Predpoklady

Pred integráciou Webex Contact Center s konzolou Microsoft Dynamics 365 CRM sa uistite, že máte nasledovné:

Ak chcete integrovať Webex Contact Center s konzolou Microsoft Dynamics 365, vykonajte nasledujúce úlohy:

1

Prejdite na stránku Dynamics 365 Sales na adrese: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/.

2

Kliknite na položku Vyskúšať zadarmo.

3

Podľa pokynov na obrazovke zadajte svoje e-mailové a kontaktné informácie.

4

Nastavte si účet a kliknutím na e-mail spustite bezplatnú skúšobnú verziu.

5

Prihláste sa do centra spravovania Power Platform pomocou skúšobnej inštancie na adrese: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<vaša inštancia>.

6

Na mape lokality vyberte položku Prostredia.

7

Vyberte nové prostredie, ktoré ste vytvorili, a poznačte si URL adresu do poľa URL adresa prostredia . Túto adresu URL použijete pri konfigurácii rozloženia Dynamics 365 Desktop v Webex kontaktnom centre.

1

Prihláste sa do Dynamics 365.

2

Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu okna a vyberte položku Rozšírené nastavenia.

3

Na stránke Nastavenia kliknite na položku Microsoft AppSource.

4

Vo vyhľadávacom poli vyhľadajte a vyberte Dynamics 365 Channel Integration Framework.

5

Kliknite na položku Získať.

6

Prihláste sa do služby Microsoft AppSource pomocou svojho konta *.onmicrosoft.com.

7

Z poľa Vyberte prostredie vyberte položku Skúšobná verzia predaja.

8

Prijmite právne podmienky a vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

9

Kliknite na položku Súhlasím.

Skôr než začnete

Pred inštaláciou Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 365 sa uistite, že ste nainštalovali aplikáciu Channel Integration Framework. Ďalšie informácie nájdete v časti Nainštalujte aplikáciu Channel Integration Framework.
1

Prihláste sa do Dynamics 365.

2

Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu okna a vyberte položku Rozšírené nastavenia.

3

Na stránke Nastavenia kliknite na položku Microsoft AppSource.

4

Vo vyhľadávacom poli vyhľadajte a vyberte Cisco Webex Contact Center pre Microsoft Dynamics.

5

Kliknite na položku Získať.

6

Prihláste sa do služby Microsoft AppSource pomocou svojho konta *.onmicrosoft.com.

7

Prijmite právne podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

8

Kliknite na položku Súhlasím.

Dokončenie inštalácie trvá určitý čas.
9

Ak chcete skontrolovať stav inštalácie, prihláste sa do centra spravovania Power Platform na adrese: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<vaša inštancia>.

10

Vyberte položku Prostredia > Skúšobná verzia predaja.

11

Na stránke Skúšobná verzia predaja prejdite na tablu Zdroje a kliknite na položku Aplikácie Dynamics 365.

12

Uistite sa, že je nainštalovaný stav nasledujúcich aplikácií:

 • Kontaktné centrum Cisco Webex pre systém Microsoft Dynamics

 • Rámec integrácie kanálov Dynamics 365

1

Na domovskej stránke Dynamics 365 z rozbaľovacieho zoznamu Dynamics 365 vyberte Rámec integrácie kanálov.

Na stránke Aktívni poskytovatelia kanálov je uvedený predkonfigurovaný kanál kontaktného centra Webex (ak existuje).
2

Kliknite na inštanciu kanála kontaktného centra Webex, ak existuje.

3

Na stránke Kontaktné centrum poskytovateľa kanála Webex kliknite na položku Odstrániť a potvrďte odstránenie.

4

Na stránke Aktívni poskytovatelia kanálov kliknite na položku Nový a zadajte nasledujúce informácie:


 

Použite hodnoty uvedené v zozname. Ak zoznam neurčuje hodnotu, nechajte pole prázdne. Pole Vlastné parametre nechajte prázdne .

5

Z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať aplikácie zjednoteného rozhrania pre kanál vyberte položku Centrum služieb pre zákazníkov.


 

Aplikácia konektora podporuje iba aplikácie zjednoteného rozhrania.

6

V rozbaľovacom zozname Vyberte roly pre kanál vyberte príslušnú rolu.

7

Kliknite na položku Uložiť.

