Přehled příchozích hovorů

Nastavení zážitku z příchozích hovorů podporuje aktivaci a deaktivaci možnosti sdílení obrazovky v nastavení příchozích hovorů vybraných uživatelů, poskytuje přístup k dálkovému ovládání a umožňuje aktivovat video na počítači i na mobilu.

Administrátoři mohou použít toto nastavení z Control Hubu ke správě možnosti příchozího hovoru pro jednotlivého uživatele, skupinu uživatelů a na organizační úrovni. Tato nastavení mohou konfigurovat všichni administrátoři volání Webex s administrátory Partner, administrátory zákazníků nebo administrátory prodeje.

Pomocí nastavení zážitku během hovoru může správce spravovat tato nastavení:

Použít nastavení příchozího hovoru prostřednictvím šablony volání

Vytvoření nové šablony

Než začnete

Šablony nastavení umožňují snadno používat hromadná nastavení u více uživatelů či skupin. Výhody šablon nastavení jsou:

 • Spravovat hromadná nastavení.

 • Použít nové uživatele skupiny na požadovaná nastavení šablony.

 • Přepsat vlastní nastavení uživatele.

1

V nabídce Služby > Nastavení klienta přejděte na Volání.

2

Klepněte na položku Šablony a zobrazí se stránka šablon. Nastavení příchozího volání lze použít na úrovni skupiny nebo organizace pomocí šablony volání.

3

Na stránce šablony klikněte na možnost Vytvořit šablonu a vytvořte novou šablonu pro skupinu uživatelů.

4

V obecných nastaveních zadejte název a popis šablony.

5

V části Volání během hovoru zvolte přepínač pro povolení nebo zakázání těchto nastavení:

 • Žádost o dálkové ovládání- Umožňuje uživatelům vyžádat si a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních.
 • Give control— Umožňuje uživatelům nechat ostatní převzít kontrolu nad jejich sdíleným obsahem.
 • Video na ploše- Umožňuje uživatelům na pracovní ploše podporovat videohovory a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Video v mobilu- Umožňuje uživatelům mobilních telefonů videohovory podporovat a nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
 • Sdílení obrazovky - Umožňuje uživatelům sdílet obrazovku.
6

Klepněte na tlačítko Vytvořit šablonu a klepněte na tlačítko Další.

7

V poli Skupiny můžete vyhledávat a vybírat skupiny pro použití šablony. Pro použití šablony klikněte na tlačítko Hotovo.

8

Šablonu můžete seřadit podle pořadí priority. Uživatel může přejímat různé šablony z několika skupin. Pokud jsou šablony řazeny podle pořadí, pak se na uživatele vztahuje šablona s nejvyšším hodnocením.

Pointers to note, when you rank a template:

 • Skupinové šablony mají prioritu před nastaveními organizace.

 • Pokud uživatel představuje výjimku, ručně upravte jeho individuální nastavení a přepište tak skupinovou šablonu.

 • Pokud jednotlivé uživatele ručně neupravíte nebo nezahrnete do skupinových šablon, používají ve výchozím stavu nastavení organizace.

9

Použití existující šablony- Můžete prohledat existující šablonu, zobrazit nastavení, která jsou použita, a duplikovat šablonu nebo můžete přidat skupinu do existující šablony.

10

Klikněte na Akce na stránce šablon a použijte, odstraňte nebo vytvořte duplikát šablony.

Pokud je některé z nastavení, které zdědila skupina uživatelů, změněno pro uživatele, zobrazí se pro potvrzení vyskakovací okno nastavení šablony Přepsat.

Podrobnosti o úpravě nastavení na uživatelské úrovni naleznete v části Povolit nebo zakázat uživateli příchozí hovor.

11

Kliknutím na Aplikované skupiny zkontrolujte skupiny, které se na tuto šablonu vztahují.

12

Chcete-li přidat šablonu do skupiny, klikněte na tlačítko Použít šablonu. Zobrazí se stránka Použít šablonu pro skupiny.

13

V poli Skupiny můžete vyhledávat a vybírat skupiny pro použití šablony. Pro použití šablony klikněte na tlačítko Hotovo.

14

Na stránce šablony můžete zvolit možnost Resetovat/upravit stávající nastavení šablony. Tato změna se vztahuje na všechny uživatele na úrovni skupiny uživatelů, kde je šablona použita.


 

V současné době nelze vrátit nastavení šablony pouze pro konkrétního uživatele ve skupině uživatelů.