Předpoklady

Před integrací Webex kontaktního centra s konzolou Microsoft Dynamics 365 CRM se ujistěte, že máte následující:

Chcete-li integrovat Webex kontaktní centrum s konzolou Microsoft Dynamics 365, proveďte následující úkoly:

1

Přejděte na stránku Dynamics 365 Sales na adrese: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/.

2

Klikněte na Vyzkoušet zdarma.

3

Podle pokynů na obrazovce zadejte svůj e-mail a kontaktní údaje.

4

Nastavte si účet a kliknutím na e-mail spusťte bezplatnou zkušební verzi.

5

Přihlaste se do centra pro správu Power Platform pomocí zkušební instance na adrese: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<vaše instance>.

6

V mapě webu vyberte Prostředí.

7

Vyberte nové prostředí, které jste vytvořili, a poznamenejte si adresu URL v poli Adresa URL prostředí. Tuto adresu URL použijete při konfiguraci rozložení Dynamics 365 Desktop v Webex kontaktním centru.

1

Přihlaste se k Dynamics 365.

2

Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu okna a vyberte možnost Upřesnit nastavení.

3

Na stránce Nastavení klikněte na Microsoft AppSource.

4

V poli Hledat vyhledejte a vyberte Dynamics 365 Channel Integration Framework.

5

Klikněte na Získat.

6

Přihlaste se k Microsoft AppSource pomocí svého účtu *.onmicrosoft.com.

7

V poli Vybrat prostředí vyberte možnost Zkušební verze prodeje.

8

Přijměte právní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.

9

Klikněte na Souhlasím.

Než začnete

Ujistěte se, že jste nainstalovali aplikaci Channel Integration Framework před instalací Webex Kontaktní centrum pro Microsoft Dynamics 365. Další informace naleznete v tématu Nainstalujte aplikaci Channel Integration Framework.
1

Přihlaste se k Dynamics 365.

2

Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu okna a vyberte možnost Upřesnit nastavení.

3

Na stránce Nastavení klikněte na Microsoft AppSource.

4

V poli Hledat vyhledejte a vyberte Cisco Webex Contact Center pro Microsoft Dynamics.

5

Klikněte na Získat.

6

Přihlaste se k Microsoft AppSource pomocí svého účtu *.onmicrosoft.com.

7

Přijměte právní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.

8

Klikněte na Souhlasím.

Dokončení instalace nějakou dobu trvá.
9

Chcete-li zkontrolovat stav instalace, přihlaste se do centra pro správu Power Platform na adrese: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<vaše instance>.

10

Vyberte možnost Prostředí > prodejní zkušební verze.

11

Na stránce Zkušební verze prodeje přejděte do podokna Zdroje a klikněte na Aplikace Dynamics 365.

12

Ujistěte se, že je nainstalován stav následujících aplikací:

 • Cisco Webex Contact Center pro Microsoft Dynamics

 • Architektura integrace kanálů Dynamics 365

1

Na domovské stránce Dynamics 365 v rozevíracím seznamu Dynamics 365 vyberte Channel Integration Framework.

Na stránce Aktivní zprostředkovatelé kanálu je uveden předkonfigurovaný kanál Webex kontaktního centra, pokud existuje.
2

Klikněte na instanci kanálu kontaktního centra Webex, pokud existuje.

3

Na stránce Channel Provider Webex Contact Center (Kontaktní centrum ) klikněte na Delete (Odstranit ) a potvrďte odstranění.

4

Na stránce Aktivní zprostředkovatelé kanálu klepněte na tlačítko Nový a zadejte následující informace:


 

Použijte hodnoty zobrazené v seznamu. Pokud v seznamu není uvedena hodnota, ponechte pole prázdné. Pole Vlastní parametry ponechte prázdné.

5

Z rozevíracího seznamu Vybrat aplikace sjednoceného rozhraní pro kanál vyberte Centrum služeb zákazníkům.


 

Aplikace konektoru podporuje pouze aplikace sjednoceného rozhraní.

6

Z rozevíracího seznamu Vyberte role pro kanál vyberte příslušnou roli.

7

Klikněte na položku Uložit.

Zobrazí se stránka Webex Kontaktní centrum .
8

Kliknutím na adresu URL v poli Adresa URL kanálu ověřte konfiguraci.

