Pregled doživljaja dolaznog poziva

Podešavanje doživljaja dolaznog poziva podržava mogućnost omogućavanja i onemogućavanja deljenja ekrana u podešavanjima poziva izabranih korisnika, pruža pristup za daljinsko upravljanje i može da omogući video na računaru i mobilnom uređaju.

Administratori mogu da koriste ovu postavku iz Kontrolnog centra za upravljanje mogućnostima pozivanja za pojedinačnog korisnika, grupu korisnika i na organizacionom nivou. Svi administratori Webex Calling-a sa administratorima partnera, administratorima kupaca ili privilegijom administratora prodaje mogu da konfigurišu ova podešavanja.

Pomoću podešavanja doživljaja na poziv administrator može da upravlja sledećim podešavanjima:

Primijenite postavke doživljaja na poziv putem obrasca za pozivanje

Kreiranje novog šablona

Pre nego što počneš

Šabloni podešavanja predstavljaju jednostavan način za primenu grupnih podešavanja kod više korisnika i grupa. Prednosti šablona podešavanja su:

 • Upravljanje grupnim podešavanjima.

 • Primeni nove korisnike grupe na zahtevana podešavanja šablona.

 • Poništite prilagođena podešavanja korisnika.

1

Idite na Pozivanje u odeljku Usluge > Podešavanja klijenta.

2

Kliknite na Šabloni, stranica šablona se prikazuje. Podešavanja u pozivu mogu se primeniti na nivou grupe ili organizacije pomoću obrasca za pozivanje.

3

Na stranici šablona kliknite na Napravi šablon da biste napravili novi šablon za korisničku grupu.

4

Unesite naziv i opis šablona u opšta podešavanja.

5

Iz iskustva poziva, izaberite prekidač da biste omogućili ili onemogućili ova podešavanja:

 • Zahtev za daljinskoupravljanje - Omogućava korisnicima da zahtevaju i steknu kontrolu nad deljenim sadržajem drugih korisnika.
 • Omogućava korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenim sadržajem.
 • Video na radnoj površini- Omogućava korisnicima radne površine da podrže video pozivanje i podrazumevano podešavanje za odgovaranje na pozive sa uključenim video snimkom.
 • Video na mobilnom uređaju- Omogućava korisnicima mobilnog telefona da podrže video pozive i postavlja podrazumevane postavke za odgovaranje na pozive sa uključenim video snimkom.
 • Deljenje ekrana - Omogućava korisnicima da dele ekran.
6

Kliknite na Napravi šablon i kliknite na Sledeće.

7

U polju grupe možete da pretražujete i izaberete grupe da biste primenili šablon. Kliknite na Gotovo da biste primenili šablon.

8

Možete da rangirate šablon da biste odredili redosled prioriteta. Korisnik može da nasledi različite šablone iz različitih grupa. Ako su šabloni rangirani, onda je šablon sa najvišim rangom primenljiv na korisnika.

Pokazivači za napomenu, kada rangirate šablon:

 • Šabloni za grupe imaju prioritet u odnosu na podešavanja organizacije.

 • Ako je korisnik izuzetak, ručno uredite njegova pojedinačna podešavanja da biste zamenili šablon grupe.

 • Kod pojedinačnih korisnika se podrazumevano primenjuju podešavanja organizacije kada nisu ručno uređena ili uključena u šablone grupe.

9

Primena postojećeg šablona- Možete da pretražujete postojeći šablon, da pregledate podešavanja koja se primenjuju i da duplirate šablon ili da dodate grupu u postojeći šablon.

10

Kliknite na Radnje na stranici sa šablonima da biste primenili, izbrisali ili napravili duplikat šablona.

Ako je neko od podešavanja koje je nasledila korisnička grupa a izmenjeno za korisnika, onda se pojavljuje skočni prozor sa podešavanjima Premosti.

Da biste izmenili podešavanja na nivou korisnika, pogledajte Omogući ili onemogući doživljaj poziva za korisnika za detalje.

11

Kliknite na Primenjene grupe da biste proverili grupe koje se primenjuju na ovaj šablon.

12

Da biste dodali šablon u grupu, kliknite na Primeni šablon. Šablon Primeni na grupe prikazuje stranicu.

13

U polju grupe možete da pretražujete i izaberete grupe da biste primenili šablon. Kliknite na Gotovo da biste primenili šablon.

14

Možete da izaberete da resetujete/izmenite postojeće podešavanje šablona sa stranice šablona. Ova promena se odnosi na sve korisnike na nivou korisničke grupe gde se šablon primenjuje.


 

Trenutno ne možete da vratite podešavanja šablona samo za određenog korisnika u korisničkoj grupi.