Förutsättningar

Innan du integrerar Webex kontaktcenter med Microsoft Dynamics 365 CRM-konsolen bör du kontrollera att du har följande:

Integrera Webex kontaktcenter med Microsoft Dynamics 365-konsolen genom att utföra följande uppgifter:

1

Gå till sidan Dynamics 365 Sales på: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/.

2

Klicka på Prova gratis.

3

Följ anvisningarna på skärmen för att ange din e-postadress och kontaktinformation.

4

Konfigurera ditt konto och klicka på e-postmeddelandet för att starta din kostnadsfria provperiod.

5

Logga in på administrationscentret för Power Platform med utvärderingsinstansen på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>.

6

I webbplatsöversikten väljer du Miljöer.

7

Välj den nya miljön som du skapade och anteckna URL:en i fältet Miljö-URL . Du använder den här URL:en när du konfigurerar Dynamics 365 Desktop-layouten på Webex Contact Center.

1

Logga in på Dynamics 365.

2

Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i fönstret och välj Avancerade inställningar.

3

På sidan Inställningar klickar du på Microsoft AppSource.

4

I fältet Sök söker du efter och väljer Dynamics 365 Channel Integration Framework.

5

Klicka på Hämta nu.

6

Logga in på Microsoft AppSource med ditt *.onmicrosoft.com konto.

7

I fältet Välj en miljö väljer du Försäljningsutvärderingsversion.

8

Godkänn de juridiska villkoren och sekretesspolicyerna.

9

Klicka på Godkänn.

Innan du börjar

Se till att du installerar Channel Integration Framework-programmet innan du installerar Webex Contact Center för Microsoft Dynamics 365. Mer information finns Installera programmet Channel Integration Framework.
1

Logga in på Dynamics 365.

2

Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i fönstret och välj Avancerade inställningar.

3

På sidan Inställningar klickar du på Microsoft AppSource.

4

I fältet Sök söker du efter och väljer Cisco Webex Contact Center för Microsoft Dynamics.

5

Klicka på Hämta nu.

6

Logga in på Microsoft AppSource med ditt *.onmicrosoft.com konto.

7

Godkänn de juridiska villkoren och sekretesspolicyn.

8

Klicka på Godkänn.

Installationen tar lite tid att slutföra.
9

Om du vill kontrollera installationens status loggar du in på administrationscentret för Power Platform på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>.

10

Välj Miljöer > Utvärderingsversion av försäljning.

11

På sidan Utvärderingsversion av försäljning går du till fönstret Resurser och klickar på Dynamics 365-appar.

12

Kontrollera att statusen för följande program är Installerad:

 • Cisco Webex Contact Center för Microsoft Dynamics

 • Dynamics 365 ramverk för kanalintegrering

1

På startsidan för Dynamics 365 går du till listrutan Dynamics 365 och väljer Ramverk för kanalintegrering.

sidan Leverantörer av aktiva kanaler visas en lista över eventuella förkonfigurerade Webex Contact Center-kanaler.
2

Klicka på instansen av kanalen Webex Contact Center, om det finns någon.

3

Klicka på Ta bort på sidan Kanalleverantör Webex kontaktcenter och bekräfta borttagningen.

4

På sidan Aktiva kanalleverantörer klickar du på Nytt och anger följande information:


 

Använd värdena som visas i listan. Om listan inte anger något värde lämnar du fältet tomt. Lämna fältet Anpassade parametrar tomt.

5

I listrutan Välj appar med enhetligt gränssnitt för kanalen väljer du Kundtjänstnav.


 

Anslutningsprogrammet stöder endast appar med enhetligt gränssnitt.

6

I listrutan Välj roller för kanalen väljer du lämplig roll.

7

Klicka på Spara.

Sidan Webex Contact Center visas.
8

Klicka på URL:en i fältet Kanal-URL för att validera konfigurationen.

Du kan hämta JSON-filen med skrivbordslayout för Microsoft Dynamics 365 från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Mer information om skrivbordslayouten för Webex Contact Center Management Portal finns i kapitlet Etablering i Cisco Webex Contact Center Installations- och administrationsguiden.

