Forudsætninger

Før du integrerer Webex Contact Center med Microsoft Dynamics 365 CRM-konsollen, skal du sikre dig, at du har følgende:

Hvis du vil integrere Webex kontaktcenter med Microsoft Dynamics 365-konsollen, skal du udføre følgende opgaver:

1

Gå til Dynamics 365 Sales-siden på: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/.

2

Klik på Prøv gratis.

3

Følg vejledningen på skærmen for at indtaste din e-mail og dine kontaktoplysninger.

4

Opret din konto, og klik på e-mailen for at starte din gratis prøveperiode.

5

Log på Power Platform Administration med din prøveforekomst på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<din forekomst>.

6

Vælg Miljøer i oversigtenover webstedet.

7

Vælg det nye miljø, du har oprettet, og noter URL-adressen i feltet URL-adresse til miljø. Du bruger denne URL-adresse, når du konfigurerer Dynamics 365 Desktop-layoutet på Webex kontaktcenter.

1

Log på Dynamics 365.

2

Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i vinduet, og vælg Avancerede indstillinger.

3

Klik på Microsoft AppSourcesiden Indstillinger.

4

I feltet Søg skal du søge efter og vælge Dynamics 365 Channel Integration Framework.

5

Klik på Hent det nu.

6

Log på Microsoft AppSource med din *.onmicrosoft.com konto.

7

Vælg Salgsprøve i feltet Vælg et miljø.

8

Acceptér de juridiske vilkår og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

9

Klik på Acceptér.

Før du begynder

Sørg for at installere programmet Channel Integration Framework, før du installerer Webex Contact Center til Microsoft Dynamics 365. Du kan finde flere oplysninger i Installer programmet Channel Integration Framework.
1

Log på Dynamics 365.

2

Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i vinduet, og vælg Avancerede indstillinger.

3

Klik på Microsoft AppSourcesiden Indstillinger.

4

I feltet Søg skal du søge efter og vælge Cisco Webex Contact Center for Microsoft Dynamics.

5

Klik på Hent det nu.

6

Log på Microsoft AppSource med din *.onmicrosoft.com konto.

7

Acceptér de juridiske vilkår og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

8

Klik på Acceptér.

Installationen tager noget tid at fuldføre.
9

Hvis du vil kontrollere status for installationen, skal du logge på Power Platform Administration på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<din forekomst>.

10

Vælg Miljøer > Sales-prøveversion.

11

Gå til ruden Ressourcer på siden Salgsprøve , og klik på Dynamics 365-apps .

12

Sørg for, at status for følgende programmer er Installeret:

 • Cisco Webex Contact Center til Microsoft Dynamics

 • Dynamics 365-kanalintegrationsstruktur

1

På Dynamics 365-startsiden skal du vælge Channel Integration Frameworkrullelisten Dynamics 365.

Siden Aktive kanaludbydere viser eventuelle forudkonfigurerede Webex kontaktcenterkanaler.
2

Klik på forekomsten af den Webex kontaktcenterkanal, hvis der er nogen.

3

Klik på Sletsiden Kanaludbyder Webex kontaktcenter , og bekræft sletningen.

4

Klik på Nysiden Aktive kanaludbydere , og angiv følgende oplysninger:


 

Brug de værdier, der vises på listen. Hvis listen ikke angiver en værdi, skal du lade feltet stå tomt. Lad feltet Tilpassede parametre være tomt.

5

På rullelisten Vælg Unified Interface-apps til kanalen skal du vælge Kundeservicehub.


 

Connectorprogrammet understøtter kun Unified Interface-apps.

6

Vælg den relevante rolle på rullelisten Vælg roller for kanalen .

7

Klik på Gem.

Siden Webex kontaktcenter vises.
8

Klik på URL-adressen i feltet Kanal-URL-adresse for at validere konfigurationen.

Du kan downloade JSON-filen til skrivebordslayout til Microsoft Dynamics 365 fra https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Du kan finde flere oplysninger om skrivebordslayoutet Webex Contact Center Management Portal i kapitlet Klargøring i Cisco Webex Contact Center Opsætnings- og administrationsvejledningen.

1

Åbn filen Microsoft Dynamics Desktop Layout JSON, og angiv et agent-DN i feltet agentDN .

2

Angiv URL-adressen til Dynamics 365-miljøet i feltet hostName .

3

Gem dine ændringer.

4

Gå til Webex kontaktcenteradministrationsportalen.