Soubor JSON rozložení plochy pro Microsoft Dynamics 365 si můžete stáhnout z # https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Další informace o rozvržení portálu Webex Contact Center Management Portal Desktop naleznete v kapitole Provisioning (Zřizování) v příručce Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

1

Otevřete soubor JSON rozložení aplikace Microsoft Dynamics Desktop a do pole agentDN zadejte číslo agenta DN.

2

Do pole hostName zadejte adresu URL prostředí Dynamics 365.

3

Uložte provedené změny.

4

Přejděte na portál správy kontaktního centra Webex.

5

Na navigačním panelu portálu pro správu zvolte Zřizování > Rozložení plochy.

6

Klikněte na Nové rozvržení a zadejte podrobnosti pro rozvržení plochy.

7

Odešlete soubor JSON rozložení plochy Microsoft Dynamics.

8

Kliknutím na tlačítko Uložit uložte konfiguraci.

Nyní můžete spustit plochu kontaktního centra Webex v konzole Dynamics 365 CRM.

Před uskutečněním odchozích hovorů

Než uskutečníte odchozí hovory, ujistěte se, že jste provedli následující kroky:

 • Vytvořte vstupní bod odchozího volání a nastavte strategii vstupního bodu odchozího volání.

 • Povolte ANI pro odchozí volání pro profil agenta.

 • Nastavte ANI pro odchozí volání na mapování vytáčecího čísla k vstupnímu bodu.

Další informace naleznete v kapitole Provisioning (Zřizování) v příručce Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide .

Informace o používání aplikace Plocha naleznete v Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Uživatelské příručce.

Dělení úložiště třetích stran

Možný problém s nedávnou aktualizací prohlížeče Google Chrome a Edge 116 nebo novější by mohl narušit přihlašování ke konektorům CRM v kontaktním centru Webex. Tento problém se týká přihlášení k počítači v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Chcete-li vyřešit tento problém v prohlížeči Google Chrome:

 1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a do adresního řádku zadejte chrome://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Zakažte příznak Experimentální dělení úložiště třetích stran.

 3. Zavřete a znovu spusťte Chrome.

 4. Přihlaste se znovu na plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Řešení tohoto problému v prohlížeči Edge:

 1. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte edge://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Zadejte network.cookie.cookieBehavior do pole Název předvolby hledání na

 3. Uložte změny a restartujte prohlížeč.

 4. Přihlaste se znovu na plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Chcete-li vyřešit tento problém v prohlížeči Firefox:

 1. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte about:config .

  Může se zobrazit stránka s upozorněním. Kliknutím na tlačítko Přijmout riziko a Pokračovat přejděte na stránku about:config .

 2. Zadejte network.cookie.cookieBehavior do pole Název předvolby hledání v horní části stránky about:config a vyhledejte předvolbu.

 3. Dvojitým kliknutím na předvolbu nebo kliknutím na ikonu Upravit předvolbu upravte.

 4. Změňte hodnotu na 0.

 5. Uložte změny a restartujte prohlížeč.

 6. Přihlaste se znovu na plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

1

Přihlaste se k Dynamics 365.

2

Na stránce Dynamics 365 vyberte odkaz Výběr aplikace v levé horní části stránky.

3

V oblasti Publikované aplikace vyberte Centrum služeb zákazníkům.

4

Ve widgetu Kontaktní centrum Webex klikněte na tlačítko Přihlásit.

Integrovaná plocha kontaktního centra Webex se otevře na pravé straně konzoly Microsoft Dynamics 365.
1

Na stránce Dynamics 365 z rozevíracího seznamu Dynamics 365 vyberte aplikaci Centrum služeb zákazníkům.

2

Přihlaste se do aplikace Webex Contact Center Desktop.

3

Na stránce Agent Desktop změňte stav na K dispozici pro příjem hovorů.

1

Na stránce Dynamics 365 z rozevíracího seznamu Dynamics 365 vyberte aplikaci Centrum služeb zákazníkům.

2

Přihlaste se do aplikace Webex Contact Center Desktop.

3

V levém navigačním podokně kliknutím na Kontakty zobrazte seznam kontaktů.

4

Vyberte kontakt, kterému chcete volat.

5

Klepněte na ikonu Vytáčení v poli Mobilní telefon nebo Telefon do zaměstnání.

Plocha umístí hovor na zákazníka a změní stav agenta na Nečinný.

Tento článek popisuje konfiguraci a přizpůsobení aplikace Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop. Tento článek pomáhá přizpůsobit a automatizovat různé pracovní postupy pro agenty při zpracování příchozích i odchozích hovorů prostřednictvím Webex kontaktního centra Agent Desktop aplikace.