1

Öppna JSON-filen Microsoft Dynamics Desktop-layout och ange ett agent-DN i fältet agentDN .

2

I fältet värdnamn anger du Dynamics 365-miljö-URL:en.

3

Spara ändringarna.

4

Gå till hanteringsportalen för Webex Contact Center.

5

I navigeringsfältet i hanteringsportalen väljer du Etablering > skrivbordslayout.

6

Klicka på Ny layout och ange information om skrivbordslayouten.

7

Överför JSON-filen för Microsoft Dynamics Desktop-layout.

8

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Nu kan du starta Webex Contact Center Desktop i Dynamics 365 CRM-konsolen.

Innan du ringer uppringningssamtal

Innan du ringer uppringningssamtal bör du se till att göra följande:

 • Skapa startpunkten för outdial och ställ in en strategi för outdial-startpunkt.

 • Aktivera outdial ANI för agentprofilen.

 • Ställ in ANI för uppringning till en uppringningsnummer-till-ingångspunkt-mappning.

Mer information finns i kapitlet Etablering i Cisco Webex Contact Center Installations- och administrationshandboken.

Information om hur du använder Desktop finns i Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Användarhandbok.

Partitionering av lagring från tredje part

Ett möjligt problem med den senaste uppdateringen av Google Chrome och Edge 116 eller senare kan störa din inloggningsupplevelse till CRM-kopplingar i Webex Contact Center. Det här problemet påverkar Desktop inloggning på Microsoft Dynamics 365 CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i webbläsaren Google Chrome:

 1. Öppna webbläsaren Google Chrome och ange chrome://flags/#third-party-storage-partitioning i adressfältet.

 2. Inaktivera den experimentella lagringspartitioneringsflaggan från tredje part.

 3. Stäng och starta om Chrome.

 4. Logga in igen på skrivbordet i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i Edge-webbläsaren:

 1. Öppna webbläsaren och ange edge://flags/#third-party-storage-partitioning i adressfältet.

 2. Ange network.cookie.cookieBehavior i rutan Sökinställningsnamn

 3. Spara ändringarna och starta om webbläsaren.

 4. Logga in igen på skrivbordet i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i webbläsaren Firefox:

 1. Öppna webbläsaren och skriv about:config i adressfältet.

  En varningssida kan visas. Klicka på Acceptera risken och Fortsätt för att gå till sidan about:config .

 2. Ange network.cookie.cookieBehavior i rutan Sökinställningsnamn högst upp på sidan about:config för att hitta inställningen.

 3. Dubbelklicka på inställningen eller klicka på ikonen Redigera för att redigera inställningen.

 4. Ändra värdet till 0.

 5. Spara ändringarna och starta om webbläsaren.

 6. Logga in igen på skrivbordet i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsolen.

1

Logga in på Dynamics 365.

2

På sidan Dynamics 365 väljer du länken Appval längst upp till vänster på sidan.

3

I området Publicerade appar väljer du Kundtjänstnav.

4

Klicka på logga in i widgeten Webex Contact Center.

Den integrerade Webex Contact Center Desktop öppnas till höger i Microsoft Dynamics 365-konsolen.
1

På sidan Dynamics 365 , i listrutan Dynamics 365 , väljer du programmet Kundtjänstnav .

2

Logga in på skrivbordsprogrammet Webex Contact Center.

3

På sidan Agent Desktop ändrar du statusen till Tillgänglig för att ta emot samtal.

1

På sidan Dynamics 365 , i listrutan Dynamics 365 , väljer du programmet Kundtjänstnav .

2

Logga in på skrivbordsprogrammet Webex Contact Center.

3

Klicka på Kontakter i det vänstra navigeringsfönstret så visas listan med kontakter.

4

Markera kontakten som du vill ringa.

5

Klicka på uppringningsikonen i fältet Mobiltelefon eller Telefon.

Desktop ringer upp kunden och ändrar agentstatusen till Inaktiv.

I den här artikeln beskrivs konfiguration och anpassning av Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-program. Den här artikeln hjälper dig att anpassa och automatisera olika arbetsflöden för agenterna medan de hanterar både inkommande och utgående samtal via Webex Contact Center Agent Desktop-program.

