över de senaste samtalen och röstbrevlådan på Webex Calling uppdateras automatiskt var ena minut så att du har tillgång till de senaste samtalsposterna.

 • Automatisk uppdatering – Senaste samtal – stöds för Webex Calling och UCM Cloud

 • Automatisk uppdatering – Röstbrevlåda – stöds för Webex Calling

Januari 2023

Stöd för Webex Cloud-ansluten UC-katalogtjänst för Unified CM:

Med den här funktionen kan du synkronisera och hantera användare från molnet till lokal eller moln UC-infrastruktur som Cisco Unified CM med Webex Cloud-Connected UC Directory Service. Under synkroniseringen importerar systemet en lista över användare och associerade användardata från Azure Active Directory (eller en liknande molnkatalogtjänst) som synkroniseras till Webex Common Identity Service.

Mer information finns i Webex Cloud– Stöd för ansluten UC-katalogtjänst för Unified CM .

Stöd för Webex Cloud– Connected UC Directory Service för Unity Connection:

Med den här funktionen kan du synkronisera och hantera användare från molnet till lokal eller moln UC-infrastruktur som Cisco Unity Connection med Webex Cloud-Connected UC Directory Service. Under synkroniseringen importerar systemet en lista över användare och associerade användardata från Azure Active Directory (eller en liknande molnkatalogtjänst) som synkroniseras till Webex Common Identity Service.

Mer information finns i Webex Cloud– Stöd för ansluten UC-katalogtjänst för Unity Connection .

29 november 2022

Synkronisering av samtalsnärvaro i UCM-samtal

I Presence-funktion Samtalsnärvaro synkroniseras din skrivbordstelefon samtalsstatus med Webex-appen, vilket gör att dina medarbetare kan se status för din skrivbordstelefon i sin Webex-app. När du är i ett aktivt samtal ändras din närvarostatus till I ett samtal. Denna status ändras tillbaka till tillgänglig när ditt samtal avslutas.

Mer information finns i Synkronisering av samtalsnärvaro i UCM-samtal .

2 augusti 2022

Gränslös CTI

Den kantlösa CTI-funktionen ger funktionen för Desk Phone Control från Webex-appen ansluten via MRA.

Med CTI-program kan användare

 • Hämta kundinformation från en databas utifrån information som nummerpresentation ger.
 • Använd information som ett interaktivt röstsvar (IVR) fångar, så att samtalet kan dirigeras till lämplig kundservicerepresentant eller så att informationen ges till den person som tar emot samtalet.

Mer information finns i Kantlöst CTI .

20 juni 2022

Synkronisera användar- och organisationskontakter:

Använd Control Hub för att synkronisera dina användare och organisationskontakter. För lokala distributioner konfigureras organisationskontakter i LDAP-server som kontaktobjekt eller i slutanvändartabellen i Cisco Unified Communications Manager . Du kan konfigurera regler i Control Hub för att klassificera användare i Unified CM databasen i slutanvändare och kontakter.

Mer information finns i Synkronisera användar- och organisationskontakter .

31 mars 2022

Följande nya migreringsfunktioner är tillgängliga med den här versionen:

Importera personliga kontakter från allmänna enheter och klienter:

Den här funktionen tillhandahåller en allmän mekanism för att importera alla användares kontakter till Webex-databasen för personliga kontakter (kontakttjänst). Detta är allmänt eftersom källan till kontakterna kan komma från lokala distributioner, molnkonkurrenters kontaktsystem eller till och med Webex Calling MT-distribution. Det öppnar migreringsscenarionerna för att stödja import av personliga kontakter, inte bara Unified CM.

Mer information finns i Importera personliga kontakter från tredjepartskällor .

Migrera din telefon till Webex Calling

Den fasta programvaran för Cisco Multiplattformstelefon (MPP) kan köras på vissa modeller av Cisco IP-telefon 6800-, 7800- och 8800-serien. Det är dock endast Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien som har kapacitet att köra antingen fast programvara för MPP eller fast programvara för företag. Om du har rätt licens kan du migrera mellan den fasta programvaran MPP eller Enterprise på Cisco IP-telefon 7800- och 8800-serien.

Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling .

13 december 2021

Automatisk etablering av Webex-appen för samtal i Webex (Unified CM): Med den här funktionen kan användare självetablera enheter för Calling i Webex (Unified CM) utan eller med minimalt med ingrepp i distributionen från Control Hub . När en användare som tillhandahålls för samtal i Webex (Unified CM) loggar in med sin registrerade e-postadress eller sitt användar-ID till Webex-appen, skapas enheter automatiskt i Unified CM.

Mer information finns i Automatisk etablering av Webex-appen för samtal i Webex (Unified CM) .

3 december 2021

Följande nya migreringsfunktion är tillgänglig med den här versionen:

Migrera personliga kontakter till Webex

Den här funktionen hjälper till att migrera slutanvändarnas anpassade Jabber-kontakter till personliga kontakter i Webex. Mer information finns i Migrera personliga kontakter till Webex .

