Przed rozpoczęciem

Administratorzy mogą używać tego ustawienia z Centrum sterowania w celu zarządzania funkcjami w trakcie połączenia lub korzystania z administracyjnych elementów sterujących dla kluczowych funkcji aplikacji Webex dla pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników i na poziomie organizacji. Wszystkie Webex Calling Administratorzy z uprawnieniami administratorów partnerów, administratorów klientów lub administratorów sprzedaży mogą konfigurować te ustawienia.

Ustawienia skonfigurowane dla poziomu organizacji są automatycznie ustawiane dla użytkowników. Jeśli użytkownik włączył ustawienie na poziomie użytkownika, ustawienia użytkownika zastępują ustawienia na poziomie organizacji.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com, przejdź do Nawiązywanie połączeń .

2

Wybierz Ustawienia klienta i przewiń do Funkcja w trakcie połączenia .

3

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

 • Udostępnianie treści
  • Kontrola żądania — umożliwia użytkownikom zgłaszanie wniosków i przejmowanie kontroli nad udostępnionymi treściami innych osób.

  • Przekaż kontrolę —pozwala innym użytkownikom przejąć kontrolę nad udostępnioną zawartością tego użytkownika. Przełącznik jest WŁ. , domyślnie.

  • Udostępnianie ekranu — umożliwia udostępnianie ekranu na poziomie użytkownika.

 • Wideo
  • Wideo na komputerze — umożliwia użytkownikom komputerów stacjonarnych obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślnego odbierania połączeń z włączonym wideo.

   Również Odbieranie połączeń z włączonym wideo Opcja automatycznie inicjuje połączenia z wideo. Przełącznik jest ustawiony w pozycji WŁ., a opcja Odbieraj połączenia z włączonym wideo jest domyślnie wybrana.

  • Wideo na urządzeniu mobilnym — umożliwia użytkownikom mobilnym obsługę połączeń wideo i ustawienie domyślnego odbierania połączeń z włączonym wideo.

   Również Odbieranie połączeń z włączonym wideo Opcja automatycznie inicjuje połączenia z wideo. Przełącznik to WŁ. i Odbieranie połączeń z włączonym wideo opcja jest wybrana domyślnie.

 • Dodatkowe funkcje

  Przenieś połączenia do spotkań — umożliwia użytkownikom przeniesienie aktywnego połączenia telefonicznego do pełnego spotkania Webex wraz ze wszystkimi uczestnikami.

  Wyświetlanie wskaźnika nagrywania połączeń w celu automatycznego nagrywania — wyświetla wizualne wskazanie informujące wszystkich uczestników spotkania, że połączenie jest nagrywane.

  Wyświetl okno wielu połączeń — Zapewnia dostęp do oddzielnego okna do zarządzania wszystkimi połączeniami telefonicznymi.

  • Dla użytkowników korzystających z wielu linii — ta opcja obejmuje linie współdzielone, linie wirtualne i linie asystentów wykonawczych.

  • Dla wszystkich użytkowników


   

  Elementy podrzędne są ukryte, jeśli Wyświetl okno wielu połączeń przełącznik jest ustawiony na WYŁĄCZ .


 

Podczas konfigurowania tych ustawień dla użytkownika można wprowadzać dalsze zmiany na poziomie użytkownika. Ustawienia użytkownika nie powrócą automatycznie do domyślnych ustawień organizacji.

Ustawienia grupy użytkowników dla całej organizacji można skonfigurować za pomocą szablonu połączeń. Można utworzyć szablon i przypisać go do grupy użytkowników. Konfiguracja w szablonie dotyczy wszystkich użytkowników w grupie. Zobacz Szablony połączeń aby uzyskać szczegółowe informacje.