Programmet Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop stöder båda versionerna av Channel Integration Framework (CIF v1 och CIF v2). Du måste installera Channel Integration Framework på MS Dynamics-instansen.

Du måste hämta och installera den senaste versionen av Webex Contact Center MS Dynamics Connector-programmet från Microsoft Marketplace för att stödja CIF v1- och v2-versionerna.

Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop Connector-programmet fungerar endast med Dynamics 365 (online) 9.1 och senare. CIF v2-versionen fungerar bara med appar med flera sessioner. För multisessionsfunktioner måste MS Dynamics-instansen använda en multisession-app, till exempel Customer Service-arbetsytan.

Konfigurationssidan för kanalintegrationsramverket används för att bädda in Webex Contact Center Agent Desktop Application i MS Dynamics. I följande avsnitt beskrivs konfigurationen av både channel integration framework version 1 och version 2.

Konfigurationen av ramverket för kanalintegrering har 3 avsnitt:

 • Konfiguration av kanalleverantör

 • Välj appar med enhetligt gränssnitt för kanalen

 • Välj roller för kanalen

Konfiguration av kanalleverantör

I det här avsnittet samlas allmän information om kanalen. I det här fallet är det Webex Contact Center Agent Desktop.

Fältnamn

Beskrivning

Namn

Ange ett unikt namn som identifierar kanalen. Till exempel msdync_wxccdesktop.

Etikett

Ett widgetnamn. Till exempel WebexCC Desktop.

Kanalens URL

Ange en Webex kontaktcenter-Agent Desktop-URL baserat på datacentret som har åtkomst till skrivbordet. Se tabellen med URL-mappningar för datacenter och skrivbord.

Aktivera utgående kommunikation

Ja eller nej

Kanalordning

Ange 1 för att aktivera kanalen

API-version

Ange 1 för CIF v1

Betrodd domän

Inget värde

Anpassade parametrar

Inget värde

Välj appar med enhetligt gränssnitt för kanalen

Välj några appar eller alla från listan över objekt. När appen med enhetligt gränssnitt initieras läses Webex Contact Center Agent Desktop-programmet in i appen med enhetligt gränssnitt som widget.

Välj roller för kanalen

Associera agentrollen som har åtkomst till appen med enhetligt gränssnitt. Den här konfigurationen ställer in åtkomst på användarnivå till Webex Contact Center Agent Desktop Application i MS Dynamics.

CIF v2-konfigurationen är en tvåstegsprocess. I det första steget måste Microsoft Dynamics Admin skapa en anpassad kanal via Customer Service Admin Center-appen. I det andra steget måste MS Dynamics-administratören associera den nyligen skapade kanalen till avsnittet med anpassad kanal i agentprofilen.

Konfigurera allmän information om kanalen på sidan Channel Integration Framework v2 Provider. CIF v2 fungerar bara med multisessionsappar som Customer Service-arbetsytan.

Skapa kanalkonfiguration i administrationscentret för kundtjänst
 1. Öppna appen Administrationscenter för kundtjänst från listsidan för MS Dynamics-appar.

 2. Gå till Agentupplevelse > Arbetsytor > Tredjepartsleverantör av röstkanaler.

 3. Klicka på Ny för att öppna kanalkonfigurationssidan.

 4. Ange Allmän information om kanalleverantören.

Information om fliken Allmänt

Följande tabell innehåller allmän information om anpassad röstkanalleverantör för CIF v2.

Fältnamn

Beskrivning

Namn

Kanalens namn.

Till exempel wxccdesktop

Unikt namn

Kanalens unika namn.

Till exempel msdync_wxccdesktop

Etikett

Ett widgetnamn.

Till exempel WebexCC Desktop

Kanalens URL

Det här är kanalens URL.

https://<hostname av dynamisk crm> /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Till exempel: Om värdnamnet för din Dynamics CRM-instans är orgf093c3bf.crm8.dynamics.com kommer kanalens URL att vara följande: https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Aktivera utgående kommunikation

Värdet är Ja eller Nej

Kanalordning

Ange 1 för att aktivera kanalen

API-version

Ange 2 för CIF v2

Betrodd domän

Inget värde

Anpassade parametrar

WxCCDesktopUrl: "https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/", "SessionTemplateName":"<sessionsmallnamn>"}

 • WxCCDesktopUrl – ange valfri URL för Webex Contact Center Desktop baserat på region.