Zobrazí sa stránka kontaktného centra Webex.
8

Kliknutím na webovú adresu v poli Adresa URL kanála overte konfiguráciu.

Súbor JSON rozloženia pracovnej plochy pre Microsoft Dynamics 365 si môžete stiahnuť z https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Ďalšie informácie o rozložení pracovnej plochy portálu správy kontaktného centra Webex nájdete v kapitole Poskytovanie v príručke nastavenia a správy kontaktného centra Cisco Webex.

1

Otvorte súbor JSON rozloženia pracovnej plochy systému Microsoft Dynamics a do poľa agentDN zadajte číslo v adresári agenta.

2

Do poľa hostName zadajte adresu URL prostredia Dynamics 365.

3

Uložte zmeny.

4

Prejdite na portál správy kontaktného centra Webex.

5

Na navigačnom paneli portálu správy vyberte položku Zriaďovanie > Rozloženie pracovnej plochy.

6

Kliknite na položku Nové rozloženie a zadajte podrobnosti rozloženia pracovnej plochy.

7

Nahrajte súbor JSON rozloženia pracovnej plochy systému Microsoft Dynamics Desktop.

8

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte konfiguráciu.

Teraz môžete spustiť Webex Contact Center Desktop v konzole Dynamics 365 CRM.

Pred uskutočnením odchádzajúcich hovorov

Pred uskutočnením odchádzajúcich hovorov vykonajte nasledujúce kroky:

 • Vytvorte vstupný bod výstupu a nastavte stratégiu vstupného bodu odchádzajúceho.

 • Povoľte vytáčanie ANI pre profil agenta.

 • Nastavte vytáčanie ANI na mapovanie vytáčania čísla k vstupnému bodu.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole Poskytovanie v príručke nastavenia a správy kontaktnéhocentra Cisco Webex.

Informácie o používaní pracovnej plochy nájdete v používateľskej príručke pre agenta Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.

Rozdelenie úložiska tretej strany

Možný problém s nedávnou aktualizáciou prehliadačov Google Chrome a Edge 116 alebo novších môže narušiť vaše prihlasovanie do konektorov CRM v kontaktnom centre Webex. Tento problém sa týka prihlásenia na pracovnej ploche v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Ak chcete tento problém vyriešiť v prehliadači Google Chrome:

 1. Otvorte prehliadač Google Chrome a do panela s adresou zadajte chrome://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Zakážte príznak experimentálneho ukladacieho priestoru tretej strany.

 3. Zatvorte a reštartujte Chrome.

 4. Znova sa prihláste na pracovnú plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Ak chcete vyriešiť tento problém v prehliadači Edge:

 1. Otvorte prehliadač a do panela s adresou zadajte edge://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Zadajte adresu network.cookie.cookieBehavior do poľa Názov predvoľby vyhľadávania na

 3. Uložte zmeny a reštartujte prehliadač.

 4. Znova sa prihláste na pracovnú plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

Ak chcete vyriešiť tento problém v prehliadači Firefox:

 1. Otvorte prehliadač a do panela s adresou zadajte about:config .

  Môže sa zobraziť stránka s upozornením. Kliknutím na položku Prijať riziko a pokračovať prejdite na stránku about:config .

 2. Zadajte hodnotu network.cookie.cookieBehavior do poľa Názov predvolieb vyhľadávania v hornej časti stránky about:config .

 3. Dvakrát kliknite na predvoľbu alebo kliknite na ikonu Upraviť a upravte predvoľbu.

 4. Zmeňte hodnotu na 0.

 5. Uložte zmeny a reštartujte prehliadač.

 6. Znova sa prihláste na pracovnú plochu v konzole Microsoft Dynamics 365 CRM.

1

Prihláste sa do Dynamics 365.

2

Na stránke Dynamics 365 vyberte prepojenie Výber aplikácie v ľavej hornej časti stránky.

3

V oblasti Publikované aplikácie vyberte položku Centrum služieb pre zákazníkov.

4

Na miniaplikácii Webex Centrum kontaktov kliknite na položku Prihlásiť sa.

Integrovaný Webex Contact Center Desktop sa otvorí na pravej strane konzoly Microsoft Dynamics 365.
1

Na stránke Dynamics 365 z rozbaľovacieho zoznamu Dynamics 365 vyberte aplikáciu Centrum služieb pre zákazníkov.