5

På navigationslinjen i Management Portal skal du vælge Klargøring > skrivebordslayout.

6

Klik på Nyt layout , og angiv detaljerne for skrivebordslayoutet.

7

Overfør JSON-filen til Microsoft Dynamics Desktop Layout.

8

Klik på Gem for at gemme konfigurationen.

Du kan nu starte Webex Contact Center Desktop i Dynamics 365 CRM-konsollen.

Før du foretager udgående opkald

Før du foretager udgående opkald, skal du sikre dig, at du gør følgende:

 • Opret det udgående indgangspunkt, og konfigurer en strategi for udgående indgangspunkt.

 • Aktivér udgående ANI for agentprofilen.

 • Indstil det udgående ANI til en opkaldsnummer-til-indgangspunkt-tilknytning.

Du kan finde flere oplysninger i kapitlet Klargøring i Cisco Webex Contact Center Opsætnings- og administrationsvejledning.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Desktop, i brugervejledningen til Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.

Lagerpartitionering fra tredjepart

Et muligt problem med den seneste opdatering til Google Chrome og Edge 116 eller nyere kan forstyrre din logonoplevelse med CRM-connectorer i Webex kontaktcenter. Dette problem påvirker desktop-logon på Microsoft Dynamics 365 CRM-konsollen.

Sådan løser du dette problem i Google Chrome-browseren:

 1. Åbn Google Chrome-browseren, og indtast chrome://flags/#third-party-storage-partitioning i adresselinjen.

 2. Deaktiver flaget Eksperimentel lagerpartitionering fra tredjepart.

 3. Luk og genstart Chrome.

 4. Logge på skrivebordet igen i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsollen.

Sådan løser du dette problem i Edge-browseren:

 1. Åbn browseren, og indtast edge://flags/#third-party-storage-partitioning i adresselinjen.

 2. Indtast network.cookie.cookieBehavior i feltet Søgepræferencenavn

 3. Gem ændringerne, og genstart browseren.

 4. Logge på skrivebordet igen i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsollen.

Sådan løser du dette problem i Firefox-browseren:

 1. Åbn browseren, og indtast about: config i adresselinjen.

  Der vises muligvis en advarselsside. Klik på Accepter risikoen, og fortsæt til siden about:config .

 2. Indtast network.cookie.cookieBehavior i feltet Navn på søgepræferencer øverst på siden about:config for at finde præferencen .

 3. Dobbeltklik på præferencen, eller klik på ikonet Rediger for at redigere indstillingen.

 4. Skift værdien til 0.

 5. Gem ændringerne, og genstart browseren.

 6. Logge på skrivebordet igen i Microsoft Dynamics 365 CRM-konsollen.

1

Log på Dynamics 365.

2

På siden Dynamics 365 skal du vælge linket Valg af app øverst til venstre på siden.

3

I området Udgivne apps skal du vælge Kundeservicehub.

4

På Webex kontaktcenter-widget skal du klikke på log på.

Det integrerede Webex Contact Center Desktop åbnes i højre side af Microsoft Dynamics 365-konsollen.
1

På siden Dynamics 365 skal du vælge rullelisten Kundeservicehub på rullelisten Dynamics 365 .

2

Log på programmet Webex Contact Center Desktop.

3

På Agent Desktop siden skal du ændre status til Tilgængelig til modtagelse af opkald.

1

På siden Dynamics 365 skal du vælge rullelisten Kundeservicehub på rullelisten Dynamics 365 .

2

Log på programmet Webex Contact Center Desktop.

3

Klik på Kontakter i venstre navigationsrude for at få vist listen over kontakter.

4

Vælg den kontakt, du vil ringe til.

5

Klik på ikonet Opkalder i feltet Mobiltelefon eller Arbejdstelefon .

Desktop foretager opkaldet til kunden og ændrer agentens status til Inaktiv.

I denne artikel beskrives konfigurationen og tilpasningen af Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-program. Denne artikel hjælper med at tilpasse og automatisere forskellige arbejdsprocesser for agenterne, mens de håndterer både indgående og udgående opkald via Webex Contact Center Agent Desktop-program.

Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-programmet understøtter begge versioner af CIF v1 og CIF v2 (Channel Integration Framework). Du skal installere Channel Integration Framework på MS Dynamics-forekomsten.

Du skal downloade og installere den nyeste version af Webex Contact Center MS Dynamics-connectorprogrammet fra Microsoft Marketplace for at understøtte CIF v1- og v2-versionerne.

Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop Connector-programmet fungerer kun med Dynamics 365 (online) 9.1 og nyere. CIF v2-versionen fungerer kun med multisessionsapps. MS Dynamics-forekomsten skal bruge en multisessionsapp, f.eks. Customer Service-arbejdsområdet.

Konfigurationssiden for kanalintegrationsstrukturen bruges til at integrere Webex Contact Center Agent Desktop-programmet i MS Dynamics. I følgende afsnit beskrives konfigurationen af både Channel Integration Framework version 1 og version 2.

Konfigurationen af kanalintegrationsstrukturen har 3 sektioner:

 • Konfiguration af kanaludbyder

 • Vælg Unified Interface-apps til kanalen

 • Vælg roller for kanalen

Konfiguration af kanaludbyder

Dette afsnit registrerer de generelle oplysninger om kanal. I dette tilfælde er det Webex Agent Desktop kontaktcenter.

Feltnavn

Beskrivelse

Navn

Angiv et entydigt navn for at identificere kanalen. For eksempel,msdync_wxccdesktop .

Etiket

Et widgetnavn. For eksempel, WebexCC Desktop.

Kanalens webadresse

Angiv en Webex Contact Center Agent Desktop-URL-adresse baseret på det datacenter, der har adgang til skrivebordet. Se tabellen over tilknytninger af datacenter- og skrivebords-URL-adresser.

Aktivér udgående kommunikation

Ja eller nej

Kanalrækkefølge

Angiv 1 for at aktivere kanalen

API-version

Angiv 1 for CIF v1

Domæne, der er tillid til

Ingen værdi

Tilpassede parametre

Ingen værdi

Vælg Unified Interface-apps til kanalen

Vælg nogle få apps eller alle på listen over elementer. Når unified interface-appen initialiseres, indlæses Webex Contact Center Agent Desktop-programmet i unified interface-appen som widget.

Vælg roller for kanalen

Tilknyt den agentrolle, der har adgang til Unified Interface-appen. Denne konfiguration indstiller adgang på brugerniveau til Webex Contact Center Agent Desktop-programmet i MS Dynamics.

CIF v2-konfigurationen er en proces i to trin. I det første trin skal Microsoft Dynamics-administratoren oprette en brugerdefineret kanal via appen Customer Service Administration. I andet trin skal MS Dynamics-administratoren knytte den nyoprettede kanal til afsnittet om brugerdefinerede kanaler i agentprofilen.

Konfigurer de generelle oplysninger om kanalen på siden Channel Integration Framework v2 Provider. CIF v2 fungerer kun med apps med flere sessioner, f.eks. arbejdsområde i Kundeservice.

Oprette kanalkonfiguration i Customer Service Administration
 1. Åbn Customer Service Administration-appen fra MS Dynamics apps-listesiden.

 2. Naviger til Agentoplevelse > Arbejdsområder> Tredjepartsudbyder af talekanaler.

 3. Klik på Ny for at åbne siden Kanalkonfiguration.

 4. Angiv de generelle oplysninger om kanaludbyderen.

Oplysninger om fanen Generelt

Følgende tabel viser de generelle oplysninger om tilpasset talekanaludbyder til CIF v2.

Feltnavn

Beskrivelse

Navn

Navnet på kanalen.

For eksempel, wxccdesktop

Entydigt navn

Kanalens entydige navn.

f.eks.. msdync_wxccdesktop

Etiket

Et widgetnavn.

For eksempel WebexCC Desktop

Kanalens webadresse

Dette er kanalens webadresse.

https://<hostname af dynamisk crm> /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

For eksempel: Hvis værtsnavnet på din Dynamics CRM-forekomst er orgf093c3bf.crm8.dynamics.com vil kanalens URL-adresse være følgende: https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Aktivér udgående kommunikation

Værdien er Ja eller Nej

Kanalrækkefølge

Angiv 1 for at aktivere kanalen

API-version

Angiv 2 for CIF v2

Domæne, der er tillid til

Ingen værdi

Tilpassede parametre

WxCCDesktopUrl: "https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/", "SessionTemplateName":"<navn på sessionsskabelon>"}

 • WxCCDesktopUrl - angiv den Webex Contact Center Desktop URL efter eget valg baseret på regionen.

 • SessionTemplateName - angiv sessionsskabelonen til dit kommunikationspanel.