 • SessionTemplateName – ange sessionsmallen för kommunikationspanelen.

Aktivera analys

Värdet är Ja eller Nej

Webex URL-adresser till kontaktcenter Agent Desktop

Skrivbords-URL

Data Center

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Nordamerika

https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

Storbritannien

https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

Europa

https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

APJC

Den anpassade skrivbordslayoutkonfigurationen definierar egenskaperna för att hantera funktionsflaggor, anpassa skärmpopsökningen, konfigurera klicka för att ringa och hantera telefonsamtalsaktivitetspost. Du kan hämta den senaste anpassade skrivbordslayouten för Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop Application från följande länk https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Allmän information

Kontaktcenteradministratören måste uppdatera de två egenskaperna som samlar in allmän information om programmet Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Egenskapens namn

Beskrivning

Värdnamn

Detta är värdnamnet för kundens MS Dynamics-instans. Ange egenskapsvärdet korrekt för att initiera Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-programmet.

Om till exempel kundens URL för CRM-dynamikinstansen är https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/main.aspx är värdnamnet https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/.

skrivbordBredd

För att ställa in bredden på skrivbordswidgeten i MS Dynamics CRM.

Standardvärdet är 500.

Ta bort ANI-prefixet

Standardsökparametern för skärmpopsökningen är ANI eller uppringarens telefonnummer. Ibland, även när tjänsteleverantören skickar telefonnumret i E.164 format (med landskoden), lagras kundens telefonnummer utan landskoden i CRM. Därför leder det till skärmpopsökningsfel.

Följande egenskaper hjälper till att ta bort landskoden från ANI eller telefonnumret för det inkommande samtalet och används för skärmsökning.

Egenskapens namn

Beskrivning

inboundANIPrefixToBeRemoved

Funktionsflagga för att ta bort ANI eller telefonnummerprefix.

Värdet är sant eller falskt.

inkommandeANIPrefix

Ta bort landskoden.

Till exempel +1

Anpassa skärmpopsökning

Du kan utföra skärmpopsökning baserat på ANI eller telefonnummer till den som ringer i Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-program. Standardsökparametern för skärmpopsökningen är ANI eller uppringarens telefonnummer.

Du kan anpassa parametern för skärmpopsökning baserat på affärsbehov. Det finns en funktionsflagga i den anpassade skrivbordslayouten för att aktivera den här funktionen. Det finns ytterligare egenskaper för att definiera screen pop-sökparametern, crm-entitetsnamnet och crm-entitetsfältnamnet.

Egenskapens namn

Beskrivning

isAdvancedScreenpopEnabled

Funktionsflagga för att aktivera avancerad skärmsökning. Ställ in värdet på true för att aktivera den här funktionen.

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

cadVariableName

Namnet på CAD-variabeln som innehåller skärmpop-sökvärdet.

Om popup-sökningen till exempel görs baserat på kundens namn innehåller CAD-variabeln kundens namn och anges till Webex Contact Center-IVR flöde.

crmEntityFieldName

Namnet på CRM-entitetsfältet där skärmpopsökningen utförs.

Om popup-sökningen till exempel utförs i fältet kundnamn i kontaktposten är det kundens namn.

crmEntity Name

Namnet på CRM-entiteten som används som skärmsökningspost.

Om till exempel skärmpopsökningen utförs på CRM-kontaktentitetsposten är crmEntityName kontakten.

Konfigurera skapande av aktivitetsposter för telefonsamtal

Skapa automatiskt en post för telefonsamtalsaktivitet i MS Dynamics CRM för både inkommande och utgående samtal. Administratören kan styra hur posten för telefonsamtalsaktivitet ska skapas med hjälp av funktionsegenskapen för skrivbordslayout.

Egenskapens namn

Beskrivning

phoneCallActivityRecordConfig

Egenskapsvärdet är JSON-objektet och har huvudsakligen tre egenskaper som gör att administratören kan styra hur posten för samtalsaktivitet ska skapas. Följande är JSON-objektet.

