Nelze přidat uživatele pro online účet Webex v Centru řízení

Nelze přidat uživatele pro online účet Webex v Centru řízení

Nelze přiřadit licenci uživatelům pro účet Online Webex

Chyba:"Chyba účtu!Nemohli jsme načíst informace o vašem účtu.Zkuste se prosím osvěžit."

Omezení pro online účet Webex

 

Známé problémy a omezení pro online účet Webex: 

Scénář 1:

Problém:Správci nemohou přidávat uživatele do Centra řízení pro online účet služby Webex.
Příznak : Uživateli se zobrazí chyba:"Chyba účtu!Nemohli jsme načíst informace o vašem účtu.Zkuste prosím provést aktualizaci." po výběru možnosti Spravovat uživatele v Centru řízení.

Obrázek přidaný uživatelem
Průběh:Uživatele může přidávat a spravovat pouze správce fakturačních kontaktů.

Poznámka:E-mailový kontakt, který byl použit při nákupu online předplatného služby Webex, bude správcem fakturačních kontaktů pro tento konkrétní web Webex.

Scénář 2:

Problém : Správci nebudou moci přidávat uživatele, pokud nemají další licence.

Příznak : Správce je přesměrován na web služby Webex, aby si při přidávání uživatelů zakoupil doplňkovou licenci.

Alternativní řešení : Správce si musí zakoupit další uživatelskou licenci.

 

Poznámka : Uživatele nelze přidat, pokud nemáte k dispozici licenci.

Byl tento článek užitečný?