2

Prihláste sa do počítačovej aplikácie Webex Contact Center.

3

Na stránke the Agent Desktop zmeňte stav na Dostupné na prijímanie hovorov.

1

Na stránke Dynamics 365 z rozbaľovacieho zoznamu Dynamics 365 vyberte aplikáciu Centrum služieb pre zákazníkov.

2

Prihláste sa do počítačovej aplikácie Webex Contact Center.

3

Na ľavej navigačnej table kliknutím na položku Kontakty zobrazte zoznam kontaktov.

4

Vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.

5

Kliknite na ikonu Vytáčanie v poli Mobilný telefón alebo Telefón do práce.

Pracovná plocha uskutoční hovor zákazníkovi a zmení stav agenta na Nečinný.

Tento článok popisuje konfiguráciu a prispôsobenie aplikácie Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop. Tento článok pomáha prispôsobiť a automatizovať rôzne pracovné postupy pre agentov počas spracovávania prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov prostredníctvom aplikácie Agent Desktop Webex Contact Center.

Aplikácia Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop podporuje obe verzie Channel Integration Framework (CIF v1 a CIF v2). Musíte nainštalovať rámec integrácie kanálov na inštanciu MS Dynamics.

Ak chcete podporovať verzie CIF v1 a v2, musíte si stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie Webex Contact Center MS Dynamics connector z lokality Microsoft Marketplace.

Aplikácia Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop connector funguje iba s Dynamics 365 (online) 9.1 a novšími. Verzia CIF v2 funguje iba s aplikáciami s viacerými reláciami. Pre možnosti viacerých relácií musí inštancia MS Dynamics používať aplikáciu s viacerými reláciami, ako je napríklad pracovný priestor Customer Service.

Stránka konfigurácie rámca integrácie kanálov sa používa na vloženie Webex Contact Center Agent Desktop Application do MS Dynamics. Nasledujúca časť podrobne popisuje konfiguráciu rámca integrácie kanálov verzie 1 a verzie 2.

Konfigurácia rámca integrácie kanálov má 3 časti:

 • Konfigurácia poskytovateľa kanála

 • Vyberte aplikácie zjednoteného rozhrania pre kanál

 • Vyberte roly pre kanál

Konfigurácia poskytovateľa kanála

Táto časť zachytáva všeobecné informácie o kanáli. V tomto prípade je to Webex Agent Desktop kontaktného centra.

Názov poľa

Popis

Názov

Zadajte jedinečný názov na identifikáciu kanála. Napríklad,msdync_wxccdesktop .

Označenie

Názov miniaplikácie. Napríklad WebexCC Desktop.

Adresa URL kanála

Nastavte Agent Desktop URL adresu Webex kontaktného centra na základe prístupu údajového centra k pracovnej ploche. Pozrite si tabuľku priradení URL adries dátových centier a pracovnej plochy.

Povoliť odchádzajúcu komunikáciu

Áno alebo nie

Poradie kanálov

Zadajte hodnotu 1 na povolenie kanála

Verzia API

Zadajte hodnotu 1 pre CIF v1

Dôveryhodná doména

Žiadna hodnota

Vlastné parametre

Žiadna hodnota

Vyberte aplikácie zjednoteného rozhrania pre kanál

Zo zoznamu položiek vyberte niekoľko aplikácií alebo všetky. Po inicializácii aplikácie zjednoteného rozhrania sa aplikácia Webex Contact Center Agent Desktop načíta do aplikácie zjednoteného rozhrania ako miniaplikácia.

Vyberte roly pre kanál

Priraďte rolu agenta, ktorý má prístup k aplikácii zjednoteného rozhrania. Táto konfigurácia nastavuje prístup na úrovni používateľa k aplikácii Webex Contact Center Agent Desktop v rámci MS Dynamics.

Konfigurácia CIF v2 je dvojstupňový proces. V prvom kroku musí správca systému Microsoft Dynamics vytvoriť vlastný kanál prostredníctvom aplikácie Centrum spravovania služieb pre zákazníkov. V druhom kroku musí správca MS Dynamics priradiť novovytvorený kanál k sekcii vlastného kanála profilu agenta.

Nakonfigurujte všeobecné informácie o kanáli na stránke Poskytovateľ rámca Channel Integration Framework verzie 2. CIF v2 funguje iba s aplikáciami s viacerými reláciami, ako je pracovný priestor Customer Service.