Aplikace Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop podporuje obě verze Channel Integration Framework (CIF v1 a CIF v2). Je nutné nainstalovat Channel Integration Framework na instanci MS Dynamics.

Je nutné stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace konektoru MS Dynamics Webex Contact Center z webu Microsoft Marketplace pro podporu verzí CIF v1 a v2.

Aplikace Agent Desktop konektor Webex kontaktního centra funguje pouze s Dynamics 365 (online) 9.1 a novější. Verze CIF v2 funguje pouze s aplikacemi s více relacemi. Pro funkce více relací musí instance MS Dynamics používat vícerelační aplikaci, jako je například pracovní prostor Customer Service.

Konfigurační stránka rozhraní pro integraci kanálů slouží k vložení aplikace Webex Contact Center Agent Desktop do MS Dynamics. Následující část podrobně popisuje konfiguraci rozhraní pro integraci kanálů verze 1 a verze 2.

Konfigurace rozhraní integrace kanálů má 3 části:

 • Konfigurace poskytovatele kanálu

 • Vyberte aplikace sjednoceného rozhraní pro kanál

 • Vyberte role pro kanál

Konfigurace poskytovatele kanálu

Tato část zachycuje obecné informace o kanálu. V tomto případě je Webex kontaktní centrum Agent Desktop.

Název pole

Popis

Název

Zadejte jedinečný název pro identifikaci kanálu. Například,msdync_wxccdesktop .

Popisek

Název widgetu. Například WebexCC Desktop.

Adresa URL kanálu

Nastavte Agent Desktop adresu URL Webex kontaktního centra na základě přístupu datového centra k ploše. Podívejte se na tabulku mapování adres URL datových center a stolních počítačů.

Povolit odchozí komunikaci

Ano nebo ne

Pořadí kanálů

Zadáním hodnoty 1 povolíte kanál

API verze

Zadejte 1 pro CIF v1

Důvěryhodná doména

Žádná hodnota

Vlastní parametry

Žádná hodnota

Vyberte aplikace sjednoceného rozhraní pro kanál

Ze seznamu položek vyberte několik aplikací nebo všechny. Po inicializaci aplikace sjednoceného rozhraní se aplikace Webex Contact Center Agent Desktop načte do aplikace sjednoceného rozhraní jako pomůcka.

Vyberte role pro kanál

Přidružte roli agenta, který má přístup k aplikaci sjednoceného rozhraní. Tato konfigurace nastavuje přístup na úrovni uživatele k Webex kontaktnímu centru Agent Desktop aplikaci v rámci MS Dynamics.

Konfigurace CIF v2 je dvoustupňový proces. V prvním kroku musí správce Microsoft Dynamics vytvořit vlastní kanál prostřednictvím aplikace Customer Service Admin Center. Ve druhém kroku musí správce MS Dynamics přidružit nově vytvořený kanál k sekci vlastního kanálu profilu agenta.

Nakonfigurujte obecné informace o kanálu na stránce Channel Integration Framework v2 Provider. CIF v2 funguje pouze s aplikacemi s více relacemi, jako je například pracovní prostor Customer Service.

Vytvoření konfigurace kanálu v centru pro správu služeb zákazníkům
 1. Otevřete aplikaci Centrum pro správu služeb zákazníkům ze stránky se seznamem aplikací MS Dynamics.

 2. Přejděte do nabídky Prostředí agenta > Pracovní prostory> Poskytovatel hlasového kanálu třetí strany.

 3. Kliknutím na tlačítko Nový otevřete stránku konfigurace kanálu.

 4. Zadejte Obecné informace o poskytovateli kanálu.

Podrobnosti karty Obecné

Následující tabulka obsahuje obecné informace o poskytovateli vlastních hlasových kanálů pro CIF v2.

Název pole

Popis

Název

Název kanálu.

Například wxccdesktop

Jedinečný název

Jedinečný název kanálu.

Například msdync_wxccdesktop

Popisek

Název widgetu.

Například WebexCC Desktop

Adresa URL kanálu

Toto je adresa URL kanálu.

https://<hostname dynamického crm> /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Příklad: Pokud je název hostitele instance aplikace Dynamics CRM orgf093c3bf.crm8.dynamics.com pak bude adresa URL kanálu následující: https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Povolit odchozí komunikaci

Hodnota je Ano nebo Ne

Pořadí kanálů

Zadáním hodnoty 1 povolíte kanál

API verze

Zadejte 2 pro CIF v2

Důvěryhodná doména

Žádná hodnota

Vlastní parametry

WxCCDesktopUrl: "https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/", "SessionTemplateName":"<název šablony relace>"}

 • WxCCDesktopUrl – zadejte Webex adresu URL kontaktního centra pro stolní počítače podle vašeho výběru na základě oblasti.

