Obrasci sesije podrške za Webex

Pre i posle sesija, administratori lokacije mogu da imaju Podršku za Webex i traže od korisnika da obezbede informacije:

 • Obrasci pre sesije koje klijenti mogu da koriste pre pridruživanja sesijama da bi obezbedili kontakt informacije ili postavljali pitanja.

 • Obrasci posle sesije koje klijenti mogu da koriste prilikom napuštanja sesija da bi dali komentare o usluzi.

Prilagođavanje stavki na obrascima za predsedničnu i posle sesije

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Podrška za Webex izaberite obrasce.

4

Odaberite da li želite da prilagodite obrazac "Presesije" ili "Posle sesije".

5

Proverite polje u prvoj koloni za svaku stavku koju želite da se pojavi u obrascu, a zatim u drugoj koloni za svaku stavku koju želite da učesnici dovrše.

6

Kliknite na dugme "Dodaj novi" da biste dodali novu stavku u obrazac.

7

Da biste dodali okvir za tekst u koji korisnici mogu da unesu informacije:

 1. Izaberite okvir za tekst.

 2. Izaberite više reda da biste kreirali okvir za tekst koji ima više od jednogreda.

 3. Na oznaki okviraza tekst unesite ime koje se pojavljuje pored okvira.

 4. U širinu unesite širinu svake linije u polje.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

8

Da biste dodali polje za potvrdu koje korisnici mogu da koriste da bi izabrali jednu ili više opcija:

 1. Potvrdite izbor u poljima zapotvrdu .

 2. Na oznaku grupeunesite tekst koji se pojavi ispred opcija.

 3. U polje zapotvrdu unesite ime koje se pojavljuje za svaku opciju koju korisnici mogu da izaberu.

 4. Da bi opcija bila izabrana, sa padajuće liste odaberite izabranu opciju.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju treba obezbediti u obrascu. Da biste dodali još opcija, izaberite padajuću listu "Dodaj", a zatim izaberite broj opcija koje želite da dodate.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

9

Da biste dodali okvir za opciju koji korisnici mogu da koriste za izbor jedne opcije:

 1. Izaberite dugmad opcije.

 2. Na oznaku grupeunesite tekst koji se pojavi ispred opcija.

 3. U izboru unesite ime koje se pojavljuje za svaku opciju koju korisnici mogu da izaberu.

 4. Izaberite opciju sa padajuće liste "Podrazumevani izbor" da biste jedan od izbora napravili kao podrazumevanu opciju.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju treba obezbediti u obrascu. Da biste dodali još opcija, izaberite padajuću listu "Dodaj", a zatim izaberite broj opcija koje želite da dodate.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

10

Da biste dodali padajuću listu koju korisnici mogu da koriste za izbor jedne opcije:

 1. Izaberite padajuću listu.

 2. Na oznaku grupeunesite tekst koji se pojavi ispred opcija.

 3. U izboru unesite ime koje se pojavljuje za svaku opciju koju korisnici mogu da izaberu.

 4. Izaberite opciju sa padajuće liste "Podrazumevani izbor" da biste jedan od izbora napravili kao podrazumevanu opciju.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju treba obezbediti u obrascu. Da biste dodali još opcija, izaberite padajuću listu "Dodaj", a zatim izaberite broj opcija koje želite da dodate.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

11

Da biste promenili redosled stavki na listi, sa stranice određenog obrasca:

 1. Kliknite na dugme Promeni redosled.

 2. Izaberite stavku za premeštanje, a zatim koristite strelice nagore i nadole da biste je premestili.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

12

Nazad na stranici obrasca kliknite na dugme Sačuvaj.

Ugradi obrazac pre sesije

Koristite ovaj postupak da biste generisali HTML kôd koji se može koristiti za ugrađivanje obrasca "Pre sesije" na Web stranicu ili dugme koje se povezuje sa njim.

Administratori lokacije mogu da biraju između nekoliko tipova dugmadi koje korisnici izaberu da bi prikazali obrazac "Predsesija".

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Podrška za Webex izaberite obrasce.

4

Izaberite predsedesiju i idite na karticu "Ugrađivanje obrasca".

5

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Ugradi obrazac u bilo koju web stranicu administratoralokacije: da biste generisali HTML kôd za obrazac pre sesije.

 • Ugradite dugme koje se povezuje sa obrascem na bilo kojoj web stranici administratoralokacije: da biste generisali HTML kôd za vezu ka obrascu pre sesije.

6

Kada kreirate dugme, izaberite tip dugmeta u odeljku Podrazumevana dugmad.

7

Izaberite stavku Generiši HTML da biste prikazali HTML kôd u okviru za tekst.

8

Izaberite stavku Pregled da biste prikazali obrazac "Pre sesije" ili izabrano dugme.

9

Kliknite na dugme Idi nazad, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.


 
 • Obrazac pre sesije uvek sadrži broj sesije podrške koji Webex podrška automatski kreira za svaku sesiju podrške. Nije moguće ukloniti ovaj broj iz obrasca.

 • Informacije dobijene u obrascu "Pre sesije" ili "Posle sesije" skladište se u evidenciji sesije podrške. Administratori lokacije mogu da pregledaju podatke u evidenciji i da ih izvezu u datoteku koja se može otvoriti u unakrsnoj tabeli ili programu baze podataka.