Vytvorenie konfigurácie kanála v centre spravovania služieb pre zákazníkov
 1. Otvorte aplikáciu centra spravovania služieb pre zákazníkov zo stránky so zoznamom aplikácií MS Dynamics.

 2. Prejdite do časti Prostredie agenta> Pracovné priestory > Poskytovateľ hlasových kanálov tretej strany.

 3. Kliknutím na položku Nový otvorte stránku konfigurácie kanála.

 4. Zadajte všeobecné informácie o poskytovateľovi kanála .

Všeobecné podrobnosti karty

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné informácie o vlastnom poskytovateľovi hlasových kanálov pre CIF v2.

Názov poľa

Popis

Názov

Názov kanála.

Napríklad wxccdesktop

Jedinečný názov

Jedinečný názov kanála.

Napríklad msdync_wxccdesktop

Označenie

Názov miniaplikácie.

Napríklad WebexCC Desktop

Adresa URL kanála

Toto je webová adresa kanála.

https://<hostname dynamického CRM> /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Napríklad: Ak je názov hostiteľa vašej inštancie Dynamics CRM orgf093c3bf.crm8.dynamics.com , adresa URL kanála bude nasledovná: https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com /WebResources/cjp_WebexccDesktopV1

Povoliť odchádzajúcu komunikáciu

Hodnota je Áno alebo Nie

Poradie kanálov

Zadajte hodnotu 1 na povolenie kanála

Verzia API

Zadajte hodnotu 2 pre formát CIF v2

Dôveryhodná doména

Žiadna hodnota

Vlastné parametre

WxCCDesktopUrl: "https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/", "SessionTemplateName":"<názov šablóny relácie>"}

 • WxCCDesktopUrl - zadajte adresu URL pracovnej plochy Webex kontaktného centra podľa vášho výberu na základe oblasti.

 • SessionTemplateName – zadajte šablónu relácie pre panel komunikácie.

Povolenie služby Analytics

Hodnota je Áno alebo Nie

URL adresy agenta kontaktného centra Webex

URL adresa pracovnej plochy

Dátové centrum

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Severná Amerika

https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

Veľká Británia

https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

Európa

https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

APJC

Vlastná konfigurácia rozloženia pracovnej plochy definuje vlastnosti na správu príznakov funkcií, prispôsobenie vyhľadávania pri otváraní okien, konfiguráciu kliknutia na vytáčanie a správu záznamu aktivity telefonických hovorov. Najnovšie vlastné rozloženie pracovnej plochy pre kontaktnú aplikáciu Webex MS Dynamics Agent Desktop si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.

Všeobecné informácie

Správca kontaktného centra musí aktualizovať dve vlastnosti, ktoré zachytávajú všeobecné informácie aplikácie Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Názov nehnuteľnosti

Popis

Hostname

Toto je názov hostiteľa inštancie MS Dynamics zákazníka. Správne nastavte hodnotu vlastnosti na inicializáciu aplikácie Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop.

Ak je napríklad adresa URL inštancie dynamiky CRM zákazníka https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/main.aspx , názov hostiteľa je https://orgf093c3bf.crm8.dynamics.com/ .

Šírka pracovnej plochy

Ak chcete nastaviť šírku miniaplikácie pracovnej plochy vo vnútri systému MS Dynamics CRM.

Predvolená hodnota je 500.

Odstránenie predpony ANI

Predvoleným parametrom vyhľadávania pri vyhľadávaní kontextových okien obrazovky je ANI alebo telefónne číslo volajúceho. Niekedy, aj keď poskytovateľ služieb pošle telefónne číslo vo formáte E.164 (s kódom krajiny), telefónne číslo zákazníka je uložené bez kódu krajiny v CRM. Preto to vedie k zlyhaniu vyhľadávania pop na obrazovke.

Nasledujúce vlastnosti pomáhajú odstrániť kód krajiny z ANI alebo telefónneho čísla prichádzajúceho hovoru a používajú sa na vyhľadávanie v kontextovom okne obrazovky.

Názov nehnuteľnosti

Popis

inboundANIPrefixToBeRemove

Príznak funkcie na odstránenie predvoľby ANI alebo telefónneho čísla.

Hodnota je pravdivá alebo nepravdivá.

inboundANIPrefix

Odstráňte kód krajiny.