Skapa post för telefonsamtalsaktivitet för JSON-objekt

{"createActivityRecordForInboundCall":true,"createActivityRecordForOutboundCall":true,"openActivityRecordAutomatically":false}

 • Med "createActivityRecordForInboundCall" kan administratören styra hur aktivitetsposten för telefonsamtal skapas för inkommande samtal. Det möjliga värdet för den här egenskapen är sant eller falskt. Om administratören anger värdet som falskt skapas ingen post för telefonsamtalsaktivitet för det inkommande samtalet.

 • Med "createActivityRecordForOutboundCall" kan administratören styra hur aktivitetsposter för telefonsamtal skapas för utgående samtal. Det möjliga värdet för den här egenskapen är sant eller falskt. Om administratören anger värdet som falskt skapar systemet inte posten för telefonsamtalsaktivitet för det utgående samtalet.

 • Med "openActivityRecordAutomatically" kan administratören styra om posten för telefonsamtalsaktivitet öppnas automatiskt när posten har skapats. Om den här egenskapen är aktiverad öppnas telefonsamtalsaktiviteten för utgående samtal i början av samtalet och för inkommande samtal när agenten går till avslutningstillstånd.

Konfigurera klicka för att ringa

Med funktionen "ring för att ringa" i Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop Application kan agenten initiera uppringningssamtal direkt från MS Dynamics CRM-programmet. Du kan anpassa ANI för uppringningssamtal som initieras från MS Dynamics CRM.

Egenskapens namn

Beskrivning

utDialAni

Administratören kan ställa in uppringnings-ANI för de klicka-för-att-ringa-samtal som initieras från MS Dynamics CRM. Om ANI-värdet för outdial inte har angetts använder programmet det första ANI för outdial från listan som har konfigurerats för agenten i hanteringsportalen för Webex Contact Center.

outDialEp

Egenskapen store-objekt för hämtning av startpunkt för uppringning. Det är en statisk egenskap och kräver ingen förändring.

Aktivera version v2 av ramverket för kanalintegrering

Använd egenskapen channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled för att aktivera Channel Integration Framework version v2.

Egenskapens namn

Beskrivning

channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Om du vill aktivera funktionen CIF v2 anger du egenskapsvärdet till true.

Aktivera åtgärdswidgeten

Använd egenskapen isWidgetDisplayEnabled för att aktivera widgeten Åtgärder. Du får inte ändra den här egenskapens värde i den anpassade skrivbordslayoutens headless-avsnitt. Egenskapen är alltid inställd på false i den anpassade skrivbordslayoutens headless-avsnitt. Du bör endast uppdatera egenskapens värde i panelavsnittet i den anpassade skrivbordslayouten.

Hantera aktivitetspost

I Microsoft Dynamics CRM genereras automatiskt en post för telefonsamtalsaktivitet för både inkommande och utgående samtal. Den anpassade skrivbordslayouten innehåller ett konfigurationsavsnitt som hjälper till att mappa associerade samtalsdata till motsvarande fält i posten för telefonsamtalsaktivitet i Microsoft Dynamics.

Egenskapens namn

Beskrivning

createActivityRecordConfig

Egenskapsvärdet är JSON-objektet och har huvudsakligen fyra värden som hjälper till att mappa samtalsassocierade data till posterna för samtalsaktivitet i Microsoft Dynamics. Följande är egenskapsvärdena:

 • "CadFieldName" är CAD-variabeln som innehåller samtalsinformationen som ska bokföras i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" är fältet där du kan uppdatera data och värdet kommer att uppdateras i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" är den egenskap som används för att bestämma om standardvärdet eller någon annan konstant ska användas för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName . Om den här egenskapen är true används värdet i egenskapen defaultFieldValue för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" innehåller standardvärdet som ska användas för att uppdatera msDynamicsFieldName om egenskapen isDefaultValueEnabled har värdet true.

Till exempel:

[{"CadFieldName":"callNotes","msDynamicsFieldName":"description","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"directioncodeValue","msDynamicsFieldName":"directioncode","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Där samtalsanteckningarna är associerade samtalsdata i fältet Webex kontaktcenter och beskrivningen är fältet Microsoft Dynamics-post för telefonsamtalsaktivitet.

