Formuláře relace podpory Webex

Před a po relacích mohou správci webu požádat uživatele o poskytnutí informací:

 • Formuláře před relací, které mohou zákazníci použít před připojením k relacím, k poskytnutí kontaktních informací nebo k kladení otázek.

 • Formuláře po relaci, které mohou zákazníci použít při opuštění relací k poskytování komentářů ke službě.

Přizpůsobení položek ve formulářích Před relací a Po relaci

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurovat web.

3

V části Podpora Webexu vyberte Formuláře .

4

Vyberte, zda chcete přizpůsobit formulář Pre-Session nebo Post-Session.

5

Zaškrtněte políčko v prvním sloupci pro každou položku, kterou chcete ve formuláři zobrazit, a zaškrtněte políčko ve druhém sloupci pro každou položku, kterou chcete požadovat, aby účastníci dokončili.

6

Pokud chcete do formuláře přidat novou položku, klikněte na Přidat novou.

7

Přidání textového pole, do kterého mohou uživatelé zadávat informace:

 1. Vyberte Textové pole.

 2. Chcete-li vytvořit textové pole, které je více než jeden řádek, vyberte Víceřádkové.

 3. Na štítku textového pole zadejte název, který se zobrazí vedle pole.

 4. V poli Zadejte šířku každého řádku.

 5. Klikněte na položku Uložit.

8

Přidání zaškrtávacího políčka, pomocí kterého mohou uživatelé vybrat jednu nebo více možností:

 1. Zaškrtněte políčka.

 2. Na štítku Skupinazadejte libovolný text, který se zobrazí před možnostmi.

 3. Do zaškrtávacíhopolíčka zadejte název, který se zobrazí pro každou možnost, kterou mohou uživatelé vybrat.

 4. Pokud chcete mít vybranou možnost, zvolte V rozevíracím seznamu Vybrat.

 5. Opakujte kroky c a d pro každou další možnost, která má být ve formuláři. Pokud chcete přidat další možnosti, vyberte rozevírací seznam Přidat a vyberte počet možností, které chcete přidat.

 6. Klikněte na položku Uložit.

9

Přidání pole možností, pomocí kterého mohou uživatelé vybrat jednu možnost:

 1. Vyberte tlačítka Možnosti.

 2. Na štítku Skupinazadejte libovolný text, který se zobrazí před možnostmi.

 3. Při volbě zadejte název, který se zobrazí pro každou možnost, kterou mohou uživatelé vybrat.

 4. Chcete-li jednu z možností nastavit jako výchozí, vyberte v rozevíracím seznamu Výchozí volba, kterou možnost.

 5. Opakujte kroky c a d pro každou další možnost, která má být ve formuláři. Pokud chcete přidat další možnosti, vyberte rozevírací seznam Přidat a vyberte počet možností, které chcete přidat.

 6. Klikněte na položku Uložit.

10

Přidání rozevíracího seznamu, pomocí kterého mohou uživatelé vybrat jednu možnost:

 1. Vyberte rozevírací seznam.

 2. Na štítku Skupinazadejte libovolný text, který se zobrazí před možnostmi.

 3. Při volbě zadejte název, který se zobrazí pro každou možnost, kterou mohou uživatelé vybrat.

 4. Chcete-li jednu z možností nastavit jako výchozí, vyberte v rozevíracím seznamu Výchozí volba, kterou možnost.

 5. Opakujte kroky c a d pro každou další možnost, která má být ve formuláři. Pokud chcete přidat další možnosti, vyberte rozevírací seznam Přidat a vyberte počet možností, které chcete přidat.

 6. Klikněte na položku Uložit.

11

Změna pořadí položek v seznamu na stránce konkrétního formuláře:

 1. Klikněte na Změnit pořadí.

 2. Vyberte položku, kterou chcete přesunout, a pak ji přesuňte pomocí šipek nahoru a dolů.

 3. Klikněte na položku Uložit.

12

Zpět na stránce formuláře klikněte na Uložit.

Vložení formuláře před relací

Tento postup slouží ke generování kódu HTML, který lze použít k vložení formuláře Před relací na webovou stránku nebo tlačítko, které na něj odkazuje.

Správci webu si mohou vybrat z několika typů tlačítek, která uživatelé zvolí pro zobrazení formuláře Před relací.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Podpora Webexu vyberte Formuláře .

4

Vyberte Předběžná relace a přejděte na kartu Vložit formulář.

5

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Vložte formulář na libovolnou webovou stránku správce webu: vygenerujte kód HTML pro formulář Pre-Session.

 • Vložení tlačítka odkazujícího na formulář na kterékoli webové stránce správce webu: vygenerujte kód HTML pro odkaz na formulář Před relací.

6

Při vytváření tlačítka vyberte typ tlačítka v části Výchozí tlačítka.

7

Výběrem možnosti Generovat HTML zobrazíte kód HTML v textovém poli.

8

Výběrem možnosti Náhled zobrazíte formulář Před relací nebo vybrané tlačítko.

9

Klikněte na Vrátit se a potom klikněte na Uložit .


 
 • Formulář Před relací vždy obsahuje číslo relace podpory, které podpora Webex automaticky vytvoří pro každou relaci podpory. Toto číslo z formuláře nelze odebrat.

 • Informace získané ve formuláři Pre-Session nebo Post-Session jsou uloženy v protokolu relace podpory. Správci webu mohou zobrazit data v protokolu a exportovat je do souboru, který lze otevřít v tabulce nebo databázovém programu.