Napríklad +1

Prispôsobenie vyhľadávania v tvare obrazovky

Vyhľadávanie na obrazovke môžete vykonať na základe ANI alebo telefónneho čísla volajúceho v aplikácii Webex Contact Center MS Dynamics Agent Desktop. Predvoleným parametrom vyhľadávania pri vyhľadávaní kontextových okien obrazovky je ANI alebo telefónne číslo volajúceho.

Parameter vyhľadávania pri otváraní obrazovky môžete prispôsobiť na základe obchodných požiadaviek. Vo vlastnom rozložení pracovnej plochy sa nachádza príznak funkcie, ktorý túto funkciu povoľuje. Existujú ďalšie vlastnosti na definovanie parametra vyhľadávania pri vyskakovaní obrazovky, názvu entity CRM a názvu poľa entity CRM.

Názov nehnuteľnosti

Popis

isAdvancedScreenpopEnabled

Príznak funkcie na povolenie rozšíreného vyhľadávania v kontextovom okne obrazovky. Ak chcete povoliť túto funkciu, nastavte hodnotu na hodnotu true.

Táto možnosť je predvolene deaktivovaná.

cadNázov premennej

Názov premennej CAD, ktorá obsahuje hodnotu vyhľadávania pri otváraní okien.

Ak sa napríklad vyhľadávanie kontextových okien obrazovky vykonáva na základe mena zákazníka, premenná CAD obsahuje meno zákazníka a je nastavená na postup IVR kontaktného centra Webex.

crmEntityFieldName

Názov poľa entity CRM, na ktorom sa vykonáva vyhľadávanie vyskakovacích okien na obrazovke.

Ak sa napríklad kontextové vyhľadávanie obrazovky vykonáva v poli mena zákazníka v zázname kontaktu, je to meno zákazníka.

crmEntityName

Názov entity CRM, ktorá sa používa ako záznam vyhľadávania pri vyskakovaní obrazovky.

Napríklad, ak sa vyhľadávanie kontextových okien obrazovky vykonáva v zázname entity kontaktu CRM, kontakt je crmEntityName.

Konfigurácia vytvorenia záznamu aktivity telefonických hovorov

Automaticky vytvorte záznam aktivity telefónnych hovorov v systéme MS Dynamics CRM pre prichádzajúce aj odchádzajúce hovory. Správca môže riadiť vytváranie záznamov aktivity telefónnych hovorov pomocou vlastnosti funkcie rozloženia pracovnej plochy.

Názov nehnuteľnosti

Popis

phoneCallActivityRecordConfig

Hodnota vlastnosti je objekt JSON a má hlavne tri vlastnosti, ktoré umožňujú správcovi riadiť vytváranie záznamov aktivity telefónnych hovorov. Nasleduje objekt JSON.

Vytvorenie záznamu aktivity telefonického hovoru pre objekt JSON

{"createActivityRecordForInboundCall":true,"createActivityRecordForOutboundCall":true,"openActivityRecordAutomat":false}

 • "createActivityRecordForInboundCall" umožňuje správcovi riadiť vytváranie záznamov aktivity telefónnych hovorov pre prichádzajúce hovory. Možná hodnota tejto vlastnosti je pravda alebo nepravda. Ak správca nastaví hodnotu ako nepravda, systém nevytvorí záznam aktivity telefonického hovoru pre prichádzajúci hovor.

 • "createActivityRecordForOutboundCall" umožňuje správcovi riadiť vytváranie záznamov aktivity telefónnych hovorov pre odchádzajúce hovory. Možná hodnota tejto vlastnosti je pravda alebo nepravda. Ak správca nastaví hodnotu ako nepravda, systém nevytvorí záznam aktivity telefónneho hovoru pre odchádzajúci hovor.

 • "openActivityRecordAutomaticky" umožňuje správcovi kontrolovať, či sa záznam aktivity telefónneho hovoru otvorí automaticky po vytvorení záznamu. Ak je táto vlastnosť povolená, aktivita telefónnych hovorov sa otvorí pre odchádzajúce hovory na začiatku hovoru a pre prichádzajúce hovory, keď agent prejde do stavu zabalenia.