 • SessionTemplateName - určete šablonu relace pro váš komunikační panel.

Aktivace služby Analytics

Hodnota je Ano nebo Ne

Webex Kontaktní centrum Agent Desktop adresy URL

Adresa URL počítače

Datové centrum

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Severní Amerika

https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

Velká Británie

https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

Evropa

https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

APJC

Vlastní konfigurace rozložení plochy definuje vlastnosti pro správu příznaků funkcí, přizpůsobení vyhledávání pop obrazovky, konfiguraci vytáčení kliknutím a správu záznamů aktivit telefonních hovorů. Nejnovější vlastní rozvržení plochy pro aplikaci Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop si můžete stáhnout z následujícího odkazu https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Obecné informace

Správce kontaktního centra musí aktualizovat dvě vlastnosti, které zachycují obecné informace aplikace Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Název vlastnosti

Popis

Hostname

Toto je název hostitele instance MS Dynamics zákazníka. Správně nastavte hodnotu vlastnosti pro inicializaci aplikace Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Pokud je například adresa URL instance Dynamics CRM zákazníka # https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/main.aspx pak název hostitele je https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/.

desktopWidth

Nastavení šířky widgetu plochy uvnitř MS Dynamics CRM.

Výchozí hodnota je 500.

Odebrání předpony ANI

Výchozí vyhledávací parametr pro vyhledávání pop obrazovky je ANI nebo telefonní číslo volajícího. Někdy, i když poskytovatel služeb odešle telefonní číslo ve formátu E.164 (s kódem země), telefonní číslo zákazníka je uloženo bez kódu země v CRM. Proto to vede k selhání vyhledávání pop obrazovky.

Následující vlastnosti pomáhají odstranit kód země z ANI nebo telefonního čísla příchozího hovoru a používají se pro vyhledávání pop obrazovky.

Název vlastnosti

Popis

inboundANIPrefixToBeRemoved

Příznak funkce pro odebrání předčíslí ANI nebo telefonního čísla.

Hodnota je true nebo false.

inboundANIPrefix

Odebrání kódu země.

Například +1

Přizpůsobení vyhledávání pop obrazovky

V aplikaci Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop můžete provádět vyhledávání pop na obrazovce na základě ANI nebo telefonního čísla volajícího. Výchozí vyhledávací parametr pro vyhledávání pop obrazovky je ANI nebo telefonní číslo volajícího.

Parametr vyhledávání pop obrazovky můžete přizpůsobit na základě obchodních požadavků. Ve vlastním rozložení plochy je příznak funkce, který tuto funkci povoluje. Existují další vlastnosti pro definování parametru vyhledávání pop obrazovky, názvu entity crm a názvu pole entity crm.

Název vlastnosti

Popis

isAdvancedScreenpopEnabled

Příznak funkce pro povolení rozšířeného vyhledávání pop obrazovky. Nastavením hodnoty na true povolíte tuto funkci.

Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá.

cadVariableName

Název proměnné CAD, která obsahuje hodnotu vyhledávání pop obrazovky.

Pokud je například vyhledávání pop obrazovky prováděno na základě jména zákazníka, proměnná CAD obsahuje jméno zákazníka a je nastavena na Webex tok IVR kontaktního centra.

crmEntityFieldName

Název pole entity CRM, ve kterém se provádí vyhledávání pop obrazovky.

Pokud se například vyhledávání pop obrazovky provádí v poli jméno zákazníka v záznamu kontaktu, jedná se o jméno zákazníka.

crmEntityName

Název entity CRM, která se používá jako záznam vyhledávání v automaticky otevíraných oknech obrazovky.

Pokud je například provedeno vyhledávání na obrazovce v záznamu entity kontaktu aplikace CRM, je kontaktem crmEntityName.

Konfigurace vytváření záznamů aktivit telefonních hovorů

Automaticky vytvořit záznam aktivity telefonního hovoru v aplikaci MS Dynamics CRM pro příchozí i odchozí hovory. Správce může řídit vytváření záznamů aktivity telefonního hovoru pomocí vlastnosti funkce rozložení na ploše.