19 november 2021

Felsökning av samtalssignaleringsproblem i Unified CM med Webex Cloud-Connected UC : Om du är skrivskyddad administratör eller fullständig administratör eller supportadministratör kan du använda den felsökningsinformation som finns i Control Hub för att fastställa orsaken till samtalssignaleringsproblem i Unified CM som användarna möter.

Mer information finns i Felsökning av samtalssignaleringsproblem i Unified CM med Webex Cloud-Connected UC .

9 november 2021

Supportadministratörsroll : Alla användare som loggar in som supportadministratörer kan nu visa Ansluten UC fliken i Analyser och Felsökning avsnitt om Control Hub.

Mer information finns i Tilldela organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub .

23 september 2021

Följande nya analysfunktion är tillgänglig med den här versionen:

Användarfilteranalys och nya diagram :

Du kan använda användarfilter som User ID, URI och Phone Number för att filtrera in de olika diagrammen Analyser . Denna information finns även tillgänglig i hämtade data för Serviceerfarenhet och Tillgångsanvändning diagram. Analyser stöder nu Ringer upp nummer och Uppringt nummer diagram.

Mer information finns i Analys för ditt Webex Cloud– Connected UC .

8 september 2021

Operations Dashboard och webbaserat Verktyg för övervakning i realtid (RTMT) :

Operationsinstrumentpanelen ger en översikt över samtal som har inträffat i det lokala nätverket under den senaste timmen och fungerar som startpunkt för det webbaserade Verktyg för övervakning i realtid för realtidsövervakning (RTMT).

En webbaserad RTMT finns nu tillgänglig som har viktiga funktioner för inbyggd RTMT. Med webb-RTMT-programmet kan du övervaka beteendet i realtid för Unified CM-, snabbmeddelande-, närvaro- och Cisco Unity Connection-kluster som du har registrerat.

Mer information finns i Instrumentpanel för drift.

1 september 2021

Följande nya migreringsfunktioner är tillgängliga med den här versionen:

Migrera Unified CM till Webex

Den här funktionen hjälper till att migrera Unified CM inställningarna för användare, enheter, nummer och platser till Webex Calling för en bättre användarupplevelse. Mer information finns i Migrera Unified CM till Webex .

Migrera användare eller kontakter till Webex

Den här funktionen hjälper till att migrera dina användare eller kontakter i Unified CM till Control Hub . Använd det här migreringsverktyget om du varken vill använda katalogsynkroniseringen eller den manuella exportproceduren för CSV-fil . Mer information finns i Migrera användare eller kontakter till Webex .


 

Den här versionen har inte stöd för kontaktsynkronisering.

11 augusti 2021

Certifikathantering i Webex Cloud-Connected UC : Den här funktionen hjälper dig att centralt hantera certifikat för Cisco Unified Communications Manager, IM och Presence, Cisco Unity Connection och Cisco Emergency Responder kluster i din distribution från Control Hub . Mer information finns i Certifikathantering i Webex Cloud-Connected UC .

3 augusti 2021

Följande nya migreringsfunktion är tillgänglig med den här versionen:

Migrera din telefon till Webex Calling : Den här funktionen hjälper till att migrera företagsenheter till molnet genom att tillhandahålla en ny och automatisk migrering av fast programvara för enheter från Control Hub . Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling .

18 juni 2021

Följande nya Analytics-funktioner är tillgängliga med den här versionen:

 • Trafikanalys : Med den här funktionen kan du visa diagram som är relaterade till samtalstrafikplatser och analys av samtalstrafik.

 • Kapacitetsanalys : Den här funktionen möjliggör visning av diagram som är relaterade till Trunk-användning.

4 maj, 2021

Följande nya Analytics-funktioner är tillgängliga med den här versionen:

 • Aktivera Webex Cloud– Connected UC För organisationer : Du kan aktivera eller aktivera Webex Cloud– Connected UC för befintliga organisationer från Control Hub sömlöst. Det här alternativet är endast tillgängligt för kundorganisationer med lokal Unified CM. Det är inte tillgängligt för organisationer med molnbaserat Unified CM, till exempel Hosted Collaboration Solution (HCS) och UCM Cloud.

  Mer information finns i Aktivera Webex Cloud-Connected UC för organisationer .

 • Webex Cloud– Connected UC Moduluppgradering : Uppgradera automatiskt programvaruversionerna för Webex Cloud– Connected UC på klusternivå. Uppgraderingen säkerställer att alla noder alltid körs med samma programvaruversion.

  Mer information finns i Webex Cloud– Uppgraderingsschema för ansluten UC-modul avsnitt i Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter .

23 april 2021

Följande nya migreringsfunktioner är tillgängliga med den här versionen:

 • Planera din Jabber-migrering : Använd Migration Insights för att planera din Jabber-migrering från en lokal distribution till molndistribution. Det låter dig samla in nödvändig information om användarens befintliga lokala distributionstjänster. Det låter dig även visa listan över snabbmeddelande- och närvaro- och Jabber-funktioner som eventuellt mappas direkt när du övergår till Webex-app efter migreringen. Dessa insikter hjälper dig att planera och bygga upp en tidslinje för en effektiv övergång till molnet.