Konfigurácia vytáčania kliknutím

Funkcia vytáčania kliknutím v kontaktnom centre Webex Desktopová aplikácia MS Dynamics Agent umožňuje agentovi iniciovať odchádzajúce hovory priamo z aplikácie MS Dynamics CRM. Môžete prispôsobiť vytáčanie ANI pre odchádzajúce hovory iniciované z MS Dynamics CRM.

Názov nehnuteľnosti

Popis

vonkajšia voľba

Správca môže nastaviť vytáčanie ANI pre hovory iniciované z MS Dynamics CRM. Ak hodnota výstupného čísla ANI nie je nastavená, aplikácia použije prvé vytáčanie ANI zo zoznamu, ktorý je nakonfigurovaný pre agenta na portáli správy kontaktného centra Webex.

outDialEp

Vlastnosť objektu ukladacieho priestoru na načítanie vstupného bodu vytáčania. Je to statická vlastnosť a nevyžaduje žiadnu zmenu.

Povoliť verziu 2 rámca integrácie kanálov

Vlastnosť channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled použite na povolenie rámca Channel Integration Framework verzie v2.

Názov nehnuteľnosti

Popis

channelIntegrationFrameWorkVersion2Enabled

Táto funkcia je predvolene vypnutá.

Ak chcete povoliť funkciu CIF v2, nastavte hodnotu vlastnosti na hodnotu true.

Widget Povoliť akcie

Pomocou vlastnosti isWidgetDisplayEnabled povoľte miniaplikáciu Akcie. Hodnotu tejto vlastnosti nesmiete upravovať v bezhlavej časti vlastného rozloženia pracovnej plochy. Vlastnosť je vždy nastavená na hodnotu false v bezhlavej časti vlastného rozloženia pracovnej plochy. Hodnotu vlastnosti by ste mali aktualizovať iba v časti panel vlastného rozloženia pracovnej plochy.

Správa záznamu aktivity

V systéme Microsoft Dynamics CRM sa automaticky generuje záznam aktivity telefonických hovorov pre prichádzajúce aj odchádzajúce hovory. Vlastné rozloženie pracovnej plochy obsahuje sekciu konfigurácie, ktorá pomáha priradiť priradené údaje o hovore k zodpovedajúcim poliam záznamu aktivity telefonického hovoru v Microsoft Dynamics.

Názov nehnuteľnosti

Popis

createActivityRecordConfig

Hodnota vlastnosti je objekt JSON a má hlavne štyri hodnoty, ktoré pomáhajú priradiť údaje súvisiace s hovorom do polí záznamu aktivity telefónneho hovoru Microsoft Dynamics. Nasledujú hodnoty vlastností:

 • "CadFieldName" je premenná CAD, ktorá obsahuje informácie o hovore, ktoré sa majú zaslať do systému Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde môžete aktualizovať údaje a hodnota sa aktualizuje v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnosť, ktorá sa používa na rozhodnutie, či sa má použiť predvolená hodnota alebo akákoľvek iná konštanta na aktualizáciu vlastnosti msDynamicsFieldName . Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu true, hodnota vo vlastnosti defaultFieldValue sa použije na aktualizáciu vlastnosti msDynamics FieldName .

 • "defaultFieldValue" má predvolenú hodnotu, ktorá sa použije na aktualizáciu msDynamicsFieldName , ak je vlastnosť isDefaultValueEnabled nastavená na hodnotu true.

Príklad:

[{"CadFieldName":"callNotes","msDynamicsFieldName":"description","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"directioncodeValue","msDynamicsFieldName":"directioncode","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Poznámky k hovorom predstavujú priradené údaje o hovoroch v poli Kontaktné centrum Webex a popis je pole záznamu aktivity telefonických hovorov systému Microsoft Dynamics.

Vytvorenie prípadov

Počas hovoru môžete vytvoriť prípad na požiadanie. Tlačidlo Vytvoriť alebo zobraziť prípad v miniaplikácii Akcie systému Microsoft Dynamics vám pomôže otvoriť objekt prípadu v režime úprav kedykoľvek počas interakcie.

Konfigurácia miniaplikácie Akcie má nasledujúce vlastnosti:

{"actionsWidgetConfig": {"isLiveNotesEnabled": true, "isCreateCaseEnabled": true}

Vlastnosť isCreateCaseEnabled sa používa na povolenie alebo zakázanie objektu vytvoriť prípad.