Název vlastnosti

Popis

phoneCallActivityRecordConfig

Hodnota vlastnosti je objekt JSON a má hlavně tři vlastnosti, které umožňují správci řídit vytváření záznamů aktivity telefonního hovoru. Následuje objekt JSON.

Vytvoření záznamu aktivity telefonního hovoru pro objekt JSON

{"createActivityRecordForInboundCall":true,"createActivityRecordForOutboundCall":true,"openActivityRecordAutomatically":false}

 • "createActivityRecordForInboundCall" umožňuje správci řídit vytváření záznamů aktivity telefonních hovorů pro příchozí hovory. Možná hodnota této vlastnosti je true nebo false. Pokud správce nastaví hodnotu jako false, systém nevytvoří záznam aktivity telefonního hovoru pro příchozí hovor.

 • "createActivityRecordForOutboundCall" umožňuje správci řídit vytváření záznamů aktivity telefonních hovorů pro odchozí hovory. Možná hodnota této vlastnosti je true nebo false. Pokud správce nastaví hodnotu jako false, systém nevytvoří záznam aktivity telefonního hovoru pro odchozí hovor.

 • "openActivityRecordAutomatically" umožňuje správci řídit, zda se záznam aktivity telefonního hovoru otevře automaticky po vytvoření záznamu. Pokud je tato vlastnost povolena, aktivita telefonního hovoru se otevře pro odchozí hovory na začátku hovoru a pro příchozí hovory, když agent přejde do stavu ukončení.

Konfigurace vytáčení klepnutím

Funkce Click to dial aplikace Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop umožňuje agentovi iniciovat odchozí hovory přímo z aplikace MS Dynamics CRM. Můžete přizpůsobit ANI pro odchozí volání iniciovaná z MS Dynamics CRM.

Název vlastnosti

Popis

outDialAni

Správce může nastavit odchozí vytáčení ANI pro volání kliknutím iniciovaná z MS Dynamics CRM. Pokud není nastavena hodnota ANI pro odchozí volání, použije aplikace první ANI pro odchozí volání ze seznamu, který je nakonfigurován pro agenta Webex na portálu pro správu kontaktního centra.

outDialEp

Vlastnost objektu úložiště pro načtení vstupního bodu odchozího vytáčení. Jedná se o statickou vlastnost a nevyžaduje žádnou změnu.

Povolit rozhraní Channel Integration Framework verze v2

Použijte vlastnost channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled pro povolení rozhraní Channel Integration Framework verze v2.

Název vlastnosti

Popis

channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Chcete-li povolit funkci CIF v2, nastavte hodnotu vlastnosti na true.

Widget Povolit akce

Pomocí vlastnosti isWidgetDisplayEnabled povolte widget Akce. Hodnotu této vlastnosti nesmíte měnit v úvodní části vlastního rozložení plochy. Vlastnost je vždy nastavena na hodnotu false v obslužné části vlastního rozložení plochy. Hodnotu vlastnosti byste měli aktualizovat pouze v části panelu vlastního rozvržení plochy.

Spravovat záznam aktivity

V aplikaci Microsoft Dynamics CRM je automaticky generován záznam aktivity telefonního hovoru pro příchozí i odchozí hovory. Vlastní rozložení plochy obsahuje konfigurační oddíl, který pomáhá mapovat přidružená data hovorů na odpovídající pole záznamu aktivity telefonního hovoru v produktu Microsoft Dynamics.

Název vlastnosti

Popis

createActivityRecordConfig

Hodnota vlastnosti je objekt JSON a má hlavně čtyři hodnoty, které pomáhají mapovat data přidružená k hovoru na pole záznamu aktivity telefonního hovoru Microsoft Dynamics. Hodnoty vlastností jsou následující:

 • "CadFieldName" je proměnná CAD, která obsahuje informace o volání, které mají být odeslány do řešení Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde můžete aktualizovat data a hodnota bude aktualizována v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnost, která se používá k rozhodnutí, zda použít výchozí hodnotu nebo jakoukoli jinou konstantu k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName . Pokud je tato vlastnost nastavena na true, hodnota ve vlastnosti defaultFieldValue se použije k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" obsahuje výchozí hodnotu, která bude použita k aktualizaci msDynamicsFieldName, pokud je vlastnost isDefaultValueEnabled nastavena na true.

