Innan du integrerar Webex Contact Center med Microsoft Dynamics 365 CRM console bör du kontrol lera att du har följande:

Om du vill integrera Webex kontakt Center med Microsoft Dynamics 365 console gör du så här:

1

Gå till sidan Dynamics 365 Sales på: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/.

2

Klicka på försök gratis.

3

Följ anvisningarna på skärmen för att ange din e-postadress och kontakt information.

4

Ställ in ditt konto och klicka på e-postmeddelandet för att starta din kostnads fria utvärderings version.

5

Logga in på Power Platform administrations Center med din utvärderings instans på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ < din instans >.

6

I webbplats översikten väljer du miljöer.

7

Välj den nya miljön som du skapade och notera URL-adressen i fältet miljö-URL . Du använder den här URL: en när du konfigurerar layouten för Dynamics 365 Desktop på Webex Contact Center.

1

Logga in i Dynamics 365.

2

Klicka på kugg hjuls ikonen högst upp till höger i fönstret och välj Avancerade inställningar.

3

Klicka på Microsoft AppSource på sidan inställningar.

4

Sök i fältet Sök efter och välj Dynamics 365 Channel Integration Framework.

5

Klicka på Hämta det nu.

6

Logga in i Microsoft AppSource med ditt *. onmicrosoft.com-konto.

7

I fältet Välj en miljö väljer du försäljnings utvärdering.

8

Godkänn juridiska villkor och sekretess policy.

9

Klicka på acceptera.

Innan du börjar

Kontrol lera att du installerar programmet Channel Integration Framework innan du installerar Webex Contact Center för Microsoft Dynamics 365. mer information finns i Installera programmet Channel Integration Framework.

1

Logga in i Dynamics 365.

2

Klicka på kugg hjuls ikonen högst upp till höger i fönstret och välj Avancerade inställningar.

3

Klicka på Microsoft AppSource på sidan inställningar.

4

sök i fältet sök efter och välj Cisco Webex Contact Center för Microsoft Dynamics.

5

Klicka på Hämta det nu.

6

Logga in i Microsoft AppSource med ditt *. onmicrosoft.com-konto.

7

Godkänn juridiska villkor och sekretess policy.

8

Klicka på acceptera.

Det tar en stund att slutföra installationen.
9

Om du vill kontrol lera statusen för installationen loggar du in i administrations centret för Power Platform på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ < din instans >.

10

Välj miljöer > försäljnings prov.

11

Gå till fönstret resurser och klicka på Dynamics 365-appar på sidan försäljnings utvärdering.

12

Kontrol lera att status för följande program är installerad:

  • Cisco Webex Contact Center för Microsoft Dynamics

  • Dynamics 365 Channel Integration Framework

1

Gå till start sidan för dynamics 365 och välj Channel Integration Framework i list rutan Dynamics 365 .

sidan Active Channel providers visas en lista över de förkonfigurerade Webex kontakt Center kanal.
2

Klicka på instansen för Webex kontakt Center kanal, om det finns någon.

3

klicka på ta bort på sidan Channel Provider Webex Contact Center och bekräfta borttagningen.

4

Klicka på nytt på sidan Active Channel providers och ange följande information:


 

Använd de värden som visas i listan. Om listan inte anger ett värde lämnar du fältet tomt. Lämna fältet anpassat parametrar tomt.

5

Välj kund tjänst nav i list rutan Välj Unified Interface Apps (kanal ).


 

Anslutnings programmet har endast stöd för Unified Interface Apps.

6

I list rutan Välj roller för kanalen väljer du den aktuella rollen.

7

Klicka på Spara.

sidan Webex kontakt Center visas.
8

Klicka på URL: en i fältet kanal-URL om du vill validera konfigurationen.

Du kan hämta JSON-filen Desktop layout för Microsoft Dynamics 365 från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Mer information om layouten Webex Contact Center Management Portal Desktop finns i användar kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

1

Öppna JSON-filen för Microsoft Dynamics Desktop layout och ange en agents DN i fältet agentDN .

2

Gå till fältet värdnamn och ange Dynamics 365-miljö-URL: n.

3

Spara ändringarna.

4

Gå till Webex Contact Center Management Portal.

5

Gå till hanterings portalens navigerings fält och välj etablera > Border layout.

6

Klicka på ny layout och ange information om Skriv bords layouten.

7

Ladda upp JSON-filen för Microsoft Dynamics Desktop layout.

8

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Nu kan du starta Webex Contact Center Desktop i Dynamics 365 CRM-konsolen.

Innan du ringer ett samtal bör du kontrol lera följande:

  • Skapa en start punkt för uppringning och Ställ in en strategi för post punkt för utgående samtal.

  • Aktivera ANI för utgående samtal för agent profilen.

  • Ställ in ett uppringnings-ANI till en uppringnings punkts mappning.

Mer information finns i etablerings kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Mer information om hur du använder skriv bordet finns i Cisco Webex Contact Center Agent Desktop användar handbok.

1

Logga in i Dynamics 365.

2

På sidan Dynamics 365 klickar du på länken app Selection (Välj) högst upp till vänster på sidan.

3

Gå till området publicerade appar och välj kund tjänst nav.

4

klicka på logga in på widgeten Webex kontakt Center.

Det integrerade Webex kontakt Center Desktop öppnas på höger sida av Microsoft Dynamics 365 console.

1

Välj Customer Service Hub -programmet från list rutan Dynamics 365 på sidan Dynamics 365 .

2

Logga in i programmet Webex Contact Center Desktop .

3

ändra statusen till tillgänglig för att ta emot samtal på sidan Agent Desktop .

1

Välj Customer Service Hub -programmet från list rutan Dynamics 365 på sidan Dynamics 365 .

2

Logga in i programmet Webex Contact Center Desktop .

3

Klicka på kontakter i navigerings fönstret till vänster för att Visa kontakt listan.

4

Välj den kontakt som du vill ringa.

5

Klicka på ikonen för att ringa upp i mobil telefonen eller i fältet företags telefon .

Skriv bordet ringer samtalet till kunden och ändrar agent statusen till inaktiv.