Przegląd doświadczeń połączeń przychodzących

Ustawienie obsługi połączeń przychodzących obsługuje włączanie i wyłączanie funkcji udostępniania ekranu zgodnie z ustawieniami połączeń wybranych użytkowników, zapewnia dostęp do zdalnego sterowania i może włączać wideo na komputerze stacjonarnym i urządzeniu mobilnym.

Administratorzy mogą używać tego ustawienia w Centrum sterowania do zarządzania możliwością prowadzenia rozmowy dla pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników i na poziomie organizacji. Wszyscy administratorzy Webex Calling z uprawnieniami administratorów partnerów, administratorów klientów lub administratorów sprzedaży mogą konfigurować te ustawienia.

Korzystając z ustawienia obsługi rozmowy, administrator może zarządzać tymi ustawieniami:

Zastosuj ustawienia doświadczeń w trakcie połączenia za pomocą szablonu połączeń

Tworzenie nowego szablonu

Przed rozpoczęciem

Szablony ustawień to łatwy sposób na zastosowanie ustawień zbiorczych do wielu użytkowników i grup. Zaletami szablonów ustawień są:

 • Zarządzaj ustawieniami zbiorczymi.

 • Zastosuj nowych użytkowników grupy do wymaganych ustawień szablonu.

 • Zastąp niestandardowe ustawienia użytkownika.

1

Przejdź do sekcji Połączenia w sekcji Usługi > Ustawienia klienta.

2

Kliknij Szablony, zostanie wyświetlona strona szablonów. Ustawienia połączeń można zastosować na poziomie grupy lub organizacji za pomocą szablonu połączenia.

3

Na stronie szablonu kliknij opcję Utwórz szablon, aby utworzyć nowy szablon dla grupy użytkowników.

4

Wprowadź szablon Nazwa i Opis w ustawieniach ogólnych.

5

W sekcji W trakcie rozmowy wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć te ustawienia:

 • Poproś o zdalne sterowanie — umożliwia użytkownikom żądanie i przejęcie kontroli nad udostępnionymi treściami innych osób.
 • Przekaż kontrolę — umożliwia użytkownikom umożliwienie innym przejęcia kontroli nad udostępnianą zawartością.
 • Wideo na komputerze — umożliwia użytkownikom komputerów stacjonarnych obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślnego odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Wideo na urządzeniu mobilnym – umożliwia użytkownikom telefonów komórkowych obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślnego odbierania połączeń z włączonym wideo.
 • Udostępnianie ekranu — umożliwia użytkownikom udostępnianie ekranu.
6

Kliknij Utwórz szablon i dalej.

7

W polu grup możesz wyszukiwać i wybierać grupy do zastosowania szablonu. Kliknij Gotowe, aby zastosować szablon.

8

Możesz uszeregować szablon, aby określić kolejność priorytetów. Użytkownik może dziedziczyć różne szablony z wielu grup. Jeśli szablony są uszeregowane, dla użytkownika ma zastosowanie szablon o najwyższej randze.

Wskazówki do zapamiętania, gdy oceniasz szablon:

 • Szablony grup mają pierwszeństwo przed ustawieniami organizacji.

 • Jeśli użytkownik jest wyjątkiem, ręcznie edytuj jego indywidualne ustawienia, aby zastąpić szablon grupy.

 • Poszczególni użytkownicy są domyślnie przypisywani do ustawień organizacji, jeśli nie są edytowani ręcznie ani dołączani do szablonów grup.

9

Stosowanie istniejącego szablonu — możesz przeszukać istniejący szablon, wyświetlić zastosowane ustawienia i powielić szablon lub dodać grupę do istniejącego szablonu.

10

Kliknij opcję Działania na stronie szablonów, aby zastosować, usunąć lub utworzyć duplikat szablonu.

Jeśli którekolwiek z ustawień dziedziczonych przez grupę użytkowników jest zmodyfikowane dla użytkownika, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko Zastąp ustawienia szablonu w celu potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat modyfikowania ustawień na poziomie użytkownika zawiera temat Włączanie lub wyłączanie funkcji w trakcie rozmowy dla użytkownika.

11

Kliknij opcję Stosowane grupy, aby sprawdzić grupy, których dotyczy ten szablon.

12

Aby dodać szablon do grupy, kliknij Zastosuj szablon. Zostanie wyświetlona strona Zastosuj szablon do grup.

13

W polu grup możesz wyszukiwać i wybierać grupy do zastosowania szablonu. Kliknij Gotowe, aby zastosować szablon.

14

Na stronie szablonu możesz wybrać opcję resetowania/modyfikowania istniejącego szablonu. Ta zmiana dotyczy wszystkich użytkowników na poziomie grupy użytkowników, w której zastosowano szablon.


 

Obecnie nie można przywrócić ustawień szablonu tylko dla określonego użytkownika w grupie użytkowników.