Aktivér Analytics

Værdien er Ja eller Nej

Webex Agent Desktop kontaktcenter-URL-adresser

Skrivebords URL-adresse

Datacenter

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Nordamerika

https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

Storbritannien

https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

Europa

https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

APJC

Konfigurationen af det brugerdefinerede skrivebordslayout definerer egenskaberne til administration af funktionsflag, tilpasning af pop op-søgning på skærmen, konfiguration af klik for at ringe og administration af registrering af opkaldsaktivitet. Du kan downloade det nyeste brugerdefinerede skrivebordslayout til Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop Application fra følgende link https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Generelle oplysninger

Kontaktcenteradministratoren skal opdatere de to egenskaber, der registrerer de generelle oplysninger for programmet Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Ejendommens navn

Beskrivelse

Værtsnavn

Dette er værtsnavnet for kundens MS Dynamics-forekomst. Angiv egenskabsværdien korrekt for at initialisere programmet Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Hvis kundens URL-adresse til CRM-dynamikforekomst f.eks.. er https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/main.aspx er værtsnavnet https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/.

desktopWidth

At indstille bredden på desktopwidgetten inde i MS Dynamics CRM.

Standardværdien er 500.

Fjern ANI-præfikset

Standardsøgeparameteren for pop op-søgningen på skærmen er ANI eller telefonnummeret på den, der ringer op. Nogle gange, selv når tjenesteudbyderen sender telefonnummeret i E.164 format (med landekoden), gemmes kundens telefonnummer uden landekoden i CRM-systemet. Derfor fører det til skærmpopsøgningsfejl.

Følgende egenskaber hjælper med at fjerne landekoden fra ANI eller telefonnummeret på det indgående opkald og bruges til søgning efter pop op-vinduer.

Ejendommens navn

Beskrivelse

inboundANIPrefixToBeRemoved

Funktionsflag for at fjerne ANI eller telefonnummerpræfiks.

Værdien er sand eller falsk.

indgåendeANIPrefix

Sådan fjerner du landekoden.

f.eks.. +1

Tilpas pop op-søgning på skærmen

Du kan udføre skærmpopsøgning baseret på ANI eller telefonnummeret på opkalderen i Webex kontaktcenter MS Dynamics Agent Desktop-program. Standardsøgeparameteren for pop op-søgningen på skærmen er ANI eller telefonnummeret på den, der ringer op.

Du kan tilpasse søgeparameteren for pop op-skærm baseret på forretningskrav. Der er et funktionsflag i det brugerdefinerede skrivebordslayout for at aktivere denne funktion. Der er yderligere egenskaber til at definere søgeparameteren skærmpop, crm-enhedsnavn og crm-objektfeltnavn.

Ejendommens navn

Beskrivelse

isAdvancedScreenpopEnabled

Funktionsflag for at aktivere avanceret skærmpopsøgning. Indstil værdien til true for at aktivere denne funktion.

Denne funktion er som standard deaktiveret.

cadVariableName

Navnet på den CAD-variabel, der indeholder telefonens pop op-søgeværdi.

Hvis pop op-søgningen på skærmen f.eks. udføres baseret på kundens navn, indeholder CAD-variablen kundens navn og indstilles til Webex kontaktcenter-IVR flow.

crmEntityFieldName

Navnet på det CRM-objektfelt, hvor pop op-søgningen på skærmen udføres.

Hvis der f.eks. vises skærmpop-søgning i feltet Kundenavn i kontaktposten, er det Kundenavn.

crmEntityName

Navnet på det CRM-objekt, der bruges som screen pop-søgepost.

Hvis der f.eks. søges i pop op-vinduet på CRM-kontaktobjektposten, er crmEntityName kontakten.

Konfigurer oprettelse af registrering af opkaldsaktivitet

Opret automatisk en registrering af telefonopkaldsaktivitet i MS Dynamics CRM for både indgående og udgående opkald. Administratoren kan styre oprettelsen af posten for opkaldsaktivitet ved hjælp af egenskaben skrivebordslayoutfunktion.

Ejendommens navn

Beskrivelse

phoneCallActivityRecordConfig

Egenskabsværdien er JSON-objektet, og den har hovedsageligt tre egenskaber, der gør det muligt for administratoren at styre oprettelsen af posten for telefonopkaldsaktivitet. Følgende er JSON-objektet.