Okrem toho sa vlastnosť createCaseRecordConfig používa na viazanie premennej CAD na pole Microsoft Dynamics. Priradenie je pole objektov JSON a každý formát JSON má štyri vlastnosti.

{"CadFieldName": "contactId", "msDynamicsFieldName": "customerid", "isDefaultValueEnabled": false, "defaultFieldValue": ""}

 • "CadFieldName" je premenná CAD, ktorá obsahuje informácie o hovore, ktoré sa majú zaslať do systému Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde môžete aktualizovať údaje a hodnota sa aktualizuje v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnosť, ktorá sa používa na rozhodnutie, či sa má použiť predvolená hodnota alebo akákoľvek iná konštanta na aktualizáciu vlastnosti msDynamicsFieldName . Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu true, hodnota vo vlastnosti defaultFieldValue sa použije na aktualizáciu vlastnosti msDynamics FieldName .

 • "defaultFieldValue" má predvolenú hodnotu, ktorá sa použije na aktualizáciu msDynamicsFieldName , ak je vlastnosť isDefaultValueEnabled nastavená na hodnotu true.

Príklad:

[{"CadFieldName":"contactId","msDynamicsFieldName":"customerid","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}, {"CadFieldName":"ivrDescription","msDynamicsFieldName":"title","isDefaultValueEnabled":true,"defaultFieldValue":"case created by webexcc"}] 

Kde contactId je vybratý kontakt pre hovor a customerid je pole záznamu prípadu Microsoft Dynamics.

Widget Konfigurovať akcie

Widget akcií je predvolene povolený, funkcie vytvorenia puzdra a živých poznámok však môžete povoliť alebo zakázať z vlastného rozloženia pracovnej plochy.

Názov nehnuteľnosti

Popis

akcieWidgetConfig

Pomáha zakázať alebo povoliť funkcie vytvárania prípadu a živých poznámok z vlastného rozloženia pracovnej plochy.

{"isLiveNotesEnabled":true,"isCreateCaseEnabled":true}

Kde sa vlastnosť isCreateCaseEnabled používa na povolenie alebo zakázanie objektu vytvoriť prípad a vlastnosť isLiveNotesEnabled sa používa na povolenie alebo vypnutie funkcie živých poznámok.

Správa nových kontaktov

Ak informácie o zákazníkoch nie sú k dispozícii v kontextovom vyhľadávaní na obrazovke, zobrazí sa nový kontaktný formulár s vopred vyplnenými podrobnosťami volajúceho, ako je jeho telefónne číslo a ďalšie údaje spojené s hovorom. Tieto údaje sú zachytené od zákazníka prostredníctvom IVR. Z vlastného rozloženia pracovnej plochy môžete tieto údaje priradené k hovoru kontaktného centra Webex priradiť k príslušným poliam vo formulári Microsoft Dynamics.

Názov nehnuteľnosti

Popis

openContactFormWithPrefilledDataConfig

Konfigurácia priradenia údajov súvisiacich s hovorom a kontaktného formulára systému Microsoft Dynamics. Toto priradenie pomáha odovzdať údaje súvisiace s hovorom do kontaktného formulára Microsoft Dynamics.

 • "CadFieldName" je premenná CAD, ktorá obsahuje informácie o hovore, ktoré sa majú zaslať do systému Microsoft Dynamics.

 • "msDynamicsFieldName" je pole, kde môžete aktualizovať údaje a hodnota sa aktualizuje v CadFieldName.

 • "isDefaultValueEnabled" je vlastnosť, ktorá sa používa na rozhodnutie, či sa má použiť predvolená hodnota alebo akákoľvek iná konštanta na aktualizáciu vlastnosti msDynamicsFieldName . Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu true, hodnota vo vlastnosti defaultFieldValue sa použije na aktualizáciu vlastnosti msDynamics FieldName .

 • "defaultFieldValue" má predvolenú hodnotu, ktorá sa použije na aktualizáciu msDynamicsFieldName , ak je vlastnosť isDefaultValueEnabled nastavená na hodnotu true.

Príklad:

[{"CadFieldName":"phoneNumber","msDynamicsFieldName":"telephone1","isDefaultValueEnabled":false,"defaultFieldValue":""}] 

Kde phoneNumber sú priradené údaje o hovore v poli Webex Contact Center a telefón1 je pole záznamu kontaktu Microsoft Dynamics.