  Mer information finns i Planera din Jabber-migrering.

 • Migrera Jabber till Webex App : Använd migreringsguiden i Control Hub för att migrera Cisco Jabber-användare med Unified CM till Webex-appen. Efter migreringen kan du fortsätta att använda de befintliga samtalskontrollalternativen för Cisco Jabber i Webex-appen. Webex-appen ger användare en lättanvänd upplevelse där de kan ringa samtal, skicka meddelanden, dela filer, schemalägga möten, visa tillgänglighetsstatus och så vidare.

  Mer information finns i Migrera Jabber-användare med Webex Cloud– Ansluten UC till Webex-app .

5 april 2021

Följande nya Analytics-funktioner är tillgängliga med den här versionen:

 • Stöd för SHA-512 : Med den här funktionen kan du hämta en Agent COP-fil som har SHA-512-kryptering. Detta gäller för Unified CM version 14.

 • Support för inbakat ombud : Versionerna Unified CM 12.5 SU4 och Unified CM 14 levereras med agent COP-fil. Detta eliminerar behovet av att skapa en separat Agent COP-fil. Men om du vill kan du fortfarande skapa en.

  Mer information om funktionerna finns i Konfigurera agenter och klustergrupper avsnitt i Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter .

Nästa steg

18 december 2020

Följande nya Analytics-funktioner är tillgängliga med den här versionen:

 • Uppdatera användargränssnitt : Vi har gjort om Översikt sidlayout. Den viktigaste Serviceerfarenhet och Tillgångsanvändning kort visas nu på en enda sida. Det finns även nya funktioner i användargränssnitt som beskrivs i avsnitten nedan.

 • Dölj och visa ett diagram : Du kan dölja ett diagram som du inte behöver för tillfället eller som inte är relevant för dig. Du kan även visa ett diagram som du tidigare hade dolt. Detta gör att du kan anpassa din syn på korten.

 • Ändra ordning på diagramsekvens : Du kan blanda ordningsföljden för diagrammen på både översikts- och detaljsidan. Detta gör att du kan anpassa din syn på korten.

 • Visa information om saknade data : Ibland kan ofullständiga data visas i analysdiagrammen på grund av förlust av telemetridata. Om det saknas data i diagrammen indikeras förlusten av data med en blixtikon som visas till höger om listruta för val av tidsperiod på sidan Analys.

 • Fler filter för diagram över tjänsteupplevelsen : På informationssidan för Serviceerfarenhet diagram finns fler filter tillgängliga.

  De extra filtren som finns tillgängliga för Samtalsvolymstatus diagram är följande:

  • Funktion för slutpunktsmedier

  • Slutpunktsserien

  • Analys av samtalsfel

  • Enhetspool

  • CAC Plats

  • Fysisk plats

  • Kodek

  • Headset efter modell

  De ytterligare filtren som är tillgängliga för Samtalsljudkvalitet diagram är följande:

  • Funktion för slutpunktsmedier

  • Slutpunktsserien

  • Enhetspool

  • CAC Plats

  • Fysisk plats

  • Kodek

 • Fler filter för diagram över tillgångsanvändning : På informationssidan för Tillgångsanvändning diagram finns fler filter tillgängliga.

  De extra filtren som finns tillgängliga för Antal samtal diagram är följande:

  • Funktion för slutpunktsmedier

  • Slutpunktsserien

  • Enhetspool

  • CAC Plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

  De ytterligare filtren som är tillgängliga för Samtalslängd diagram är följande:

  • Funktion för slutpunktsmedier

  • Slutpunktsserien

  • Enhetspool

  • CAC Plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

 • Användning av slutpunkt Diagram: I Tillgångsanvändning kategori har vi lagt till en översikt och detaljerade diagram för Användning av slutpunkt . Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av slutpunkter under samtal.

 • Användning av headset Diagram: I Tillgångsanvändning kategori har vi lagt till en översikt och detaljerade diagram för Användning av headset . Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av headset under samtal.

 • HTTP-proxy : Webex Cloud– Connected UC tjänsten har nu stöd för autentiserade HTTP-proxyer. De proxy-autentiseringsscheman som stöds är Basic och Digest.

 • Fel- och varningsrapportering : Du kan visa de problem som uppstår i din lokala infrastruktur och som påverkar funktionen av Webex Cloud– Connected UC tjänsten. Dessa problem kan orsaka förlust av telemetridata, fördröjning av data eller att felaktig data visas i analysdiagrammen. Beroende på hur allvarlig problemet är klassificeras det antingen som ett fel eller en varning. Den här typen av rapportering gör att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda alla lokala problem som påverkar data som skickas till Webex Cloud– Connected UC service och fatta välgrundade beslut.

 • Klustergrupp och borttagning av kluster : Från Control Hub , kan du ta bort antingen en klustergrupp eller ett kluster som du inte längre behöver vara ansluten till molnet. Detta gör att du kan hantera den infrastruktur som är ansluten till molnet på ett effektivt sätt.