Opret registrering af opkaldsaktivitet for JSON-objekt

{"createActivityRecordForInboundCall":true,"createActivityRecordForOutboundCall":true,"openActivityRecordAutomatically":false}

 • "createActivityRecordForInboundCall" giver administratoren mulighed for at styre oprettelsen af posten for opkaldsaktivitet for indgående opkald. Den mulige værdi for denne egenskab er sand eller falsk. Hvis administratoren angiver værdien som falsk, opretter systemet ikke posten for telefonopkaldsaktivitet for det indgående opkald.

 • "createActivityRecordForOutboundCall" giver administratoren mulighed for at styre oprettelsen af posten for telefonopkaldsaktivitet for udgående opkald. Den mulige værdi for denne egenskab er sand eller falsk. Hvis administratoren angiver værdien som falsk, opretter systemet ikke posten for opkaldsaktivitet for det udgående opkald.

 • "openActivityRecordAutomatically" giver administratoren mulighed for at styre, om posten for opkaldsaktivitet åbnes automatisk efter oprettelsen af posten. Hvis denne egenskab er aktiveret, åbnes telefonopkaldsaktiviteten for udgående opkald i begyndelsen af opkaldet og for indgående opkald, når agenten skifter til afslutningstilstanden.

Konfigurer klik for at ringe op

Klik for at ringe op-funktionen i Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop-programmet giver agenten mulighed for at starte udgående opkald direkte fra MS Dynamics CRM-programmet. Du kan tilpasse det udgående ANI for udgående opkald, der startes fra MS Dynamics CRM.

Ejendommens navn

Beskrivelse

outDialAni

Administratoren kan angive udgående ANI for de klik-for-at-ringe-opkald, der startes fra MS Dynamics CRM. Hvis værdien for udgående ANI ikke er angivet, bruger programmet det første udgående ANI fra listen, der er konfigureret for agenten i Webex Contact Center Management Portal.

outDialEp

Egenskaben for lagerobjekt til hentning af udgående indgangspunkt. Det er en statisk egenskab og kræver ingen ændring.

Aktivér Channel Integration Framework version v2

Brug egenskaben channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled til at aktivere Channel Integration Framework version v2.

Ejendommens navn

Beskrivelse

channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled

Denne funktion er deaktiveret som standard.

Hvis du vil aktivere funktionen CIF v2, skal du angive egenskabsværdien til sand.

Widgetten Aktivér handlinger

Brug egenskaben isWidgetDisplayEnabled til at aktivere widgetten Handlinger. Du må ikke ændre denne egenskabs værdi i det brugerdefinerede skrivebordslayouts konsolløse sektion. Egenskaben er altid angivet til falsk i det brugerdefinerede skrivebordslayouts konsolløse sektion. Du bør kun opdatere egenskabens værdi i panelafsnittet i det brugerdefinerede skrivebordslayout.

Administrer aktivitetspost

I Microsoft Dynamics CRM oprettes der automatisk en registrering af telefonopkaldsaktivitet for både indgående og udgående opkald. Det brugerdefinerede skrivebordslayout omfatter en konfigurationssektion, der hjælper med at knytte de tilknyttede opkaldsdata til de tilsvarende felter i posten for telefonopkaldsaktivitet i Microsoft Dynamics.

Ejendommens navn

Beskrivelse

createActivityRecordConfig

Egenskabsværdien er JSON-objektet, og den har hovedsageligt fire værdier, der hjælper med at knytte de opkaldstilknyttede data til felterne til registrering af opkaldsaktivitet i Microsoft Dynamics. Følgende er egenskabsværdierne:

 • "CadFieldName" er den CAD-variabel, der indeholder de opkaldsoplysninger, der skal sendes i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" er det felt, hvor du kan opdatere dataene, og værdien opdateres i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" er den egenskab, der bruges til at beslutte, om der skal bruges standardværdien eller en anden konstant til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName . Hvis denne egenskab er angivet til true, bruges værdien i egenskaben defaultFieldValue til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" indeholder den standardværdi, der vil blive brugt til at opdatere msDynamicsFieldName , hvis egenskaben isDefaultValueEnabled er indstillet til true.

For eksempel:

[{"CadFieldName":"callNotes","msDynamicsFieldName":"description","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"directioncodeValue","msDynamicsFieldName":"directioncode","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Hvor callNotes er de tilknyttede opkaldsdata i feltet Webex Contact Center, og beskrivelsen er feltet Microsoft Dynamics-registrering af opkaldsaktivitet.

