Nemohu spárovat zařízení Touch 10 s koncovým bodem Cisco nebo zařízením Cisco Webex pro místnosti.

Nemohu spárovat zařízení Touch 10 s koncovým bodem Cisco nebo zařízením Cisco Webex pro místnosti.

Zařízení Touch 10 se neaktualizuje

Zařízení Touch 10 se nepáruje s koncovým bodem Cisco

Možné příčiny:

  • Zařízení Cisco Touch 10 musí být před aktivací koncového bodu v aplikaci Webex spárována s koncovými body nebo zařízeními pro místnosti.
  • Při připojení zařízení Touch 10 přes síť (LAN) musí být zařízení Touch 10 ve stejné podsíti jako zařízení Webex pro místnosti.
  • Zařízení pro místnosti muselo být restartováno během posledních 10 minut. Pokud se zařízení pro místnosti v seznamu nezobrazí, zkuste jej restartovat.

Pokud zařízení Touch 10 není při aktivaci koncového bodu spárováno, nemusí být schopno úspěšného spárování, nebude získávat aktualizace systému a nezachová žádné změny nastavení.

Poznámka: Středisko technické podpory Cisco (TAC) podporuje pouze jedno zařízení Touch 10 na jedno zařízení pro místnosti.

Řešení:

Pokud zařízení Touch 10 nebylo při aktivaci koncového bodu spárováno, proveďte následující kroky:
  1. Odpojte zařízení Touch 10 od koncového bodu.
  2. Vraťte zařízení Touch 10 do továrního nastavení.
Nápovědu naleznete zde:
  1. Po resetování zařízení Touch 10 jej znovu připojte k injektoru Power over Ethernet (PoE) v rámu koncového bodu.
 
Nápovědu naleznete zde:
  1. Jakmile je zařízení Touch 10 připojeno k napájení, zahájí se proces nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  2. Po spárování zařízení Touch 10 znovu aktivujte koncový bod.

Byl tento článek užitečný?