Nelze přidat uživatele pro online účet Webex v Centru řízení

Nelze přidat uživatele pro online účet Webex v Centru řízení

Nelze přiřadit licenci uživatelům pro online účet Webex

Chyba: "Chyba účtu! Nepodařilo se nám načíst informace o vašem účtu. Prosím, zkuste osvěžit."

Omezení pro online účet Webex

 

Známé problémy a omezení pro online účet Webex: 

Scénář 1:

Problém: Správci nemohou přidávat uživatele do Řídicího centra pro online účet Webex.
Příznak: Uživatel dostane chybu: "Chyba účtu! Nepodařilo se nám načíst informace o vašem účtu. Zkuste aktualizovat." po výběru možnosti Spravovat uživatele v Centru řízení.

Obrázek přidaný uživatelem
Alternativnířešení: Uživatele může přidávat/spravovat pouze správce fakturačního kontaktu.

Poznámka: E-mailový kontakt, který byl použit při nákupu online předplatného služby Webex, bude správcem fakturačního kontaktu pro tento konkrétní web Webex.

Scénář 2:

Problém: Správci nebudou moci přidávat uživatele, pokud nemají další licence.

Příznak: Správce je přesměrován na web Webex, aby si při přidávání uživatelů zakoupil doplňkovou licenci.

Alternativnířešení: Správce musí zakoupit další uživatelskou licenci.

 

Poznámka: Uživatele nelze přidat, pokud nemáte k dispozici licenci.

Byl tento článek užitečný?