Opret sager

Du kan oprette en sag efter behov under opkaldet. Knappen Opret eller vis sag i Microsoft Dynamics Handlinger-widgetten hjælper dig med at åbne sagsobjektet i redigeringstilstand når som helst under interaktionen.

Konfigurationen af widgetten Handlinger har følgende egenskaber:

{"actionsWidgetConfig": {"isLiveNotesEnabled": true, "isCreateCaseEnabled": true}

Egenskaben isCreateCaseEnabled bruges til at aktivere eller deaktivere objektet Opret sag.

Desuden bruges egenskaben createCaseRecordConfig til at binde CAD-variablen til feltet Microsoft Dynamics. Tilknytningen er en matrix af JSON-objekter, og hver JSON har fire egenskaber.

{"CadFieldName": "contactId", "msDynamicsFieldName": "customerid", "isDefaultValueEnabled": false, "defaultFieldValue": ""}

 • "CadFieldName" er den CAD-variabel, der indeholder de opkaldsoplysninger, der skal sendes i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" er det felt, hvor du kan opdatere dataene, og værdien opdateres i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" er den egenskab, der bruges til at beslutte, om der skal bruges standardværdien eller en anden konstant til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName . Hvis denne egenskab er angivet til true, bruges værdien i egenskaben defaultFieldValue til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" indeholder den standardværdi, der vil blive brugt til at opdatere msDynamicsFieldName , hvis egenskaben isDefaultValueEnabled er indstillet til true.

For eksempel:

[{"CadFieldName":"contactId","msDynamicsFieldName":"customerid","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"ivrDescription","msDynamicsFieldName":"title","isDefaultValueEnabled":true,"defaultFieldValue":"case created by webexcc"}] 

Hvor contactId er den valgte kontakt for opkaldet , og customerid er feltet Microsoft Dynamics-sagspost.

Widgetten Konfigurer handlinger

Handlingswidgetten er aktiveret som standard, men du kan aktivere eller deaktivere funktionerne Opret sag og dynamiske noter fra det brugerdefinerede skrivebordslayout.

Ejendommens navn

Beskrivelse

handlingerWidgetConfig

Hjælper med at deaktivere eller aktivere funktionerne til oprettelse af store og små noter fra det brugerdefinerede skrivebordslayout.

{"isLiveNotesEnabled":true,"isCreateCaseEnabled":true}

Hvor egenskaben isCreateCaseEnabled bruges til at aktivere eller deaktivere objektet Opret sag, og egenskaben isLiveNotesEnabled bruges til at aktivere eller deaktivere funktionen livenoter.

Administrer nye kontakter

Hvis kundeoplysningerne ikke er tilgængelige i pop op-søgningen på skærmen, vises en ny kontaktformular, der på forhånd er udfyldt med opkalderens oplysninger såsom telefonnummer og andre data, der er knyttet til opkaldet. Disse oplysninger registreres fra kunden til IVR. Fra det brugerdefinerede skrivebordslayout kan du knytte dette Webex data fra kontaktcenteropkaldet til de tilsvarende felter i Microsoft Dynamics-formularen.

Ejendommens navn

Beskrivelse

openContactFormWithPrefilledDataConfig

At konfigurere tilknytningen af de opkaldstilknyttede data og Microsoft Dynamics-kontaktformularen. Denne tilknytning hjælper med at overføre de opkaldstilknyttede data til kontaktformularen i Microsoft Dynamics.

 • "CadFieldName" er den CAD-variabel, der indeholder de opkaldsoplysninger, der skal sendes i Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" er det felt, hvor du kan opdatere dataene, og værdien opdateres i CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" er den egenskab, der bruges til at beslutte, om der skal bruges standardværdien eller en anden konstant til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName . Hvis denne egenskab er angivet til true, bruges værdien i egenskaben defaultFieldValue til at opdatere egenskaben msDynamicsFieldName .

 • "defaultFieldValue" indeholder den standardværdi, der vil blive brugt til at opdatere msDynamicsFieldName , hvis egenskaben isDefaultValueEnabled er indstillet til true.

For eksempel:

[{"CadFieldName":"phoneNumber","msDynamicsFieldName":"phone1","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Hvor telefonnummeret er de tilknyttede opkaldsdata i feltet Webex kontaktcenter, og telefonen1 er feltet Microsoft Dynamics-kontaktpost.