Nije moguće dodati korisnike za Webex nalog na mreži u kontrolnom čvorištu

Nije moguće dodati korisnike za Webex nalog na mreži u kontrolnom čvorištu

Nije moguće dodeliti licencu korisnicima Webex naloga na mreži

Greška: "Greška naloga! Nismo mogli da učitamo informacije za vaš nalog. Pokušajte da osvežite."

Ograničenja za Webex nalog na mreži

 

Poznati problemi i ograničenja za Webex nalog na mreži: 

Scenario 1:

Problem: Administratori ne mogu da dodaju korisnike u kontrolno čvorište za Webex nalog na mreži.
Simptom: Korisnik dobija grešku: "Greška naloga! Nismo mogli da učitamo informacije za vaš nalog. Pokušajte da osvežite." nakon što izaberete stavku "Upravljanje korisnicima" u kontrolnom čvorištu.

Slika koju je dodao korisnik
Zaobilazno rešenje: Samo administrator kontakta za naplatu može da dodaje/upravlja korisnicima.

Napomena: Kontakt e-pošte koji je korišćen prilikom kupovine Webex pretplate na mreži biće administrator kontakta za naplatu za tu određenu Webex lokaciju.

Scenario 2:

Problem: Administratori neće moći da dodaju korisnike ako nemaju dodatne licence.

Simptom: Administrator se preusmerava na Webex lokaciju da bi kupio dodatnu licencu prilikom dodavanja korisnika.

Zaobilaznorešenje: Administrator mora da kupi dodatnu korisničku licencu.

 

Napomena: Ne možete dodati korisnika osim ako nemate dostupnu licencu.

Da li je ovaj članak bio koristan?