Форми сеансу підтримки Webex

До та після сеансів адміністратори вебсайту можуть попросити користувачів Webex Support надати інформацію:

 • Форми перед сеансом, які клієнти можуть використовувати перед приєднанням до сеансів, щоб надати контактну інформацію або поставити запитання.

 • Форми після сеансу, які клієнти можуть використовувати, залишаючи сеанси, для надання коментарів щодо служби.

Налаштуйте елементи у формах перед сеансом і після сеансу

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до меню Служби й виберіть у розділі Нарада пункт Вебсайти.

2.

Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити параметри, і виберіть Налаштувати сайт.

3.

У розділі Webex Support виберіть Форми .

4.

Виберіть, чи хочете ви налаштувати a Передсеанс або Після сеансу форму.

5.

Установіть прапорець у першому стовпці для кожного елемента, який потрібно відобразити у формі, а потім установіть прапорець у другому стовпці для кожного елемента, який учасники мають виконати.

6.

Щоб додати новий елемент до форми, клацніть Додати новий.

7.

Щоб додати текстове поле, у якому користувачі можуть вводити інформацію:

 1. Виберіть Текстове поле .

 2. Щоб створити текстове поле, що складається з кількох рядків, виберіть Багатолінійний .

 3. О Мітка текстового поля , введіть ім’я, яке відображається поруч із полем.

 4. О Ширина , введіть ширину кожної лінії в полі.

 5. Клацніть Зберегти.

8

Щоб додати прапорець, який користувачі можуть використовувати для вибору одного або кількох параметрів:

 1. Виберіть Прапорці .

 2. О Мітка групи , введіть текст перед параметрами.

 3. О Прапорець , введіть ім’я, яке відображається для кожного параметра, який можуть вибрати користувачі.

 4. Щоб параметр відображався вибраним, виберіть Вибрано із розкривного списку.

 5. Повторіть кроки c і d для кожного додаткового параметра, який потрібно надати у формі. Щоб додати більше параметрів, виберіть Додати розкривного списку й виберіть кількість параметрів, які потрібно додати.

 6. Клацніть Зберегти.

9

Щоб додати поле параметрів, яке користувачі можуть використовувати для вибору одного параметра:

 1. Виберіть Кнопки параметрів .

 2. О Мітка групи , введіть текст перед параметрами.

 3. О Вибір , введіть ім’я, яке відображається для кожного параметра, який можуть вибрати користувачі.

 4. Щоб зробити один із варіантів параметром за замовчуванням, виберіть потрібний із параметрів Вибір за замовчуванням розкривний список.

 5. Повторіть кроки c і d для кожного додаткового параметра, який потрібно надати у формі. Щоб додати більше параметрів, виберіть Додати розкривного списку й виберіть кількість параметрів, які потрібно додати.

 6. Клацніть Зберегти.

10

Щоб додати розкривний список, який користувачі можуть використовувати для вибору одного параметра:

 1. Виберіть Розкривний список .

 2. О Мітка групи , введіть текст перед параметрами.

 3. О Вибір , введіть ім’я, яке відображається для кожного параметра, який можуть вибрати користувачі.

 4. Щоб зробити один із варіантів параметром за замовчуванням, виберіть потрібний із параметрів Вибір за замовчуванням розкривний список.

 5. Повторіть кроки c і d для кожного додаткового параметра, який потрібно надати у формі. Щоб додати більше параметрів, виберіть Додати розкривного списку й виберіть кількість параметрів, які потрібно додати.

 6. Клацніть Зберегти.

11

Щоб змінити порядок елементів у списку, зі сторінки певної форми:

 1. Клацніть Змінити порядок .

 2. Виберіть елемент, який потрібно перемістити, а потім використовуйте стрілки вгору та вниз, щоб перемістити його.

 3. Клацніть Зберегти.

12

Поверніться на сторінку форми, клацніть Зберегти .

Вбудувати форму перед сеансом

Використовуйте цю процедуру, щоб створити HTML-код, який можна використовувати для вбудування форми перед сеансом у вебсторінку або кнопку, що посилається на неї.

Адміністратори вебсайту можуть вибрати один із кількох типів кнопок, які користувачі вибирають для відображення форми перед сеансом.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до меню Служби й виберіть у розділі Нарада пункт Вебсайти.

2.

Виберіть вебсайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і клацніть Налаштувати вебсайт.

3.

У розділі Webex Support виберіть Форми .

4.

Виберіть Передсеанс і перейдіть до Вбудувати форму вкладка.

5.

Виберіть один із наведених далі варіантів.

 • Вбудуйте форму на будь-яку вебсторінку адміністратора вебсайту : щоб створити HTML-код для форми перед сеансом.

 • Вбудувати кнопку, що посилається на форму, на будь-якій вебсторінці адміністратора вебсайту : щоб створити HTML-код для посилання на форму перед сеансом.

6.

Під час створення кнопки виберіть тип кнопки в Кнопки за замовчуванням розділ.

7.

Виберіть Створіть HTML , щоб відобразити HTML-код у текстовому полі.

8

Виберіть Попередній перегляд , щоб відобразити форму перед сеансом або вибрану кнопку.

9

Клацніть Назад а потім клацніть Зберегти .


 
 • Форма «Попередній сеанс» завжди містить номер сеансу підтримки, який Webex Support автоматично створює для кожного сеансу підтримки. Цей номер із форми неможливо видалити.

 • Інформація, отримана у формі перед сеансом або після сеансу, зберігається в журналі сеансу підтримки. Адміністратори вебсайту можуть переглядати дані в журналі та експортувати їх у файл, який можна відкрити в електронній таблиці або програмі бази даних.