Jag kan inte parkoppla en Touch 10 till en Cisco-slutpunkt eller Cisco Webex Room-enhet

Jag kan inte parkoppla en Touch 10 till en Cisco-slutpunkt eller Cisco Webex Room-enhet

Touch 10 uppdateras inte

Touch 10 parkopplas inte till Cisco-slutpunkt

Möjliga orsaker:

  • Cisco Touch 10-enheter måste parkopplas med slutpunkter eller Room-enheter innan du aktiverar slutpunkten i Webex.
  • Om du ansluter Touch 10 via nätverket (LAN) måste Touch 10 finnas i samma subnät som Webex Room-enheten.
  • Room-enheten måste ha startats inom de senaste 10 minuterna. Om du inte ser Room-enheten i listan provar du med att starta om den.

Om touch 10 inte är sammanlänkad när änd punkten är aktive rad kan det hända att det inte går att koppla upp systemet, att det inte kommer att ta emot system uppdateringar och inte kommer att behålla några ändringar i inställningarna.

Obs! Cisco TAC har bara stöd för en enda touch 10 per rums enhet.

Lösning :

om Touch10 inte parades samman när slut punkten aktiverades gör du så här:
  1. Koppla bort Touch 10 från slutpunkten.
  2. Gör en fabriksåterställning av Touch 10.
Mer hjälp finns i:
  1. När Touch 10 har återställts ansluter du den igen till ström via Power-over-Ethernet (PoE)-injektorn i slutpunktens ram.
 
Mer hjälp finns i:
  1. När Touch 10 är ansluten till ström börjar inställningsproceduren. Följ instruktionerna på skärmen.
  2. När Touch 10 har parkopplats aktiverar du slutpunkten igen.

Var den här artikeln användbar?