Nije moguće dodati korisnike za Webex nalog na mreži u kontrolnom čvorištu

Nije moguće dodati korisnike za Webex nalog na mreži u kontrolnom čvorištu

Nije moguće dodeliti licencu korisnicima Webex naloga na mreži

Greška:"Greška naloga!Nismo uspeli da učitamo informacije za vaš nalog.Pokušajte da osvežite."

Ograničenja za Webex nalog na mreži

 

Poznati problemi i ograničenja za Webex nalog na mreži: 

Scenario 1:

Problem:Administratori ne mogu da dodaju korisnike u kontrolno čvorište za Webex nalog na mreži.
Simptom : Korisnik dobija grešku:"Greška naloga!Nismo uspeli da učitamo informacije za vaš nalog.Pokušajte da osvežite." nakon što izaberete stavku "Upravljanje korisnicima" u kontrolnom čvorištu.

Slika koju je dodao korisnik
Zaobilazna radnja:Samo administrator kontakta za naplatu može da dodaje/upravlja korisnicima.

Napomena:Kontakt e-pošte koji je korišćen prilikom kupovine Webex pretplate na mreži biće administrator kontakta za naplatu za tu određenu Webex lokaciju.

Scenario 2:

Problem : Administratori neće moći da dodaju korisnike ako nemaju dodatne licence.

Simptom : Administrator se preusmerava na Webex lokaciju da bi kupio dodatnu licencu prilikom dodavanja korisnika.

Zaobilazno rešenje: Administrator mora da kupi dodatnu korisničku licencu.

 

Napomena: Ne možete dodati korisnika osim ako nemate dostupnu licencu.

Da li je ovaj članak bio koristan?