Příklad:

[{"CadFieldName":"callNotes","msDynamicsFieldName":"description","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"directioncodeValue","msDynamicsFieldName":"directioncode","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Kde callNotes jsou přidružená data hovorů v poli Webex Kontaktní centrum a popis je pole Záznam aktivity telefonního hovoru Microsoft Dynamics.

Vytváření případů

Během hovoru můžete vytvořit případ na vyžádání. Tlačítko Vytvořit nebo zobrazit případ ve widgetu Akce Microsoft Dynamics vám pomůže otevřít objekt případu v režimu úprav kdykoli během interakce.

Konfigurace widgetu Akce má následující vlastnosti:

{"actionsWidgetConfig": {"isLiveNotesEnabled": true, "isCreateCaseEnabled": true}

Vlastnost isCreateCaseEnabled slouží k povolení nebo zakázání objektu create case.

Kromě toho se vlastnost createCaseRecordConfig používá k navázání proměnné CAD na pole Microsoft Dynamics. Mapování je pole objektů JSON a každý JSON má čtyři vlastnosti.

{"CadFieldName": "contactId", "msDynamicsFieldName": "customerid", "isDefaultValueEnabled": false, "defaultFieldValue": ""}

 • "CadFieldName" je proměnná CAD, která obsahuje informace o volání, které mají být odeslány do řešení Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde můžete aktualizovat data a hodnota bude aktualizována v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnost, která se používá k rozhodnutí, zda použít výchozí hodnotu nebo jakoukoli jinou konstantu k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName . Pokud je tato vlastnost nastavena na true, hodnota ve vlastnosti defaultFieldValue se použije k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" obsahuje výchozí hodnotu, která bude použita k aktualizaci msDynamicsFieldName, pokud je vlastnost isDefaultValueEnabled nastavena na true.

Příklad:

[{"CadFieldName":"contactId","msDynamicsFieldName":"customerid","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"ivrDescription","msDynamicsFieldName":"title","isDefaultValueEnabled":true,"defaultFieldValue":"případ vytvořil webexcc"}] 

Kde contactId je vybraný kontakt pro hovor a customerid je pole záznamu případu Microsoft Dynamics.

Konfigurovat widget akcí

Widget akcí je ve výchozím nastavení zapnutý, ale můžete povolit nebo zakázat funkce vytváření případu a živých poznámek z vlastního rozvržení plochy.

Název vlastnosti

Popis

akceWidgetConfig

Pomáhá zakázat nebo povolit funkce vytváření případu a živých poznámek z vlastního rozvržení plochy.

{"isLiveNotesEnabled":true,"isCreateCaseEnabled":true}

Kde vlastnost isCreateCaseEnabled se používá k povolení nebo zakázání objektu create case a vlastnost isLiveNotesEnabled se používá k povolení nebo zakázání funkce živých poznámek.

Správa nových kontaktů

Pokud nejsou informace o zákazníkovi k dispozici při vyhledávání na obrazovce, zobrazí se nový kontaktní formulář s předvyplněnými údaji o volajícím, jako je jeho telefonní číslo a další údaje spojené s hovorem. Tyto údaje jsou získávány od zákazníka prostřednictvím IVR. Z vlastního rozložení plochy můžete tato data přidružená k volání kontaktního centra Webex namapovat na odpovídající pole ve formuláři Microsoft Dynamics.

Název vlastnosti

Popis

openContactFormWithPrefilledDataConfig

Konfigurace mapování dat souvisejících s voláním a kontaktního formuláře aplikace Microsoft Dynamics. Toto mapování pomáhá předat data spojená s voláním do kontaktního formuláře aplikace Microsoft Dynamics.

 • "CadFieldName" je proměnná CAD, která obsahuje informace o volání, které mají být odeslány do řešení Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde můžete aktualizovat data a hodnota bude aktualizována v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnost, která se používá k rozhodnutí, zda použít výchozí hodnotu nebo jakoukoli jinou konstantu k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName . Pokud je tato vlastnost nastavena na true, hodnota ve vlastnosti defaultFieldValue se použije k aktualizaci vlastnosti msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" obsahuje výchozí hodnotu, která bude použita k aktualizaci msDynamicsFieldName, pokud je vlastnost isDefaultValueEnabled nastavena na true.

Příklad:

[{"CadFieldName":"phoneNumber","msDynamicsFieldName":"telephone1","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Kde phoneNumber je přidružená data volání v poli Kontaktní centrum Webex a telephone1 je pole záznamu kontaktu aplikace Microsoft Dynamics.