Skapa ärenden

Du kan skapa ett ärende på begäran under samtalet. Knappen Skapa eller visa ärende i widgeten Microsoft Dynamics Actions hjälper dig att öppna ärendeobjektet i redigeringsläge när som helst under interaktionen.

Konfigurationen av widgeten Åtgärder har följande egenskaper:

{"actionsWidgetConfig": {"isLiveNotesEnabled": true, "isCreateCaseEnabled": true}

Egenskapen isCreateCaseEnabled används för att aktivera eller inaktivera create case-objektet.

Dessutom används egenskapen createCaseRecordConfig för att binda CAD-variabeln till Microsoft Dynamics-fältet. Mappningen är en matris med JSON-objekt och varje JSON har fyra egenskaper.

{"CadFieldName": "contactId", "msDynamicsFieldName": "customerid", "isDefaultValueEnabled": false, "defaultFieldValue": ""}

 • "CadFieldName" är CAD-variabeln som innehåller samtalsinformationen som ska bokföras i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" är fältet där du kan uppdatera data och värdet kommer att uppdateras i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" är den egenskap som används för att bestämma om standardvärdet eller någon annan konstant ska användas för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName . Om den här egenskapen är true används värdet i egenskapen defaultFieldValue för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" innehåller standardvärdet som ska användas för att uppdatera msDynamicsFieldName om egenskapen isDefaultValueEnabled har värdet true.

Till exempel:

[{"CadFieldName":"contactId","msDynamicsFieldName":"customerid","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"ivrDescription","msDynamicsFieldName":"title","isDefaultValueEnabled":true,"defaultFieldValue":"case created by webexcc"}] 

Där contactId är den valda kontakten för samtalet och kund-ID är fältet Microsoft Dynamics-ärendepost.

Konfigurera åtgärdswidgeten

Åtgärdswidgeten är aktiverad som standard, men du kan aktivera eller inaktivera funktionerna Skapa ärende och Live Notes från den anpassade skrivbordslayouten.

Egenskapens namn

Beskrivning

actionsWidgetConfig

Hjälper till att inaktivera eller aktivera funktionerna Skapa ärende och Live Notes från den anpassade skrivbordslayouten.

{"isLiveNotesEnabled":true,"isCreateCaseEnabled":true}

Där egenskapen isCreateCaseEnabled används för att aktivera eller inaktivera objektet för att skapa ärende och egenskapen isLiveNotesEnabled används för att aktivera eller inaktivera funktionen Live Notes.

Hantera nya kontakter

Om kundinformationen inte är tillgänglig i popup-sökningen på skärmen visas ett nytt kontaktformulär, förifyllt med uppringarens uppgifter som telefonnummer och andra data som är kopplade till samtalet. Dessa uppgifter samlas in från kunden via IVR. Från den anpassade skrivbordslayouten kan du mappa den här Webex kontaktcentrets samtalsassocierade data till motsvarande fält i Microsoft Dynamics-formuläret.

Egenskapens namn

Beskrivning

openContactFormWithPrefilledDataConfig

Konfigurera mappning av samtalsassocierade data och Microsoft Dynamics-kontaktformulär. Den här mappningen hjälper till att skicka samtalsassocierade data till Microsoft Dynamics-kontaktformuläret.

 • "CadFieldName" är CAD-variabeln som innehåller samtalsinformationen som ska bokföras i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" är fältet där du kan uppdatera data och värdet kommer att uppdateras i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" är den egenskap som används för att bestämma om standardvärdet eller någon annan konstant ska användas för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName . Om den här egenskapen är true används värdet i egenskapen defaultFieldValue för att uppdatera egenskapen msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" innehåller standardvärdet som ska användas för att uppdatera msDynamicsFieldName om egenskapen isDefaultValueEnabled har värdet true.

Till exempel:

[{"CadFieldName":"phoneNumber","msDynamicsFieldName":"phone1","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Där telefonnumret är de associerade samtalsuppgifterna i fältet Webex kontaktcenter och telefon1 är fältet Microsoft Dynamics-kontaktpost.